Свободни места

КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ПРИ НАЛИЧИЕ НА СВОБОДНИ МЕСТА В 32. СУИЧЕ  “СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”.  ИНФОРМАЦИЯ ЗА КРИТЕРИИТЕ ТУК

**** ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ В КАНЦЕЛАРИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО ИЛИ НА E-MAIL: KL_OHRIDSKI32@SCHOOL32.COM

МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ТУК :  ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ

СВОБОДНИ МЕСТА  В 32. СУИЧЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ КЪМ ДАТА 27.01.2023Г. 

КЛАС

ИЗУЧАВАНИ ЧУЖДИ ЕЗЦИ И  ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ

БРОЙ МЕСТАVII 

Английски и испански език

4

VII

Английски и руски език

2

 

 

 

X „Б”

Английски и испански език

1

XI „Д”

Английски и френски език / Български език и литература/ История и цивилизация

1

 
 • СВОБОДНИ МЕСТА КЪМ ДАТА 15.11.2022Г. 
2 свободни места във втори клас АЕ/РЕ.
 • СВОБОДНИ МЕСТА КЪМ ДАТА 8.11.2022Г. 
1 свободно място в четвърти клас АЕ/НЕ.
 • Свободни места към дата 26.10.2022г. 

32.СУИЧЕ ОБЯВЯВА ЕДНО СВОБОДНО МЯСТО В X “Б” КЛАС- ПРОФИЛ “ЧУЖДИ ЕЗИЦИ”.

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ:

1. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

2. ИСПАНСКИ  ЕЗИК

 • ЕДНО СВОБОДНО МЯСТО В XI “Д” КЛАС- ПРОФИЛ “ЧУЖДИ ЕЗИЦИ”.

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ:

1. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

2. ФРЕНСКИ ЕЗИК

3. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

4. ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

 • III Д КЛАС – АЕ/РЕ – 1 МЯСТО 
 • VI Б КЛАС – АЕ/НЕ – 1 МЯСТО 
 • VI В КЛАС – АЕ/НЕ – 1 МЯСТО 
 • VI Ж КЛАС – АЕ/РЕ – 1 МЯСТО 
 • VII  КЛАС – АЕ/ИЕ – 4 МЕСТА 
 • VII КЛАС – АЕ/РЕ – 2 МЕСТА 

**** ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ В КАНЦЕЛАРИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО ИЛИ НА E-MAIL: kl_ohridski32@school32.com

може да изтеглите тук :  ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ

 

СВОБОДНИ МЕСТА КЪМ ДАТА 11.10.2022г.

32.СУИЧЕ обявява едно свободно място в XI “д” клас-
профил “Чужди езици”.

Профилиращи предмети:

 

 1. английски
  език
 2. френски
  език
 3. български
  език и литература
 4. история
  и цивилизация

29.09.2022г.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ

Свободни места за учебната 2022/2023г. към дата 29.09.2022г.

I б клас – АЕ/НЕ – 1 място  

III г клас – АЕ/ИЕ – 1 място 

III д клас – АЕ/РЕ – 1 място 

VI б клас – АЕ/НЕ – 1 място 

VI в клас – АЕ/НЕ – 1 място 

VI ж клас – АЕ/РЕ – 1 място 

VII  клас – АЕ/ИЕ – 4 места 

VII клас – АЕ/РЕ – 2 места 

Документи се приемат от 30.09.2022г. Приемът на документи става в канцеларията на училището или на e-mail: kl_ohridski32@school32.com

12.09.2022г.

1 свободно място в първи клас.

Прием на документи за запълване на свободното място в първи клас: 13.09.2022г. от 09.00 до 12.00 ч. в канцеларията на училището.

Критерии за подбор:

 • Адресна регистрация – ще бъде прието детето с най-близко местоживеене до сградата на 32.СУИЧЕ.

Записване на 14.09.2022г.

12.09.2022г.

1 свободно място в осми клас- профил “Чужди езици”- АЕ/НЕ

Прием на документи за запълване на свободното място в осми клас: 13.09.2022г. от 09.00 до 12.00 ч. в канцеларията на училището.

Записване на 14.09.2022г.

30.08.2022г.

Свободни места за учебната 2022/2023 година

2 свободни места в четвърти клас- втори чужд език – немски език

Прием на документи до 5.09.2022г.

23.08.2022г. 

Свободни места за учебната 2022/2023 година

1 свободно място в четвърти клас- втори чужд език – немски език

1 свободно място в осми клас- профил “Чужди езици”- АЕ/НЕ

Прием на документи за запълване на свободното място в осми клас: 24.08.2022г. от 10.00 до 14.00 ч. в канцеларията на училището.

Обявяване на резултатите- 25.08.2022г.

03.08.2022г. 

ПРИЕМ  в  8-ми  клас

СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ В 32.СУИЧЕ „ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА 

2 места – Профил „Чужди езици“ – АЕ интензивно изучаван / Френски език