Начален етап

                                                        График

на консултациите на начален етап за учебната 2022/2023 година в 32.СУИЧЕ „Св. Климент Охридски”

 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

 

С УЧЕНИЦИ

ДЕН / ЧАС

С РОДИТЕЛИ

ДЕН / ЧАС

1

КРАСИМИРА ВЕНЦИСЛАВОВА ПАВЛОВА

ВТОРНИК – 12.30 – 13.10

ЧЕТВЪРТЪК – 12.00 – 13.00

2

ИВАНКА ЗДРАВКОВА НИКОЛОВА

ВТОРНИК – 12.30 – 13.10

ЧЕТВЪРТЪК – 12.30 – 13.10

3

ЦВЕТЕЛИНА ГЕНЧЕВА ПЕТРОВА

ПЕТЪК – 12.00 – 12.40

ЧЕТВЪРТЪК – 12.30 – 13.10

4

СТЕФКА ЛЮБЕНОВА ДИОНИСИЕВА

ПЕТЪК – 12.00 – 12.40

ЧЕТВЪРТЪК – 12.30 – 13.10

5

ГАНКА АЛЕКСАНДРОВА ПАНЕВА

ПЕТЪК – 12.00 – 12.40

ЧЕТВЪРТЪК – 12.30 – 13.10

6

ПАВЛИНКА ИВАНОВА ГЕНЧЕВА

ПЕТЪК – 12.00 – 12.40

ЧЕТВЪРТЪК – 12.30 – 13.10

7

АНИ СТИЛИЯНОВА СЛАВЧЕВА

ПЕТЪК – 12.00 – 12.40

ЧЕТВЪРТЪК – 12.30 – 13.10

8

НАДЕЖДА ХРИСТОВА ИЛИЕВА

ВТОРНИК – 12.30 – 13.10

ЧЕТВЪРТЪК – 12.30 – 13.10

9

ДЕСИСЛАВА БОРИСЛАВОВА  ЗДРАВКОВА

ВТОРНИК – 12.30 – 13.10

ЧЕТВЪРТЪК – 12.30 – 13.10

10

ЕМИЛИЯ ПЕТРОВА ЙОНЧЕВА

ВТОРНИК – 12.30 – 13.10

ЧЕТВЪРТЪК – 12.30 – 13.10

11

ДЕСИСЛАВА ИЛИЕВА КАРАКАШЕВА

ПОНЕДЕЛНИК – 17.40 – 18.20

ЧЕТВЪРТЪК – 12.30 – 13.10

12

СВЕТЛАНА ПАВЛИНОВА СПАСОВА

ПОНЕДЕЛНИК – 17.40 – 18.20

ЧЕТВЪРТЪК – 12.30 – 13.10

13

АНЕЛИЯ МИТОВА МАНЧЕВА

ПОНЕДЕЛНИК – 17.40 – 18.20

ЧЕТВЪРТЪК – 12.30 – 13.10

14

АНИ ВИДЕНОВА ФИЛИПОВА

ПЕТЪК  – 12.30 – 13.10

ЧЕТВЪРТЪК – 13.15 – 14.00

15

МАРГРЕТА МИХАЙЛОВА ВЕЛКОВА

ПЕТЪК  – 12.30 – 13.10

ЧЕТВЪРТЪК – 13.15 – 14.00

16

СИЛВИЯ ХРИСТОВА РУСЕВА

СРЯДА – 13.30 – 14.10

ЧЕТВЪРТЪК – 13.30 – 14.10

17

СНЕЖИНА АМБИЦОВСКА

ПЕТЪК  – 12.30 – 13.10

ЧЕТВЪРТЪК – 13.30 – 14.10

18

ДИАНА МИХАЙЛОВНА СТОЯНОВА

ПЕТЪК  – 12.30 – 13.10

ЧЕТВЪРТЪК – 13.15 – 14.00

19

ЮЛИЯ ИГНАТОВА МИХАЙЛОВА

ПЕТЪК  – 12.30 – 13.10

ЧЕТВЪРТЪК – 13.15 – 14.00

20

РОСИЦА ВАСИЛЕВА АБЛАНСКА

СРЯДА – 12.30 – 13.10

ЧЕТВЪРТЪК – 12.30 – 13.10

21

БОЙКА ГРИГОРОВА ЧАКЪРОВА

ПОНЕДЕЛНИК  – 12.30 – 13.10

ЧЕТВЪРТЪК – 12.30 – 13.10

22

МАРИЕТА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА

ПЕТЪК  – 12.30 – 13.10

ЧЕТВЪРТЪК – 12.30 – 13.10

23

ДИАНА АНГЕЛОВА СТОИЛОВА

