Прогимназиален етап

График на консултациите за втория срок на учебната 2023/2024 година прогимназиален етап

 

Приложение 2

 

учители

предмет

с родители

с ученици

ден

час

стая

ден

час

стая

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

1

Веселина Павлова

БЕЛ

четвъртък

12:35 – 13:15

учителска стая

понеделник

12:35 – 13:15

201

2

Борислава Петрова

БЕЛ

четвъртък

12:35 – 13:15

учителска стая

петък

12:35 – 13:15

203

3

Радка Караджова

БЕЛ

четвъртък

11:50 – 12:30

учителска стая

четвъртък

12:35 – 13:15

205

4

Елена Христова

БЕЛ

четвъртък

10:10 – 10:50

учителска стая

понеделник

12:35 – 13:15

204

5

София Дюлгерова

БЕЛ

четвъртък

12:35 – 13:15

учителска стая

понеделник

12:35 – 13:15

204

6

Виолета Петрова

БЕЛ

четвъртък

12:35 – 13:15

учителска стая

петък

12:35 – 13:15

202

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

7

Антоанета Милушева

АЕ

четвъртък

12:35 – 13:15

учителска стая

сряда

12:35 – 13:15

300

8

Мариана Бораджиева

АЕ

понеделник

12:35 – 13:15

учителска стая

сряда

12:35 – 13:15

 

9

Светла Рашкова

АЕ

петък

17:00 – 17:40

учителска стая

сряда

12:35 – 13:15

 

10

Венислава Гегова

АЕ

четвъртък

12:35 – 13:15

учителска стая

петък

12:35 – 13:15

 

11

Валентина Кираджиева

НЕ

петък

13:30 – 14:10

учителска стая

вторник

12:35 – 13:15

 

12

Ваня Григорова

НЕ

четвъртък

12:35 – 13:15

учителска стая

вторник

12:35 – 13:15

 

13

Радослава Кирилова

ИЕ

четвъртък

12:35 – 13:15

учителска стая

сряда

12:35 – 13:15

 

14

Наталия Николова

РЕ

петък

15:10 – 15:50

учителска стая

вторник

12:35 – 13:15

 

15

Илиян Николов

РЕ

понеделник

10:10 – 10:50

учителска стая

четвъртък

11:00 – 11:40

 

МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

16

Таня Белясин

Математика

четвъртък

12:35 – 13:15

учителска стая

понеделник

12:35 – 13:15

304

17

Тодор Кръстев

Математика

сряда

16:10 – 16:50

учителска стая

четвъртък

12:35 – 13:15

303

18

Юлия Николова-Георгиева

Математика

четвъртък

12:35 – 13:15

учителска стая

петък

12:35 – 13:15

302

19

Рая Ганева

Математика

четвъртък

12:35 – 13:15

учителска стая

вторник

12:35 – 13:15

305

20

Елена Колева

Математика

сряда

12:50 – 13:30

учителска стая

вторник

12:35 – 13:15

303

21

Силвия Илиева

КМИТ

понеделник

17:00 – 17:40

учителска стая

петък

12:35 – 13:15

406

22

Георги Владимиров

КМИТ

сряда

13:30 – 14:10

учителска стая

сряда

11:50 – 12:30

 

23

Лидия Алексиева

КМИТ

четвъртък

12:35 – 13:15

учителска стая

вторник

12:35 – 13:15

 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ, ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

24

Георги Димитров

История

четвъртък

12:35 – 13:15

учителска стая

понеделник

12:35 – 13:15

602

25

Йордан Лазаров

История

четвъртък

12:35 – 13:15

учителска стая

понеделник

12:35 – 13:15

601

26

Галя Веселинова

География

четвъртък

12:35 – 13:15

учителска стая

сряда

12:35 – 13:15

604

27

Себиха Метушева

География

четвъртък

12:35 – 13:15

учителска стая

вторник

12:35 – 13:15

606

ПРИРОДНИ НАУКИ

28

Мария Георгиева

БЗО/ ЧиПр

четвъртък

12:35 – 13:15

учителска стая

петък

12:35 – 13:15

501

29

Радина Романова

ЧиПр

четвъртък

12:35 – 13:15

учителска стая

вторник

12:35 – 13:15

503

30

Ива Петрова

ЧиПр

четвъртък

12:35 – 13:15

учителска стая

четвъртък

11:50 – 12:30

505

31

Кристиян Донков

Химия

четвъртък

14:20 – 15:00

учителска стая

вторник

12:35 – 13:15

504

МУЗИКА, ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО, ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

32

Александър Митев

Музика

четвъртък

12:35 – 13:15

учителска стая

понеделник

12:35 – 13:15

 

33

Илиана Траянова

Музика

понеделник

12:35 – 13:15

учителска стая

петък

12:35 – 13:15

 

34

Сабина Хубавенкова

ИИ

петък

10:10 – 10:50

учителска стая

петък

11:50 – 12:30

 

35

Димо Иванов

ИИ

вторник

12:35 – 13:15

учителска стая

понеделник

12:35 – 13:15

 

36

Асен Наков

ТиП

вторник

12:35 – 13:15

учителска стая

сряда

12:35 – 13:15

404

ФВС

37

Стефка Агова

ФВС

вторник

13:30 – 14:10

учителска стая

сряда

12:35 – 13:15

 

38

Петко Бачийски

ФВС

сряда

12:35 – 13:15

учителска стая

петък

12:35 – 13:15

 

