Прогимназиален етап

КОНСУЛТАЦИИ II СРОК  5-7 КЛАС

Консултации с ученици и родители

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

Математика

Изобразително изкуство

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

Консултация ученик

Консултация ученик

Консултация родител

Консултация родител

Консултация ученик

Таня Белясин

Сабина Хубавенкова

Борислава Петрова

Радка Караджова

Радка Караджова

12:45 – 13:25

12:30-13:10

14:20- 15:00

12:30 – 13:30

12:30 – 13:10

 

 

 

 

 

История и цивилизации

Английски език

Български език и литература

Български език и литература

Английски език

Консултация родител

Консултация родител

Консултация родител

Консултация родител

Консултация ученик

Йордан Лазаров

Антоанета Милушева

Веселина Павлова-Найденова

Елена Христова

Антоанета Милушева

12.00-12.30

18.00-19.00

 

12:30-13:10

12.30-13.10

 

 

 

 

 

История и цивилизации

Информационни технологии

Информационни технологии

Математика

Български език и литература

Консултация ученик

Консултация родител

Консултация ученик

Консултация родител

Консултация ученик

Йордан Лазаров

Силвия Илиева

Силвия Илиева

 

Елена Христова

12.30-13.00

14.10-14.50

12.30-13.10

12:30- 13:10

12:30-13:10

 

 

 

 

 

Български език и литература

Руски език

Немски език

Математика

Изобразително изкуство

Консултация ученик

Консултация ученик

Консултация ученик

Консултация родител

Консултация родител

Борислава Петрова

Надежда Иванова

Ваня Григорова

Рая Ганева

Сабина Хубавенкова

12:40-13:10

11:30-12:10

12.30-13.10

12.30-13.10

12:30-13:10


 

 

 

 

Математика

Изобразително изкуство

Български език и литература

Математика

Български език и литература

Консултация ученик

Консултация ученик

Консултация ученик

Консултация родител

Консултация ученик

Рая Ганева

Сабина Хубавенкова

Радка Караджова

Елена Колева

Веселина Павлова-Найденова

9.30-10.00

12:30 – 13:10

12:30 – 13:10

12.40-13.20

13.30-14.10


 

 

 

 

Математика

Английски език

 

Изобразително изкуство

Изобразително изкуство

Консултация ученик

Консултация родител

 

Консултация родител

Консултация ученик

Елена Колева

Антоанета Милушева

 

Диана Соколова

Диана Соколова

12.40-13.20

18.00-19.00

 

12.30-13.10

12.30-13.10

 

 

 

 

 

Консултации с ученици и родители

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

Математика

Испански език

 

Руски език

Немски език

Консултация ученик

Консултация ученик

 

Консултация родител

Консултация родител

Таня Белясин

Радослава Кирилова

 

Надежда Иванова

Ваня Григорова

12:45-13:25

12:30 – 13:00

 

12:30-13:10

13.30-14.10

 

 

 

 

 

История и цивилизации

 

 

Български език и литература

История и цивилизации

Консултация родител

 

 

Консултация родител

Консултация родител

Йордан Лазаров

 

 

Радка Караджова

Георги Димитров

12.00-12.30

 

 

14:20 – 15:00

12.00-12.30

 

 

 

 

 

История и цивилизации

 

 

Български език и литература

История и цивилизации

Консултация ученик

 

 

Консултация родител

Консултация ученик

Йордан Лазаров

 

 

Елена Христова

Георги Димитров

12.30-13.00

 

 

12:30- 13:10

12:30 – 13:00

 

 

 

 

 

 

 

 

Изобразително изкуство

Български език и литература

 

 

 

Консултация родител

Консултация ученик

 

 

 

Диана Соколова

Елена Христова

 

 

 

12.30-13.10

12:30- 13:10

 

 

 

 

 

 

 

 

Испански език

Английски език

 

 

 

Консултация родител

Консултация ученик

 

 

 

Радослава Кирилова

Антоанета Милушева

 

 

 

18:00 – 19:10

12.30-13.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изобразително изкуство

 

 

 

 

Консултация родител

 

 

 

 

Сабина Хубавенкова

 

 

 

 

12:30 – 13:10

 

 

 

 

 

         
         
         

Консултации с ученици и родители

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

 

 

 

 

Изобразително изкуство

 

 

 

 

Консултация ученик

 

 

 

 

Диана Соколова

 

 

 

 

12.00-12.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История и цивилизации

 

 

 

 

Консултация родител

 

 

 

 

Георги Димитров

 

 

 

 

12.00-12.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История и цивилизации

 

 

 

 

Консултация ученик

 

 

 

 

Георги Димитров

 

 

 

 

12:30 – 13:00