Начален етап

ГРАФИК НА КОНСУЛТАЦИИТЕ НА НАЧАЛЕН ЕТАП ЗА II СРОК НА  УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА В 32.СУИЧЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

С УЧЕНИЦИ            

ДЕН / ЧАС

С РОДИТЕЛИ                       

 ДЕН / ЧАС

1

КРАСИМИРА ВЕНЦИСЛАВОВА ПАВЛОВА

ПОНЕДЕЛНИК  – 12.35 – 13.15

ЧЕТВЪРТЪК – 12.00 – 13.00

2

ИВАНКА ЗДРАВКОВА НИКОЛОВА

ВТОРНИК – 12.35 – 13.15

ЧЕТВЪРТЪК – 12.30 – 13.10

3

ЦВЕТЕЛИНА ГЕНЧЕВА ПЕТРОВА

ПОНЕДЕЛНИК – 11.40 – 12.20

ЧЕТВЪРТЪК – 12.30 – 13.10

4

СТЕФКА ЛЮБЕНОВА ДИОНИСИЕВА

СРЯДА – 11.40 – 12.20

ЧЕТВЪРТЪК – 12.30 – 13.10

5

ГАНКА АЛЕКСАНДРОВА ПАНЕВА

СРЯДА – 12.35 – 13.15

ЧЕТВЪРТЪК – 12.30 – 13.10

6

ПАВЛИНКА ИВАНОВА ГЕНЧЕВА

ПЕТЪК – 12.35 – 13.15

ЧЕТВЪРТЪК – 12.30 – 13.10

7

АНИ СТИЛИЯНОВА СЛАВЧЕВА

ПЕТЪК – 12.35 – 13.15

ЧЕТВЪРТЪК – 12.30 – 13.10

8

НАДЕЖДА ХРИСТОВА ИЛИЕВА

ВТОРНИК – 17.40 – 18.20

ЧЕТВЪРТЪК – 12.30 – 13.10

9

ДЕСИСЛАВА БОРИСЛАВОВА  ЗДРАВКОВА

ПОНЕДЕЛНИК – 12.40 – 13.20

ЧЕТВЪРТЪК – 12.30 – 13.10

10

ЕМИЛИЯ ПЕТРОВА ЙОНЧЕВА

ПОНЕДЕЛНИК – 17.40 – 18.20

ЧЕТВЪРТЪК – 12.30 – 13.10

11

ДЕСИСЛАВА ИЛИЕВА КАРАКАШЕВА

ПОНЕДЕЛНИК – 12.35 – 13.15

ЧЕТВЪРТЪК – 13.15 – 13.55

12

СВЕТЛАНА ПАВЛИНОВА СПАСОВА

ВТОРНИК – 12.35 – 13.15

ЧЕТВЪРТЪК – 13.15 – 13.55

13

АНЕЛИЯ МИТОВА МАНЧЕВА

ВТОРНИК – 12.35 – 13.15

ЧЕТВЪРТЪК – 13.15 – 13.55

14

АНИ ВИДЕНОВА ФИЛИПОВА

СРЯДА  – 12.35 – 13.15

ЧЕТВЪРТЪК – 12.30 – 13.10

15

МАРГРЕТА МИХАЙЛОВА ВЕЛКОВА

СРЯДА  – 12.35 – 13.15

ЧЕТВЪРТЪК – 13.15 – 14.00

16

СИЛВИЯ ХРИСТОВА РУСЕВА

ПОНЕДЕЛНИК – 12.35 – 13.15

ЧЕТВЪРТЪК – 12.30 – 13.10

17

СНЕЖИНА АМБИЦОВСКА

ПЕТЪК  – 12.35 – 13.15

ЧЕТВЪРТЪК – 12.30 – 13.10

18

ДИАНА МИХАЙЛОВНА СТОЯНОВА

ПОНЕДЕЛНИК  – 12.35 – 13.15

ЧЕТВЪРТЪК – 12.30 – 13.10

19

ЮЛИЯ ИГНАТОВА МИХАЙЛОВА

ПЕТЪК  – 12.35 – 13.15

ЧЕТВЪРТЪК – 12.30 – 13.10

20

РОСИЦА ВАСИЛЕВА АБЛАНСКА

Вторник  – 13.20 – 14.00

ЧЕТВЪРТЪК – 13.15 – 13.55

21

БОЙКА ГРИГОРОВА ЧАКЪРОВА

ПОНЕДЕЛНИК  – 13.20 – 14.00

ЧЕТВЪРТЪК – 13.15 – 13.45

22

МАРИЕТА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА

ПОНЕДЕЛНИК  – 13.20 – 14.00

ЧЕТВЪРТЪК – 13.15 – 13.55

23

ДИАНА АНГЕЛОВА СТОИЛОВА

