Прогимназиален етап

График на консултациите за първия срок на учебната 2023/2024 година прогимназиален етап

Приложение 2

учители

предмет

с родители

с ученици

ден

час

стая

ден

час

 
 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

1

Веселина Павлова

БЕЛ

четвъртък

13.20 – 14.00

учителска стая

вторник

13.20 – 14.00

 

2

Борислава Петрова

БЕЛ

четвъртък

13.20 –14.00

учителска стая

сряда

13.20 – 14.00

 

3

Радка Караджова

БЕЛ

петък

10.10 – 10.50

учителска стая

четвъртък

13.30 – 14.10

 

4

Елена Христова

БЕЛ

сряда

12.35 – 13.15

учителска стая

сряда

13.20 – 14.00

 

5

София Дюлгерова

БЕЛ

четвъртък

13.30 – 14.10

учителска стая

понеделник

13.20 – 14.00

 

6

Виолета Петрова

БЕЛ

четвъртък

13.30 – 14.10

учителска стая

вторник

12.30 – 14.10

 

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

7

Антоанета Милушева

АЕ

четвъртък

13.30 – 14.10

учителска стая

понеделник

13.30 – 14.10

 

8

Мариана Петкова

АЕ

четвъртък

15.00 – 15.45

учителска стая

вторник

14.20 – 15.00

 

9

Светла Рашкова

АЕ

петък

09.10 – 09.50

учителска стая

вторник

13.30 – 14.10

 

10

Венислава Гегова

АЕ

четвъртък

13.30 –14.10

учителска стая

сряда

13.20 – 14.00

 

11

Валентина Кираджиева

НЕ

понеделник

12.30 – 13.10

учителска стая

понеделник

13.30 – 14.10

 

12

Ваня Григорова

НЕ

четвъртък

12.30 – 13.10

учителска стая

сряда

13.20 – 14.00

 

13

Радослава Кирилова

ИЕ

понеделник

9.10 – 9.50

учителска стая

понеделник

13.30 – 14.10

 

14

Наталия Николова

РЕ

четвъртък

11.00 – 11.50

учителска стая

вторник

13.30 – 14.10

 

15

Илиян Николов

РЕ

четвъртък

16.10 – 16.50

учителска стая

петък

13.30 – 14.10

 

МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

16

Таня Белясин

Математика

четвъртък

13.30 – 14.10

учителска стая

понеделник

13.30 – 14.10

 

17

Тодор Кръстев

Математика

четвъртък

13.30 – 14.10

учителска стая

понеделник

13.30 – 14.10

 

18

Юлия Николова-Георгиева

Математика

четвъртък

13.30 – 14.10

учителска стая

понеделник

12.30 – 14.10

 

19

Рая Ганева

Математика

четвъртък

13.30 – 14.10

учителска стая

понеделник

петък

13.30 – 14.10

 

20

Елена Колева

Математика

сряда

12.30 – 13.00

учителска стая

вторник

12.35 – 13.10

 

21

Силвия Илиева

КМИТ

вторник

10.10 – 10.50

учителска стая

вторник

13.30 – 14.10

 

22

Михаела Алексиева

КМИТ

вторник

12.35 – 13.15

учителска стая

сряда

12.35 – 13.15

 

23

Лидия Алексиева

КМИТ

четвъртък

13.30 – 14.10

учителска стая

понеделник

13.30 – 14.10

 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ, ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

24

Георги Димитров

История

четвъртък

13.30 – 14.10

учителска стая

понеделник

13.30 – 14.10

 

25

Йордан Лазаров

История

четвъртък

13.20 – 14.00

учителска стая

понеделник

13.20 – 14.00

 

26

Галя Веселинова

География

четвъртък

13.20 – 14.00

учителска стая

петък

12.35 – 13.15

 

27

Себиха Метушева

География

четвъртък

13.20 – 14.00

учителска стая

сряда

13.20 – 14.00

 

ПРИРОДНИ НАУКИ

28

Мария Георгиева

БЗО/ ЧиПр

четвъртък

13.20 – 14.00

учителска стая

понеделник

12.30 – 13.10

 

29

Радина Романова

ЧиПр

четвъртък

13.30 – 14.10

учителска стая

сряда

13.30 – 14.10

 

30

Ива Петрова

ЧиПр

четвъртък

13.20 – 14.00

учителска стая

сряда

13.30 – 14.10

 

31

Кристиян Донков

Химия

четвъртък

12.30 – 13.00

учителска стая

сряда

14.10 – 14.50

 

МУЗИКА, ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО, ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

32

Александър Митев

Музика

четвъртък

13.20 – 14.00

учителска стая

вторник

13.30 – 14.10

 

33

Илиана Траянова

Музика

понеделник

13.20 – 14.00

учителска стая

сряда

13.20 – 14.00

 

34

Сабина Хубавенкова

ИИ

сряда

12.35 – 13.15

учителска стая

вторник

13.30 – 14.10

 

35

Димо Иванов

ИИ

четвъртък

12.35 – 13.15

учителска стая

сряда

13.30 – 14.10

 

36

Асен Наков

ТиП

понеделник

13.20 – 14.00

учителска стая

сряда

13.20 – 14.00

 

ФВС

37

Стефка Агова

ФВС

четвъртък

13.20 – 14.00

учителска стая

петък

13.30 – 14.10

 

38

Петко Бачийски

ФВС

понеделник

13.20 – 14.00

учителска стая

петък

13.30 – 14.10

 

39

Добромира Ганчева

ФВС

четвъртък

13.20 – 14.00

учителска стая

вторник

13.30 – 14.10

 

40

Николай Чакалов

ФВС

понеделник

13.20 – 14.00

учителска стая

петък

14.10 – 14.50