Начален етап

Приложение 1                                           ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ – II срок 

Име, презиме, фамилия

 

С УЧЕНИЦИ

ДЕН / ЧАС

С РОДИТЕЛИ

ДЕН / ЧАС

ДЕТЕЛИНА ИВАНОВА БОЯДЖИЕВА

Вторник – 12.15 – 13.00

Четвъртък – 12.00 – 13.00

НАДЕЖДА ХРИСТОВА ИЛИЕВА

Вторник – 12.30-13.10

Четвъртък – 12.30 – 13.10

ВЕНЕТА РУМЕНОВА СТАМАТОВА

Понеделник – 12.30 – 13.10

Четвъртък – 12.30 – 13.10

ЕМИЛИЯ ПЕТРОВА ЙОНЧЕВА

Вторник – 12.30-13.10

Четвъртък – 12.30 – 13.10

ДЕСИСЛАВА ИЛИЕВА КАРАКАШЕВА

Сряда – 12.30- 13.10

Четвъртък – 12.30 – 13.10

СВЕТЛАНА ПАВЛИНОВА СПАСОВА

Петък – 11.30 – 12.10

Четвъртък – 12.30 – 13.10

АНЕЛИЯ МИТОВА МАНЧЕВА

Понеделник – 12.30 – 13.10

Четвъртък – 12.30 – 13.10

АНИ ВИДЕНОВА ФИЛИПОВА

Петък – 12.30 – 13.10

Четвъртък – 12.30 – 13.10

МАРГРЕТА МИХАЙЛОВА ВЕЛКОВА

Петък – 12.30 – 13.10

Четвъртък – 12.30 – 13.10

СИЛВИЯ ХРИСТОВА РУСЕВА

Петък – 12.30 – 13.10

Четвъртък – 12.30 – 13.10

НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ НИКОЛОВ

Петък – 12.30 – 13.10

Четвъртък – 12.30 – 13.10

ДИАНА МИХАЙЛОВНА СТОЯНОВА

Петък – 12.30 – 13.10

Четвъртък – 12.30 – 13.10

ЮЛИЯ ИГНАТОВА МИХАЙЛОВА

Вторник – 12.30-13.10

Четвъртък – 12.30 – 13.10

РОСИЦА ВАСИЛЕВА АБЛАНСКА

Сряда – 13.00- 13.40

Четвъртък – 13.00 – 13.40

БОЙКА ГРИГОРОВА ЧАКЪРОВА

Вторник – 13.00-13.40

Четвъртък – 13.00 – 13.40

МАРИЕТА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА

Вторник – 13.00-13.40

Четвъртък – 13.00 – 13.40

ДИАНА АНГЕЛОВА СТОИЛОВА

Петък – 12.10 – 12.50

Петък –  13,00-13,40

МИГЛЕНА КОСТАДИНОВА ХРИСТОВА

Вторник – 13.00-13.40

Четвъртък – 13.00 – 13.40

СТЕФКА ЛЮБЕНОВА ДИОНИСИЕВА

Понеделник – 12.40 – 13.20

Четвъртък – 13.00 – 13.40

ЦВЕТЕЛИНА ГЕНЧЕВА ПЕТРОВА

Понеделник – 12.40 – 13.20

Четвъртък – 12.30 – 13.10

ПАВЛИНКА ИВАНОВА ГЕНЧЕВА

Сряда – 12.40- 13.20

Четвъртък – 13.30 – 14.10

ГАНКА АЛЕКСАНДРОВА ПАНЕВА

Сряда – 12.40- 13.20

Четвъртък – 13.00 – 13.40

ВЕСЕЛКА ИВАНОВА СТОЙНЕВА

Петък – 12.40 – 13.20

Четвъртък – 13.00 – 13.40

ИВАНКА ЗДРАВКОВА НИКОЛОВА

Вторник – 12.30-13.10

Четвъртък – 12.30 – 13.10

ГАЛИНА КИРИЛОВА ТРАЙКОВА

Вторник – 12.30-13.10

Четвъртък – 12.30 – 13.10

ЗДРАВКО ИВАНОВ ЗДРАВКОВ

Вторник – 14.20-15.00

Четвъртък – 12.30 – 13.10

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ ЧАКАЛОВ

Понеделник – 12.30 – 13.10

Четвъртък – 12.30 – 13.10

АНИ СТИЛИЯНОВА СЛАВЧЕВА

Петък – 17.30 – 18.10

Четвъртък –17.30 – 18.10

СИЛВИЯ АЛЕКСАНДРОВА МИНДОВА

Вторник – 17.30 – 18.10

Четвъртък –17.30 – 18.10

СТЕЛА ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА

Сряда – 17.30 – 18.10

Четвъртък –17.30 – 18.10

АНТОАНЕТА НЕДЕВА СТЕФАНОВА

Сряда – 17.30 – 18.10

Четвъртък –17.30 – 18.10

КАТЕРИНА ПЛАМЕНОВА  ЗЛАТАНОВА

Вторник – 17.30 – 18.10

Четвъртък –17.30 – 18.10

ЕМЕЛ ЮМЕРОВА АЛИЕВА

Вторник – 17.30 – 18.10

Четвъртък –17.30 – 18.10

КРАСИМИРА ГАНЧЕВА КРЪСТЕВА

Вторник – 13.30-14.10

Четвъртък –17.30 – 18.10

КАТЕРИНА ИВАНОВА ЖЕЛЯЗКОВА

Вторник – 13.30-14.10

Четвъртък –17.30 – 18.10

СНЕЖАНА БОГДАНОВА БУЛАНОВА

Вторник – 17.30 – 18.10

Четвъртък –17.30 – 18.10

ЕЛЕНА ЕМИЛОВА НИКОЛОВА

Вторник – 17.30 – 18.10

Четвъртък –17.30 – 18.10

СТЕФАНКА ХРИСТОВА СТОЙКОВА

Сряда – 12.20- 13.00

Четвъртък –17.30 – 18.10

ЕЛИСАВЕТА БОРИСОВА СТОЯНОВА

Сряда – 12.20- 13.00

Четвъртък – 12.20 – 13.00

ДЕСИСЛАВА БОРИСЛАВОВА  ЗДРАВКОВА

Сряда – 12.20- 13.00

Четвъртък –17.30 – 18.10

ХРИСТИНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

Вторник – 13.30-14.10

Четвъртък – 13.30 – 14.10

ЗЛАТИНА БЛАГОЕВА ТОШЕВСКА

Вторник – 13.30-14.10

Четвъртък – 13.30 – 14.10

ЛЮБОСЛАВА ГРИШЕВА ДИМИТРОВА

Вторник – 13.30-14.10

Четвъртък – 13.30 – 14.10

ВАНЯ АНГЕЛОВА ГРИГОРОВА

Вторник – 12.30-13.10

Вторник – 12.30-13.10

РАДОСЛАВА КАМЕНОВА КИРИЛОВА

 

 

НАДЕЖДА НАЙДЕНОВА ИВАНОВА

 

 

МАРИАНА ГРИГОРОВА ПЕТКОВА