Класни работи

ГРАФИК НА
КЛАСНИ РАБОТИ ЗА II СРОК 5-7 КЛАС

Предмет

Паралелка

Учител

Начало

Математика

Таня Белясин

10.05.2022 13:30

Български език и литература

Борислава Петрова

16.05.2022 15:10

Математика

Таня Белясин

11.05.2022 13:30

Български език и литература

Борислава Петрова

16.05.2022 13:40

Математика

Рая Ганева

23.05.2022 16:30

Български език и литература

Борислава Петрова

13.05.2022 15:40

Математика

Рая Ганева

23.05.2022 15:00

Български език и литература

Радка Караджова

10.05.2022 15:00

Математика

Елена Колева

16.05.2022 13:30

Български език и литература

Радка Караджова

10.05.2022 13:30

Български език и литература

Радка Караджова

10.05.2022 16:30

Математика

Елена Колева

19.05.2022 13:30

Математика

Таня Белясин

12.05.2022 13:30

Математика

Таня Белясин

11.05.2022 15:00

Математика

Таня Белясин

12.05.2022 15:00

Български език и литература

София Дюлгерова

16.05.2022 13:30

Български език и литература

София Дюлгерова

16.05.2022 15:00

Български език и литература

София Дюлгерова

16.05.2022 16:30

Български език и литература

Елена Христова

10.05.2022 16:30

Математика

Рая Ганева

16.05.2022 15:00

Български език и литература

Елена Христова

09.05.2022 15:00

Математика

Рая Ганева

19.05.2022 15:30

Български език и литература

Елена Христова

09.05.2022 16:30

Математика

Рая Ганева

19.05.2022 13:30

Български език и литература

Радка Караджова

02.06.2022 15:00

Математика

Елена Колева

16.05.2022 16:30

Български език и литература

Елена Христова

09.05.2022 13:30

Математика

Елена Колева

17.02.2022 13:30

Български език и литература

Борислава Петрова

12.05.2022 13:30

Математика

Елена Колева

16.05.2022 15:00

 