ПЕТЪК  – 12.30 – 13.10

ЧЕТВЪРТЪК – 12.30 – 13.10

24

МИГЛЕНА КОСТАДИНОВА ХРИСТОВА

СРЯДА  – 12.30 – 13.10

ЧЕТВЪРТЪК – 12.30 – 13.10

25

ГАЛИНА КИРИЛОВА ТРАЙКОВА

ВТОРНИК – 12.30 – 13.10

ЧЕТВЪРТЪК – 12.00 – 12.40

26

ЗДРАВКО ИВАНОВ ЗДРАВКОВ

ВТОРНИК – 13.15 – 14.00

ЧЕТВЪРТЪК – 13.30 – 14.10

27

ДОБРОМИРА АНДРЕЕВА ГАНЧЕВА

ВТОРНИК – 13.15 – 14.00

ЧЕТВЪРТЪК – 12.30 – 13.10

28

ЕМЕЛ ЮМЕРОВА АЛИЕВА

ВТОРНИК – 17.30 – 18.10

ЧЕТВЪРТЪК – 12.30 – 13.10

29

СНЕЖАНА БОГДАНОВА БУЛАНОВА

ВТОРНИК – 17.30 – 18.10

ЧЕТВЪРТЪК – 12.30 – 13.10

30

АЛБЕНА ПЕТКОВА ЦАНКОВА

ВТОРНИК – 17.30 – 18.10

ЧЕТВЪРТЪК – 12.30 – 13.10

31

ИЛИЯНА ХРИСТОВА ЗАХАРИЕВА

ВТОРНИК – 17.30 – 18.10

ЧЕТВЪРТЪК – 12.30 – 13.10

32

ЗЛАТИНА БЛАГОЕВА ТОШЕВСКА

ВТОРНИК – 17.30 – 18.10

ЧЕТВЪРТЪК – 12.30 – 13.10

33

АНТОАНЕТА НЕДЕВА СТЕФАНОВА

ВТОРНИК – 17.30 – 18.10

ЧЕТВЪРТЪК – 12.30 – 13.10

34

ЛЮБОСЛАВА ГРИШЕВА ДИМИТРОВА

ВТОРНИК – 17.30 – 18.10

ЧЕТВЪРТЪК – 12.30 – 13.10

35

ДИАНА ИВАНОВА БУХОВА

ВТОРНИК – 7.30 – 8.10

ЧЕТВЪРТЪК – 13.15 – 14.00

36

КАТЕРИНА ПЛАМЕНОВА  ЗЛАТАНОВА

ВТОРНИК – 7.30 – 8.10

ЧЕТВЪРТЪК – 13.15 – 14.00

37

ХРИСТИНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

ВТОРНИК – 17.30 – 18.10

ЧЕТВЪРТЪК – 12.30 – 13.10

38

КРАСИМИРА ГАНЧЕВА КРЪСТЕВА

ВТОРНИК – 17.30 – 18.10

ЧЕТВЪРТЪК – 12.30 – 13.10

39

КАТЕРИНА ИВАНОВА ЖЕЛЯЗКОВА

ВТОРНИК – 17.30 – 18.10

ЧЕТВЪРТЪК – 12.30 – 13.10

40

ЕЛЕНА ЕМИЛОВА НИКОЛОВА

ВТОРНИК – 17.30 – 18.10

ЧЕТВЪРТЪК – 12.30 – 13.10

41

СТОЯНКА ДИМИТРОВА РУСЕВА

ВТОРНИК – 7.30 – 8.10

ЧЕТВЪРТЪК – 13.15 – 14.00

42

ЕЛИСАВЕТА БОРИСОВА СТОЯНОВА

ВТОРНИК – 7.30 – 8.10

ЧЕТВЪРТЪК – 13.15 – 14.00

43

ЕЛЕОНОРА МОНИ ДАНАИЛОВА

ВТОРНИК – 7.30 – 8.10

ЧЕТВЪРТЪК – 13.15 – 14.00

44

ВАНЯ АНГЕЛОВА ГРИГОРОВА (НЕ)

ПОНЕДЕЛНИК  – 12.30 – 13.10

ЧЕТВЪРТЪК – 12.30 – 13.10

45

РАДОСЛАВА КАМЕНОВА КИРИЛОВА (ИЕ)

ПОНЕДЕЛНИК  – 12.30 – 13.10

ЧЕТВЪРТЪК – 12.30 – 13.10

46

НАДЕЖДА НАЙДЕНОВА ИВАНОВА (РЕ)

ПЕТЪК  – 12.30 – 13.10 II/IV клас

СРЯДА – 13.30 – 14.10

III клас

ЧЕТВЪРТЪК – 12.30 – 13.10

47

МАРИАНА ГРИГОРОВА ПЕТКОВА (АЕ)

ПЕТЪК – 12.30 – 13.10

ПЕТЪК – 16.20 – 17.00