КОНТАКТИ

София, бул. Христо Ботев 63

02 / 987 43 58

kl_ohridski32@school32.com

Свържете се с нас:

Директор

Заместник-директори

Заместник-директор АСД

Ръководител направление ИКТ

Педагогически съветник

Психолози

Главен счетоводител

Канцелария