План-прием на I-ви клас за учебната 2023/2024 година

ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНАТА ПОМОЩ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с отпускане на еднократната помощ за 1-ви, Ви уведомявам, че на основание писмо № 0522-625/06.07.2023г. на Заместник-министъра на образованието и науката не е необходимо да представяте удостоверение от учебното заведение.

Писмо на Заместник-министъра на образованието и науката – линк

Уважаеми родители,         Училищни униформи – ТРЕА-44 ЕООД   Интернет магазин: www.trea.bg     

Адрес магазин: София, бул. Рожен 41

9:00-18:00, събота 9:00-14:00

е-mail:office@trea.bgw

тел: 0892 214 871

ВАЖНО! Срок за подаване на поръчки за учебната 2023/2024 година: 15 юли 2023г

Поръчки направени след 15 юли 2023г и през месец август ще бъдат изпълнени след 01.10.2023г.

Уважаеми родители,

В приложените списъци можете да намерите разпределението на първокласниците за учебната 2023/2024 година по паралелки. На 28.06.2023г. в 17:30 часа ще ви очакваме на опознавателна родителска среща.

Заповядайте!

ТУК СПИСЪЦИ ПО ПАРАЛЕЛКИ 2023/2024

Родителска среща за учениците записани в първи клас за 2023 /2024 учебна година

Уважаеми родители, на ученици записани в i клас за учебната 2023/2024 година в 32. СУИЧЕ, заповядайте на родителска среща на 28 юни 2023 г. (сряда) от 17.30 ч.

До 17.00 ч. на 27.06.2023г. на сайта на училището ще бъдат качени списъците на разпределените по паралелки  ученици,  класните стаи и класните им ръководители. В списъците, учениците ще бъдат ПО НОМЕРА ОТ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ (ИСОДЗ ПГУ) В ПЪРВИ КЛАС.

Oчакваме ви!

             Уважаеми Родител,   

     Записването ще се извършва от 9.00 до 17.00 часа в стая 8.  

     Вход за влизане в училището откъм  ул. „Софроний Врачански“.  

         Уважаеми Родител,   

 До 16 юни 2023 година в гр. София е периода за  промяна на кандидатурите за второ класиране. обявяване на свободни места, отключване на системата и време за подредба на кандидатурите включително 16 юни 2023 г. до 17.00 часа. Публикуване на резултати – 16 юни 2023 г. Записване на класираните деца или отказ от записване (извършва се само в работни дни на място, в училището в което е прието детето) от 19 до 23 юни 2023 година до 15.00 часа включително.

    

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

   1. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕНА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

   2. КОПИЕ ОТ АКТА ЗА РАЖДАНЕ НА ДЕТЕТО

   3. ОРИГИНАЛНИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО ДОКАЗВАТ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ТОЧКИ ПРИ КЛАСИРАНЕТО.

   4. ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ / ОТ ПРОФИЛА НА ДЕТЕТО ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ /

ДО РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 

ЗА НОВАТА УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА ПРИЕМЪТ ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ВЪЗ ОСНОВА НА НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ПРИЕТА ОТ СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С РЕШЕНИЕ № 101 ПО ПРОТОКОЛ № 48 ОТ 24.02.2022 Г., В СИЛА ОТ 02.03.2022 Г.

С ТАЗИ НАРЕДБА СЕ ОПРЕДЕЛЯТ РЕДЪТ И УСЛОВИЯТА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА, КОИТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ ЧРЕЗ ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ В УЧИЛИЩАТА И ПЪРВИ КЛАС, В КОЯТО ВОДЕЩ КРИТЕРИЙ Е БЛИЗОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО ДО ПОСТОЯННИЯ/НАСТОЯЩИЯ АДРЕС НА ДЕТЕТО И СА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРИЛЕЖАЩИТЕ РАЙОНИ НА УЧИЛИЩАТА ЗА ОБХВАТ НА УЧЕНИЦИТЕ. ВСИЧКИ ПРОЦЕСИ ПО РЕГИСТРИРАНЕ, КАНДИДАТСТВАНЕ И КЛАСИРАНЕ ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ.

ЛИНК КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: ИСОДЗ ПГУ И І КЛАС (SOFIA.BG) 

НА 24.04.2023 Г. ЩЕ СЕ ОБЯВЯТ СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА ПЪРВИ КЛАС.

ОТ 24.04.2023 Г. ДО 18.00 Ч. НА 04.06.2023 Г. ЩЕ СЕ АКТУАЛИЗИРАТ ПРОФИЛИ И ЩЕ СЕ ЗАЯВЯВАТ КАНДИДАТУРИ. ВСЕКИ РОДИТЕЛ ТРЯБВА ДА ПРОВЕРИ/СЪЗДАДЕ ПРОФИЛ НА ДЕТЕТО СИ И ДА ВЪВЕДЕ ПРАВИЛНО ДАННИТЕ В СИСТЕМАТА. МОЖЕ ДА СЕ ЗАЯВЯВАТ КАНДИДАТУРИ ЗА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНО УЧИЛИЩЕ.    На 05.06.2023 г. ще се обяви първо класиране на учениците в първи клас.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

1. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕНА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

2. КОПИЕ ОТ АКТА ЗА РАЖДАНЕ НА ДЕТЕТО

3. ОРИГИНАЛНИ ДОКУМЕНТИ,КОИТО ДОКАЗВАТ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ТОЧКИ ПРИ КЛАСИРАНЕТО.

4. ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ / ОТ ПРОФИЛА НА ДЕТЕТО ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ /

В дните, определени за записване на учениците според графика на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2022/2023 година, родителите трябва да дойдат на място в училището, за да запишат децата си.

Работно време на комисията за записване на приетите първокласници от 9.00 ч. до 17.00 ч.

На 06.06.2022г. / понеделник / от 12.00 ч. до 17.00 ч.

 

ПРИЕМ В 32. СУИЧЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

 

ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА В 32.СУИЧЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“  ще бъдат приети 144 първокасници в 6 ПАРАЛЕЛКИ.

Линк към: ЗАПОВЕД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПЛАН-ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА В 32.СУИЧЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

РАННОТО ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ Е ПРИОРИТЕТ НА УЧИЛИЩЕТО, ПОРАДИ КОЕТО СЕ ИЗУЧАВА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, КОЙТО Е  ПЪРВИ ЧУЖД ЕЗИК.

 ЗА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ В НАШЕТО УЧИЛИЩЕ ТОЙ СЕ ИЗУЧАВА ОТ ПЪРВИ КЛАС.

ВЪВ ВТОРИ КЛАС ЗАПОЧВА ИЗУЧАВАНЕТО НА ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК, КАТО ПРЕДЛАГАНИТЕ ЕЗИЦИ СА НЕМСКИ, ИСПАНСКИ И РУСКИ.

КЪДЕ СЕ НАМИРА 32. СУИЧЕ

линк към ПРИЛЕЖАЩите РАЙОНи НА УЧИЛИЩЕТО: HTTPS://KG.SOFIA.BG/#/SCHOOLS

ПРИЛЕЖАЩИ РАЙОНИ към УЧИЛИЩЕТО: ОТ УЛ.“ДОБРУДЖАНСКИ КРАЙ“ > УЛ. „ГЕН.СКОБЕЛЕВ“ (ИЗТОЧНА ЧАСТ) > УЛ. „ОПЪЛЧЕНСКА“ (ИЗТОЧНА ЧАСТ-ЧЕТНИ НОМЕРА) > БУЛ. „ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ“ (ЮЖНА ЧАСТ – НЕЧЕТНИ НОМЕРА), УЛ.“ОТЕЦ ПАИСИЙ“ (ИЗТОЧНА ЧАСТ – ЧЕТНИ НОМЕРА) > УЛ.ПИРОТСКА – ЮЖНА ЧАСТ – НЕЧЕТНИ НОМЕРА >БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ – ЗАПАДНА ЧАСТ – НЕЧЕТНИ НОМЕРА > УЛ.“ПОЗИТАНО“ (ЮЖНА ЧАСТ – ЧЕТНИ НОМЕРА) > УЛ. „МАРКО БАЛАБАНОВ“ (ЧЕТНИ НОМЕРА) > УЛ. „ТРИ УШИ“- ЧЕТНИ НОМЕРА > УЛ. „ДОБРУДЖАНСКИ КРАЙ“ > УЛ. „ГЕН.СКОБЕЛЕВ“.

 

          Линк за: ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

          ЛИНК Към Календара на информационната система: ИСОДЗ ПГУ и І клас (sofia.bg)

Критерии за прием в първи клас

 ЧЛ. 9. ПРИ СПАЗВАНЕ НА ВОДЕЩИЯ КРИТЕРИЙ ДЕЦАТА, КАНДИДАТСТВАЩИ В ПЪРВИ КЛАС се РАЗПРЕДЕЛЯТ В СЛЕДНИТЕ групи:

I.

 

ВОДЕЩ КРИТЕРИЙ

 

НЕОБХОДИМИ
ДОКУМЕНТИ – за първа, втора, трета и четвърта групи

т.9.1

Първа група

– деца с постоянен/ настоящ адрес в прилежащия район на
училището и постоянният/ настоящият им адрес не е променян в последните над З години преди подаване на заявлението (заявяването на кандидатура/ кандидатури) в Системата.

– деца, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училище, независимо от постоянния/настоящия им адрес.

 

 

Удостоверява се служебно

т.9.2.

Втора група

деца с постоянен/ настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/ настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до З години преди подаване на заявлението (заявяването на кандидатура/ кандидат и в Системата.

Удостоверява се служебно

т.9.3.

Трета група

– деца с постоянен/ настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната 1 година преди подаване на заявлението (заявяването на кандидатура/ кандидатури и в Системата.

 

Удостоверява се служебно

т.9.4.

Четвърта група

– деца с постоянен/ настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението (заявяването на кандидатура/ кандидатури) в Системата.

 

Удостоверява се служебно