Прием след 7-ми клас

КЛАСИРАНИ УЧЕНИЦИ ЗА СВОБОДНИТЕ МЕСТА В VIII КЛАС –УЧЕБНА 2021 / 2022 ГОДИНА В 32.СУИЧЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 I. СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, ПОДАЛИ ДОКУМЕНТИ ЗА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА VIII КЛАС –УЧЕБНА 2021 / 2022 ГОДИНА В 32.СУИЧЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“:
Бал Входящ номер– 32. СУИЧЕ
1
427,5
3341 /10.08.2021 г.
2
403,5
3347 /10.08.2021 г.
3
400,5
3338 /10.08.2021 г.
4
372,5
3346 /10.08.2021 г.
5
358,5
3336 /10.08.2021 г.
6
328,5
3345 /10.08.2021 г.
7
318,5
3343 /10.08.2021 г.
8
289
3337 /10.08.2021 г.
9
288
3340 /10.08.2021 г.
10
239,5
3334 /10.08.2021 г.
11
224,5
3342 /10.08.2021 г.
12
213,5
3339 /10.08.2021 г.
13
202
3333 /10.08.2021 г.
II. СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ ЗА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА VIII КЛАС –УЧЕБНА 2021 / 2022 ГОДИНА В 32.СУИЧЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
Бал Входящ номер– 32. СУИЧЕ ПРОФИЛ
1
427,5
3341 /10.08.2021 г.
Чужди езици АЕ/ФЕ
2
403,5
3347 /10.08.2021 г.
Чужди езици АЕ/НЕ
III. ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ – 11.08.2021 г. от 09.00 до 12.00 ч. в канцеларията на 32.СУИЧЕ.
НЕЗАЕТИ МЕСТА СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ В 32.СУИЧЕ „ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА

Информираме Ви, че има 2 (ДВЕ) свободни места за прием на ученици в осми клас за учебната 2021/2022 година, в VIII A клас- профил „Чужди езици“ – АЕ/НЕ и в VIII В клас- профил „Чужди езици“ – АЕ/ФЕ.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЗАПЪЛВАНЕ НА СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД III КЛАСИРАНЕ В 32.СУИЧЕ

 1. Прием на документи за запълване на свободните места – 10.08.2021 г. от 9.00  ч. до 14.00 ч. в канцеларията на 32.СУИЧЕ
 2. Обявяване на резултатите от класирането – 10.08.2021 –14.30 часа на сайта на 32.СУИЧЕ
 3. Записване на приетите ученици – 11.08.2021г.  от 9.00  ч. до 12.00 ч. в канцеларията на 32.СУИЧЕ

Необходими документи, утвърдени по силата на държавния план-прием на ученици след завършено основно образование:                                                          

 1. заявление по образец до директора на 32.СУИЧЕ;
 2. оригинал на свидетелство за основно образование по чл. 130, ал. 1 ЗПУО или на удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища на чужди държави по чл. 55, ал. 2.

Кандидатите се класират в низходящ ред според състезателния им бал.

I. СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, ПОДАЛИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В 32.СУИЧЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ЗА VIII КЛАС – УЧЕБНА 2021 / 2022 ГОДИНА:
Бал Входящ номер– 32. СУИЧЕ
1
392
3305/04.08.2021 г.
2
391,5
3309/04.08.2021 г.
3
390,5
3297 /04.08.2021 г.
4
390
3306 /04.08.2021 г.
5
377,5
3310 /04.08.2021 г.
6
358,5
3298 /04.08.2021 г.
7
349,5
3296 /04.08.2021 г.
8
328
3307/04.08.2021 г.
9
309,5
3302/04.08.2021 г.
10
288
3303/04.08.2021 г.
11
262,5
3294 /04.08.2021 г.
12
224,5
3301/04.08.2021 г.
13
213,5
3295 /04.08.2021 г.
14
202
3292 /04.08.2021 г.
15
177,5
3293 /04.08.2021 г.
II. СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В 32.СУИЧЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ЗА VIII КЛАС –УЧЕБНА 2021 / 2022 ГОДИНА
Бал Входящ номер– 32. СУИЧЕ ПРОФИЛ
1
392
3305/04.08.2021 г.
Чужди езициАЕ/РЕ
2
391,5
3309/04.08.2021 г.
Чужди езициАЕ/РЕ
3
390,5
3297 /04.08.2021 г.
Чужди езициАЕ/НЕ
4
390
3306 /04.08.2021 г.
Чужди езициАЕ/НЕ
5
377,5
3310 /04.08.2021 г.
Чужди езициАЕ/НЕ
III. ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ  – 05.08.2021 г. от 11.00 до 16.00 ч.
Училище паралелка тип брой брой брой брой
32. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ", ГР.СОФИЯ
2771
Чужди езици - АЕ интензивно НЕ
профилирана
1
3
0
0
32. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ", ГР.СОФИЯ
2777
Чужди езици - АЕ интензивно РЕ
профилирана
1
1
0
0
ГРАФИК НМА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЗАПЪЛВАНЕ НА СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД III КЛАСИРАНЕ В 32.СУИЧЕ
 1. Обявяване на свободните места след трето класиране – до 03.08.2021 г.- 17.00ч. на сайта на 32.СУИЧЕ;
 2. Прием на документи за запълване на свободните места след трето – 04.08.2021г. от 9.00  ч. до 16.00ч. в канцеларията на 32.СУИЧЕ
 3. Обявяване на резултатите от класирането – 05.08.2021 –11.00 часа в сайта на 32.СУИЧЕ
 4. Записване на приетите ученици – 05.08.2021г. –11.00 до 16.00ч.
Необходими документи за участие в IV класиране на места, утвърдени по силата на държавния план-прием на ученици след завършено основно образование:
 1. заявление по образец до директора на 32.СУИЧЕ за участие в IV етап на класиране
 2. оригинал на свидетелство за основно образование по чл. 130, ал. 1 ЗПУО
  или на удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища на чужди държави по чл. 55, ал. 2.
 3. Кандидатите се класират в низходящ ред според състезателния им бал по методиката на трите предходни класирания.
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА В 32.СУИЧЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ СЕ ОТКРИВАТ 2 НОВИ ПРОФИЛИРАНИ ПАРАЛЕЛКИ:

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ:

 1. ИНФОРМАТИКА
 2. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ:

 1. БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
 2. ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

В ПЪРВИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП УЧЕНИЦИТЕ ОТ ТЕЗИ ДВА ПРОФИЛА ЩЕ ИЗУЧАВАТ:

 1. ОСМИ КЛАС- ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАН ЧУЖД ЕЗИК- АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 18 ЧАСА СЕДМИЧНО, 648 ЧАСА ГОДИШНО.
 2. В 9.КЛАС ЧЕТИРИ ПРЕДМЕТА ЩЕ СЕ ИЗУЧАВАТ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК- БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ, ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА, ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ.
 3. В 10.КЛАС НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЩЕ СЕ ИЗУЧАВАТ –  БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ, ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ФИЛОСОФИЯ.
 4. СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА 10.КЛАС, УЧЕНИЦИТЕ ЩЕ ИМАТ ПРАВО ДА ИЗБЕРАТ ОЩЕ ДВА ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТА, КОИТО ДА ИЗУЧАВАТ В 11. И 12.КЛАС С ХОРАРИУМ 5 ЧАСА СЕДМИЧНО.
 5. В 11. И 12. КЛАС ПЪРВИТЕ ДВА ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТА СЕ ИЗУЧАВАТ С ХОРАРИУМ 5 ЧАСА СЕДМИЧНО.
Прием след VIIклас за учебната 2021/2022г. в 32. СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“

VIII „А“ клас-  ПРОФИЛ “ЧУЖДИ ЕЗИЦИ”

Английски език, втори чужд език – немски език

1 паралелка – 26 ученици – 13 момичета/ 13 момчета

Профилиращи предмети:

 • Английски език
 • Немски език

       Балообразуващи оценки:

 • 2 х изпит по български език и литература
 • 2 х изпит по математика
 • Оценка от Свидетелството за основно образование по български език и литература
 • Оценка от Свидетелството за основно образование по математика

VIII „Б“ клас-  ПРОФИЛ “ЧУЖДИ ЕЗИЦИ”

Английски език, втори чужд език – испански език

1 паралелка – 26 ученици – 13 момичета/ 13 момчета

Профилиращи предмети:

 • Английски език
 • Испански език

Балообразуващи оценки:

 • 2 х изпит по български език и литература
 • 2 х изпит по математика
 • Оценка от Свидетелството за основно образование по български език и литература
 • Оценка от Свидетелството за основно образование по математика

VIII „В“ клас-  ПРОФИЛ “ЧУЖДИ ЕЗИЦИ”

Английски език, втори чужд език – френски език

1 паралелка – 26 ученици – 13 момичета/ 13 момчета

Профилиращи предмети:

 • Английски език
 • Френски език

Балообразуващи оценки:

