Защо 32.Средно училище с изучаване на чужди езици

Родителите на наши ученици отговарят на въпроса защо са предпочели 32.Средно училище с изучаване на чужди езици пред другите училища:

...Когато дъщеря ми е на училище аз съм спокойна, а тя усвоява сериозно материала и е защитена.

...Привлякоха ни високите изисквания и критерии, наложени от традицията, както и възможностите да се изучава английски език от първи клас.

За нас са важни три неща:

учениците, учителите и родителите

Когато и трите страни са доволни, тогава работата прераства в удоволствие!

Учениците - В 32.СУИЧЕ
0 +
деца
0
паралелки
0 +
занимални
  • Учениците – В 32.СУИЧЕ се обучават над 2000 деца от 1 до 12 клас със задължително изучаване на английски език от първи клас.
  • Началният курс има 25 паралелки и занимални с  628 ученици.
  • Желаещите да постъпят в първи клас, всяка година са два пъти повече от капацитетните възможности на училището.
  • Занималните представляват сборни групи на ученици за самоподготовка на децата от първи клас след обяд до 17.00 часа.
прогимназията
0 +
деца
0 +
паралелки
  • В прогимназията се учат над 450 ученици в 18 паралелки.
гимназията
0 +
годишен курс
0 +
ученици
0 +
паралелки
  • В гимназията с 5 годишен курс на обучение има над 700 ученици в чуждоезиков профил: английски език – 6 паралелки.
  • Паралелките са 30.
  • В девети клас се изучават четири предмета на английски език – география, история, биология и химия.
  • В единадесети и дванадесети клас се изучават профилиращи предмети избрани след десети клас.

След завършване на средно образование 95% от учениците постъпват във висши училища.

В училището преподават хора, отдали на професията си по 20 години от живота си и такива, които сега прекрачват прага на класната стая. Много наши бивши ученици прекрачват отново прага на нашите класни стаи, но вече като учители, отдадени на професията.