ГРАФИК НА
КОНТРОЛНИ РАБОТИ ЗА II СРОК 5-7 КЛАС

Предмет

Паралелка

Учител

Начало

Математика

Таня Белясин

09.02.2022 13:30

Математика

Таня Белясин

23.02.2022 13:30

Математика

Таня Белясин

09.03.2022 13:30

Математика

Таня Белясин

28.03.2022 13:30

Математика

Таня Белясин

26.04.2022 13:30

Математика

Таня Белясин

07.06.2022 13:30

Български език и литература

Борислава Петрова

21.02.2022 15:10

Български език и литература

Борислава Петрова

21.03.2022 15:10

Български език и литература

Борислава Петрова

18.04.2022 15:10

Български език и литература

Борислава Петрова

30.05.2022 15:10

Компютърно моделиране и информационни
технологии

Силвия Илиева

16.02.2022 15:00

Немски език

Ваня Григорова

18.03.2022 13:35

География и икономика

Себиха Метушева

22.02.2022 15:00

Математика

Таня Белясин

09.02.2022 13:30

Математика

Таня Белясин

25.02.2022 16:30

Математика

Таня Белясин

09.03.2022 13:30

Математика

Таня Белясин

30.03.2022 13:30

Математика

Таня Белясин

27.04.2022 13:30

Математика

Таня Белясин

08.06.2022 13:30

Български език и литература

Борислава Петрова

21.02.2022 13:40

Български език и литература

Борислава Петрова

21.03.2022 13:40

Български език и литература

Борислава Петрова

18.04.2022 13:35

Български език и литература

Борислава Петрова

30.05.2022 13:35

Компютърно моделиране и информационни
технологии

Силвия Илиева

15.02.2022 15:00

Немски език

Ваня Григорова

18.03.2022 17:10

География и икономика

Себиха Метушева

23.02.2022 15:00

Български език и литература

Борислава Петрова

18.02.2022 13:40

Български език и литература

Борислава Петрова

18.03.2022 13:40

Математика

Рая Ганева

14.02.2022 15:00

Математика

Рая Ганева

28.03.2022 16:30

Български език и литература

Борислава Петрова

15.04.2022 13:40

Български език и литература

Борислава Петрова

27.05.2022 13:35

Компютърно моделиране и информационни
технологии

Силвия Илиева

10.02.2022 15:00

Немски език

Ваня Григорова

11.03.2022 15:10

Български език и литература

Борислава Петрова

18.02.2022 15:10

Български език и литература

Борислава Петрова

18.03.2022 15:10

Математика

Рая Ганева

14.02.2022 15:00

Математика

Рая Ганева

28.03.2022 15:00

Испански език

Радослава Кирилова

09.03.2022 15:00

Български език и литература

Борислава Петрова

15.04.2022 15:10

Български език и литература

Борислава Петрова

27.05.2022 15:05

Компютърно моделиране и информационни
технологии

Силвия Илиева

08.02.2022 16:30

География и икономика

Себиха Метушева

21.02.2022 15:00

Български език и литература

Радка Караджова

25.02.2022 17:00

Български език и литература

Радка Караджова

01.03.2022 15:00

Български език и литература

Радка Караджова

17.03.2022 13:30

Български език и литература

Радка Караджова

26.04.2022 15:00

Български език и литература

Радка Караджова

09.06.2022 13:30

Руски език

Надежда Иванова

16.02.2022 13:30

Руски език

Надежда Иванова

16.03.2022 14:00

Руски език

Надежда Иванова

03.06.2022 15:00

Компютърно моделиране и информационни
технологии

Силвия Илиева

10.02.2022 13:30

Математика

Елена Колева

22.02.2022 15:00

Математика

Елена Колева

14.03.2022 13:30

Математика

Елена Колева

31.03.2022 13:30

Математика

Елена Колева

27.04.2022 13:30

География и икономика

Себиха Метушева

21.02.2022 13:30

Български език и литература

