Олимпиади и Състезания

График на датите на Олимпиадите и националните състезания 2022- 2023г.

Общински кръг

Олимпиада по …

Ден от седмицата

Дата

Български език и литература

събота

14.01.2023г.

Английски език

събота

07.01.2023г.

Математика

събота

10.12.2022г.

Руски език

неделя

20.12.2022г.

Биология и ЗО

събота

28.01.2023г.

История и цивилизация

неделя

08.01.2023г.

География и икономика

неделя

08.01.2023г.

Химия и ООС

неделя

15.01.2023г.

Физика и астрономия

 петък  13.01.2023г.

Гражданско образование

 

до 02.03.2023г

„Знам и мога“

събота

21.01.2023г.

Философия

 

до 18.01.2023г.