Гимназиален етап

График на консултациите за първия срок на учебната 2022/2023 година I- II гимназиален етап

учители

предмет

с родители

с ученици

ден

час

стая

ден

час

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

1

Петър Михайлов

БЕЛ

четвъртък

12.35- 13.15

учителска стая

сряда

12.35- 13.15

2

Десислава Петрова

БЕЛ

четвъртък

12.35- 13.15

учителска стая

петък

12.35- 13.15

3

Димитър Антонов

БЕЛ

петък

13.15- 14.10

учителска стая

петък

12.35- 13.15

4

Донка Гуцова

БЕЛ

понеделник

12.35- 13.15

учителска стая

петък

12.35- 13.15

5

Петър Алексиев

БЕЛ

четвъртък

12.35- 13.15

учителска стая

понеделник

12.35- 13.15

6

Антония Кръстева

БЕЛ

четвъртък

12.35- 13.15

учителска стая

вторник

12.35- 13.15

7

Елена Христова

БЕЛ

четвъртък

12.35- 13.15

учителска стая

вторник

12.35- 13.15

8

София Дюлгерова

БЕЛ

четвъртък

13.15- 14.10

учителска стая

понеделник

12.35- 13.15

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

9

Румяна Никифорова

АЕ

четвъртък

13.15- 14.00

учителска стая

сряда

13.30- 14.10

10

Катерина Николова

АЕ

четвъртък

13.15- 14.00

учителска стая

сряда

13.15- 14.00

11

Цвете Жекова

АЕ

четвъртък

13.15- 14.00

учителска стая

вторник

13.15- 14.00

12

Емилия Христова

АЕ

четвъртък

13.15- 14.00

учителска стая

понеделник

13.15- 13.55

13

Велислава Иванова

АЕ

четвъртък

13.15- 14.00

учителска стая

четвъртък- 8кл.

петък- 9 клас

14.00- 14.40

10.00

14

Любка Чолашка

АЕ

четвъртък

13.15- 14.00

учителска стая

вторник

13.15- 13.55

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

15

Любина Иванова

АЕ

четвъртък

12.35- 13.15

учителска стая

четвъртък

12.35- 13.15

16

Любомира Любенова

АЕ

четвъртък

12.35- 13.15

учителска стая

сряда

12.35- 13.15

17

Ралица Карлова

АЕ

четвъртък

12.35- 13.15

учителска стая

вторник

12.35- 13.15

18

Даниела Симеонова

АЕ

четвъртък

12.35- 13.15

учителска стая

петък

12.35- 13.15

19

Виктория Костова

АЕ

сряда

12.35- 13.15

учителска стая

сряда

12.35- 13.15

20

Драгомир Маринов

АЕ

вторник

13.30- 14.10

учителска стая

сряда

12.35- 13.15

21

Десислава Танева

ФЕ

четвъртък

12.35- 13.15

учителска стая

понеделник

12.35- 13.15

22

Валентина Кираджиева

НЕ

вторник

12.35- 13.15

учителска стая

вторник

12.35- 13.15

23

Василка Дамянова

НЕ

четвъртък

12.35- 13.15

учителска стая

понеделник

12.35- 13.15

24

Мария Николова

ИЕ

четвъртък

12.35- 13.15

учителска стая

петък

12.35- 13.15

25

Ренета Великова

ИЕ

четвъртък

12.35- 13.15

учителска стая

вторник

12.35- 13.15

26

Даниела Атанасова

РЕ

сряда

12.35- 13.15

учителска стая

петък

12.35- 13.15

МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

27

Весела Радкова

Математика

четвъртък

12.35- 13.15

учителска стая

петък

12.35- 13.15

28

Елизабет Зарева

Математика

четвъртък

12.35- 13.15

учителска стая

петък

12.35- 13.15

29

Емилия Богева

Математика

четвъртък

12.35- 13.15

учителска стая

петък

12.35- 13.15

30

Валя Кусева

Математика

четвъртък

12.35- 13.15

учителска стая

четвъртък

12.00- 12.35

31

Соня Венкова

Математика

вторник

13.15- 14.00

учителска стая

понеделник

13.15- 14.00

32

Лидия Алексиева

ИТ

понеделник

12.30- 13.10

учителска стая

петък

13.30- 14.10

33

Юлиан Топалов

ИТ

четвъртък

12.35- 13.15

учителска стая

понеделник

12.35- 13.15

34

Валентина Велкова

ИТ

четвъртък

12.35- 13.15

учителска стая

вторник

13.15- 14.10

35

Михаела Алексиева

ИТ

четвъртък

12.35- 13.15

учителска стая

вторник

12.35- 13.15

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ, ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

36

Момчил Кузманов

История

четвъртък

12.35- 13.15

учителска стая

петък

12.35- 13.15

37

Ивайло Найденов

История

четвъртък

12.35- 13.15

учителска стая

петък

12.35- 13.15

38

Стоян Шиваров

История

понеделник

12.35- 13.15

учителска стая

сряда

12.35- 13.15

39

Елена Вретенарова

Философия

четвъртък

12.35- 13.15

учителска стая

сряда

12.35- 13.15

40

Диляна Филипова

Философия

четвъртък

12.35- 13.15

учителска стая

вторник

12.35- 13.15

41

Ева Радева

География

четвъртък

12.35- 13.15

учителска стая

понеделник

12.35- 13.15

42

Росанка Гогова

География

четвъртък

12.35- 13.15

учителска стая

вторник

12.35- 13.15

ПРИРОДНИ НАУКИ

43

Борислава Русинова

Биология

четвъртък

12.35- 13.15

учителска стая

вторник

12.35- 13.15

44

Мартина Евгениева

Биология

вторник

12.35- 13.15

учителска стая

понеделник

12.35- 13.15

45

Ива Петрова

Физика

четвъртък

12.35- 13.15

учителска стая

понеделник

12.35- 13.15

46

Чавдар Динев

Физика

четвъртък

11.00- 12.00

учителска стая

петък

12.35- 13.15

47

Ирина Андонова

Химия/Физика

четвъртък

12.35- 13.15

учителска стая

вторник

12.35- 13.15

48

Кристиян Донков

Химия

петък

14.20- 15.00

учителска стая

вторник

12.35- 13.15

МУЗИКА, ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

49

Александър Митев

Музика

сряда

12.35- 13.15

учителска стая

петък

12.35- 13.15

50

Сабина Хубавенкова

ИИ

четвъртък

12.35- 13.15

учителска стая

понеделник

12.35- 13.15

ФВС

51

Румяна Данева

ФВС

сряда

12.35- 13.15

учителска стая

понеделник

12.35- 13.15

52

Асен Денчев

ФВС

вторник

12.35- 13.15

учителска стая

петък

12.35- 13.15

53

Георги Николов

ФВС

понеделник

12.35- 13.15

учителска стая

вторник

12.35- 13.15

54

Николай Чакалов

ФВС

сряда

13.15- 14.00

учителска стая

петък

13.15- 14.10