Радка Караджова

22.02.2022 14:00

Български език и литература

Радка Караджова

01.03.2022 13:30

Български език и литература

Радка Караджова

17.03.2022 16:30

Български език и литература

Радка Караджова

26.04.2022 13:30

Български език и литература

Радка Караджова

09.06.2022 16:30

Руски език

Надежда Иванова

18.02.2022 13:30

Математика

Юлия Николова-Георгиева

11.02.2022 14:10

Руски език

Надежда Иванова

18.03.2022 14:10

Руски език

Надежда Иванова

29.04.2022 14:10

Компютърно моделиране и информационни
технологии

Силвия Илиева

08.03.2022 15:00

География и икономика

Себиха Метушева

25.02.2022 16:30

Български език и литература

Радка Караджова

25.02.2022 15:30

Български език и литература

Радка Караджова

01.03.2022 16:30

Български език и литература

Радка Караджова

17.03.2022 15:00

Български език и литература

Радка Караджова

26.04.2022 16:30

Български език и литература

Радка Караджова

09.06.2022 15:00

Руски език

Надежда Иванова

16.02.2022 17:30

Руски език

Надежда Иванова

16.03.2022 17:00

Руски език

Надежда Иванова

27.04.2022 17:00

Компютърно моделиране и информационни
технологии

Силвия Илиева

21.02.2022 13:30

Математика

Елена Колева

24.02.2022 15:30

Математика

Елена Колева

18.03.2022 13:30

Математика

Елена Колева

31.03.2022 13:30

Математика

Елена Колева

28.04.2022 15:00

География и икономика

Себиха Метушева

22.02.2022 16:30

Математика

Таня Белясин

09.02.2022 16:30

Математика

Таня Белясин

23.02.2022 16:30

Математика

Таня Белясин

09.03.2022 16:30

Математика

Таня Белясин

31.03.2022 13:30

Математика

Таня Белясин

28.04.2022 13:30

Математика

Таня Белясин

01.06.2022 16:30

Информационни технологии

Силвия Илиева

14.03.2022 15:00

Немски език

Ваня Григорова

23.03.2022 13:35

История и цивилизации

Георги Димитров

27.04.2022 13:30

Математика

Таня Белясин

11.02.2022 13:30

Математика

Таня Белясин

25.02.2022 13:30

Математика

Таня Белясин

11.03.2022 13:30

Математика

Таня Белясин

30.03.2022 15:00

Математика

Таня Белясин

27.04.2022 15:00

Математика

Таня Белясин

03.06.2022 13:30

Испански език

Радослава Кирилова

13.04.2022 16:30

Информационни технологии

Силвия Илиева

29.03.2022 16:30

История и цивилизации

Георги Димитров

28.04.2022 13:30

Математика

Таня Белясин

11.02.2022 15:00

Математика

Таня Белясин

25.02.2022 15:00

Математика

Таня Белясин

11.03.2022 15:00

Математика

Таня Белясин

31.03.2022 15:00

Математика

Таня Белясин

28.04.2022 15:00

Математика

Таня Белясин

03.06.2022 15:00

Испански език

Радослава Кирилова

15.03.2022 14:20

Информационни технологии

Силвия Илиева

16.03.2022 16:30

История и цивилизации

Георги Димитров

25.04.2022 15:40

Математика

Юлия Николова-Георгиева

10.02.2022 16:40

Испански език

Радослава Кирилова

17.03.2022 13:30

История и цивилизации

Георги Димитров

27.04.2022 15:00

Български език и литература

София Дюлгерова

21.02.2022 13:30

Български език и литература

София Дюлгерова

21.03.2022 13:30

Български език и литература

София Дюлгерова

18.04.2022 13:30

Български език и литература

София Дюлгерова

13.06.2022 13:30

Математика

Юлия Николова-Георгиева

10.02.2022 15:00

Испански език

Радослава Кирилова

15.03.2022 15:00

Информационни технологии

Силвия Илиева

14.03.2022 16:30

История и цивилизации

Георги Димитров

25.04.2022 13:30

Математика

