Начален етап

                                                                              График на консултациите на начален етап

за II срок на  учебната 2023/2024 година в 32.СУИЧЕ „Св. Климент Охридски”

 

 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

С УЧЕНИЦИ

ДЕН / ЧАС

С РОДИТЕЛИ

ДЕН / ЧАС

0

КРАСИМИРА ВЕНЦИСЛАВОВА ПАВЛОВА

ПОНЕДЕЛНИК – 13.15 – 14.00

ЧЕТВЪРТЪК – 12.00 – 13.00

1

РОСИЦА ВАСИЛЕВА АБЛАНСКА

СРЯДА –  12.35 – 13.10

ЧЕТВЪРТЪК – 12.30 – 13.10

2

БОЙКА ГРИГОРОВА ЧАКЪРОВА

ВТОРНИК –  12.35 – 13.10

ЧЕТВЪРТЪК – 12.30 – 13.10

3

АНТОАНЕТА НЕДЕВА СТЕФАНОВА

ПОНЕДЕЛНИК – 12.35 – 13.10

ЧЕТВЪРТЪК – 12.30 – 13.10

4

ЕЛЕНА ЕМИЛОВА НИКОЛОВА

ПЕТЪК – 12.35 – 13.10

ЧЕТВЪРТЪК – 12.30 – 13.10

5

ДИАНА АНГЕЛОВА СТОИЛОВА

ВТОРНИК – 12.35 – 13.10

ЧЕТВЪРТЪК – 12.30 – 13.10

6

МИГЛЕНА КОСТАДИНОВА ХРИСТОВА

СРЯДА – 12.40 – 13.15

ЧЕТВЪРТЪК – 12.30 – 13.10

7

ИВАНКА ЗДРАВКОВА НИКОЛОВА

ВТОРНИК – 12.30 – 13.10

ЧЕТВЪРТЪК – 12.30 – 13.10

8

ЦВЕТЕЛИНА ГЕНЧЕВА ПЕТРОВА

ВТОРНИК – 12.30 – 13.10

ЧЕТВЪРТЪК – 12.30 – 13.10

9

СТЕФКА ЛЮБЕНОВА ДИОНИСИЕВА

СРЯДА – 12.30 – 13.10

ЧЕТВЪРТЪК – 12.30 – 13.10

10

ГАНКА АЛЕКСАНДРОВА ПАНЕВА

ПЕТЪК – 12.30 – 13.10

ЧЕТВЪРТЪК – 13.15 – 13.55

11

ПАВЛИНКА ИВАНОВА ГАНЧЕВА

СРЯДАН – 12.30 – 13.10

ЧЕТВЪРТЪК – 13.15 – 13.55

12

АНИ СТИЛИЯНОВА СЛАВЧЕВА

ПОНЕДЕЛНИК – 12.30 – 13.10

ЧЕТВЪРТЪК – 13.15 – 13.55

13

НАДЕЖДА ХРИСТОВА ИЛИЕВА

СРЯДА –  12.30 – 13.10

ЧЕТВЪРТЪК – 12.30 – 13.10

14

ДЕСИСЛАВА БОРИСЛАВОВА ЗДРАВКОВА

ПОНЕДЕЛНИК – 12.30 – 13.10

ЧЕТВЪРТЪК – 12.30 – 13.10

15

ЕМИЛИЯ ПЕТРОВА ЙОНЧЕВА

СРЯДА –  12.40 – 13.20

ЧЕТВЪРТЪК – 12.30 – 13.10

16

ДЕСИСЛАВА ИЛИЕВА КАРАКАШЕВА

ПЕТЪК – 12.30 – 13.10

ЧЕТВЪРТЪК – 12.30 – 13.10

17

СВЕТЛАНА ПАВЛИНОВА СПАСОВА

СРЯДА –  12.30 – 13.10

ЧЕТВЪРТЪК – 12.30 – 13.10

18

АНЕЛИЯ МИТОВА МАНЧЕВА

СРЯДА –  12.30 – 13.10

ЧЕТВЪРТЪК – 12.30 – 13.10

19

АНИ ВИДЕНОВА ФИЛИПОВА

СРЯДА – 13.15 – 13.55

ЧЕТВЪРТЪК – 13.15 – 13.55

20

МАРГРЕТА МИХАЙЛОВА ВЕЛКОВА

СРЯДА – 13.15 – 13.55

ЧЕТВЪРТЪК – 13.15 – 13.55

21

СИЛВИЯ ХРИСТОВА РУСЕВА

СРЯДА – 13.15 – 13.55

ЧЕТВЪРТЪК – 13.15 – 13.55

22

СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА АМБИЦОВСКА

