Прием след 7-ми клас

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, ПОДАЛИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ за запълване на освободено място в 32.СУИЧЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ЗА VIII „б“ КЛАС –УЧЕБНА 2023/ 2024 ГОДИНА:

БАЛ

ВХОДЯЩ НОМЕР – 32.СУИЧЕ

 
 
 

1

374.50

43/19.09.2023

 

2

330.5

49/19.09.2023

 

3

169

50/19.09.2023

 

4

285

54/19.09.2023

 

5

292.5

55/20.09.2023

 

6

304

56/20.09.2023

 

7

364

57/20.09.2023

 

8

278.50

58/20.09.2023

 

9

329

59/20.09.2023

 

10

161.5

60/20.09.2023

 

11

289.5

61/20.09.2023

 

12

331

62/20.09.2023

 

13

330

63/20.09.2023

 

14

284

64/20.09.2023

 

15

231.5

67/20.09.2023

 

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ НА СВОБОДНОТО МЯСТО В 32.СУИЧЕ‚ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ЗА VIII КЛАС – УЧЕБНА 2023/ 2024 ГОДИНА

БАЛ

ВХОДЯЩ НОМЕР – 32.СУИЧЕ

профил

1

374.50

43/19.09.2023

Чужди езици-АЕ/ИЕ

Свободни места в 32.СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“ към дата 18.09.2023г.
1.  VIII б клас  – 1 свободно място
Прием на документи до 10.00ч. на 20.09.2023г.
** ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ В КАНЦЕЛАРИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД ПЕТО КЛАСИРАНЕ В  VIII КЛАС ЗА УЧЕБНА 2023/ 2024 ГОДИНА

I. СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, ПОДАЛИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ ЗА ЗАПЪЛВАНЕ НА ОСВОБОДЕНИ МЕСТА СЛЕД ПЕТО КЛАСИРАНЕ В 32.СУИЧЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ЗА VIII КЛАС – УЧЕБНА 2023/ 2024 ГОДИНА:

БАЛ ВХОДЯЩ НОМЕР – 32.СУИЧЕ  
 
 
1 374 4370/05.09.23  
2 371,5 4374/05.09.23  
3 353 4330/05.09.23  
4 347 4371/05.09.23  
5 335 4372/05.09.23  
6 331 4375/05.09.23  
7 321,5 4369/05.09.23  
8 319 4379/05.09.23  
9 316,5 4368/05.09.23  
10 293 4384/05.09.23  
11 278,5 4382/05.09.23  
12 257 4381/05.09.23  
13 241,5 4385/05.09.23  

II. СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА СЛЕД ПЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В 32.СУИЧЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ЗА VIII КЛАС – УЧЕБНА 2023/ 2023 ГОДИНА

БАЛ   ВХОДЯЩ НОМЕР – 32.СУИЧЕ   профил
1 374 4370/05.09.23 Софтуерни и хардуерни науки
2 371,5 4374/05.09.23 АЕ/РЕ
3 353 4330/05.09.23 АЕ/РЕ

Ученици записани в 32.СУИЧЕ на първо и второ класиране и подали заявление за смяна на профил:

Вх.№ име бал Записани в профил: Кандидатстват за профил:
4373/05.09.23 АСП 382,5 АЕ/РЕ Природни науки

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ СЪС СМЕНЕН ПРОФИЛ:

Вх.№ име бал Записани в профил: Кандидатстват за профил:
4373/05.09.23 АСП 382,5 АЕ/РЕ Природни науки

ЗАПИСВАНЕ НА 07.09.2023Г. ОТ 10.00 Ч. С ОРИГИНАЛНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

СВОБОДНИ МЕСТА В ОСМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА СЛЕД ПЕТО КЛАСИРАНЕ
СЛЕД пето класиране са изтеглени документи на 3.ученици.
Ученици записани в 32.СУИЧЕ и подали заявление за смяна на профил:

Вх.№ име бал Записани в профил: Кандидатстват за профил:
4355/04.09.2023 ЙИЗ 388.5 АЕ/ФЕ АЕ/ИЕ или НЕ
4304/22.08.2023 СИП 378 АЕ/РЕ АЕ/ИЕ, НЕ , ФЕ
4293/21.08.2023 КВЙ 384 АЕ/ФЕ АЕ/ИЕ
4210/14.08.2023 ВГН 411 Софтуерни  и хардуерни науки АЕ/НЕ


Сменен профил:

