Гимназиален етап

График на консултации с ученици и родители – нечетна и четна седмица за първи учебен срок на учебната 2021/2022 9-12 клас

Приложение 3

    

Консултации с ученици и родители – нечетна седмица

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

Български език и литература

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

Химия и опазване на околната среда

Консултация ученик

Консултация ученик

Консултация родител

Консултация родител

Консултация ученик

Петър Алексиев

Илвие Конедарева

Георги Николов

Петър Алексиев

Вася Георгиева

12:30-13:10

12:30-13:10

16:30-17:10

12:30 – 13:10

12:30-13:10

 

 

 

 

 

Физическо възпитание и спорт

Френски език

 

Физическо възпитание и спорт

История и цивилизации

Консултация ученик

Консултация ученик

 

Консултация родител

Консултация ученик

Румяна Данева

Десислава Танева

 

Румяна Данева

Момчил Кузманов

12:30 – 13:10

12:30 – 13:10

12.30-13.15

12:30 – 13:10

 

 

 

 

 

 

Български език и литература

Информационни технологии

Биология и здравно образование

Химия и опазване на околната среда

Английски език

Консултация ученик

Консултация ученик

Консултация ученик

Консултация родител

Консултация ученик

Антония Кръстева

Михаела Алексиева

Борислава Русинова

Вася Георгиева

 

12.50-13.30

12.30-13.10

12.50-13.30

 

12:30 – 13:10

 

 

 

 

 

Български език и литература

Математика

Философия

Български език и литература

История и цивилизации

Консултация ученик

Консултация ученик

Консултация ученик

Консултация родител

Консултация родител

Донка Гуцова

Емилия Богева

Диляна Филипова

Антония Кръстева

Георги Димитров

12.40-13.20

12:40- 13:20

12.30-13.10

12.50-13.30

11:50 – 12:30

Консултации с ученици и родители – нечетна седмица

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

Изобразително изкуство

Английски език

Химия и опазване на околната среда

Информационни технологии

Изобразително изкуство

Консултация родител

Консултация ученик

Консултация ученик

Консултация родител

Консултация ученик

Сабина Хубавенкова

Ралица Карлова

Ирина Андонова

Михаела Алексиева

Сабина Хубавенкова

12:30-13:10

18:00 – 19:00

12.30-13.10

12.30-13.10

12:30-13:10

 

 

 

 

 

Биология и здравно образование

Английски език

Физика и астрономия

Български език и литература

История и цивилизации

Консултация родител

Консултация ученик

Консултация ученик

Консултация родител

Консултация ученик

Борислава Русинова

Любомира Любенова

Ива Петрова

Донка Гуцова

Георги Димитров

12.50-13.30

12.40-13.20

 

12.40-13.20

12:30 – 13:10

 

 

 

 

 

География и икономика

Математика

Физика и астрономия

Философия

Английски език

Консултация ученик

Консултация ученик

Консултация родител

Консултация родител

Консултация родител

Росанка Гогова

Михаил Иванов

Ива Петрова

Диляна Филипова

Любомира Любенова

12.40-13.30

12.50-13.30

 

12.30-13.10

 

 

 

 

 

 

География и икономика

Испански език

Музика

Математика

Математика

Консултация родител

Консултация ученик

Консултация ученик

Консултация родител

Консултация ученик

Росанка Гогова

Ренета Великова

Александър Митев

Емилия Богева

Весела Радкова

12.30-13.20

12.50-13.30

09.40 – 10.20

12:40- 13:20

12:40-13:20

 

 

 

 

 

Химия и опазване на околната среда 

Химия и опазване на околната среда 

Музика

Математика

 

Консултация ученик 

Консултация родител

Консултация родител

Консултация родител

 

Нели Киркова-Костова 

Нели Киркова-Костова 

Александър Митев

Михаил Иванов

 

 12.30 -13.10

 12.30 -13.10

09.00 – 09.40

19.30-20.30

 

Консултации с ученици и родители – нечетна седмица

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

Уеб дизайн

 

 

Испански език

 

Консултация ученик

 

 

Консултация родител

 

Юлиян Топалов

 

 

Ренета Великова

 

12.30-13.10

 

 

18.00-18.30

 

 

 

 

 

 

История и цивилизации

История и цивилизации

 

Химия и опазване на околната среда

 

Консултация ученик

Консултация родител

 

Консултация родител

 

Йордан Лазаров

Йордан Лазаров

 

Ирина Андонова

 

12.20-13.00

12.00-12.30

 

12.30-13.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Английски език

 

 

 

 

Консултация родител

 

 

 

 

Ралица Карлова

 

 

 

 

12:40 – 13:20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уеб дизайн

 

 

 

 

Консултация родител

 

 

 

 

Юлиян Топалов

 

 

 

 

12.40-13.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика

 

 

 

 

Консултация родител

 

 

 

 

Весела Радкова

 

 

 

 

12:40-13:20

 