ПОНЕДЕЛНИК – 13.15 – 13.55

ЧЕТВЪРТЪК – 13.15 – 13.55

23

ДИАНА МИХАЙЛОВНА СТОЯНОВА

ВТОРНИК –  13.15 – 13.55

ЧЕТВЪРТЪК – 13.15 – 13.55

24

ЮЛИЯ ИГНАТОВА МИХАЙЛОВА

ВТОРНИК  – 13.15 – 13.55

ЧЕТВЪРТЪК – 13.15 – 13.55

25

ГАЛИНА КИРИЛОВА ТРАЙКОВА

ВТОРНИК – 14.20 – 15.00

ЧЕТВЪРТЪК – 11.40 – 12.20

26

ЗДРАВКО ИВАНОВ ЗДРАВКОВ

ПОНЕДЕЛНИК – 13.15 – 13.55

ЧЕТВЪРТЪК – 10.10 – 10.50

27

ЦВЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

ПОНЕДЕЛНИК – 11.45 – 12.25

ЧЕТВЪРТЪК –  13.20 – 14.00

28

КАТЕРИНА ИВАНОВА ЖЕЛЯЗКОВА

ВТОРНИК – 17.30-18.10

ЧЕТВЪРТЪК – 17.30 – 18.10

29

ЕЛИСАВЕТА БОРИСОВА СТОЯНОВА

ВТОРНИК – 17.30-18.10

ЧЕТВЪРТЪК – 17.30 – 18.10

30

ДИАНА ИВАНОВА БУХОВА

ВТОРНИК – 17.30 – 18.10

ЧЕТВЪРТЪК – 17.30 – 18.10

31

ЗЛАТИНА БЛАГОЕВА ТОШЕВСКА

ВТОРНИК – 17.30 – 18.10

ЧЕТВЪРТЪК  – 17.30 – 18.10

32

СТОЯНКА ДИМИТРОВА РУСЕВА

ПОНЕДЕЛНИК –  17.30 – 18.05

ЧЕТВЪРТЪК – 17.30 – 18.10

33

ЕЛЕОНОРА МОНИ ДАНАИЛОВА

ВТОРНИК – 17.30 – 18.10

ЧЕТВЪРТЪК – 17.30 – 18.10

34

СНЕЖАНА БОГДАНОВА БУЛАНОВА

ПОНЕДЕЛНИК – 17.30 – 18.10

ЧЕТВЪРТЪК – 17.30 – 18.10

35

АЛБЕНА ПЕТКОВА ЦАНКОВА

ВТОРНИК – 07.30 – 8.10

ЧЕТВЪРТЪК – 07.40 – 08.20

36

ЕМЕЛ ЮМЕРОВА АЛИЕВА

ПОНЕДЕЛНИК – 07.30-8.10

ЧЕТВЪРТЪК – 07.40 – 08.20

37

ХРИСТИНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

ВТОРНИК – 07.30 – 8.10

ЧЕТВЪРТЪК –  07.40 – 08.20

38

ЛЮБОСЛАВА ГРИШЕВА ДИМИТРОВА

ВТОРНИК – 07.30 – 8.10

ЧЕТВЪРТЪК –  07.40 – 08.20

39

КАТЕРИНА ПЛАМЕНОВА  ЗЛАТАНОВА

ВТОРНИК – 07.30 – 8.10

ЧЕТВЪРТЪК – 07.30 – 08.10

40

КРАСИМИРА ГАНЧЕВА КРЪСТЕВА

ВТОРНИК – 17.30 – 18.10

ЧЕТВЪРТЪК – 17.30 – 18.10

41

МИХАЕЛА ПЕТРОВА ПЕТРОВА

ВТОРНИК – 17.30 – 18.10

ЧЕТВЪРТЪК – 17.30 – 18.10

42

ЛИЛИЯ   РУМЕНОВА  ОБРЕТЕНОВА

ВТОРНИК – 17.30 – 18.10

ЧЕТВЪРТЪК – 17.30 – 18.10

43

ПАВЛИНА ПАЦОВСКА  ГЕОРГИЕВА

ВТОРНИК – 17.30 – 18.10

ЧЕТВЪРТЪК – 17.30 – 18.10

44

НЕ – ВАНЯ АНГЕЛОВА ГРИГОРОВА

ПОНЕДЕЛНИК – 12.35 – 13.15

ВТОРНИК – 12.30 – 13.10

45

ИЕ – РАДОСЛАВА КАМЕНОВА КИРИЛОВА

ПОНЕДЕЛНИК – 12.30 – 13.10

СРЯДА – 12.30 – 13.10

46

РЕ – НАТАЛИЯ ЮРИЕВНА НИКОЛОВА

ПОНЕДЕЛНИК – 12.30 – 13.10

ПЕТЪК – 12.30 – 13.10