"Свети Климент Охридски"

32 Средно уилище

с изучаване на чужди езици

phppeg1gz_559x345

история

На 20 Февруари 1896 година в „Държавен вестник“ брой 49 е публикуван царски указ №10 – „Закон за средното девическо образование, който разрешавал наред с мъжките гимназии да се основат и женски. В София по това време съществувала само една женска гимназия, към която през учебната 1896/97 година се откриват 2 клона от по три класа. 

Новини

КЛАСИРАНИ УЧЕНИЦИ ЗА СВОБОДНИТЕ МЕСТА В VIII КЛАС –УЧЕБНА 2021 / 2022 ГОДИНА В 32.СУИЧЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

5/5

10.08.2021 г.

НЕЗАЕТИ МЕСТА В 32.СУИЧЕ „ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА – 8.клас

5/5

10.08.2021 г.

ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В 32.СУИЧЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ЗА VIII КЛАС – УЧЕБНА 2021 / 2022 ГОДИНА

5/5

10.08.2021 г.

ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В 32.СУИЧЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ЗА VIII КЛАС – УЧЕБНА 2021 / 2022 ГОДИНА

5/5

10.08.2021 г.

Полезна информация

Прием
Учебен процес
Обучение в електронна среда
Новини