Вх.№ име бал Записани в профил: Кандидатстват за профил:
4355/04.09.2023 ЙИЗ 388.5 АЕ/ФЕ АЕ/ИЕ
4304/22.08.2023 СИП 378 АЕ/РЕ АЕ/ФЕ
4210/14.08.2023 ВГН 411 Софтуерни  и хардуерни науки АЕ/НЕ


СВОБОДНИ МЕСТА В ОСМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА СЛЕД ПЕТО КЛАСИРАНЕ :

 1. Профил „Чужди езици – АЕ/РЕ“ – 1 място

 2. Профил „Софтуерни и хардуерни науки- АЕ/НЕ“- 1 място

 3. Профил „Природни науки- АЕ/ИЕ“- 1 място

Прием на документи:
05.09.2023г. – от 10.00 до 13.00ч. в канцеларията на 32.СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“
Обявяване на класираните ученици и записване : 07.09.2023г.- 10.00 ч.

СПИСЪКИ НА ПОДАЛИ И КЛАСИРАНИ УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС ЗА ПЕТИ ЕТАП В 32.СУИЧЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ЗА УЧЕБНА 2023/ 2024 ГОДИНА

I. СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, ПОДАЛИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В 32.СУИЧЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ЗА VIII КЛАС –УЧЕБНА 2023/ 2024 ГОДИНА:

БАЛ ВХОДЯЩ НОМЕР – 32.СУИЧЕ  
 
 
1 384 4249/17.08.2023 г.  
2 382,5 4276/17.08.2023 г.  
3 370,5 4279/17.08.2023 г.  
4 367,75 4271/17.08.2023 г.  
5 367 4274/17.08.2023 г.  
6 364,5 4248/17.08.2023 г.  
7 354,5 4230/17.08.2023 г.  
8 353 4275/17.08.2023 г.  
9 345 4270/17.08.2023 г.  
10 335 4259/17.08.2023 г.  
11 333 4231/17.08.2023 г.  
12 331 4234/17.08.2023 г.  
13 321,5 4229/17.08.2023 г.  
14 318 4235/17.08.2023 г.  
15 318 4256/17.08.2023 г.  
16 317 4244/17.08.2023 г.  
17 316 4255/17.08.2023 г.  
18 314 4262/17.08.2023 г.  
19 313,5 4246/17.08.2023 г.  
20 313 4268/17.08.2023 г.  
21 312,5 4242/17.08.2023 г.  
22 311 4263/17.08.2023 г.  
23 310 4240/17.08.2023 г.  
24 303 4227/17.08.2023 г.  
25 302,5 4232/17.08.2023 г.  
26 292,5 4226/17.08.2023 г.  
27 291,5 4236/17.08.2023 г.  
28 290 4238/17.08.2023 г.  
29 289,5 4269/17.08.2023 г.  
30 286 4237/17.08.2023 г.  
31 283 4282/17.08.2023 г.  
32 278,5 4251/17.08.2023 г.  
33 276 4245/17.08.2023 г.  
34 273 4265/17.08.2023 г.  
35 273 4267/17.08.2023 г.  
36 272 4250/17.08.2023 г.  
37 271 426417.08.2023 г.  
38 267 4256/17.08.2023 г.  
39 262,5 4277/17.08.2023 г.  
40 254,5 4254/17.08.2023 г.  
41 253 4243/17.08.2023 г.  
42 244,5 4260/17.08.2023 г.  
43 241,5 4257/17.08.2023 г.  
44 238 4241/17.08.2023 г.  
45 217 4239/17.08.2023 г.  
46 210 4281/17.08.2023 г.  
47 202 4280/17.08.2023 г.  
48 197,5 4283/17.08.2023 г.  
49 191 4253/17.08.2023 г.  
50 190 4261/17.08.2023 г.  
51 178 4266/17.08.2023 г.  
52 161 4272/17.08.2023 г.  
53 151 4278/17.08.2023 г.  

II. СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В 32.СУИЧЕ ‚СВ. КЛИМАНТ ОХРИДСКИ‘ ЗА VIII КЛАС –УЧЕБНА 2022/ 2023 ГОДИНА

БАЛ   ВХОДЯЩ НОМЕР – 32.СУИЧЕ   профил
1 384 4249/17.08.2023 г. АЕ/ФЕ
2 382,5 4276/17.08.2023 г. АЕ/РЕ
3 370,5 4279/17.08.2023 г. АЕ/РЕ
4 367,75 4271/17.08.2023 г. АЕ/РЕ
5 367 4274/17.08.2023 г. АЕ/ФЕ
6 364,5 4248/17.08.2023 г. АЕ/ФЕ
7 354,5 4230/17.08.2023 г. АЕ/ФЕ

