Прогимназиален етап

График на консултациите за втори срок на учебната 2022/2023 година прогимназиален етап

 

учители

предмет

с родители

с ученици

ден

час

стая

ден

час

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

1

Веселина Павлова

БЕЛ

четвъртък

12:35 – 13:15

учителска стая

вторник

12:35 – 13:15

2

Борислава Петрова

БЕЛ

четвъртък

12:30 – 13:10

учителска стая

петък

12:30 – 13:10

3

Радка Караджова

БЕЛ

четвъртък

16:10 – 16:50

учителска стая

четвъртък

12:30 – 13:10

4

Елена Христова

БЕЛ

четвъртък

13:30 – 14:10

учителска стая

вторник

12:40 – 13:20

5

София Дюлгерова

БЕЛ

четвъртък

12:40 – 13:20

учителска стая

понеделник

12:40 – 13:20

6

Виолета Петрова

БЕЛ

четвъртък

12:35 – 13:15

учителска стая

петък

12:35 – 13:15

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

7

Антоанета Милушева

АЕ

четвъртък

12:35 – 13:15

учителска стая

сряда

12:30 – 13:10

8

Мариана Петкова

АЕ

понеделник

11:40 – 12:20

учителска стая

понеделник

12:35 – 13:15

9

Красимира Павлова

АЕ

четвъртък

12:00 – 14:40

учителска стая

понеделник

12:35 – 13:15

10

Венислава Гегова

АЕ

четвъртък

12:35 – 13:15

учителска стая

понеделник

12:30 – 13:10

11

Светла Рашкова

АЕ

сряда

17:00 – 17:40

учителска стая

вторник

12:30 – 13:10

12

Валентина Кираджиева

НЕ

четвъртък

13:15 – 14:00

учителска стая

четвъртък

12:35 – 13:15

13

Ваня Григорова

НЕ

понеделник

12:35 – 13:15

учителска стая

четвъртък

12:35 – 13:15

14

Радослава Кирилова

ИЕ

вторник

17:00 – 17:40

учителска стая

петък

12:30 – 13:15

15

Надежда Иванова

РЕ

четвъртък

13:30 – 14:10

учителска стая

четвъртък

12:35 – 13:15

МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

16

Таня Белясин

Математика

четвъртък

12:35 – 13:15

учителска стая

петък

12:30 – 13:10

17

Тодор Кръстев

Математика

четвъртък

12:35 – 13:15

учителска стая

вторник

12:35 – 13:15

18

Юлия Николова-Георгиева

Математика

четвъртък

12:35 – 13:15

учителска стая

вторник

12:35 – 13:15

19

Рая Ганева

Математика

четвъртък

12:45 – 13:25

учителска стая

понеделник

12:30 – 13:10

сряда

18:30 – 19:10

20

Елена Колева

Математика

сряда

13:30 – 14:10

учителска стая

сряда

12:50 – 13:30

21

Соня Венкова

Математика

вторник

12:30 – 13:10

учителска стая

понеделник

12:30 – 13:10

22

Силвия Илиева

КМИТ

петък

17:00 – 17:40

учителска стая

петък

12:30 – 13:10

23

Михаела Алексиева

КМИТ

сряда

13:15 – 14:00

учителска стая

понеделник

12:30 – 13:10

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ, ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

24

Георги Димитров

История

четвъртък

12:35 – 13:15

учителска стая

понеделник

11:50 – 12:30

25

Йордан Лазаров

История

петък

13:10 – 13:50

учителска стая

четвъртък

12:35 – 13:15

26

Галя Веселинова

География

четвъртък

12:30 – 13:10

учителска стая

вторник

12:30 – 13:10

27

Себиха Метушева

География

четвъртък

12:35 – 13:15

учителска стая

сряда

12:35 – 13:15

ПРИРОДНИ НАУКИ

28

Светла Банчева

ЧиПр

петък

12:35 – 13:15

учителска стая

вторник

12:35 – 13:15

29

Мария Георгиева

БЗО/ ЧиПр

четвъртък

14:15 – 14:55

учителска стая

понеделник

12:35 – 13:15

30

Ива Петрова

ЧиПр

четвъртък

16:00 – 16:40

учителска стая

понеделник

12:35 – 13:15

31

Кристиян Донков

Химия

четвъртък

12:30 – 13:10

учителска стая

сряда

12:35 – 13:15

32

Чавдар Динев

Физика

понеделник

11:50 – 12:30

учителска стая

петък

12:35 – 13:15

МУЗИКА, ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО, ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

33

Александър Митев

Музика

четвъртък

12:35 – 13:15

учителска стая

понеделник

12:30 – 13:10

34

Илиана Траянова

Музика

вторник

11:45 – 12:30

учителска стая

вторник

12:30 – 13:10

35

Сабина Хубавенкова

ИИ

петък

12:30 – 13:10

учителска стая

понеделник

12:30 – 13:10

36

Диана Соколова

ИИ

вторник

12:30 – 13:10

учителска стая

понеделник

12:30 – 13:10

37

Асен Наков

ТиП

понеделник

12:30 – 13:10

учителска стая

вторник

12:35 – 13:15

ФВС

38

Стефка Агова

ФВС

четвъртък

12:35 – 13:15

учителска стая

вторник

12:30 – 13:10

39

Петко Бачийски

ФВС

четвъртък

12:35 – 13:15

учителска стая

вторник

12:30 – 13:10

40

Лора Георгиева

ФВС

петък

13:30 – 14:10

учителска стая

вторник

12:30 – 13:10

41

Николай Чакалов

ФВС

понеделник

17:00 – 17:40

учителска стая

вторник

12:30 – 13:10