Прогимназиален етап

График на консултациите за първия срок на учебната 2022/2023 година прогимназиален етап

учители

предмет

с родители

с ученици

ден

час

стая

ден

час

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

1

Веселина Павлова

БЕЛ

четвъртък

13.20 – 14.00

учителска стая

сряда

13.20 – 14.00

2

Борислава Петрова

БЕЛ

четвъртък

13.30 –14.10

учителска стая

сряда

13.30 – 14.10

3

Радка Караджова

БЕЛ

четвъртък

10.10 – 10.50

учителска стая

петък

13.20 – 14.00

4

Елена Христова

БЕЛ

четвъртък

12.35 – 13.15

учителска стая

понеделник

13.20 – 14.00

5

София Дюлгерова

БЕЛ

четвъртък

13.30 – 14.10

учителска стая

вторник

13.30 – 14.10

6

Виолета Петрова

БЕЛ

четвъртък

13.30 – 14.10

учителска стая

понеделник

13.20 – 14.00

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

7

Антоанета Милушева

АЕ

четвъртък

13.30 – 14.10

учителска стая

петък

13.15 – 14.00

8

Мариана Петкова

АЕ

петък

16.30 – 17.10

учителска стая

понеделник

13.30 – 14.10

9

Красимира Павлова

АЕ

четвъртък

12.00 – 12.40

учителска стая

вторник

13.20 – 14.00

10

Венислава Гегова

АЕ

четвъртък

13.15 –14.00

учителска стая

вторник

13.20 – 14.00

11

Светла Рашкова

АЕ

сряда

10.10 – 10.50

учителска стая

петък

13.20 – 14.00

12

Валентина Кираджиева

НЕ

вторник

12.35 – 13.15

учителска стая

четвъртък

13.20 – 14.00

13

Ваня Григорова

НЕ

четвъртък

12.30 – 13.10

учителска стая

петък

13.30 – 14.10

14

Радослава Кирилова

ИЕ

понеделник

8.30 – 9.10

учителска стая

четвъртък

12.35 – 13.15

15

Надежда Иванова

РЕ

четвъртък

12.30 – 13.10

учителска стая

вторник

13.20 – 14.00

МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

16

Таня Белясин

Математика

четвъртък

13.30 – 14.10

учителска стая

петък

13.30 – 14.10

17

Тодор Кръстев

Математика

четвъртък

13.30 – 14.10

учителска стая

вторник

13.30 – 14.10

18

Юлия Николова-Георгиева

Математика

четвъртък

13.30 – 14.10

учителска стая

понеделник

13.30 – 14.10

19

Рая Ганева

Математика

четвъртък

13.30 – 14.10

учителска стая

понеделник

13.30 – 14.10

20

Елена Колева

Математика

сряда

12.30 – 13.00

учителска стая

вторник

13.20 – 14.00

21

Соня Венкова

Математика

вторник

13.20 – 14.00

учителска стая

понеделник

13.20 – 14.00

22

Силвия Илиева

КМИТ

понеделник

9.10 – 9.50

учителска стая

сряда

13.30 – 14.10

23

Михаела Алексиева

КМИТ

четвъртък

12.35 – 13.15

учителска стая

четвъртък

13.30 – 14.10

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ, ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

24

Георги Димитров

История

четвъртък

12.35 – 13.15

учителска стая

вторник

12.35- 13.15

25

Йордан Лазаров

История

четвъртък

13.20 – 14.00

учителска стая

сряда

13.20- 14.00

26

Галя Веселинова

География

понеделник

12.35 – 13.15

учителска стая

четвъртък

13.30- 14.10

27

Себиха Метушева

География

понеделник

12.35 – 13.15

учителска стая

четвъртък

13.20- 14.00

ПРИРОДНИ НАУКИ

28

Мария Георгиева

БЗО/ ЧиПр

сряда

13.15 – 14.00

учителска стая

понеделник

13.15 – 14.00

29

Ива Петрова

ЧиПр

четвъртък

13.20 – 14.00

учителска стая

вторник

13.30 – 14.10

30

Кристиян Донков

Химия

петък

14.20 – 15.00

учителска стая

сряда

13.30 – 14.10

31

Чавдар Динев

Физика

четвъртък

11.00 – 12.00

учителска стая

петък

13.20 – 14.00

МУЗИКА, ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО, ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

32

Александър Митев

Музика

понеделник

11.00 – 11.40

учителска стая

вторник

13.30 – 14.10

33

Сабина Хубавенкова

ИИ

четвъртък

12.35 – 13.15

учителска стая

понеделник

13.20 – 14.00

34

Диана Соколова

ИИ

петък

13.30 – 14.10

учителска стая

понеделник

13.30 – 14.10

35

Асен Наков

ТиП

четвъртък

12.30 – 13.10

учителска стая

понеделник

13.20 – 14.00

ФВС

36

Стефка Агова

ФВС

четвъртък

13.30 – 14.10

учителска стая

сряда

13.30 – 14.10

37

Петко Бачийски

ФВС

четвъртък

13.20 – 14.00

учителска стая

вторник

13.20 – 14.00

38

Лора Георгиева

ФВС

сряда

13.20 – 14.00

учителска стая

понеделник

13.20 – 14.00

39

Николай Чакалов

ФВС

сряда

13.20 – 14.00

учителска стая

петък

13.20 – 14.00