Прогимназиален етап

График на консултации с ученици и родители – нечетна и четна седмица за първи учебен срок на учебната 2021/2022  5-8 клас

Приложение 3

    

Консултации с ученици и родители – нечетна седмица

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

Физическо възпитание и спорт

Английски език

География и икономика

Математика

Физическо възпитание и спорт

Консултация ученик

Консултация ученик

Консултация ученик

Консултация родител

Консултация родител

Георги Николов

Катерина Николова

Себиха Метушева

Елизабет Зарева

Георги Николов

13:30-14:10

13.20-14.00

12:00 – 12:40

12:00-12:40

16:30-17:10

 

Математика

Български език и литература

Английски език

Математика

Химия и опазване на околната среда

Консултация ученик

Консултация ученик

Консултация ученик

Консултация родител

Консултация ученик

Рая Ганева

Виолетка Петрова

Светла Рашкова

Рая Ганева

Вася Георгиева

14.00-14.40

13.20- 14.00

12.00-12.40

13.30-14.10

12:30-13:10

 

Физическо възпитание и спорт

Информационни технологии

Изобразително Изкуство

Английски език

Български език и литература

Консултация родител

Консултация ученик

Консултация ученик

Консултация ученик

Консултация ученик

Николай Чакалов

Михаела Алексиева

Диана Соколова

Цвете Жекова-Стефанова

Елена Христова

13.30-14.10

12.30-13.10

13:30-14:10

12.00-12.40

12.00-12.40

 

Английски език

Български език и литература

Математика

Химия и опазване на околната среда

Математика

Консултация ученик

Консултация ученик

Консултация ученик

Консултация родител

Консултация ученик

Емилия Христова

Веселина Павлова-Найденова

Елена Колева

Вася Георгиева

Таня Белясин

12:00- 12:40

12.30-13.10

12:00-12:40

12:30-13:10

12.00-12.40

Консултации с ученици и родители – нечетна седмица

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

Английски език

Физическо възпитание и спорт

Руски език

Български език и литература

Английски език

Консултация ученик

Консултация ученик

Консултация ученик

Консултация родител

Консултация ученик

Красимира Павлова-Пърлева

Николай Чакалов

Надежда Иванова

Елена Христова

Велислава Иванова

13.30 – 14.10

13.30-14.10

13.30-14.10

12.00-12.40

13.30 – 14.10

 

Изобразително изкуство

История и цивилизации

История и цивилизации

Информационни технологии

Изобразително изкуство

Консултация родител

Консултация родител

Консултация ученик

Консултация родител

Консултация ученик

Сабина Хубавенкова

Стоян Шиваров

Стоян Шиваров

Михаела Алексиева

Сабина Хубавенкова

12:00-12:40

12.00-12.40

13.20-14.05

12.30-13.10

12:00-12:40

 

Английски език

Математика

Технологии и предприемачество

Български език и литература

Български език и литература

Консултация ученик

Консултация ученик

Консултация ученик

Консултация родител

Консултация ученик

Венислава Гегова

Юлия Николова-Георгиева

Асен Наков

Радка Караджова

Радка Караджова

12:00-12:40

13.30-14.10

13.30-14.10

13:30-14:10

12:00-12:40

 

Немски език

 

Физическо възпитание и спорт

Английски език

География и икономика

Консултация ученик

Консултация родител

Консултация ученик

Консултация родител

Консултация ученик

Ваня Григорова

Асен Наков

Петко Бачийски

Катерина Николова

Йордан Йорданов

13.30-14.10

12.30-13.10

13.30-14.10

10.30 – 11.10

12.00 – 12.40

Консултации с ученици и родители – нечетна седмица

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

Информационни технологии

 

Информационни технологии

Математика

География и икономика

Консултация ученик

 

Консултация родител

Консултация родител

Консултация родител

Силвия Илиева

 

