Начален етап

Име, презиме, фамилия С УЧЕНИЦИ ДЕН / ЧАС С РОДИТЕЛИ ДЕН / ЧАС
ДЕТЕЛИНА ИВАНОВА БОЯДЖИЕВА
Вторник – 13.15 – 14.00
Четвъртък – 14.00 – 15.00
НАДЕЖДА ХРИСТОВА ИЛИЕВА
Вторник – 12.20-13.00
Четвъртък –12.20 – 13.00
ВЕНЕТА РУМЕНОВА СТАМАТОВА
Понеделник – 12.30 – 13.10
Четвъртък –12.20 – 13.00
ЕМИЛИЯ ПЕТРОВА ЙОНЧЕВА
Петък – 1.30 – 12.10
Четвъртък –12.20 – 13.00
ДЕСИСЛАВА ИЛИЕВА КАРАКАШЕВА
Сряда – 11.30- 12.10
Четвъртък –12.20 – 13.00
СВЕТЛАНА ПАВЛИНОВА СПАСОВА
Петък – 11.30 – 12.10
Четвъртък –12.20 – 13.00
АНЕЛИЯ МИТОВА МАНЧЕВА
Понеделник – 12.30 – 13.10
Четвъртък –12.20 – 13.00
АНИ ВИДЕНОВА ФИЛИПОВА
Петък – 12.20 – 13.00
Четвъртък – 12.20 – 13.00
МАРГРЕТА МИХАЙЛОВА ВЕЛКОВА
Петък – 12.20 – 13.00
Четвъртък – 12.20 – 13.00
СИЛВИЯ ХРИСТОВА РУСЕВА
Сряда – 12.20- 13.00
Четвъртък – 12.20 – 13.00
НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ НИКОЛОВ
Сряда – 12.20- 13.00
Четвъртък – 12.30 – 13.10
ДИАНА МИХАЙЛОВНА СТОЯНОВА
Сряда – 12.20- 13.00
Четвъртък – 12.30 – 13.10
ЮЛИЯ ИГНАТОВА МИХАЙЛОВА
Сряда – 12.20- 13.00
Четвъртък – 12.30 – 13.10
РОСИЦА ВАСИЛЕВА АБЛАНСКА
Сряда – 12.20- 13.00
Четвъртък – 12.30 – 13.10
БОЙКА ГРИГОРОВА ЧАКЪРОВА
Сряда – 12.20- 13.00
Четвъртък – 12.30 – 13.10
МАРИЕТА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА
Сряда – 12.20- 13.00
Четвъртък – 12.30 – 13.10
ДИАНА АНГЕЛОВА СТОИЛОВА
Вторник – 12.30 – 13.10
Четвъртък – 12.30 – 13.10
МИГЛЕНА КОСТАДИНОВА ХРИСТОВА
Понеделник – 12.30 – 13.10
Четвъртък – 12.30 – 13.10
СТЕФКА ЛЮБЕНОВА ДИОНИСИЕВА
Понеделник – 13.00 – 13.40
Четвъртък – 13.10 – 13.50
ЦВЕТЕЛИНА ГЕНЧЕВА ПЕТРОВА
Сряда – 13.40- 14.20
Четвъртък – 13.10 – 13.50
ПАВЛИНКА ИВАНОВА ГЕНЧЕВА
Сряда – 13.40- 14.20
Четвъртък – 13.10 – 13.50
ГАНКА АЛЕКСАНДРОВА ПАНЕВА
Сряда – 13.40- 14.20
Четвъртък – 13.10 – 13.50
ВЕСЕЛКА ИВАНОВА СТОЙНЕВА
Сряда – 13.00- 13.40
Четвъртък – 13.10 – 13.50
ИВАНКА ЗДРАВКОВА НИКОЛОВА
Вторник – 13.00 – 13.40
Четвъртък – 13.10 – 13.50
ГАЛИНА КИРИЛОВА ТРАЙКОВА
Вторник – 12.30 – 13.10
Четвъртък – 11.30 – 12.10
ЗДРАВКО ИВАНОВ ЗДРАВКОВ
Вторник – 12.30 – 13.10
Четвъртък – – 11.30 – 12.10
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ ЧАКАЛОВ
Понеделник – 13.30 – 14.10
Четвъртък – 13=30 – 14=10
АНИ СТИЛИЯНОВА СЛАВЧЕВА
Петък – 17.40 – 18.20
Четвъртък – 17.40 – 18.20
СИЛВИЯ АЛЕКСАНДРОВА МИНДОВА
Вторник – 17.30 – 18.10
Четвъртък – 17.30 – 18.10
СТЕЛА ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА
Вторник – 17.30 – 18.10
Четвъртък – 17.30 – 18.10
АНТОАНЕТА НЕДЕВА СТЕФАНОВА
Сряда – 17.30 – 18.10
Четвъртък – 17.30 – 18.10
КАТЕРИНА ПЛАМЕНОВА ЗЛАТАНОВА
Сряда – 17.30 – 18.10
Четвъртък – 17.30 – 18.10
ЕМЕЛ ЮМЕРОВА АЛИЕВА
Вторник – 17.30 – 18.10
Четвъртък – 17.30 – 18.10
КРАСИМИРА ГАНЧЕВА КРЪСТЕВА
Вторник – 17.30 – 18.10
Четвъртък – 17.30 – 18.10
КАТЕРИНА ИВАНОВА ЖЕЛЯЗКОВА
Вторник – 17.30 – 18.10
Четвъртък –17.30 – 18.10
СНЕЖАНА БОГДАНОВА БУЛАНОВА
Понеделник – 13.30 – 14.10
Четвъртък – 13.20 – 14.00
ЕЛЕНА ЕМИЛОВА НИКОЛОВА
Вторник – 13.15 – 14.00
Четвъртък – 13.20 – 14.00
СТЕФАНКА ХРИСТОВА СТОЙКОВА
Вторник – 13.15 – 14.00
Четвъртък – 13.20 – 14.00
ЕЛИСАВЕТА БОРИСОВА СТОЯНОВА
Вторник – 13.15 – 14.00
Четвъртък – 13.20 – 14.00
ДЕСИСЛАВА БОРИСЛАВОВА ЗДРАВКОВА
Сряда-13.15 – 14.00
Четвъртък – 13.20 – 14.00
ХРИСТИНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
Вторник – 17.50-18.30
Четвъртък – 17.50 – 18.30
ЗЛАТИНА БЛАГОЕВА ТОШЕВСКА
Вторник – 17.50-18.30
Четвъртък – 17.50 – 18.30
ЛЮБОСЛАВА ГРИШЕВА ДИМИТРОВА
Вторник – 17.50-18.30
Четвъртък – 17.50 – 18.30
ВАНЯ АНГЕЛОВА ГРИГОРОВА
Четвъртък –
РАДОСЛАВА КАМЕНОВА КИРИЛОВА
Петък – 12.30 – 13.15
Четвъртък – 13.30 – 14.10
НАДЕЖДА НАЙДЕНОВА ИВАНОВА
Вторник – 12.30-13.10/13.30 – 14.10
Четвъртък – 12.30 – 13.10
МАРИАНА ГРИГОРОВА ПЕТКОВА
Четвъртък –