План-прием на I-ви клас за учебната 2024/2025 година

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

1. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕНА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

2. КОПИЕ ОТ АКТА ЗА РАЖДАНЕ НА ДЕТЕТО

3. ОРИГИНАЛНИ ДОКУМЕНТИ,КОИТО ДОКАЗВАТ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ТОЧКИ ПРИ КЛАСИРАНЕТО.

4. ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ / ОТ ПРОФИЛА НА ДЕТЕТО ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ /

В дните, определени за записване на учениците според графика на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2022/2023 година, родителите трябва да дойдат на място в училището, за да запишат децата си.

Работно време на комисията за записване на приетите първокласници от 9.00 ч. до 17.00 ч.

На 06.06.2022г. / понеделник / от 12.00 ч. до 17.00 ч.

 

Уважаеми родители,

Записването, на класираните за първи клас на учебната 2024/2025 година ученици, ще се осъществява в 32. СУИЧЕ „ Св. Климент Охридски“,  вход 1,  ул. Софроний Врачански,  при следния график:

ПЪРВО класиране:

04.06.2024 /вторник/ – от 9:00 до 17:00 часа, в кабинет 8

05.06.2024 /сряда/ – от 9:00 до 17:00 часа, в кабинет 8

06.06.2024 /четвъртък/ – от 9:00 до 17:00 часа, в кабинет 8

07.06.2024 /петък/ – от 9:00 до 17:00 часа, в кабинет 206

10.06.2024 г. /понеделник/ / – от 13:00 до 17:00 часа

11.06.2024 /вторник/ – от 9:00 до 17:00 часа, в кабинет 8

12.06.2024 /сряда/ – от 11:00 до 17:00 часа, в кабинет 8

13.06.2024 /четвъртък/ – от 9:00 до 17:00 часа, в кабинет 8

ВТОРО класиране:

17.06.2024 /понеделник/  – от 9:00 до 17:00 часа, в кабинет 001

18.06.2024 /вторник/ – от 9:00 до 17:00 часа, в кабинет 001

19.06.2024 /сряда/ – няма записване (НВО – VII клас)

20.06.2024 /четвъртък/-  от 9:00 до 16:00 часа, в кабинет 001

ТРЕТО класиране

24.06.2022 /понеделник/  – от 9:00 до 17:00 часа, в кабинет 001

25.06.2022 /вторник/ – от 9:00 до 17:00 часа, в кабинет 001

26.06.2022 /сряда/-  от 9:00 до 16:00 часа, в кабинет 001

ЧЕТВЪРТО класиране

27.06.2024 /четвъртък/  – от 9:00 до 17:00 часа, в кабинет 001

28.06.2024 /петък/ – от 9:00 до 16:00 часа, в кабинет 001

 

 Записването на първокласника може да се направи от единия /двамата родители или от упълномощено от тях лице с нотариално заверено пълномощно.

При записване за първи клас е необходимо да представите следните документи:
 1. Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование (оригинал);
 2. Акт за раждане (оригинал и копие);

 3. Лична карта на записващия родител – за идентификация;

 4. Заявление за записване в първи клас (генерира се от https://kg.sofia.bg/#/home)

 

Желаем успех на всички кандидати!

ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА В 32.СУИЧЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“  ще бъдат приети 144 първокасници в 6 ПАРАЛЕЛКИ  по 24 ученици в Целодневна форма на обучение.

Линк към: ЗАПОВЕД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПЛАН-ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА В 32.СУИЧЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

Осъществяването на приема за учебна 2024/2025 година е въз основа на Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община чрез информационната система на Столична община (ИСОДЗ, ПГ и първи клас) съгласно графика за прием.

Всички процеси по регистриране, кандидатстване и класиране ще се осъществяват по електронен път на адрес: https://kg.sofia.bg

ПРИЛЕЖАЩИ РАЙОНИ към УЧИЛИЩЕТО вижте ТУК

Информация за приема на ученици в първи клас за учебната 2024/2025 година

1. Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община вижте тук                                                                                                                                                                      2. График на дейностите за прием на ученици в първи клас на Информационната система за обслужване (ИСОДЗ, ПГ И ПЪРВИ КЛАС) тук                                                                                                                                  3. Обобщен график за прием на ученици в първи клас тук                                                                                                                                                                                                                                                                                                  4. указание /видео файл/ за регистрация и кандидатстване чрез Информационната система за обслужване (ИСОДЗ, ПГ И ПЪРВИ КЛАС) вижте тук