Юлия Николова-Георгиева

10.02.2022 14:10

Руски език

Надежда Иванова

16.02.2022 15:00

Руски език

Надежда Иванова

23.03.2022 13:30

Руски език

Надежда Иванова

04.05.2022 13:30

Информационни технологии

Силвия Илиева

28.03.2022 13:00

Английски език

Антоанета Милушева

25.02.2022 13:30

Английски език

Антоанета Милушева

25.02.2022 13:30

История и цивилизации

Георги Димитров

28.04.2022 15:00

Български език и литература

София Дюлгерова

21.02.2022 15:00

Български език и литература

София Дюлгерова

21.03.2022 15:00

Български език и литература

София Дюлгерова

18.04.2022 15:00

Български език и литература

София Дюлгерова

13.06.2022 15:00

Руски език

Надежда Иванова

14.02.2022 14:00

Руски език

Надежда Иванова

21.03.2022 14:00

Руски език

Надежда Иванова

16.05.2022 14:00

Информационни технологии

Силвия Илиева

30.03.2022 13:30

Английски език

Антоанета Милушева

23.02.2022 17:00

История и цивилизации

Георги Димитров

28.04.2022 16:30

Български език и литература

София Дюлгерова

21.02.2022 16:30

Български език и литература

София Дюлгерова

22.03.2022 16:30

Български език и литература

София Дюлгерова

18.04.2022 16:30

Български език и литература

София Дюлгерова

13.06.2022 16:30

Български език и литература

Елена Христова

07.03.2022 16:30

История и цивилизации

Йордан Лазаров

20.05.2022 13:30

Математика

Рая Ганева

21.02.2022 15:00

Математика

Рая Ганева

13.04.2022 13:30

Информационни технологии

Силвия Илиева

20.04.2022 13:30

Български език и литература

Елена Христова

09.03.2022 15:00

История и цивилизации

Йордан Лазаров

27.04.2022 16:30

Математика

Рая Ганева

21.02.2022 16:30

Математика

Рая Ганева

12.04.2022 16:30

Информационни технологии

Силвия Илиева

25.03.2022 13:30

Български език и литература

Елена Христова

07.03.2022 14:20

История и цивилизации

Йордан Лазаров

10.05.2022 15:00

Математика

Рая Ганева

22.02.2022 16:30

Математика

Рая Ганева

14.04.2022 15:00

Испански език

Радослава Кирилова

09.03.2022 13:30

Информационни технологии

Силвия Илиева

21.03.2022 16:30

Български език и литература

Радка Караджова

28.02.2022 15:30

История и цивилизации

Йордан Лазаров

12.05.2022 16:30

Български език и литература

Радка Караджова

28.03.2022 15:00

Български език и литература

Радка Караджова

29.04.2022 16:30

Български език и литература

Радка Караджова

13.05.2022 16:30

Испански език

Радослава Кирилова

10.03.2022 16:30

Информационни технологии

Силвия Илиева

25.03.2022 15:00

Математика

Елена Колева

02.03.2022 16:30

Математика

Елена Колева

21.03.2022 13:30

Математика

Елена Колева

18.04.2022 16:30

Български език и литература

Елена Христова

10.03.2022 13:30

История и цивилизации

Йордан Лазаров

04.05.2022 16:30

Руски език

Надежда Иванова

18.02.2022 16:30

Руски език

Надежда Иванова

15.04.2022 17:10

Руски език

Надежда Иванова

17.06.2022 14:00

Информационни технологии

Силвия Илиева

21.03.2022 15:00

Математика

Елена Колева

04.03.2022 15:00

Математика

Елена Колева

23.02.2022 16:30

Математика

Елена Колева

19.04.2022 13:30

История и цивилизации

Йордан Лазаров

26.04.2022 16:30

Руски език

Надежда Иванова

18.02.2022 15:00

Руски език

Надежда Иванова

15.04.2022 15:40

Руски език

Надежда Иванова

17.06.2022 16:30

Български език и литература

Борислава Петрова

17.02.2022 13:40

