Свободни места

КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ПРИ НАЛИЧИЕ НА СВОБОДНИ МЕСТА В 32. СУИЧЕ  “СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”.  ИНФОРМАЦИЯ ЗА КРИТЕРИИТЕ ТУК

**** ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ В КАНЦЕЛАРИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО ИЛИ НА E-MAIL: KL_OHRIDSKI32@SCHOOL32.COM

МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ТУК:  ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ

**********************************************************************************************************

СВОБОДНИ МЕСТА  В 32. СУИЧЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ КЪМ ДАТА 20.03.2023Г. 

КЛАС

ИЗУЧАВАНИ ЧУЖДИ ЕЗЦИ И  ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ

БРОЙ МЕСТА
VII 

Английски и испански език

4

VII

Английски и руски език

2

   

XI „Д”

Английски и френски език / Български език и литература/ История и цивилизация

1