Класни работи

ГРАФИК НА КЛАСНИ РАБОТИ ЗА I СРОК НА УЧЕБНАТА 2021/2022Г.
ПредметПаралелкаНачало
Английски език13.01.2022 07:30
Български език и литература16.12.2021 10:30
Математика24.09.2021 10:30
Английски език13.01.2022 10:30
Български език и литература07.12.2021 09:00
Математика29.09.2021 07:30
Английски език13.01.2022 09:55
Български език и литература06.12.2021 07:30
Математика23.09.2021 09:00
Български език и литература06.12.2021 09:00
Математика28.09.2021 10:30
Английски език13.01.2022 10:30
Български език и литература07.12.2021 07:30
Математика24.09.2021 07:30
Български език и литература08.12.2021 10:30
Английски език13.01.2022 09:00
Английски език17.12.2021 15:00
Български език и литература03.12.2021 17:00
Математика14.01.2022 15:00
Английски език05.01.2022 16:30
Испански език01.12.2021 15:00
Математика25.11.2021 15:00
Математика11.01.2022 13:00
Английски език17.12.2021 13:30
Български език и литература01.12.2021 15:55
Испански език03.12.2021 15:00
Математика11.01.2022 13:00
Английски език16.12.2021 15:00
Български език и литература02.12.2021 15:50
Математика11.01.2022 16:30
Френски език05.01.2022 15:00
Английски език17.12.2021 16:30
Български език и литература02.12.2021 15:50
Математика14.01.2022 13:30
Руски език09.12.2021 15:55
Английски език10а13.12.2021 15:25
Български език и литература10а02.12.2021 15:00
Математика10а10.01.2022 13:30
Немски език10а23.11.2021 16:30
Английски език10б13.12.2021 14:25
Български език и литература10б02.12.2021 16:20
Математика10б10.01.2022 13:30
Немски език10б23.11.2021 15:00
Английски език10в13.12.2021 11:35
Български език и литература10в03.12.2021 15:00
Испански език10в15.12.2021 15:00
Математика10в10.01.2022 13:30
Английски език10г10.12.2021 14:30
Български език и литература10г13.12.2021 13:30
Испански език10г16.12.2021 13:30
Математика10г10.01.2022 13:30
Английски език10д13.12.2021 15:30
Български език и литература10д01.12.2021 15:00
Математика10д10.01.2022 13:30
Френски език10д04.01.2022 16:30
Английски език10е13.12.2021 15:35
Български език и литература10е01.12.2021 13:30
Математика10е10.01.2022 13:30
Руски език10е09.12.2021 13:30
Английски език11А05.01.2022 18:00
Български език и литература11А02.12.2021 14:35
Испански език11А29.11.2021 15:00
Математика11А16.12.2021 16:30
Немски език11А10.12.2021 15:00
Руски език11А14.12.2021 18:00
Френски език11А19.01.2022 16:30
Английски език11Б05.01.2022 16:30
Български език и литература11Б17.12.2021 13:30
Испански език11Б20.12.2021 13:30
Испански език11Б29.11.2021 15:00
Математика11Б17.12.2021 15:00
Немски език11Б22.11.2021 15:00
Руски език11Б14.12.2021 18:00
Френски език11Б19.01.2022 16:30
Английски език11В05.01.2022 15:00
Български език и литература11В17.12.2021 15:00
Испански език11В20.12.2021 13:30
Испански език11В29.11.2021 15:00
Математика11В13.12.2021 18:00
Немски език11В10.12.2021 15:00
Руски език11В14.12.2021 18:00
Френски език11В19.01.2022 16:30
Английски език11Г12.01.2022 13:30
Български език и литература11Г16.12.2021 16:30
Испански език11Г20.12.2021 13:30
Испански език11Г29.11.2021 15:00
Математика11Г15.12.2021 16:30
Немски език11Г10.12.2021 15:00
Немски език11Г22.11.2021 15:00
Руски език11Г14.12.2021 18:00
Френски език11Г19.01.2022 16:30
Английски език11Д12.01.2022 16:30
Български език и литература11Д17.12.2021 16:30
Испански език11Д29.11.2021 15:00
Математика11Д15.12.2021 15:00
Немски език11Д22.11.2021 15:00
Руски език11Д14.12.2021 18:00
Английски език11Е12.01.2022 18:00
Български език и литература11Е03.12.2021 15:55
Испански език11Е20.12.2021 13:30
Испански език11Е29.11.2021 15:00
Математика11Е15.12.2021 16:30
Немски език11Е22.11.2021 15:00
Руски език11Е14.12.2021 18:00
Български език и литература12А16.12.2021 13:30
Испански език12А20.12.2021 15:00
Испански език12А29.11.2021 13:30
Немски език12А10.12.2021 13:30
Немски език12А22.11.2021 15:00
Руски език12А20.12.2021 15:00
Френски език12А07.01.2022 13:30
Български език и литература12Б16.12.2021 15:00
Испански език12Б20.12.2021 15:00
Испански език12Б29.11.2021 13:30
Немски език12Б22.11.2021 15:00
Руски език12Б20.12.2021 15:00
Френски език12Б07.01.2022 13:30
Български език и литература12В14.12.2021 13:30
Испански език12В20.12.2021 15:00
Испански език12В29.11.2021 13:30
Немски език12В10.12.2021 13:30
Немски език12В22.11.2021 15:00
Руски език12В20.12.2021 15:00
Френски език12В07.01.2022 13:30
Български език и литература12Г16.12.2021 16:30
Испански език12Г20.12.2021 15:00
Испански език12Г29.11.2021 13:30
Немски език12Г10.12.2021 13:30
Немски език12Г22.11.2021 15:00
Руски език12Г20.12.2021 15:00
Френски език12Г07.01.2022 13:30
Български език и литература12Д14.12.2021 16:30
Испански език12Д29.11.2021 13:30
Руски език12Д20.12.2021 15:00
Френски език12Д07.01.2022 13:30
Български език и литература12Е16.12.2021 15:00
Испански език12Е20.12.2021 15:00
Испански език12Е29.11.2021 13:30
Немски език12Е10.12.2021 13:30
Немски език12Е22.11.2021 15:00
Руски език12Е20.12.2021 15:00
Френски език12Е07.01.2022 13:30

 

ГРАФИК НА КЛАСНИ РАБОТИ ЗА I СРОК НА УЧЕБНАТА 2021/2022Г.
ПредметПаралелкаНачало
Български език и литература09.12.2021 07:35
Математика11.01.2022 08:10
Български език и литература10.12.2021 07:30
Математика11.01.2022 09:40
Български език и литература10.12.2021 09:05
Български език и литература10.12.2021 10:35
Български език и литература15.12.2021 07:30
Математика12.01.2022 10:30
Български език и литература15.12.2021 10:30
Математика16.12.2021 10:30
Български език и литература15.12.2021 09:00
Математика12.01.2022 09:00
Математика11.01.2022 09:40
Математика10.01.2022 08:10
Математика10.01.2022 08:20
Български език и литература15.12.2021 09:00
Математика20.12.2021 07:30
Математика21.12.2021 09:00
Български език и литература14.12.2021 10:30
Математика20.12.2021 09:00
Математика20.12.2021 10:30
Български език и литература03.12.2021 09:50
Български език и литература03.12.2021 11:20
Български език и литература03.12.2021 08:20
Български език и литература20.12.2021 07:30
Математика11.01.2022 07:30
Български език и литература06.12.2021 09:50
Математика10.01.2022 07:30
Български език и литература17.12.2021 10:30
Математика
12.01.2022 07:30