 • 2 х изпит по български език и литература
 • 2 х изпит по математика
 • Оценка от Свидетелството за основно образование по български език и литература
 • Оценка от Свидетелството за основно образование по математика

VIII „Г“ клас-  ПРОФИЛ “ЧУЖДИ ЕЗИЦИ”

Английски език, втори чужд език – руски език

1 паралелка – 26 ученици – 13 момичета/ 13 момчета

Профилиращи предмети:

 • Английски език
 • Руски език

Балообразуващи оценки:

 • 2х изпит по Български език и литература
 • 2 х изпит по Математика
 • Оценка от свидетелството за основно образование по Български език и литература
 • Оценка от свидетелството за основно образование по математика

VIII „Д“ клас-  ПРОФИЛ “СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ”

Интензивно изучаван чужд език- Английски език,

втори чужд език – немски език

1 паралелка – 26 ученици – без квоти

Профилиращи предмети:

 • Информатика
 • Информационни технологии

Балообразуващи оценки:

 • 2 х изпит по български език и литература
 • 2 х изпит по математика
 • Оценка от Свидетелството за основно образование по български език и литература
 • Оценка от Свидетелството за основно образование по математика

VIII „Е“ клас – ПРОФИЛ “ПРИРОДНИ НАУКИ”

Интензивно изучаван чужд език Английски език,

 втори чужд език – Испански език

1 паралелка – 26 ученици – без квоти

Профилиращи предмети

 • Биология и здравно образование
 • Химия и опазване на околната среда

Балообразуващи оценки:

 • 2 х изпит математика
 • 2 x изпит по български език и литература
 • Оценка от Свидетелството за основно образование по български език и литература
 • Оценка от Свидетелството за основно образование по математика
ДЕЙНОСТИ ПО ПРИЕМА СЛЕД VII КЛАС

Уважаеми седмокласници,

уважаеми родители/настойници,

Уведомяваме Ви, че дейностите по приемането на ученици след завършен VІІ клас в държавните и общинските училища за учебната 2021/2022 година  започват.

За Ваше улеснение обръщаме внимание на  някои основни моменти от кампанията:

      Дати за провеждане на изпитите от НВО:

 • Български език и литература – 16.06.2021 г. , начало 9:00 часа
 • Математика -18.06.2021 г., начало 9:00 часа
 • Английски език (по желание на ученика) – 17.06.2021 г., начало 9:00 часа

Изпитите се провеждат в 32.СУИЧЕ, където се обучава ученикът в VII клас.

Изпитите по БЕЛ и математика се състоят от две части.

За явяването на изпитите по български език и литература и математика не се подават заявления.

И на двата  изпита се пише с черен  химикал. За изпита по математика се носят чертожни инструменти и се чертае с молив.

Важно: Училищната комисия  приема заявления за участие в  изпити за проверка на способностите само за профилирани и професионални паралелки в училища към Министерство на образованието. За училищата към Министерство на културата и министерство на спорта (спортни училища) приемът се извършва във всяко конкретно училище.

 График на дейностите по прием след основно образование:

 • Обявяване на резултатите от НВО – до 28 юни 2021г.
 • Издаване на Свидетелство за завършено основно образование – до 02 юли 2021г.
 • Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016г. – 05 – 07 юли 2021 г. / За професионални гимназии и паралелки е необходимо медицинско, което се сканира и подава в електронната платформа/
 • Записване на приетите ученици на първи етап или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране – до 16 юли 2021 г.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране – до 20 юли 2021 г.
 • Записване на приетите ученици на втори етап на класиране – до 22 юли 2021г.
 • Обявяване на записалите се ученици след втори етап на класиране – 23 юли 2021г.
 • Подаване на документи за участие в трети етап на класиране – 26 – 27 юли 2021г.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране – 29 юли 2021г.
 • Записване на приетите ученици на трети етап на класиране – 30 юли 2021г.
 • Обявяване на записалите се ученици и свободни места след трети етап на класиране – до 02 август 2021г.
 • Попълване на незаетите места след трети етап на класиране – до 10 септември 2021г. включително
 • Утвърждаване на осъществения държавен план-прием – до 14 септември 2021г. вкл.

Съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:

1. Заявление до директора;

2. Оригинал на Свидетелство за основно образование;

3. Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища, както и за профил „Спорт“.

4.Скала за превръщане на оценките от свидетелството за основно образование в точки:
Отличен (6)
 се приравнява на 50 т.
Много добър (5) се приравнява на 39 т.
Добър (4) се приравнява на 26 т.
Среден (3) се приравнява на 15 т.

 • Прием в VIII клас
 • НВО 7 клас

ПРИЛОЖЕНИЯ: