Гимназиален етап

График на консултациите за втория срок на учебната 2022/2023 година I- II гимназиален етап

учители

предмет

с родители

с ученици

ден

час

стая

ден

час

 

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

1

Петър Михайлов

БЕЛ

четвъртък

13.15- 14.00

учителска стая

четвъртък

13.30- 14.15

 

2

Десислава Петрова

БЕЛ

четвъртък

13.15- 14.00

учителска стая

петък

13.15- 14.00

 

3

Димитър Антонов

БЕЛ

четвъртък

12:30- 13:15

учителска стая

вторник

13.00- 13.40

 

4

Донка Гуцова

БЕЛ

вторник

12.30- 13.15

учителска стая

сряда

13.15- 14.00

 

5

Петър Алексиев

БЕЛ

четвъртък

13.15- 14.00

учителска стая

вторник

13.15- 14.00

 

6

Антония Кръстева

БЕЛ

четвъртък

13.15- 14.00

учителска стая

вторник

13.15- 14.00

 

7

Елена Христова

БЕЛ

четвъртък

13.15- 14.00

учителска стая

сряда

13.30- 14.10

 

 

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

8

Румяна Никифорова

АЕ

четвъртък

12.35- 13.15

учителска стая

Петък

12.35- 13.15

 

9

Катерина Николова

АЕ

четвъртък

12.35- 13.15

учителска стая

Сряда

12.35- 13.15

 

10

Цвете Жекова

АЕ

четвъртък

12.35- 13.15

учителска стая

сряда

12.35- 13.15

 

11

Емилия Христова

АЕ

четвъртък

12.35- 13.15

учителска стая

четвъртък

18:30 – ст. 105

 

12

Велислава Иванова

АЕ

четвъртък

14:20 – 15:00

учителска стая

8а-четвъртък

9а-вторник

12.35- 13.15

 

13:00-13:40

 

13

Любка Чолашка

АЕ

четвъртък

12.35- 13.15

учителска стая

понеделник

12.35- 13.15

 

14

Любина Иванова

АЕ

четвъртък

13.15- 14.00

учителска стая

вторник

13.30- 14.10

 

15

Любомира Любенова

АЕ

понеделник

13.15- 14.00

учителска стая

сряда

13.30- 14.00

 

16

Ралица Карлова

АЕ

четвъртък

13.15- 14.00

учителска стая

сряда

13.30- 14.00

 

17

Даниела Симеонова

АЕ

четвъртък

13.15- 14.00

учителска стая

вторник

13.15- 14.00

 

18

Виктория Костова

АЕ

сряда

13.15- 14.00

учителска стая

понеделник

13.15- 14.00

 

19

Драгомир Маринов

АЕ

четвъртък

11.40- 12.20

учителска стая

сряда

13.15- 14.00

 

20

Десислава Танева

ФЕ

четвъртък

13.15- 14.00

учителска стая

сряда

13.15- 14.00

 

21

Валентина Кираджиева

НЕ

четвъртък

13.15- 14.00

учителска стая

Вторник 1-ва см

Четвъртък 2-ра смяна

13.30- 14.00

 

12:50-13:30

 

22

Василка Дамянова

НЕ

четвъртък

13.15- 14.00

учителска стая

понеделник

13.20- 14.00

 

23

Мария Николова

ИЕ

четвъртък

13.15- 14.00

учителска стая

Вторник

13.15- 14.00

 

24

Ренета Великова

ИЕ

четвъртък

13.15- 14.00

учителска стая

Сряда

13.15- 14.00

 

25

Даниела Атанасова

РЕ

четвъртък

13.15- 14.00

учителска стая

понеделник

13.15- 14.00

 

 

МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

26

Весела Радкова

Математика

четвъртък

13.15- 14.00

учителска стая

петък

13.30- 14.00

 

27

Елизабет Керемедчиева

Математика

четвъртък

13.15- 14.00

учителска стая

понеделник

13.30- 14.10

 

28

Емилия Богева

Математика

четвъртък

13.15- 14.00

учителска стая

вторник

13.15- 14.00

 

29

Валя Кусева

Математика

четвъртък

13.15- 14.00

учителска стая

Четвъртък

14:00-14:40

 

30

Соня Венкова

Математика

вторник

12:30-13:10

учителска стая

понеделник

12:30-13:10

 

31

Лидия Алексиева

ИТ

четвъртък

12.30- 13.10

учителска стая

петък

12.30- 13.10

 

32

Юлиан Топалов

ИТ

четвъртък

13:15-14:00

учителска стая

понеделник

13.15- 14.00

 

33

Валентина Велкова

ИТ

четвъртък

12.30- 13.10

учителска стая

вторник

12.30- 13.10

 

34

Михаела Алексиева

ИТ

понеделник

13.15- 14.00

учителска стая

сряда

13.15- 14.00

 

 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ, ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

35

Момчил Кузманов

История

четвъртък

13.15- 14.00

учителска стая

сряда

13.15- 14.00

 

36

Ивайло Найденов

История

четвъртък

13.15- 14.00

учителска стая

петък

13.30- 14.10

 

37

Стоян Шиваров

История

понеделник

12.30- 13.10

учителска стая

четвъртък

13.15- 14.00

 

38

Елена Вретенарова

Философия

четвъртък

13:15-14:00

учителска стая

сряда

13.15- 14.00

 

39

Диляна Филипова

Философия

понеделник

13.15- 14.00

учителска стая

вторник

13.15- 14.00

 

40

Ева Радева

География

четвъртък

13.15- 14.00

учителска стая

понеделник

13.15- 14.00

 

41

Росанка Гогова

География

четвъртък

13.15- 14.00

учителска стая

понеделник

13.15- 14.00

 

 

ПРИРОДНИ НАУКИ

42

Борислава Русинова

Биология

вторник

12:30-13:10

учителска стая

сряда

12:30-13:10

 

43

Мартина Евгениева

Биология

четвъртък

13.15- 14.00

учителска стая

Понеделник

13.15- 14.00

 

44

Ива Петрова

Физика

четвъртък

16.00- 16.40

учителска стая

Понеделник

12.35- 13.15

 

45

Чавдар Динев

Физика

четвъртък

12.30- 13.10

учителска стая

сряда

12.30- 13.10

 

46

Ирина Андонова

Химия/Физика

четвъртък

13.15- 14.00

учителска стая

петък

13.15- 14.00

 

47

Кристиян Донков

Химия

Сряда

15.10- 15.50

учителска стая

четвъртък

13.15- 14.00

 

 

МУЗИКА, ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

48

Александър Митев

Музика

сряда

11.30-12.10

учителска стая

петък

13.30- 14.10

 

49

Сабина Хубавенкова

ИИ

петък

12.30-13.10

учителска стая

понеделник

12.30- 13.15

 

 

ФВС

50

Румяна Данева

ФВС

четвъртък

13.15- 14.00

учителска стая

понеделник

13.15- 14.00

 

51

Асен Денчев

ФВС

четвъртък

12.30-13.15

учителска стая

четвъртък

13.15- 14.00

 

52

Георги Николов

ФВС

понеделник

11.50- 12.30

учителска стая

понеделник

13.15- 14.00

 

53

Николай Чакалов

ФВС

четвъртък

12.30-13.15

учителска стая

четвъртък

13.15- 14.00