Начален етап

ГРАФИК НА КОНСУЛТАЦИИТЕ ЗА ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА НАЧАЛЕН ЕТАП

УЧИТЕЛИ

С УЧЕНИЦИ

ДЕН / ЧАС

С РОДИТЕЛИ

ДЕН / ЧАС

1

РОСИЦА ВАСИЛЕВА АБЛАНСКА

СРЯДА – 12.35 – 13.10

ЧЕТВЪРТЪК – 12.30 – 13.10

2

БОЙКА ГРИГОРОВА ЧАКЪРОВА

ВТОРНИК – 12.35 – 13.10

ЧЕТВЪРТЪК – 12.30 – 13.10

3

МАРИЕТА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА

ПОНЕДЕЛНИК – 12.30 – 13.05

ЧЕТВЪРТЪК – 12.30 – 13.10

4

ЕЛЕНА ЕМИЛОВА НИКОЛОВА

ПЕТЪК – 12.35 – 13.10

ЧЕТВЪРТЪК – 12.30 – 13.10

5

ДИАНА АНГЕЛОВА СТОИЛОВА

ВТОРНИК – 12.35 – 13.10

ЧЕТВЪРТЪК – 12.30 – 13.10

6

МИГЛЕНА КОСТАДИНОВА ХРИСТОВА

СРЯДА – 12.40 – 13.15

ЧЕТВЪРТЪК – 12.30 – 13.10

7

ИВАНКА ЗДРАВКОВА НИКОЛОВА

ПОНЕДЕЛНИК – 12.35 – 13.15

ЧЕТВЪРТЪК – 13.15 – 14.00

8

ЦВЕТЕЛИНА ГЕНЧЕВА ПЕТРОВА

СРЯДА – 12.35 – 13.10

ЧЕТВЪРТЪК – 13.15 – 14.00

9

СТЕФКА ЛЮБЕНОВА ДИОНИСИЕВА

ПОНЕДЕЛНИК – 12.35 – 13.10

ЧЕТВЪРТЪК – 13.15 – 14.00

10

ГАНКА АЛЕКСАНДРОВА ПАНЕВА

ПЕТЪК – 12.35 – 13.10

ЧЕТВЪРТЪК – 12.30 – 13.10

11

ПАВЛИНКА ИВАНОВА ГАНЧЕВА

ПЕТЪК – 12.35 – 13.10

ЧЕТВЪРТЪК – 12.30 – 13.10

12

АНИ СТИЛИЯНОВА СЛАВЧЕВА

ПЕТЪК – 12.35 – 13.10

ЧЕТВЪРТЪК – 12.30 – 13.10

13

НАДЕЖДА ХРИСТОВА ИЛИЕВА

ПЕТЪК – 13.15 – 14.00

ЧЕТВЪРТЪК – 13.15 – 14.00

14

ДЕСИСЛАВА ИЛИЕВА ЗДРАВКОВА

ПЕТЪК – 13.15 – 14.00

ЧЕТВЪРТЪК – 13.15 – 14.00

15

ЕМИЛИЯ ПЕТРОВА ЙОНЧЕВА

ПЕТЪК – 13.15 – 14.00

ЧЕТВЪРТЪК – 13.15 – 14.00

16

ДЕСИСЛАВА ИЛИЕВА КАРАКАШЕВА

ПЕТЪК – 13.15 – 14.00

ЧЕТВЪРТЪК – 13.15 – 14.00

17

СВЕТЛАНА ПАВЛИНОВА СПАСОВА

ПЕТЪК – 13.15 – 14.00

ЧЕТВЪРТЪК – 13.15 – 14.00

18

АНЕЛИЯ МИТОВА МАНЧЕВА

ПЕТЪК – 13.15 – 14.00

ЧЕТВЪРТЪК – 13.15 – 14.00

19

АНИ ВИДЕНОВА ФИЛИПОВА

ПЕТЪК – 12.30- 13.10

ЧЕТВЪРТЪК – 12.30 – 13.10

20

МАРГРЕТА МИХАЙЛОВА ВЕЛКОВА

ПОНЕДЕЛНИК – 12.30-13.10

ЧЕТВЪРТЪК – 12.30 – 13.10

21

СИЛВИЯ ХРИСТОВА РУСЕВА

СРЯДА – 12.30 – 13.10

ЧЕТВЪРТЪК – 12.30 – 13.10

22

СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА АМБИЦОВСКА

ПОНЕДЕЛНИК – 12.30-13.10

ЧЕТВЪРТЪК – 12.30 – 13.10

23

ДИАНА МИХАЙЛОВНА СТОЯНОВА

ПОНЕДЕЛНИК – 12.30-13.10

ЧЕТВЪРТЪК – 12.30 – 13.10