Силвия Илиева

Таня Белясин

Йордан Йорданов

12.10-12.55, каб.406

 

12.10-12.50, каб.405

13.30-14-10

12.40 – 13.20

 

 

 

 

 

Компютърно моделиране и информационни технологии

 

Компютърно моделиране и информационни технологии

Английски език

Изобразително изкуство

Консултация ученик

 

Консултация родител

Консултация родител

Консултация родител

Силвия Илиева

 

Силвия Илиева

Красимира Павлова-Пърлева

Диана Соколова

12.10-12.55, каб.406

 

12.10-12.50, каб.405

13.30 – 14.10

12:00-12:40

 

Английски език

 

Физика и астрономия

Математика

Английски език

Консултация ученик

 

Консултация родител

Консултация родител

Консултация ученик

Антоанета Милушева

 

Чавдар Динев

Елена Колева

Любка Чолашка

12.15-13.00

 

12.30-13.10

13:20-14:00

12.00-12.40

 

Математика

 

История и цивилизации

Български език и литература

История и цивилизации

Консултация родител

 

Консултация родител

Консултация родител

Консултация ученик

Юлия Николова-Георгиева

 

Йордан Лазаров

Веселина Павлова-Найденова

Йордан Лазаров

12.15-13.00

 

15.00-15.30

13.30-14.10

12.00-12.30

Консултации с ученици и родители – нечетна седмица

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

Физика и астрономия

 

 

Английски език

История и цивилизации

Консултация ученик

 

 

Консултация родител

Консултация ученик

Чавдар Динев

 

 

Венислава Гегова

Георги Димитров

12.15-13.00

 

 

13:20-14:00

12.30-13.10

 

Физическо възпитание и спорт

Физическо възпитание и спорт

 

Немски език

 

Консултация родител

Консултация ученик

 

Консултация родител

 

Стефка Агова

Стефка Агова

 

Ваня Григорова

 

13:30-14:10

13:30-14:10

 

13.30 -14.10

 

 

Немски език

Физическо възпитание и спорт

Физическо възпитание и спорт

Човекът и природата

Човекът и природата

Консултация родител

Консултация родител

Консултация ученик

Консултация ученик

Консултация ученик

Павлина Банчева-Колева

Мария Николова

Мария Николова

Ива Петрова

Ива Петрова

12.30-13.10

13:30-14:10

13:30-14:10

12.30-13.10 5кл

12.30-13.10 6кл

 

Информатика

Информационни технологии

 

Английски език

Човекът и природата

Консултация ученик

Консултация ученик

 

Консултация родител

Консултация родител

Валентина Велкова

Валентина Велкова

 

Велислава Иванова

Ива Петрова

12.30-13.10

12.30-13.10

 

13.30 – 14.10

13.10-13.50 6кл.

 

 

 

 

Човекът и природата

Човекът и природата

 

 

 

Консултация родител

Консултация родител

 

 

 

Ива Петрова

Ива Петрова

 

 

 

13.10-13.50 5кл.

13.10-13.50 6кл.

 

Консултации с ученици и родители – четна седмица

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

Математика

Физическо възпитание и спорт

Физическо възпитание и спорт

Математика

География и икономика

Консултация ученик

Консултация родител

Консултация ученик

Консултация родител

Консултация родител

Рая Ганева

Георги Николов

Георги Николов

Рая Ганева

Себиха Метушева

14.00-14.40

12:30-13:10

13:30-14:10

12.00- 12.40

12:00 – 12:40

 

Английски език

Химия и опазване на околната среда

Български език и литература

Химия и опазване на околната среда

Английски език

Консултация ученик

Консултация ученик

Консултация ученик

Консултация родител

Консултация ученик

Катерина Николова

Вася Георгиева

Виолетка Петрова

Вася Георгиева

Светла Рашкова

13.20 – 14.00

12:05-12:45

13.20- 14.00

 

12.00-12.40

 