Български език и литература

Борислава Петрова

17.03.2022 13:40

Български език и литература

Борислава Петрова

31.03.2022 13:40

Български език и литература

Борислава Петрова

21.04.2022 13:40

Български език и литература

Борислава Петрова

09.06.2022 13:30

Български език и литература

Борислава Петрова

23.06.2022 13:35

Български език и литература

Борислава Петрова

26.05.2022 13:30

Информационни технологии

Силвия Илиева

24.03.2022 16:30

Математика

Елена Колева

28.02.2022 15:00

Математика

Елена Колева

21.03.2022 16:30

Математика

Елена Колева

18.04.2022 15:00

ГРАФИК НА
КЛАСНИ РАБОТИ ЗА II СРОК 8-12 КЛАС

Предмет

Паралелка

Учител

Начало

Български език и литература

Антония Кръстева

11.05.2022 11:20

Английски език

Любомира Любенова

23.05.2022 07:30

Руски език

Даниела Атанасова

09.06.2022 07:30

Български език и литература

Антония Кръстева

04.05.2022 11:15

Английски език

Любомира Любенова

26.05.2022 10:30

Български език и литература

Антония Кръстева

04.05.2022 11:10

Английски език

Любомира Любенова

27.05.2022 10:30

Български език и литература

ПЕТЪР АЛЕКСИЕВ

14.04.2022 10:30

Английски език

Любомира Любенова

27.05.2022 07:30

Английски език

Цвете Жекова-Стефанова

09.06.2022 13:30

Български език и литература

Виолетка Петрова

07.06.2022 15:00

Български език и литература

Виолетка Петрова

07.06.2022 13:30

Български език и литература

Виолетка Петрова

08.06.2022 13:30

Английски език

Катерина Николова

09.06.2022 16:00

Български език и литература

Виолетка Петрова

08.06.2022 13:30

Английски език

Емилия Христова

09.06.2022 13:40

Български език и литература

Виолетка Петрова

06.06.2022 15:00

Английски език

Велислава Иванова

09.06.2022 16:30

Български език и литература

София Дюлгерова

17.05.2022 13:00

Немски език

12Е

Василка Дамянова

11.04.2022 09:00

Руски език

12Е

Даниела Атанасова

23.03.2022 10:30

Руски език

12Д

Даниела Атанасова

23.03.2022 10:30

Немски език

12Г

Василка Дамянова

11.04.2022 09:00

Немски език

12В

Василка Дамянова

11.04.2022 09:00

Руски език

12В

Даниела Атанасова

23.03.2022 10:30

Немски език

12Б

Василка Дамянова

11.04.2022 09:00

Немски език

12А

Василка Дамянова

11.04.2022 09:00

Руски език

12А

Даниела Атанасова

23.03.2022 10:30

Английски език

11Е

Любина Иванова

08.06.2022 07:30

Български език и литература

11Е

Антония Кръстева

05.05.2022 11:35

Немски език

11Е

Василка Дамянова

11.05.2022 10:30

Руски език

11Е

Даниела Атанасова

03.06.2022 07:30

Английски език

11Д

Любина Иванова

08.06.2022 09:00

Немски език

11Д

Василка Дамянова

11.05.2022 10:30

Руски език

11Д

Даниела Атанасова

03.06.2022 07:30

Английски език

11Г

Любина Иванова

08.06.2022 10:30

Немски език

11Г

Василка Дамянова

11.05.2022 10:30

Руски език

11Г

Даниела Атанасова

03.06.2022 07:30

Руски език

11В

Даниела Атанасова

03.06.2022 07:30

Немски език

11Б

Василка Дамянова

11.05.2022 10:30

Руски език

11Б

Даниела Атанасова

03.06.2022 07:30

Български език и литература

11А

Антония Кръстева

04.05.2022 11:15

Немски език

11А

Василка Дамянова

11.05.2022 07:30

Руски език

11А

Даниела Атанасова

03.06.2022 07:30

Руски език

10Е

Даниела Атанасова

09.06.2022 09:00

Немски език

10Б

Василка Дамянова

20.04.2022 12:00

Немски език

10А

Василка Дамянова

20.04.2022 12:00

 

 

 

 

 

