"Свети Климент Охридски"

32 Средно уилище с изучаване на чужди езици

История

На 20 Февруари 1896 година в “Държавен вестник” брой 49 е публикуван царски указ №10 – “Закон за средното девическо образование, който разрешавал наред с мъжките гимназии да се основат и женски. В София по това време съществувала само една женска гимназия, към която през учебната 1896/97 година се откриват 2 клона от по три класа. 

Училищен вестник