Свободни места

Свободни места в 32.СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“ към дата 18.09.2023г.
1.  VIII б клас – 1 свободно място
2.      V г клас – 1 свободно място
Прием на документи до 10.00ч. на 20.09. 2023г.

КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ПРИ НАЛИЧИЕ НА СВОБОДНИ МЕСТА В 32. СУИЧЕ  „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“.  ИНФОРМАЦИЯ ЗА КРИТЕРИИТЕ ТУК

**** ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ В КАНЦЕЛАРИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО ИЛИ НА E-MAIL: KL_OHRIDSKI32@SCHOOL32.COM

МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ТУК:  ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