ГРАФИК НА
КОНТРОЛНИ РАБОТИ ЗА II СРОК 8-12 КЛАС

Предмет

Паралелка

Учител

Начало

Информационни технологии

Михаела Алексиева

09.05.2022 09:00

Български език и литература

Антония Кръстева

11.02.2022 08:30

Английски език

Любомира Любенова

29.03.2022 07:30

Руски език

Даниела Атанасова

17.03.2022 07:30

Информационни технологии

Михаела Алексиева

13.05.2022 09:00

Български език и литература

Антония Кръстева

10.02.2022 11:15

Английски език

Любомира Любенова

30.03.2022 07:30

Информационни технологии

Михаела Алексиева

09.05.2022 07:30

Български език и литература

Антония Кръстева

10.02.2022 11:10

Английски език

Любомира Любенова

30.03.2022 09:00

Информационни технологии

Михаела Алексиева

12.05.2022 09:00

История и цивилизации

Момчил Кузманов

12.04.2022 07:30

История и цивилизации

Момчил Кузманов

01.06.2022 07:30

Български език и литература

ПЕТЪР АЛЕКСИЕВ

17.03.2022 10:30

Информационни технологии

Михаела Алексиева

12.05.2022 10:30

Английски език

Любомира Любенова

30.03.2022 10:30

История и цивилизации

Момчил Кузманов

12.04.2022 07:30

История и цивилизации

Момчил Кузманов

02.06.2022 07:30

Английски език

Цвете Жекова-Стефанова

09.02.2022 16:30

Английски език

Цвете Жекова-Стефанова

09.03.2022 15:00

Информатика

ВАЛЕНТИНА ВЕЛКОВА

07.03.2022 13:30

Информационни технологии

ВАЛЕНТИНА ВЕЛКОВА

26.04.2022 13:30

Български език и литература

Виолетка Петрова

24.02.2022 13:30

Български език и литература

Виолетка Петрова

19.04.2022 15:00

Информатика

ВАЛЕНТИНА ВЕЛКОВА

07.03.2022 15:00

Български език и литература

Виолетка Петрова

21.02.2022 14:00

Български език и литература

Виолетка Петрова

19.04.2022 13:30

Информационни технологии

Михаела Алексиева

27.05.2022 13:30

Български език и литература

Виолетка Петрова

21.02.2022 15:00

Български език и литература

Виолетка Петрова

20.04.2022 13:30

Български език и литература

Виолетка Петрова

23.03.2022 16:30

Информационни технологии

Силвия Илиева

17.02.2022 13:30

Английски език

Катерина Николова

16.02.2022 16:30

Английски език

Катерина Николова

10.03.2022 15:00

Английски език

Катерина Николова

28.03.2022 15:00

Английски език

Катерина Николова

14.04.2022 15:00

Английски език

Катерина Николова

28.04.2022 15:00

Английски език

Катерина Николова

16.05.2022 15:00

Английски език

Катерина Николова

22.06.2022 16:30

Български език и литература

Виолетка Петрова

21.02.2022 16:30

Български език и литература

Виолетка Петрова

25.03.2022 13:30

Български език и литература

Виолетка Петрова

20.04.2022 15:00

Английски език

Емилия Христова

07.02.2022 15:00

Английски език

Емилия Христова

14.02.2022 17:15

Английски език

Емилия Христова

21.02.2022 15:00

Информационни технологии

Силвия Илиева

17.02.2022 17:15

Български език и литература

Виолетка Петрова

22.02.2022 15:00

Български език и литература

Виолетка Петрова

24.03.2022 16:50

Български език и литература

Виолетка Петрова

21.04.2022 15:50

Английски език

Велислава Иванова

11.02.2022 15:40

Информационни технологии

Силвия Илиева

18.02.2022 17:15

Английски език

Велислава Иванова

18.02.2022 15:40

Английски език

Велислава Иванова

25.02.2022 15:40

Английски език

Велислава Иванова

04.03.2022 15:40

Английски език

Велислава Иванова

11.02.2022 15:00

Английски език

Велислава Иванова

18.03.2022 15:00

Английски език

Велислава Иванова

25.03.2022 15:00

Английски език

Велислава Иванова

13.04.2022 15:00

Английски език

Велислава Иванова

21.04.2022 16:30

Английски език

Велислава Иванова

29.04.2022 15:00

Английски език

Велислава Иванова

11.05.2022 15:00

Английски език

Велислава Иванова

