Правилник за дейността на 32.СУИЧЕ

32. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

гр. София; община Столична; район „Възраждане”