Олимпиади и Състезания

График на датите на Олимпиадите и националните състезания

Общински кръг

Олимпиада по … Ден от седмицата Дата Час
Български език и литература събота 15.01.2022г. 9,00
Английски език събота 08.01.2022г. 9,00
Математика събота 11.12.2021г. 9,00
Руски език събота 08.01.2022г. 9,00
Биология и ЗО събота 15.01.2022г. 14.00
История и цивилизация неделя 16.01.2021г. 09.00
География и икономика неделя 16.01.2021г. 09.00
Химия и ООС събота 22.01.2021г. 14.00
Физика пОНЕДЕЛНИК 10.01.2021г. 9.00
„Знам и мога“ събота 22.01.2021г. 9.00