Английски език

Информационни технологии

Физическо възпитание и спорт

Английски език

Български език и литература

Консултация ученик

Консултация ученик

Консултация ученик

Консултация родител

Консултация ученик

Цвете Жекова-Стефанова

Михаела Алексиева

Петко Бачийски

Цвете Жекова-Стефанова

Елена Христова

13.30 -14.10

12.30-13.10

13.30-14.10

13.30-14.10

12.00-12.40

 

Философия

Английски език

Английски език

Български език и литература

Математика

Консултация ученик

Консултация ученик

Консултация ученик

Консултация родител

Консултация ученик

Елена Вретенарова

Емилия Христова

Антоанета Милушева

Елена Христова

Таня Белясин

13.14- 14.00

12:00- 12:40

12.15-13.20

13.30-14.10

12.00-12.40

 

Изобразително изкуство

Английски език

Български език и литература

Информационни технологии

Изобразително изкуство

Консултация родител

Консултация родител

Консултация родител

Консултация родител

Консултация ученик

Сабина Хубавенкова

Емилия Христова

София Дюлгерова

Михаела Алексиева

Сабина Хубавенкова

12:00-12:40

9:00- 10:30

12.00-12.40

12.30-13.10

12:00-12:40

 

 

 

 

 

Консултации с ученици и родители – четна седмица

 

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

Английски език

Изобразително изкуство

Руски език

Български език и литература

Български език и литература

Консултация ученик

Консултация  ученик

Консултация ученик

Консултация родител

Консултация ученик

Красимира Павлова-Пърлева

Диана Соколова

Надежда Иванова

Радка Караджова

Радка Караджова

13.30 – 14.10

13:30-14:10

13.30-14.10

12:00-12:40

13:30-14:10

 

Английски език

Български език и литература

История и цивилизации

Английски език

Изобразително изкуство

Консултация ученик

Консултация ученик

Консултация ученик

Консултация родител

Консултация родител

Цвете Жекова-Стефанова

Веселина Павлова-Найденова

Стоян Шиваров

Катерина Николова

Диана Соколова

13.10-13.50

12.30-13.10

13.20-14.05

13.30-14.10

12:00-12:40

 

Човекът и природата

Английски език

 

Математика

География и икономика

Консултация родител

Консултация ученик

Консултация ученик

Консултация родител

Консултация ученик

Мария Георгиева

Велислава Иванова

Асен Наков

Таня Белясин

Йордан Йорданов

12:00-12:40

13.30 – 14.10

13.00-14.10

13.30-14.10

 12.00 – 12.40

 

Математика

Испански език

Физика и астрономия

Физическо възпитание и спорт

История и цивилизации

Консултация родител

Консултация ученик

Консултация ученик

Консултация родител

Консултация ученик

Юлия Николова-Георгиева

Радослава Кирилова

Чавдар Динев

Петко Бачийски

Георги Димитров

12.15-13.00

12.00-13.00

12.15-13.10

13.30-14.10

12.30-13.10

 

Информационни технологии

Английски език

Информационни технологии

Английски език

География и икономика

Консултация ученик

Консултация ученик

Консултация родител

Консултация родител

Консултация родител

Силвия Илиева

 

Силвия Илиева

Красимира Павлова-Пърлева

Йордан Йорданов

12.10-12.55, каб.406

12.00-12.40

12.10-12.50, каб.406

13.30 – 14.10

   12.40 – 13.20

Консултации с ученици и родители – четна седмица

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

Компютърно моделиране и информационни технологии

Английски език

Компютърно моделиране и информационни технологии

Български език и литература

Немски език

Консултация ученик

Консултация родител

Консултация родител

Консултация родител

Консултация ученик

Силвия Илиева

 

Силвия Илиева

Веселина Павлова-Найденова

Павлина Банчева-Колева

12.10-12.55, каб.406

12.40-13.20

12.10-12.50, каб.406

12.30-13.10 5кл

12.30-13.10

 

Английски език

Английски език

Физическо възпитание и спорт

Човекът и природата

Човекът и природата

Консултация ученик

Консултация ученик

Консултация ученик

Консултация родител

Консултация родител

Мариана Петкова

Мариана Петкова

Мария Николова

Ива Петрова

Ива Петрова

13.10 – 13.50

13.30 – 14.10

13:30-14:10

 

13.10-13.50 6кл.

