Свободни места

29.09.2022г.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ

Свободни места за учебната 2022/2023г. към дата 29.09.2022г.

I б клас – АЕ/НЕ – 1 място  

III г клас – АЕ/ИЕ – 1 място 

III д клас – АЕ/РЕ – 1 място 

VI б клас – АЕ/НЕ – 1 място 

VI в клас – АЕ/НЕ – 1 място 

VI ж клас – АЕ/РЕ – 1 място 

VII  клас – АЕ/ИЕ – 4 места 

VII клас – АЕ/РЕ – 2 места 

Документи се приемат от 30.09.2022г. Приемът на документи става в канцеларията на училището или на e-mail: kl_ohridski32@school32.com

12.09.2022г.

1 свободно място в първи клас.

Прием на документи за запълване на свободното място в първи клас: 13.09.2022г. от 09.00 до 12.00 ч. в канцеларията на училището.

Критерии за подбор:

  • Адресна регистрация – ще бъде прието детето с най-близко местоживеене до сградата на 32.СУИЧЕ.

Записване на 14.09.2022г.

12.09.2022г.

1 свободно място в осми клас- профил “Чужди езици”- АЕ/НЕ

Прием на документи за запълване на свободното място в осми клас: 13.09.2022г. от 09.00 до 12.00 ч. в канцеларията на училището.

Записване на 14.09.2022г.

30.08.2022г.

Свободни места за учебната 2022/2023 година

2 свободни места в четвърти клас- втори чужд език – немски език

Прием на документи до 5.09.2022г.

23.08.2022г. 

Свободни места за учебната 2022/2023 година

1 свободно място в четвърти клас- втори чужд език – немски език

1 свободно място в осми клас- профил “Чужди езици”- АЕ/НЕ

Прием на документи за запълване на свободното място в осми клас: 24.08.2022г. от 10.00 до 14.00 ч. в канцеларията на училището.

Обявяване на резултатите- 25.08.2022г.

03.08.2022г. 

ПРИЕМ  в  8-ми  клас

СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ В 32.СУИЧЕ „ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА 

2 места – Профил „Чужди езици“ – АЕ интензивно изучаван / Френски език