Ученици записани в 32.СУИЧЕ на първо и второ класиране и подали заявление за смяна на профил:

Вх.№ име бал Записани в профил: Кандидатстват за профил:
4217/15.08.23 ДНК 389,5 АЕ/ФЕ АЕ/ИЕ
4216/15.08.23 ККР 389,0 АЕ/ФЕ АЕ/ИЕ
4215/15.08.23 АЕМ 422,5 Софтуерни  и хардуерни науки АЕ/НЕ
4214/15.08.23 ВИГ 398 АЕ/ФЕ Софтуерни  и хардуерни науки
4210/14.08.23 ВГН 411 Софтуерни  и хардуерни науки АЕ/НЕ
4220/16.08.23 ББГ 394,5 АЕ/ИЕ Софтуерни  и хардуерни науки
4228/17.08.23 ЙРН 417,0 АЕ/ФЕ АЕ/НЕ
4233/17.03.23 ЛРГ 400,0 АЕ/РЕ АЕ/ФЕ

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ СЪС СМЕНЕН ПРОФИЛ:

Вх.№ име бал ПРИЕТИ в профил:
4217/15.08.23 ДНК 389,5 АЕ/ИЕ
4216/15.08.23 ККР 389,0 АЕ/ИЕ
4215/15.08.23 АЕМ 422,5 АЕ/НЕ
4214/15.08.23 ВИГ 398 Софтуерни  и хардуерни науки
4220/16.08.23 ББГ 394,5 Софтуерни  и хардуерни науки
4228/17.08.23 ЙРН 417,0 АЕ/НЕ
4233/17.03.23 ЛРГ 400,0 АЕ/ФЕ

III. ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ  –  21.08.2022 г. от 9.00ч. до 16.00ч.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ЧЕТВЪРТО КЛАСИРАНЕ ПРИЕМ В ОСМИ КЛАС ПО ПАРАЛЕЛКИ В 32.СУИЧЕ „ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА

32. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ  ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ГР.СОФИЯ 2771 Чужди езици – АЕ интензивно НЕ профилирана 2 места
32. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ  ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ГР.СОФИЯ 2777 Чужди езици – АЕ интензивно  РЕ профилирана 2 места
32. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ  ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ГР.СОФИЯ 2773 Чужди езици – АЕ интензивно  ИЕ профилирана 1 място
32. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ  ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ГР.СОФИЯ 2775 Чужди езици – АЕ интензивно  ФЕ профилирана 1 място

ГРАФИК НМА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЗАПЪЛВАНЕ НА СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД III КЛАСИРАНЕ В 32.СУИЧЕ

 1. Обявяване на свободните места след четвърто класиране до 16.08.2023 г. вкл.- на сайта на 32.СУИЧЕ;
 2. Прием на документи за запълване на свободните места след четвърто класиране да се извърши На 17.08.2023 г. от 9.00  ч. до 16.00ч. в канцеларията на 32.СУИЧЕ

КАНДИДАТЕ СЕ ПОДРЕЖДАТ ПО БАЛ

     3. Обявяване на резултатите от класирането: 18.08.2023г.

     4. Записване на приетите ученици : 21.08.2023г.

Необходими документи за участие в V класиране на места, утвърдени по силата на държавния план-прием на ученици след завършено основно образование:

 1. Заявление по образец до директора на 32.СУИЧЕ за участие в V етап на класиране

      2. ОРИГИНАЛ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ по чл. 130, ал. 1 ЗПУО
или на удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища на чужди държави по чл. 55, ал. 2.

Кандидатите се класират в низходящ ред според състезателния им бал по методиката на четирите предходни класирания.

Комисия за прием на ученици в осми клас на незаетите места след четвърти етап

МОЖЕ ДА СЕ ЗАПОЗАНЕТЕ С ЗАПОВЕДТА ТУК

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ПО ПАРАЛЕЛКИ, ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/ 2024 ГОДИНА

УЧИЛИЩЕ

ПАРАЛЕЛКА

БРОЙ ПАРАЛЕЛКИ

СВОБОДНИ МЕСТА

КОД

ИМЕ

КОД

ИМЕ

 

