МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В 32. СУИЧЕ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“