ПРОЕКТИ

От 2002 г. 32. СУИЧЕ участва активно и много успешно в множество европейски проекти, а от 2010 г. е част от Европейско-азиатска училищна мрежа.

Проектната дейност е изключително важна част от изграждането и утвърждаването на институцията като иновативно училище, отворено към новото и модерното в образованието. Всеки реализиран проект по програмите финансирани от ЕК-Сократ, Коменски, Учене през целия живот и Еразъм+ е прераснал в дългосрочно сътрудничество и след приключване на проектните дейности.

Важен фактор за доброто развитие както на учениците, така и на учителите е участието на институцията в различни проекти на различните програми: Erasmus +, Ключова дейност 2, „Стратегически партньорства“, сектор „ Училищно образование“, Проекти „Партньорства за училищен обмен“

03.06.2022

                                         Е Р А З Ъ М                                    „BEAUTIFUL AS DIFFERENT:different...

прочети

02.06.2022

                                         Е Р А З Ъ М                                    „BEAUTIFUL AS DIFFERENT:different...

прочети

01.06.2022

                                         Е Р А З Ъ М                                    „BEAUTIFUL AS DIFFERENT:different...

прочети

31.05.2022

                                         Е Р А З Ъ М                                    „BEAUTIFUL AS DIFFERENT:different...

прочети

30.05.2022

                                         Е Р А З Ъ М                                    „BEAUTIFUL AS DIFFERENT:different...

прочети

15.05.2022

                                         Е Р А З Ъ М                                    „BEAUTIFUL AS DIFFERENT:different...

прочети

29.04.2022

                                         Е Р А З Ъ М                                    „BEAUTIFUL AS DIFFERENT:different...

прочети

28.04.2022

                                         Е Р А З Ъ М                                    „BEAUTIFUL AS DIFFERENT:different...

прочети

27.04.2022

                              Е Р А З Ъ М +                     „BEAUTIFUL AS DIFFERENT:different...

прочети

10.06.2022г.

Награди от международен конкурс в гр. Монреал, Канада. На 10.06.2022г....

прочети

07.06.2022г.

“Virtual Stroll Across Europe” Erasmus+ Project № 2021-1-HR01-KA220-SCH-000032658  Първи снимачен...

прочети