ОБЩО

МЪЖЕ

ЖЕНИ

2204032

32. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

2771

  ЧУЖДИ ЕЗИЦИ – АЕ           ИНТЕНЗИВНО, НЕ

1

1

2204032

32. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

2773

  ЧУЖДИ ЕЗИЦИ – АЕ             ИНТЕНЗИВНО, ИЕ

1

1

2204032

32. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

2775

  ЧУЖДИ ЕЗИЦИ – АЕ         ИНТЕНЗИВНО, ФЕ

1

2

2204032

32. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

2777

  ЧУЖДИ ЕЗИЦИ – АЕ         ИНТЕНЗИВНО, РЕ

1

1

2204032

32. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

3371

СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ – АЕ    ИНТЕНЗИВНО, НЕ

1

1

2204032

32. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

3372

ПРИРОДНИ НАУКИ – АЕ ИНТЕНЗИВНО, ИЕ, БЗО И ХООС

1

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ПО ПАРАЛЕЛКИ, ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/ 2024 ГОДИНА

УЧИЛИЩЕ

ПАРАЛЕЛКА

БРОЙ ПАРАЛЕЛКИ

СВОБОДНИ МЕСТА

КОД

ИМЕ

КОД

ИМЕ

 

ОБЩО

МЪЖЕ

ЖЕНИ

2204032

32. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

2771

  ЧУЖДИ ЕЗИЦИ – АЕ           ИНТЕНЗИВНО, НЕ

1

2

1

2204032

32. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

2773

  ЧУЖДИ ЕЗИЦИ – АЕ             ИНТЕНЗИВНО, ИЕ

1

1

2204032

32. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

2775

  ЧУЖДИ ЕЗИЦИ – АЕ         ИНТЕНЗИВНО, ФЕ

1

2

2204032

32. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

2777

  ЧУЖДИ ЕЗИЦИ – АЕ         ИНТЕНЗИВНО, РЕ

1

 

2204032

32. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

3371

СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ – АЕ    ИНТЕНЗИВНО, НЕ

1

1

2204032

32. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

3372

ПРИРОДНИ НАУКИ – АЕ ИНТЕНЗИВНО, ИЕ, БЗО И ХООС

1

Записване в VIII клас

Записване съгласно изискванията на чл. 72 от Наредба 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи: 

1. Заявление до директора; 

2. Оригинал на свидетелство за основно образование или на удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища на чужди държави, подали в срок до 10.01.2023 г. заявление за полагане на НВО.

Подаване на документите от 8.00 до 18.00 часа в сградата на 32.СУИЧЕ, кабинет 100, вход от към ул. „Софроний Врачански“.

ПРИЕМ В VIII КЛАС  ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 Г. 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА 

8.00 Ч. – 18.00 Ч. 

МЯСТО: КАБИНЕТ 100, ПЪРВИ ЕТАЖ 

ЗАПИСВАНЕ СЛЕД ВТОРО КЛАСИРАНЕ: 21-22.07.2022 Г. 

Съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи: 

  • заявление до директора; 
  • оригинал на свидетелство за основно образование; 

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

РУО – София-град напомня:

 1. Резултатите от първи етап на класиране следва да проверите в профила на ученика на сайта https://infopriem.mon.bg. Ако няма посочена паралелка, ученикът не е класиран и продължава автоматично да участва във втори етап на класиране, като НЕ Е необходимо да се подава заявление.

 

 1. Учениците, класирани по ПЪРВО желание след първи етап на класиране, се записват в училището, в което са приети. Училищата ще приемат документи за записване на 13.07.2022 г., 14.07.2022 г. и 15.07.2022 г., от 08,00 ч. до 18,00 ч. Ако ученик не се яви, мястото му не се запазва и се обявява като свободно за втори етап на класиране.

 

 1. Учениците, които са класирани по ВТОРО или СЛЕДВАЩО желание и не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап на класиране в същия срок. Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап САМО на по-предно свое желание или на това, на което е приет на първо класиране.

За Ваше улеснение предварително може да попълните приложеното тук заявление за участие във втори етап на класиране.

 1. Съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:
  • заявление до директора;
  • оригинал на свидетелство за основно образование;
  • оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища, както и за профил „Спорт“.

Успех!

Приложение: заявление за участие във втори етап на класиране.

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА В 32.СУИЧЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

 

 