 

Физическо възпитание и спорт

Физическо възпитание и спорт

 

Английски език

Човекът и природата

Консултация родител

Консултация родител

 

Консултация родител

Консултация ученик

Николай Чакалов

Мария Николова

 

Велислава Иванова

Ива Петрова

13.30-14.10

13:30-14:10

 

13.30 – 14.10

12.30-13.10 6кл

 

Немски език

Физическо възпитание и спорт

Физическо възпитание и спорт

Човекът и природата

Английски език

Консултация родител

Консултация ученик

Консултация родител

Консултация ученик

Консултация ученик

Павлина Банчева-Колева

Стефка Агова

Стефка Агова

Мария Георгиева

Любка Чолашка

12.30-13.10

12:00-12:40

13:30-14:10

13:30-14:10

12.00 – 12.40

Консултации с ученици и родители – четна седмица

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

Физика и астрономия

Физическо възпитание и спорт

 

Английски език

Музика

Консултация родител

Консултация ученик

 

Консултация родител

Консултация родител

Чавдар Динев

Николай Чакалов

 

Мариана Петкова

Александър Митев

12,30-13,10

13.30-14.10

 

12.30 – 13.10

11.50 – 12.50

 

 

Математика

 

Испански език

Музика

 

Консултация ученик

 

Консултация родител

Консултация ученик

 

Юлия Николова-Георгиева

 

Радослава Кирилова

Александър Митев

 

13.30-14.10

 

12.00-12.45

12.50 – 13.30

 

 

 

История и цивилизации

История и цивилизации

История и цивилизации

 

Консултация родител

Консултация родител

Консултация родител

Консултация ученик

 

Асен Наков

Йордан Лазаров

Георги Димитров

Йордан Лазаров

 

13.30-14.10

15.00-15.30

12.30-13.10

12.30-13.00

 

 

 

 

 

История и цивилизации

Физика и астрономия

 

Английски език

Български език и литература

Консултация ученик

Консултация ученик

 

Консултация родител

Консултация ученик

Стоян Шиваров

Чавдар Динев

 

Антоанета Милушева

София Дюлгерова

12.30-13.10

12.30-13.10

 

12.15-13.00

12.00-12.40

 

 

 

 

 

 

 

 

Български език и литература

Български език и литература

 

 

 

Консултация родител

Консултация ученик

 

 

 

Борислава Петрова

Борислава Петрова

 

 

 

12.30-13.10

12.30-13.10

 

 

 

 

 

 

 

 

Български език и литература

 

 

 

 

Консултация ученик

 

 

 

 

Борислава Петрова

 

 

 

 

13.30-14.10

 

Консултации с ученици и родители – четна седмица

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

 

 

 

Руски език

 

 

 

 

Консултация родител

 

 

 

 

Надежда Иванова

 

 

 

 

12.30-13.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История и цивилизации

 

 

 

 

Консултация родител

 

 

 

 

Стоян Шиваров

 

 

 

 

12.30-13.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музика

 

 

 

 

Консултация родител

 

 

 

 

Илиана Траянова

 

 

 

 

12.30-13.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музика

 

 

 

 

Консултация ученик

 

 

 

 

Илиана Траянова

 

 

 

 

13.15-14.00

 

 

 

Настоящият график е утвърден със Заповед № 2618/13.09.2021г. на директора на 32.Средно училище с изучаване на чужди езици „Свети Климент Охридски“, гр. София