Консултации с ученици и родители – четна седмица

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

 

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

История и цивилизации

 

Консултация ученик

Консултация родител

Консултация родител

Консултация родител

 

Петър Алексиев

Георги Николов

Петър Алексиев

Момчил Кузманов

 

12:30-13:10

13:30-14:10

12:30-13:10

12.30-13.10

 

 

 

 

 

Физическо възпитание и спорт

Френски език

Биология и здравно образование

Физическо възпитание и спорт

 

Консултация ученик

Консултация ученик

Консултация ученик

Консултация родител

 

Румяна Данева

Десислава Танева

Борислава Русинова

Румяна Данева

 

12:30 – 13:10

12:30 – 13:10

12.50-13.30

12:30 – 13:10

 

 

 

 

 

 

Български език и литература

Български език и литература

Философия

Химия и опазване на околната среда

Испански език

Консултация ученик

Консултация ученик

Консултация ученик

Консултация родител

Консултация ученик

Антония Кръстева

Петър Алексиев

Диляна Филипова

Вася Георгиева

Мария Николова

12.50-13.30

12:05-12:45

12.30-13.10

12:30-13:10

12. клас от 11:30 до 12:40

 

 

 

 

 

Български език и литература

Информационни технологии

Испански език

Български език и литература

Английски език

Консултация ученик

Консултация ученик

Консултация ученик

Консултация родител

Консултация ученик

Донка Гуцова

Михаела Алексиева

Мария Николова

Антония Кръстева

Виктория Костова

12.40-13.20

12.30-13.10

10. клас от 11:30 до 12:40

12.40-13.20

12.40-13.20

Консултации с ученици и родители – четна седмица

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

Изобразително изкуство

Математика

 

Информационни технологии

Изобразително изкуство

Консултация родител

Консултация ученик

 

Консултация родител

Консултация ученик

Сабина Хубавенкова

Емилия Богева

 

Михаела Алексиева

Сабина Хубавенкова

12:30-13:10

12:40- 13:20

 

12.40-13.20

12:30-13:10

 

 

 

 

 

Руски език

Математика

Химия и опазване на околната среда

Български език и литература

Руски език

Консултация ученик

Консултация ученик

Консултация ученик

Консултация родител

Консултация родител

Даниела Атанасова

Михаил Иванов

Ирина Андонова

Донка Гуцова

Даниела Атанасова

12.30-13.10

12.50-13.30

12.30-13.10

12.40-13.20

12.30-13.10

 

 

 

 

 

Биология и здравно образование

Химия и опазване на околната среда

Физика и астрономия

Философия

История и цивилизации

Консултация родител

Консултация родител

Консултация родител

Консултация родител

Консултация ученик

Борислава Русинова

Ирина Андонова

Ива Петрова

Диляна Филипова

Георги Димитров

12.50-13.30

12.30.13.10

12.40-13.20

12.30-13.10

12:30-13:10

 

 

 

 

 

Английски език

Английски език

Философия

Математика

История и цивилизации

Консултация ученик

Консултация ученик

Консултация ученик

Консултация родител

Консултация родител

Ралица Карлова

Любомира Любенова

Елена Вретенарова

Емилия Богева

Георги Димитров

18:00 – 19:00

12.40 – 13.20

12.30- 13.15

12:40- 13:20

13:10 – 13:50

Консултации с ученици и родители – четна седмица

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

География и икономика

Музика

 

Английски език

География и икономика

Консултация ученик

Консултация ученик

 

Консултация родител

Консултация ученик

Росанка Гогова

Александър Митев

 

Ралица Карлова

Йордан Йорданов

12.40- 13.20

09.40 – 10.20

 

12:40- 13:20

12.00 -12.40

 

 

 

 

 

География и икономика

Музика

 

Философия

География и икономика

Консултация родител

Консултация родител

 

Консултация родител

Консултация родител

Росанка Гогова

Александър Митев

 

Елена Вретенарова

Йордан Йорданов

 

09.00 – 09.40

 

12.40-13.20

12.40 – 13.20

 

 

 

 

 

История и цивилизации

История и цивилизации

Физика и астрономия

Физика и астрономия

Английски език

Консултация ученик

Консултация родител

Консултация ученик

Консултация родител

Консултация родител

Йордан Лазаров

Йордан Лазаров

Ива Петрова

Ива Петрова

Любомира Любенова

12.20-13.00

12.00-12.30

12.40-13.20

12.40-13.20

12.40 – 13.20

 

 

 

 

 

География и икономика

 

Математика

География и икономика

Математика

Консултация ученик

 

Консултация родител

Консултация родител

Консултация ученик

Ева Радева

 

Весела Радкова

Ева Радева

Весела Радкова

12:40-13:20

 

12:40-13:20

12:40-13:20

12:00-12:40

Настоящият график е утвърден със Заповед № 2618/13.09.2021г. на директора на 32.Средно училище с изучаване на чужди езици „Свети Климент Охридски“, гр. София.