ПРОЕКТИ

От 2002 г. 32. СУИЧЕ участва активно и много успешно в множество европейски проекти, а от 2010 г. е част от Европейско-азиатска училищна мрежа.

Проектната дейност е изключително важна част от изграждането и утвърждаването на институцията като иновативно училище, отворено към новото и модерното в образованието. Всеки реализиран проект по програмите финансирани от ЕК-Сократ, Коменски, Учене през целия живот и Еразъм+ е прераснал в дългосрочно сътрудничество и след приключване на проектните дейности.

Важен фактор за доброто развитие както на учениците, така и на учителите е участието на институцията в различни проекти на различните програми: Erasmus +, Ключова дейност 2, „Стратегически партньорства“, сектор „ Училищно образование“, Проекти „Партньорства за училищен обмен“

25.02.2022г.

Еразъм+ “Intelligent Learning – eCreativity – eDiversity” Втора видеоконферентна връзка...

прочети

14.02.2023г.

Erasmus+ Project № 2020-1-RO01-KA229-079932 “START-UP through VIRTUAL LEARNING COOPERATION” 1....

прочети

13.02.2023г.

Erasmus+ Project № 2020-1-RO01-KA229-079932 “START-UP through VIRTUAL LEARNING COOPERATION” THE...

прочети

07.02.2023г.

Еразъм+ “Intelligent Learning – eCreativity – eDiversity” на учениците от...

прочети

31.01.2023г.

Училища посланици на Европейският парламент Свобода, но и широта на...

прочети

31.01.2023г.

Училища посланици на Европейският парламент Една забравена дума и един...

прочети

27.01.2023г.

Еразъм+  “Intelligent Learning – eCreativity – eDiversity” На 26.02.2023г се проведе...

прочети

25.01.2023г.

Откриване на STEM център в 32.СУИЧЕ На 25.01.2023г. беше официалното...

прочети

08.12.2022г.

Превенция на спортното хулиганство На 08.12.2022 г. в 32.СУИЧЕ с...

прочети