Свободни места

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, ПОДАЛИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ ЗА ЗАПЪЛВАНЕ НА ОСВОБОДЕНО МЯСТО В 32.СУИЧЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ЗА VIII „Д“ КЛАС –УЧЕБНА 2023/ 2024 ГОДИНА:

БАЛ

ВХОДЯЩ НОМЕР – 32.СУИЧЕ

ИМЕ

1

317,5

1669/28.02.2024г.

 ПЙВ

 

2

439

1673/28.02.2024г.

ММЦ

 

3

319,5

1702/29.02.2024г.

МИИ

 

4

252

1703/29.02.2024г.

 АСЦ

 

5

355

1729/01.03.2024г.

 МВМ

 

 

  СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ НА СВОБОДНОТО МЯСТО В 32.СУИЧЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ЗА VIII „Д“ КЛАС – УЧЕБНА 2023/ 2024 ГОДИНА

БАЛ

ВХОДЯЩ НОМЕР – 32.СУИЧЕ

ИМЕ

1

439

1673/28.02.2024г.

 

ММЦ

 

СВОБОДНИ МЕСТА В 32.СУИЧЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ КЪМ ДАТА 26.02.2024Г.

ЕДНО СВОБОДНО МЯСТО В VIII „Д“ КЛАС – профил „Софтуерни и хардуерни науки“, АЕ/нЕ.

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ДО 16.00Ч. НА 01.03.2024Г. В КАНЦЕЛАРИЯТА НА 32.СУИЧЕ. 

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, ПОДАЛИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ ЗА ЗАПЪЛВАНЕ НА ОСВОБОДЕНО МЯСТО В 32.СУИЧЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ЗА I „А“ КЛАС –УЧЕБНА 2023/ 2024 ГОДИНА:

ВХОДЯЩ НОМЕР – 32.СУИЧЕ

ИМЕ

 

1

798/28.11.2023г.

 ИБЯ

 

 

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ НА СВОБОДНОТО МЯСТО В 32.СУИЧЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ЗА I „А“ КЛАС – УЧЕБНА 2023/ 2024 ГОДИНА

ВХОДЯЩ НОМЕР – 32.СУИЧЕ

ИМЕ

1

798/28.11.2023г.

 

ИБЯ

 

 

СВОБОДНИ МЕСТА В 32.СУИЧЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ КЪМ ДАТА 30.11.2023Г.

ЕДНО СВОБОДНО МЯСТО В I „А“ КЛАС – АЕ/НЕ.

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ДО 16.00Ч. НА 04.12.2023Г. В КАНЦЕЛАРИЯТА НА 32.СУИЧЕ.

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, ПОДАЛИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ ЗА ЗАПЪЛВАНЕ НА ОБЯВЕНОТО ОСВОБОДЕНО МЯСТО В 32.СУИЧЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ЗА VIII „Г“ КЛАС – УЧЕБНА 2023/ 2024 ГОДИНА:

БАЛ

ВХОДЯЩ НОМЕР – 32.СУИЧЕ

ИМЕ

 
 
 

1

319

458/24.10.2023г.

 СЦР

 

2

292,5

459/24.10.2023г.

БХМ

 

3

310

461/24.10.2023г.

ППТ

 

4

304

463/24.10.2023г.

 ДДГ

 

5

231,5

465/24.10.2023г.

 НАВ

 

6

251,5

467/24.10.2023г.

 СГГ

 

7

329

470/24.10.2023г.

 АНЯ

 

8

341,5

474/24.10.2023г.

МЧБ

 

9

338,5

475/25.10.2023г.

ГЛГ

 

10

379

476/25.10.2023г.

НЗА

 

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ НА СВОБОДНОТО МЯСТО В 32.СУИЧЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ЗА VIII „Г“ КЛАС – УЧЕБНА 2023/ 2024 ГОДИНА

БАЛ

ВХОДЯЩ НОМЕР – 32.СУИЧЕ

ИМЕ

1

379

476/25.10.2023г.

НЗА

Свободни места в 32.СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“ към дата 23.10.2023г.
Едно(1)Свободно място в VIII „Г“ клас – профил „чужди езици“- АЕ/РЕ.
Прием на документи до 10.00ч. на 25.10.2023г. в канцеларията на 32.СУИЧЕ 
Свободни места в 32.СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“ към дата 18.09.2023г.
1.  VIII „б“ клас – 1 свободно място
2.      V „г“ клас – 1 свободно място
Прием на документи до 10.00ч. на 20.09. 2023г.

КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ПРИ НАЛИЧИЕ НА СВОБОДНИ МЕСТА В 32. СУИЧЕ  „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“.  ИНФОРМАЦИЯ ЗА КРИТЕРИИТЕ ТУК

**** ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ В КАНЦЕЛАРИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО ИЛИ НА E-MAIL: KL_OHRIDSKI32@SCHOOL32.COM

МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ТУК:  ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