№ 

Вид на паралелката 

рофилирана/ 

Професионална 

STEM 

Да/Не 

Профил 

Форма на обучение 

І чужд език 

Начин на изучаване 

ІІ чужд език 

Балообразуване 

Профилирана 

не 

Чужди езици 

дневна 

Английски език 

интензивно 

Немски език 

НВО: 2 МАТ, 2 БЕЛ, МАТ и БЕЛ от свидетелство от основно образование 

Профилирана 

не 

Чужди езици 

дневна 

Английски език 

интензивно 

Испански език 

НВО: 2 МАТ, 2 БЕЛ, МАТ и БЕЛ от свидетелство от основно образование 

Профилирана 

не 

Чужди езици 

дневна 

Английски език 

интензивно 

Френски език 

НВО: 2 МАТ, 2 БЕЛ, МАТ и БЕЛ от свидетелство от основно образование 

Профилирана 

не 

Чужди езици 

дневна 

Английски език 

интензивно 

Руски език 

НВО: 2 МАТ, 2 БЕЛ, МАТ и БЕЛ от свидетелство от основно образование 

Профилирана 

да 

Софтуерни и хардуерни науки 

дневна 

Английски език 

интензивно 

Немски език 

НВО: 2 МАТ, 2 БЕЛ, МАТ и БЕЛ от свидетелство от основно образование 

Профилирана 

да 

Природни науки- биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда 

дневна 

Английски език 

интензивно 

Испански език 

НВО: 2 МАТ, 2 БЕЛ, МАТ и БЕЛ от свидетелство от основно образование 

 

Брой на учениците в паралелките – 26. 

Квоти за профил „чужди езици“ – 13 момичета и 13 момчета. 

Без квоти за „Софтуерни и хардуерни науки“ и „Природни науки“.

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

РУО – София-град Ви уведомява, че дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2023/2024 година (съгласно Наредба №10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование) започват.

За Ваше улеснение Ви обръщаме внимание върху някои основни моменти от кампанията:

Националното външно оценяване в VII клас се провежда по реда на Наредба № 11/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Приемът на ученици след завършено основно образование се осъществява по реда на Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование.

Актуална информация относно реализиране на тези дейности в столичните училища може да намерите на сайта на РУО – София-град, раздел „Изпити и прием на ученици“.

За изпитите:

 1. Националните външни оценявания (НВО) са, както следва:
 • по български език и литература (БЕЛ) – на 13.06.2023 г.
 • математика – на 16.06.2023 г.
 • чужд език (по желание на ученика) – на 14.06.2023 г.

Тази година резултатът от НВО по чужд език няма да участва в балообразуването на нито една паралелка в столичните училища.

Изпитите се провеждат в училището, където се обучава ученикът в VII клас. Начало на изпитите – 09,00 ч. Учениците следва да се явят с документ за самоличност /ученическа лична карта/ не по-късно от 08,30 ч. На изпитите учениците пишат с черен химикал.

За явяването на изпитите по БЕЛ и математика не се подават заявления.

 1. Изпити за проверка на способностите са, както следва:
 • изобразително изкуство – на 20.06.2023 г.
 • музика – на 21.06.2023 г.;
 • музика и физическо възпитание и спорт – на 21-22.06.2023 г.
 • физическо възпитание и спорт – на 22-23.06.2023 г.

На тези изпити се явяват само ученици, които са заявили това. Заявления за явяване на изпитите за проверка на способностите се подават в училището, в което се обучава ученикът. Срокът за подаване е от 22.05.2023  до 30.05.2023 г.

Служебните бележки, удостоверяващи мястото за явяване на НВО, ще съдържат и информация за мястото за полагане на изпитите за проверка на способностите за всеки кандидат, който е подал заявление.

Обръщаме внимание, че с резултатите от тези изпити не може да се кандидатства в спортни училища и в училища по изкуствата и културата. Информация за реда и условията за кандидатстване в тези училища следва да потърсите в конкретните училища.

 1. Резултатите от положените изпити ще бъдат обявени до 28.06.2023 г.

4.Балообразуване

С решение на Педагогическия съвет на всяко училище се определя балообразуването на съответните паралелки. 

Съгласно чл. 57, ал. 2 от Наредба №10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование по решение на педагогическия съвет като елемент от балообразуването може да бъде включен и общият брой точки, приравнен до 100, от резултатите, получени от олимпиади и/или състезания от календара на МОН, по учебни предмети, по които не се провежда национално външно оценяване през съответната учебна година.  Единственото училище в област София-град, заявило такова балообразуване, е НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“. Съгласно решение на Педагогическия съвет на това училище в балообразуването за някои от паралелките участват точките от областните кръгове на олимпиадите по физика, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда и география и икономика, само ако са над 60 % от постигнатия максимален брой точки, съгласно регламента на съответната олимпиада. 

Списък с всички паралелки и начина на балообразуване на всяка от тях е публикуван на сайта на РУО – София-град в раздел „Изпити и прием на ученици – прием в VIII клас“.

При класиране учениците с равен бал се приемат, дори ако надхвърлят максималния брой ученици за паралелката. Съгласно чл. 59 от същата наредба обаче, балът се счита за равен, когато са абсолютно равни следните показатели:

 • сбора от резултатите от националното външно оценяване;
 • сбора от оценките от балообразуващите учебни предмети, превърнати по скала в точки;
 • средноаритметичната оценка от оценките по учебни предмети, изучавани в VII клас в раздел А на учебния план – български език и литература, чужд език, математика, история и цивилизация, география и икономика, биология и здравно образование, физика и астрономия и химия и опазване на околната среда, от свидетелството за завършено основно образование, превърнати по скала в точки.

Ако по един от показателите има разлика, в дадената паралелка се класира ученикът с повисокия показател. 

Цялата необходима информация относно оценки, в т.ч. и от олимпиади и състезания, ще бъде отразена по служебен път преди да се пристъпи към балообразуване и класиране. Поради огромния обем информацията се прехвърля поетапно и е възможно все още да не е видима в момента на попълване на заявление за участие в първи етап на класиране. Това не е пречка за попълване и подаване на заявление.

За процеса на кандидатстване и класиране

1. Първи етап 

Подаване на заявления за участие от 05.07.2023 г. до 07.07.2023 г. само по електронен път. Това може да стане:

 • без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието;
 • със съдействие на училището, в което ученикът завършва VII клас през профила на ученика в рамките на работния ден;
 • със съдействие на друго училище (т. нар. училище-гнездо), определено от началника на РУО – София-град, в рамките на работния ден. Списъкът с определените училища-гнезда ще бъде публикуван на сайта на РУО – София-град в началото на м. 06.2023 г.

Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа за прием и индивидуален код за достъп. С него може да се кандидатства във всички региони на страната, като от падащото меню се избере желания регион, в случая София-град. Така ще могат да се посочат училища с държавен план-прием в конкретния избран регион.

За професионалните паралелки е необходимо да има медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика. 

При класиране се започва винаги от желанието в позиция №1 и ученикът се класира на найпредната позицията, за която му стига бала. Това е регламентирано в чл. 56, ал. 4 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, където е указано, че учениците участват в класирането според бала и желанията, посочени в заявлението за кандидатстване, по низходящ ред. 

Няма ограничение в броя на вписаните желания. Важно е обаче да се впишат и такива, които са съизмерими с бала на ученика, за да има шанс да бъде класиран. Ако бъдат вписани само паралелки, които традиционно са с много висок бал, има голяма вероятност ученикът да не бъде класиран поради недостатъчен бал.

Обръщаме внимание, че минималният и максималният бал на всяка паралелка не е постоянна величина. Тези показатели се формират от бала на учениците, класирани в дадената паралелка към даден етап в дадена кампания. Баловете от минали години може да са ориентир, но няма гаранция, че ще бъдат същите и тази година.

2. Втори етап

След излизане на резултатите от първи етап на класиране (в срок до 12.07.2023 г.), ако ученик е класиран на първо желание има две възможности: да се запише или да се откаже, т.е. да не се запише. 

Ученик, класиран на второ или последващо свое желание има три възможности: да се запише, да подаде заявление за участие във второ класиране или да не се запише. 

Заявлението за участие във втори етап на класиране се подава на 13, 14 и 17 юли 2023 г. в училището, в което ученикът е класиран на първи етап. Не подават заявление тези ученици, които не са класирани никъде – те участват автоматично във втори етап.

Ако подаде заявление за участие във втори етап на класиране, ученикът може да се класира на по-предно свое желание или на мястото си от първия етап на класиране. Желания не се пренареждат.

Класираните ученици се записват в училището или губят мястото, на което са класирани. Нямат избор между мястото от първи етап и мястото от втори етап. В този смисъл мястото не се „пази“, но е гарантирано, че ученикът не може да бъде класиран на последващо желание.

3. Трети етап

Съгласно чл. 68, ал. 1 и ал. 2 на Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, в третия етап на класиране могат да участват ученици, които не са записани в нито едно училище в страната на места от държавния план-прием, както и такива, които не са кандидатствали до момента, т.е. в електронната платформа имат статус „незаписан“. 

На 26 и 27 юли 2023 г. се подава заявление като на първи етап. В заявлението могат да се впишат само паралелки, за които има обявени свободни места. Заявлението може да се подаде в училище-гнездо или през личния профил на ученика. При изтегляне на документи мястото на ученика не се запазва, като мястото се обявява за свободно за четвърти етап на класиране.

4. Четвърти етап

Съгласно чл. 68а, ал. 1 и ал. 2 на Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, в четвърти етап на класиране, както и на трети, могат да участват ученици, които в електронната платформа имат статус „незаписан“. На 07 и 08 август 2023 г. се подава заявление като на първи етап. В заявлението могат да се впишат само паралелки, за които има обявени свободни места. Заявлението може да се подаде в училище-гнездо или през личния профил на ученика. При изтегляне на документи мястото на ученика не се запазва.

5. Пети етап 

Попълването на свободните места след четвърти етап на класиране е по график, утвърден от директора на приемащото училище и следва да се осъществи в периода от 16.08.2023 г. до 11.09.2023 г. Съгласно чл. 70, ал. 2 от горепосочената наредба приемането на ученици, както и допълване на утвърдените паралелки до максималния брой ученици, се организира от училището, за което директорът създава комисия за класирането им според бала на учениците по низходящ ред. Необходимата информация се получава от приемащите училища, където се извършват подаването на документи и класирането.

Учениците подават в избраното от тях училище заявление до директора, оригинала на свидетелството за завършено основно образование и медицинско свидетелство за здравословното им състояние за прием в професионални паралелки и профил „Физическо възпитание и спорт“. Документи може да се подадат в неограничен брой училища. 6. Записване

Съгласно изискванията на чл. 72 от Наредба 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:

 • заявление до директора;
 • оригинал на свидетелство за основно образование или на удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища на чужди държави, подали в срок до 10.01.2023 г. заявление за полагане на НВО.
 • оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища.

Според Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) изборът на всеки гражданин да упражнява правото си на образование съобразно своите предпочитания и възможности се извършва по негов избор, като за малолетните (под 14-годишна възраст) се извършва вместо тях и от тяхно име от техните родители, а за непълнолетните (над 14-годишна възраст) – от учениците със съгласието на техните родители. Записването за обучение в гимназиален етап е важно решение за продължаване на образованието, поради което е желателно присъствието на ученика. Във всички формуляри се изисква както подпис на родителя, така и на ученика. 

При обективна невъзможност родителите да присъстват при записване на ученика в съответното училище, следва упълномощеното от тях лице да има пълномощно, като с оглед гарантиране истинността на предприетите действия и защита интересите на детето силно препоръчително е пълномощното да е от двамата родители и да е нотариално заверено.

 1. Над утвърдения държавен план-прием може да се приемат (съгласно чл. 60 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование):
 • близнаци в паралелката, в която един от тях е приет по реда и условията за приемане на ученици в VІІІ клас;
 • ученик с двама починали родители при заявено от него желание, ако успешно е завършил основно образование в годината на кандидатстването или е не по-възрастен от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване.

Пожелалите да се възползват от това право следва да представят в срок до 08.09.2023 г.:

 • Документите (актовете за раждане) на близнаците – в приемащото училище при записване.
 • Документите на ученици с двама починали родители (заявление за кандидатстване с посочено желание; документ, удостоверяващ статута на ученика; копие на свидетелство за завършено основно образование и копие на медицинско свидетелство при кандидатстване за специалности от професии или профил „Физическо възпитание и спорт“) – в РУО – София-град.

8. Насочване и записване на ученици с хронични заболявания, физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности, които са на качествена оценка

Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО (които са на качествена оценка), от домове за деца, лишени от родителска грижа и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства разглежда подадените от 03.05.2023 г. до 20.05.2023 г. документи и насочва тези ученици преди началото на кампанията по прием на ученици в VIII клас. Насочените ученици не са над утвърдения план-прием. 

Насочването е по списъци с подходящи за съответното заболяване специалности от професии и/или профили, утвърдени от министъра на здравеопазването и министъра на образованието и науката.

Списък на заболяванията, както и информация за работата на комисията, е публикувана на сайта на РУО – София-град.

Още веднъж обръщаме внимание, че коректна и актуална информация относно реализиране на дейностите по прием на ученици в столичните училища може да намерите на сайта на РУО – София-град, раздел „Изпити и прием на ученици – прием в VIII клас“.

За Ваше улеснение прилагаме и график на дейностите, изготвен въз основа на заповедите на министъра на образованието и науката.

Екипът на Регионално управление на образованието – София-град пожелава на всички кандидат-гимназисти успех!

 

ГРАФИК на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в VII клас през учебната 2022/2023 учебна година и на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2023/2024 г. съгласно Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование /съгласно заповеди № РД09-4061/30.08.2022 г., изм. и доп. със заповед № РД09-891/24.04.2023 г., №РД09-4062/30.08.2022 г. и №РД09-4065/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката/

 

Вид дейност

Срок

Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите в училището, в което се обучава ученикът.

22-30 май 2023 г., вкл.

Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Получаване на служебни бележки за полагане на изпити за проверка на способностите.

До 09 юни 2023 г., вкл.

Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВО

До 09 юни 2023 г., вкл.

Провеждане на Национално външно оценяване:

·           Български език и литература

·           Математика

·           Чужд език /по желание на ученика/

 

13 юни 2023 г., начало 09:00 часа

16 юни 2023 г. начало 09:00 часа

14 юни 2023 г., начало 09:00 часа

Провеждане на изпити за проверка на способностите:

·                      изобразително изкуство

·                      музика

·                      музика и физическо възпитание и спорт

·                      физическо възпитание и спорт

20 юни 2023 г.

21 юни 2023 г.

21-22 юни 2023 г.

22-23 юни 2023 г.

Обявяване на резултатите от НВО.

До 28 юни 2023 г., вкл.

Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите.

До 28 юни 2023 г., вкл.

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10/01.09.2016 г.

05-07 юли 2023 г., вкл.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

До 12 юли 2023 г., вкл.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

13-17 юли 2023 г., вкл.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.

До 19 юли 2023 г., вкл.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

20-24 юли 2023 г., вкл.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.

25 юли 2023 г.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.

26 -27 юли 2023 г., вкл.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.

31 юли 2023 г.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

01-02 август 2023 г., вкл.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.

До 04 август 2023 г., вкл.

Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране.

07-08 август 2023 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на четвърти етап на класиране.

До 10 август 2023 г., вкл.

Записване на приетите ученици на четвърти етап на класиране.

11-14 август 2023 г.

Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране.

До 16 август 2023 г., вкл.

Подаване на заявление до директора на училището за попълване на свободните места след четвърти етап на класиране и записване.

Определя се от директора на училището до 11 септември 2023 г.

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием.

До 14 септември 2023 г., вкл.

Прием след VIIклас за учебната 2021/2022г. в 32. СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“

VIII „А“ клас-  ПРОФИЛ „ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“

Английски език, втори чужд език – немски език

1 паралелка – 26 ученици – 13 момичета/ 13 момчета

Профилиращи предмети:

 • Английски език
 • Немски език

       Балообразуващи оценки:

 • 2 х изпит по български език и литература
 • 2 х изпит по математика
 • Оценка от Свидетелството за основно образование по български език и литература
 • Оценка от Свидетелството за основно образование по математика

VIII „Б“ клас-  ПРОФИЛ „ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“

Английски език, втори чужд език – испански език

1 паралелка – 26 ученици – 13 момичета/ 13 момчета

Профилиращи предмети:

 • Английски език
 • Испански език

Балообразуващи оценки:

 • 2 х изпит по български език и литература
 • 2 х изпит по математика
 • Оценка от Свидетелството за основно образование по български език и литература
 • Оценка от Свидетелството за основно образование по математика

VIII „В“ клас-  ПРОФИЛ „ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“

Английски език, втори чужд език – френски език

1 паралелка – 26 ученици – 13 момичета/ 13 момчета

Профилиращи предмети:

 • Английски език
 • Френски език

Балообразуващи оценки:

 • 2 х изпит по български език и литература
 • 2 х изпит по математика
 • Оценка от Свидетелството за основно образование по български език и литература
 • Оценка от Свидетелството за основно образование по математика

VIII „Г“ клас-  ПРОФИЛ „ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“

Английски език, втори чужд език – руски език

1 паралелка – 26 ученици – 13 момичета/ 13 момчета

Профилиращи предмети:

 • Английски език
 • Руски език

Балообразуващи оценки:

 • 2х изпит по Български език и литература
 • 2 х изпит по Математика
 • Оценка от свидетелството за основно образование по Български език и литература
 • Оценка от свидетелството за основно образование по математика

VIII „Д“ клас-  ПРОФИЛ „СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ“

Интензивно изучаван чужд език- Английски език,

втори чужд език – немски език

1 паралелка – 26 ученици – без квоти

Профилиращи предмети:

 • Информатика
 • Информационни технологии

Балообразуващи оценки:

 • 2 х изпит по български език и литература
 • 2 х изпит по математика
 • Оценка от Свидетелството за основно образование по български език и литература
 • Оценка от Свидетелството за основно образование по математика

VIII „Е“ клас – ПРОФИЛ „ПРИРОДНИ НАУКИ“

Интензивно изучаван чужд език Английски език,

 втори чужд език – Испански език

1 паралелка – 26 ученици – без квоти

Профилиращи предмети

 • Биология и здравно образование
 • Химия и опазване на околната среда

Балообразуващи оценки:

 • 2 х изпит математика
 • 2 x изпит по български език и литература
 • Оценка от Свидетелството за основно образование по български език и литература
 • Оценка от Свидетелството за основно образование по математика