24

ЮЛИЯ ИГНАТОВА МИХАЙЛОВА

ПЕТЪК – 12.30 -13.30

ЧЕТВЪРТЪК – 12.30 – 13.10

25

ГАЛИНА КИРИЛОВА ТРАЙКОВА

ВТОРНИК – 12.30 – 13.05

ЧЕТВЪРТЪК – 12.30 – 13.10

26

ЗДРАВКО ИВАНОВ ЗДРАВКОВ

ВТОРНИК – 12.30 – 13.10

СРЯДА – 17.40 – 18.30

27

ЦВЕТОМИРА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

СРЯДА – 13.15 – 14.00

ЧЕТВЪРТЪК – 13.15 – 14.00

28

АНТОАНЕТА НЕДЕВА СТЕФАНОВА

ВТОРНИК  – 17.30 – 18.10

ЧЕТВЪРТЪК – 17.30 – 18.10

29

ЕЛИСАВЕТА БОРИСОВА СТОЯНОВА

ВТОРНИК –  17.35 – 18.15

ЧЕТВЪРТЪК – 17.30 – 18.10

30

ДИАНА ИВАНОВА БУХОВА

ВТОРНИК – 17.30 – 18.10

ЧЕТВЪРТЪК – 17.30 – 18.10

31

ЗЛАТИНА БЛАГОЕВА ТОШЕВСКА

ВТОРНИК –  17.30 – 18.10

ЧЕТВЪРТЪК  –17.30 – 18.10

32

СТОЯНКА ДИМИТРОВА РУСЕВА

ПОНЕДЕЛНИК – 17.30 – 18.10

ЧЕТВЪРТЪК – 17.30 – 18.10

33

ЕЛЕОНОРА МОНИ ДАНАИЛОВА

ЧЕТВЪРТЪК – 17.40 – 18.20

ЧЕТВЪРТЪК – 17.30 – 18.10

34

СНЕЖАНА БОГДАНОВА БУЛАНОВА

ВТОРНИК –  7.30 – 08.10

ЧЕТВЪРТЪК – 07.30 – 08.10

35

АЛБЕНА ПЕТКОВА ЦАНКОВА

ВТОРНИК –  17.30 – 18.10

ЧЕТВЪРТЪК – 07.40 – 08.20

36

ЕМЕЛ ЮМЕРОВА АЛИЕВА

ПОНЕДЕЛНИК  –  17.30 – 18.10

ЧЕТВЪРТЪК – 07.40 – 08.20

37

ХРИСТИНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

ПОНЕДЕЛНИК –  17.40 – 18.20

ЧЕТВЪРТЪК – 17.30 – 18.10

38

ЛЮБОСЛАВА ГРИШЕВА ДИМИТРОВА

ПОНЕДЕЛНИК – 17.40 – 18.20

ЧЕТВЪРТЪК – 17.30 – 18.10

39

КАТЕРИНА ПЛАМЕНОВА  ЗЛАТАНОВА

ВТОРНИК –  17.30 – 18.10

ЧЕТВЪРТЪК – 07.30 – 08.10

40

КРАСИМИРА ГАНЧЕВА КРЪСТЕВА

ВТОРНИК –  07.30 – 08.10

ЧЕТВЪРТЪК – 07.30 – 08.10

41

КАТЕРИНА ИВАНОВА ЖЕЛЯЗКОВА

ВТОРНИК –  07.30 –  08.10

ЧЕТВЪРТЪК – 07.30 – 08.10

42

ЛИЛИЯ   РУМЕНОВА  ОБРЕТЕНОВА

ВТОРНИК –  07.30 – 08.10

ЧЕТВЪРТЪК – 07.30 – 08.10 

43

ПАВЛИНА   ГЕОРГИЕВА  ПАЦОВСКА

ВТОРНИК –  07.30  – 08.10

ЧЕТВЪРТЪК – 07.30 – 08.10

44

НЕ – ВАНЯ АНГЕЛОВА ГРИГОРОВА

СРЯДА – 13.30 – 14.10

ЧЕТВЪРТЪК – 12.30 – 13.10

45

ИЕ – РАДОСЛАВА КАМЕНОВА КИРИЛОВА

ВТОРНИК – 12.30 – 13.10

ЧЕТВЪРТЪК – 16.10 – 16.50

46

РЕ – НАТАЛИЯ ЮРИЕВНА НИКОЛОВА

ПЕТЪК – 12.30 – 13.15

ЧЕТВЪРТЪК – 12.00 – 12.45

47

 КРАСИМИРА ВЕНЦИСЛАВОВА ПАВЛОВА

ПЕТЪК – 12.30 – 13.10

ЧЕТВЪРТЪК – 12.00 – 13.00