ПРОЕКТИ

От 2002 г. 32. СУИЧЕ участва активно и много успешно в множество европейски проекти, а от 2010 г. е част от Европейско-азиатска училищна мрежа.

Проектната дейност е изключително важна част от изграждането и утвърждаването на институцията като иновативно училище, отворено към новото и модерното в образованието. Всеки реализиран проект по програмите финансирани от ЕК-Сократ, Коменски, Учене през целия живот и Еразъм+ е прераснал в дългосрочно сътрудничество и след приключване на проектните дейности.

Важен фактор за доброто развитие както на учениците, така и на учителите е участието на институцията в различни проекти на различните програми: Erasmus +, Ключова дейност 2, „Стратегически партньорства“, сектор „ Училищно образование“, Проекти „Партньорства за училищен обмен“

15.05.2022г.

„ YESSS – Young Entrepreneurs at Secondary Schools” ,  Еразъм+Проект № 2019-1-SI01-KA201-060381....

прочети

10.05.2022г.

Деня на Европа Нашето училище отбеляза Деня на Европа на...

прочети

18.04.2022г.

Проект № 2019-1-SI01-KA201-060381 „ YESSS – Young Entrepreneurs at Secondary Schools”  През...

прочети

14.04.2022г.

Проект ЕРАЗЪМ+ , 2019-1-BG01-KA229-062285, „Обичайте природата, живейте природосъобразно”, 10 –...

прочети

09.04.2022г.

От 03.04. до 09.04.2022 г. 32.СУИЧЕ участва в мобилност по...

прочети

22.03.2022г.

Програма за училища посланици на Европейски парламент През месец март...

прочети