ПРОЕКТИ

От 2002 г. 32. СУИЧЕ участва активно и много успешно в множество европейски проекти, а от 2010 г. е част от Европейско-азиатска училищна мрежа.

Проектната дейност е изключително важна част от изграждането и утвърждаването на институцията като иновативно училище, отворено към новото и модерното в образованието. Всеки реализиран проект по програмите финансирани от ЕК-Сократ, Коменски, Учене през целия живот и Еразъм+ е прераснал в дългосрочно сътрудничество и след приключване на проектните дейности.

Важен фактор за доброто развитие както на учениците, така и на учителите е участието на институцията в различни проекти на различните програми: Erasmus +, Ключова дейност 2, „Стратегически партньорства“, сектор „ Училищно образование“, Проекти „Партньорства за училищен обмен“

14.10.2023г.

„Безопасност в Интернет“ проект Еразъм+ 2021-1-EL01-KA220-SCH-00002779 Интерактивна виртуална изложба на...

прочети

28.09.2023г.

Второ мултипликационно събитие по проект Еразъм+ 2021-1-EL01-KA220-SCH-00002779 Intelligent Learning-eCreativity-eDiversity, 24-25.09.2023,...

прочети

09.06.2023г.

ERASMUS+ STRONGER SCHOOLS WITH 21st CENTURY SKILLS PROJECT № 2020-1-IT02-KA229-0796061...

прочети

02.06.2023г.

EUROPEAN JOURNEY – FILM FESTIVAL Erasmus+ Project № 2020-1-PL01-KA229-082011 International...

прочети

17.05.2023г.

Еразъм+ “Intelligent Learning – eCreativity – eDiversity” На 16.05.2023г. се...

прочети

13.05.2023г.

Еразъм+ Проект № 2021-1-RO01-KA220-SCH-000035907“Ecological and environmental protection education in a...

прочети