Олимпиади и Състезания

Олимпиада по гражданско образование – областен кръг, 2024 год.

Учениците с фиктивни номера могат за получат информация от канцеларията на училището на телефон: 02 / 987 43 58
Резултати от провелия се на 24.02.2024 г. областен кръг на олимпиадата “Знам и мога” за ученици от IV клас
 

 

Протокол на учениците от 4 клас, класирани и некласирани до участие в Националния кръг на олимпиадата “Знам и мога” през учебната 2023/2024 година.

Протокол за резултатите на учениците, които областната комисия не предлага за участие в националния кръг.

 

Оценките на учениците са окончателни и не подлежат на обжалване.

  • Всички желаещи ученици и родители могат да се запознаят с работата на ученика в сградата на 81. СУ “Виктор Юго” – в кабинет на ЗДУД Вяра Крумова от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 15:30 на 18, 19 и 20 март 2024 г.
  • Състезателната работа не може да бъде копирана, снимана или изнасяна извън определеното помещение.
  • Единствено ученикът или негов родител (законен представител) може да види състезателната работа.
  • Ученикът или родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, трябва да представи ученическа карта, удостоверение за раждане или друг документ, удостоверяващ правото да види състезателната работа.

РЕЗУЛТАТИ ОТ
ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, ПРОВЕДЕН НА 12.02.2024г.
 

ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА
УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО АНГЛИЙСКИ
ЕЗИК 2023/2024 уч. г. ОБЛАСТ София -град. 
pdf-фаил

 

ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА
УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО СА ДОПУСНАТИ ДО НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО АНГЛИЙСКИ
ЕЗИК 2023/2024 уч. г.ОБЛАСТ София -град Е ПУБЛИКУВАН НА САЙТА НА МОН. 

 

 ПРОТОКОЛ С РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ
, КОИТО НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЯ НЕ Е ДОПУСНАЛА ДО НАЦИОНАЛЕН КРЪГ. 


·      
ГРАФИК ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ С ПИСМЕНИТЕ РАБОТИ ОТ
ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ВЪВ ВТОРА АЕГ „ТОМАС
ДЖЕФЕРСЪН“ :

 

·      
на 13.03.2024 г. (сряда) от 10.00 ч. до 12:30 ч.
и от 14.00 ч. до 16:30 ч.;

·      
на 14.03.2024 г. (четвъртък) от 10.00 ч. до 12:30
ч. и от 14.00 ч. до 16:30 ч.;

·      
на 15.03.2024 г. (петък) от 10.00 ч. до 12:30 ч.
и от 14.00 ч. до 16:30 ч.