25.05.2022 15:00

Български език и литература

София Дюлгерова

22.02.2022 13:00

Български език и литература

София Дюлгерова

22.03.2022 13:00

Български език и литература

София Дюлгерова

19.04.2022 13:00

Български език и литература

София Дюлгерова

14.06.2022 13:00

Български език и литература

София Дюлгерова

11.03.2022 13:00

Български език и литература

София Дюлгерова

08.04.2022 13:00

Български език и литература

София Дюлгерова

03.06.2022 13:00

Немски език

12Е

Василка Дамянова

28.02.2022 09:00

Немски език

12Е

Василка Дамянова

14.03.2022 09:00

Гражданско образование

12Е

Диляна Филипова

04.03.2022 07:30

Руски език

12Е

Даниела Атанасова

23.02.2022 09:00

Гражданско образование

12Д

Диляна Филипова

28.02.2022 10:30

Руски език

12Д

Даниела Атанасова

23.02.2022 09:00

Решаване на проблеми с информационни и
комуникационни технологии

12Д

Юлиян Топалов

15.02.2022 12:00

Уеб дизайн

12Д

Юлиян Топалов

10.03.2022 10:30

Немски език

12Г

Василка Дамянова

28.02.2022 09:00

Немски език

12Г

Василка Дамянова

14.03.2022 09:00

Гражданско образование

12Г

Диляна Филипова

04.03.2022 09:00

Решаване на проблеми с информационни и
комуникационни технологии

12Г

Юлиян Топалов

15.03.2022 10:30

Уеб дизайн

12Г

Юлиян Топалов

10.03.2022 09:00

Немски език

12В

Василка Дамянова

28.02.2022 09:00

Немски език

12В

Василка Дамянова

14.03.2022 09:00

Гражданско образование

12В

Диляна Филипова

01.03.2022 09:00

Философия и ценности

12В

Диляна Филипова

25.03.2022 07:30

Философия и политика

12В

Диляна Филипова

31.03.2022 07:30

Руски език

12В

Даниела Атанасова

23.02.2022 09:00

Немски език

12Б

Василка Дамянова

28.02.2022 09:00

Немски език

12Б

Василка Дамянова

14.03.2022 09:00

Гражданско образование

12Б

Диляна Филипова

02.03.2022 07:30

Култура и духовност

12Б

Момчил Кузманов

07.03.2022 07:45

Немски език

12А

Василка Дамянова

28.02.2022 09:00

Немски език

12А

Василка Дамянова

14.03.2022 09:00

Гражданско образование

12А

Диляна Филипова

02.03.2022 09:00

Култура и духовност

12А

Момчил Кузманов

07.03.2022 07:45

Човек и общество

12А

Момчил Кузманов

13.04.2022 07:30

Руски език

12А

Даниела Атанасова

23.02.2022 09:00

Английски език

11Е

Любина Иванова

13.04.2022 08:10

Български език и литература

11Е

Антония Кръстева

11.02.2022 11:15

Немски език

11Е

Василка Дамянова

14.03.2022 07:30

Немски език

11Е

Василка Дамянова

25.04.2022 07:30

Руски език

11Е

Даниела Атанасова

17.03.2022 10:30

Английски език

11Д

Любина Иванова

13.04.2022 09:00

Мултимедия

11Д

Михаела Алексиева

16.05.2022 10:30

Немски език

11Д

Василка Дамянова

14.03.2022 07:30

Немски език

11Д

Василка Дамянова

25.04.2022 07:30

Руски език

11Д

Даниела Атанасова

17.03.2022 10:30

Английски език

11Г

Любина Иванова

13.04.2022 10:30

Мултимедия

11Г

Михаела Алексиева

16.05.2022 09:00

Немски език

11Г

Василка Дамянова

14.03.2022 07:30

Немски език

11Г

Василка Дамянова

25.04.2022 07:30

Руски език

11Г

Даниела Атанасова

17.03.2022 10:30

Руски език

11В

Даниела Атанасова

17.03.2022 10:30

Култура и духовност

11Б

Момчил Кузманов

24.03.2022 07:30

Човек и общество

11Б

Момчил Кузманов

07.06.2022 07:30

Немски език

11Б

Василка Дамянова

16.03.2022 07:30

Немски език

11Б

Василка Дамянова

25.04.2022 07:30

Руски език

11Б

Даниела Атанасова

17.03.2022 10:30

Български език и литература

11А

Антония Кръстева

11.02.2022 11:35

Култура и духовност

11А

Момчил Кузманов

22.03.2022 07:30

Човек и общество

11А

Момчил Кузманов

07.06.2022 07:30

Немски език

11А

Василка Дамянова

11.03.2022 07:30

Немски език

11А