Гимназиален етап

КоНСУЛТАЦИИ II СРОК  8-12 клас

Консултации с ученици и родители

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

История и цивилизации

Английски език

Уеб дизайн

Уеб дизайн

Немски език

Консултация родител

Консултация ученик

Консултация ученик

Консултация родител

Консултация ученик

Йордан Лазаров

Велислава Иванова

Юлиян Топалов

Юлиян Топалов

Василка Дамянова

12.00-12.30

12.30 – 13.10

13.30-14.10ч.

13.30-14.10ч.

12.30-13.10ч.

 

 

 

 

 

История и цивилизации

Изобразително изкуство

Немски език

Английски език

Английски език

Консултация ученик

Консултация ученик

Консултация родител

Консултация родител

Консултация ученик

Йордан Лазаров

Диана Соколова

Василка Дамянова

Любина Иванова

Цвете Жекова-Стефанова

12,3

13.30-.14.10

13.30-14.10ч.

13:30 – 14:10

12:30-13:10

 

 

 

 

 

Български език и литература

Информационни технологии

Английски език

Информационни технологии

Информационни технологии

Консултация ученик

Консултация родител

Консултация ученик

Консултация ученик

Консултация родител

Илвие Конедарева

Силвия Илиева

Любина Иванова

Михаела Алексиева

Михаела Алексиева

12:30 – 13:10

14.10-14.50

13:30 – 14:10

12:00 – 12:40

12:00 – 12:40

 

 

 

 

 

Английски език

Математика

Изобразително изкуство

Английски език

Физическо възпитание и спорт

Консултация ученик

Консултация ученик

Консултация родител

Консултация родител

Консултация родител

Емилия Христова

Емилия Богева

Диана Соколова

Емилия Христова

Асен Денчев

18.40-19.10

12:00-12:40

12.30-13.10

15.00- 15.40

13.30-14.10

 

 

 

 

 

Английски език

Български език и литература

Английски език

Английски език

Английски език

Консултация родител

Консултация ученик

Консултация ученик

Консултация родител

Консултация ученик

Цвете Жекова-Стефанова

Петър Михайлов

Любомира Любенова

Любомира Любенова

Цвете Жекова-Стефанова

14:10-14:50

12:30-13:10

12:00-12:40

12:00-12:40

12:30-13:10

 

 

 

 

 

     

Консултации с ученици и родители

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

Английски език

Български език и литература

Информационни технологии

Гражданско образование

Руски език

Консултация ученик

Консултация ученик

Консултация ученик

Консултация родител

Консултация родител

Любка Чолашка

Донка Гуцова

Силвия Илиева

Велислава Иванова

Даниела Атанасова

12.40 – 13.20

13:20-14:00

12.30-13.10

15.50 – 16.30

12.40-13.20

 

 

 

 

 

Английски език

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

Български език и литература

 

Консултация родител

Консултация ученик

Консултация ученик

Консултация родител

 

Любка Чолашка

Румяна Данева

Виолетка Петрова

Петър Михайлов

 

15.00 -15.40

13.30-14.10

12:40-13:20

12:30-13:10

 

 

 

 

 

 

Философия

Български език и литература

Английски език

Философия

 

Консултация родител

Консултация ученик

Консултация ученик

Консултация ученик

 

Диляна Филипова

Антония Кръстева

Емилия Христова

Диляна Филипова

 

13.30-14.10

13.20 14.00

18.00- 18.40

13.30.14.10

 

 

 

 

 

 

Английски език

Английски език

Информационни технологии

Английски език

 

Консултация ученик

Консултация ученик

Консултация родител

Консултация родител

 

Катерина Николова

Ралица Карлова

Михаела Алексиева

Катерина Николова

 

12.30-13.10

13:30 – 14:10

12:00:12:40

14.20-15.00

 

 

 

 

 

 

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

Английски език

 

Консултация родител

Консултация ученик

Консултация родител

Консултация родител

 

Виолетка Петрова

Петър Алексиев

Антония Кръстева

Ралица Карлова

 

12:30-13:10

12.30 -13.10

 

13:30 – 14:10

 

 

 

 

 

 

     
     

Консултации с ученици и родители

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

Английски език

Английски език

Английски език

Български език и литература

 

Консултация ученик

Консултация родител

Консултация ученик

Консултация родител

 

Ралица Карлова

Любомира Любенова

Любка Чолашка

Донка Гуцова

 

12:00 – 12:40

12:00-12:40

12.40 – 13.20

13:20-14:00

 

 

 

 

 

 

Английски език

Философия

Английски език

Биология и здравно образование

 

Консултация родител

Консултация родител

Консултация родител

Консултация родител

 

Цвете Жекова-Стефанова

Диляна Филипова

Любка Чолашка

Борислава Русинова

 

14:10-14:50

12.00.12.40

15.00 – 15.40

13:20-14:00

 

 

 

 

 

 

Информационни технологии

Български език и литература

Английски език

Физическо възпитание и спорт

 

Консултация ученик

Консултация ученик

Консултация ученик

Консултация родител

 

Михаела Алексиева

Петър Михайлов

Велислава Иванова

Румяна Данева

 

12:00 – 12:40

12:30-13:10

12.30 – 13.10

13.30-14.10

 

 

 

 

 

 

История и цивилизации

Информационни технологии

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

 

Консултация родител

Консултация ученик

Консултация ученик

Консултация ученик

 

Йордан Лазаров

Валентина Велкова

Виолетка Петрова

Асен Денчев

 

12.00-12.30

12.30-13.10

12:40-13:20

13.30-14.10

 

 

 

 

 

 

История и цивилизации

Биология и здравно образование

Английски език

Английски език

 

Консултация ученик

Консултация ученик

Консултация родител

Консултация родител

 

Йордан Лазаров

Борислава Русинова

Ралица Карлова

Емилия Христова

 

12.30-13.00

13:20-14.00

12:00 – 12:40

15.40- 16.10

 

 

 

 

 

 

     

Консултации с ученици и родители

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

Английски език

 

 

Гражданско образование

 

Консултация ученик

 

 

Консултация родител

 

Любомира Любенова

 

 

Велислава Иванова

 

12:00-12:40

 

 

15.50 – 16.30

 

 

 

 

 

 

Математика

 

 

Философия

 

Консултация родител

 

 

Консултация ученик

 

Емилия Богева

 

 

Диляна Филипова

 

12:00-12:40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Български език и литература

 

 

Български език и литература

 

Консултация родител

 

 

Консултация родител

 

Виолетка Петрова

 

 

Петър Михайлов

 

12:40-13:20

 

 

12:30-13:10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руски език

 

 

 

 

Консултация ученик

 

 

 

 

Даниела Атанасова

 

 

 

 

13.20-14.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биология и здравно образование

 

 

 

 

Консултация родител

 

 

 

 

Борислава Русинова

 

 

 

 

13:20-14.00