"Свети Климент Охридски"

32 Средно уилище с изучаване на чужди езици

thisisengineering-raeng-TXxiFuQLBKQ-unsplash-2.jpg

История

На 20 Февруари 1896 година в „Държавен вестник“ брой 49 е публикуван царски указ №10 – „Закон за средното девическо образование, който разрешавал наред с мъжките гимназии да се основат и женски. В София по това време съществувала само една женска гимназия, към която през учебната 1896/97 година се откриват 2 клона от по три класа. 

Училищен вестник