СРЯДА   – 13.20 – 14.00

ЧЕТВЪРТЪК – 13.15 – 13.45

24

МИГЛЕНА КОСТАДИНОВА ХРИСТОВА

СРЯДА  – 13.20 – 14.00

ЧЕТВЪРТЪК – 13.15 – 13.45

25

ГАЛИНА КИРИЛОВА ТРАЙКОВА

ВТОРНИК – 12.35 – 13.15

ЧЕТВЪРТЪК – 11.40 – 12.20

26

ЗДРАВКО ИВАНОВ ЗДРАВКОВ

ВТОРНИК – 13.15 – 14.00

ЧЕТВЪРТЪК – 13.30 – 14.10

27

ДОБРОМИРА АНДРЕЕВА ГАНЧЕВА

ПОНЕДЕЛНИК – 12.35 – 13.15

ЧЕТВЪРТЪК – 12.35 – 13.15

28

ЕМЕЛ ЮМЕРОВА АЛИЕВА

ВТОРНИК – 17.30 – 18.10

ЧЕТВЪРТЪК – 17.30 – 18.10

29

СНЕЖАНА БОГДАНОВА БУЛАНОВА

ВТОРНИК – 17.30 – 18.10

ЧЕТВЪРТЪК – 17.30 – 18.10

30

АЛБЕНА ПЕТКОВА ЦАНКОВА

ВТОРНИК – 17.30 – 18.10

ЧЕТВЪРТЪК – 17.30 – 18.10

31

ИЛИЯНА ХРИСТОВА ЗАХАРИЕВА

ВТОРНИК – 17.30 – 18.10

СРЯДА – 17.30 – 18.10

32

ЗЛАТИНА БЛАГОЕВА ТОШЕВСКА

ВТОРНИК – 17.30 – 18.10

ЧЕТВЪРТЪК – 17.30 – 18.10

33

АНТОАНЕТА НЕДЕВА СТЕФАНОВА

ВТОРНИК – 17.30 – 18.10

ЧЕТВЪРТЪК – 17.30 – 18.10

34

ЛЮБОСЛАВА ГРИШЕВА ДИМИТРОВА

ВТОРНИК – 17.30 – 18.10

ЧЕТВЪРТЪК – 07.30 – 08.20

35

ДИАНА ИВАНОВА БУХОВА

ВТОРНИК – 17.30 – 18.10

ЧЕТВЪРТЪК – 17.30 – 18.10

36

КАТЕРИНА ПЛАМЕНОВА  ЗЛАТАНОВА

ВТОРНИК – 17.30 – 18.10

ЧЕТВЪРТЪК – 17.30 – 18.10

37

ХРИСТИНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

ВТОРНИК – 07.40 – 08.20

ЧЕТВЪРТЪК – 07.40 – 08.20

38

КРАСИМИРА ГАНЧЕВА КРЪСТЕВА

ВТОРНИК – 07.40 – 08.20

ЧЕТВЪРТЪК – 07.40 – 08.20

39

КАТЕРИНА ИВАНОВА ЖЕЛЯЗКОВА

ВТОРНИК – 07.40 – 08.20

ЧЕТВЪРТЪК – 07.40 – 08.20

40

ЕЛЕНА ЕМИЛОВА НИКОЛОВА

ВТОРНИК – 07.40 – 08.20

ЧЕТВЪРТЪК – 07.40 – 08.20

41

СТОЯНКА ДИМИТРОВА РУСЕВА

ПЕТЪК – 17.30 – 18.10

ЧЕТВЪРТЪК – 12.30 – 13.10

42

ЕЛИСАВЕТА БОРИСОВА СТОЯНОВА

ПЕТЪК – 17.30 – 18.10

ЧЕТВЪРТЪК – 12.30 – 13.10

43

ЕЛЕОНОРА МОНИ ДАНАИЛОВА

ВТОРНИК – 17.30 – 18.10

ЧЕТВЪРТЪК – 17.30 – 18.10

44

ВАНЯ АНГЕЛОВА ГРИГОРОВА (НЕ)

ПОНЕДЕЛНИК  – 13.15 – 14.00

ЧЕТВЪРТЪК – 12.35 – 13.20

45

РАДОСЛАВА КАМЕНОВА КИРИЛОВА (ИЕ)

ПЕТЪК  – 13.15 – 14.00

ЧЕТВЪРТЪК – 13.00 – 14.00

46

НАДЕЖДА НАЙДЕНОВА ИВАНОВА (РЕ)

ВТОРНИК  – 16.00 – 16.40  II/IV КЛАС  ЧЕТВЪРТЪК , 11:50 – 12:30 III КЛАС

ЧЕТВЪРТЪК – 13.30 – 14.10

47

МАРИАНА ГРИГОРОВА ПЕТКОВА (АЕ)

ВТОРНИК – 13.30 – 14.10

ПОНЕДЕЛНИК – 11.50 – 12.30