39

Добромира Ганчева

ФВС

четвъртък

12:35 – 13:15

учителска стая

вторник

12:35 – 13:15

 

40

Николай Чакалов

ФВС

петък

11:50 – 12:30

учителска стая

сряда

11:50 – 12:30

 

График на консултациите за втория срок на учебната 2023/2024 година прогимназиален етап

Приложение 2

учители

предмет

с родители

с ученици

ден

час

стая

ден

час

стая

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

1

Веселина Павлова

БЕЛ

четвъртък

12:35 – 13:15

учителска стая

понеделник

12:35 – 13:15

201

2

Борислава Петрова

БЕЛ

четвъртък

12:35 – 13:15

учителска стая

петък

12:35 – 13:15

203

3

Радка Караджова

БЕЛ

четвъртък

11:50 – 12:30

учителска стая

четвъртък

12:35 – 13:15

205

4

Елена Христова

БЕЛ

четвъртък

10:10 – 10:50

учителска стая

понеделник

12:35 – 13:15

204

5

София Дюлгерова

БЕЛ

четвъртък

12:35 – 13:15

учителска стая

понеделник

12:35 – 13:15

204

6

Виолета Петрова

БЕЛ

четвъртък

12:35 – 13:15

учителска стая

петък

12:35 – 13:15

202

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

7

Антоанета Милушева

АЕ

четвъртък

12:35 – 13:15

учителска стая

сряда

12:35 – 13:15

300

8

Мариана Бораджиева

АЕ

понеделник

12:35 – 13:15

учителска стая

сряда

12:35 – 13:15

 

9

Светла Рашкова

АЕ

петък

17:00 – 17:40

учителска стая

сряда

12:35 – 13:15

 

10

Венислава Гегова

АЕ

четвъртък

12:35 – 13:15

учителска стая

петък

12:35 – 13:15

 

11

Валентина Кираджиева

НЕ

петък

13:30 – 14:10

учителска стая

вторник

12:35 – 13:15

 

12

Ваня Григорова

НЕ

четвъртък

12:35 – 13:15

учителска стая

вторник

12:35 – 13:15

 

13

Радослава Кирилова

ИЕ

четвъртък

12:35 – 13:15

учителска стая

сряда

12:35 – 13:15

 

14

Наталия Николова

РЕ

петък

15:10 – 15:50

учителска стая

вторник

12:35 – 13:15

 

15

Илиян Николов

РЕ

понеделник

10:10 – 10:50

учителска стая

четвъртък

11:00 – 11:40

 

МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

16

Таня Белясин

Математика

четвъртък

12:35 – 13:15

учителска стая

понеделник

12:35 – 13:15

304

17

Тодор Кръстев

Математика

сряда

16:10 – 16:50

учителска стая

четвъртък

12:35 – 13:15

303

18

Юлия Николова-Георгиева

Математика

четвъртък

12:35 – 13:15

учителска стая

петък

12:35 – 13:15

302

19

Рая Ганева

Математика

четвъртък

12:35 – 13:15

учителска стая

вторник

12:35 – 13:15

305

20

Елена Колева

Математика

сряда

12:50 – 13:30

учителска стая

вторник

12:35 – 13:15

303

21

Силвия Илиева

КМИТ

понеделник

17:00 – 17:40

учителска стая

петък

12:35 – 13:15

406

22

Георги Владимиров

КМИТ

сряда

13:30 – 14:10

учителска стая

сряда

11:50 – 12:30

 

23

Лидия Алексиева

КМИТ

четвъртък

12:35 – 13:15

учителска стая

вторник

12:35 – 13:15

 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ, ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

24

Георги Димитров

История

четвъртък

12:35 – 13:15

учителска стая

понеделник

12:35 – 13:15

602

25

Йордан Лазаров

История

четвъртък

12:35 – 13:15

учителска стая

понеделник

12:35 – 13:15

601

26

Галя Веселинова

География

четвъртък

12:35 – 13:15

учителска стая

сряда

12:35 – 13:15

604

27

Себиха Метушева

География

четвъртък

12:35 – 13:15

учителска стая

вторник

12:35 – 13:15

606

ПРИРОДНИ НАУКИ

28

Мария Георгиева

БЗО/ ЧиПр

четвъртък

12:35 – 13:15

учителска стая

петък

12:35 – 13:15

501

29

Радина Романова

ЧиПр

четвъртък

12:35 – 13:15

учителска стая

вторник

12:35 – 13:15

503

30

Ива Петрова

ЧиПр

четвъртък

12:35 – 13:15

учителска стая

четвъртък

11:50 – 12:30

505

31

Кристиян Донков

Химия

четвъртък

14:20 – 15:00

учителска стая

вторник

12:35 – 13:15

504

МУЗИКА, ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО, ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

32

Александър Митев

Музика

четвъртък

12:35 – 13:15

учителска стая

понеделник

12:35 – 13:15

 

33

Илиана Траянова

Музика

понеделник

12:35 – 13:15

учителска стая

петък

12:35 – 13:15

 

34

Сабина Хубавенкова

ИИ

петък

10:10 – 10:50

учителска стая

петък

11:50 – 12:30

 

35

Димо Иванов

ИИ

вторник

12:35 – 13:15

учителска стая

понеделник

12:35 – 13:15

 

36

Асен Наков

ТиП

вторник

12:35 – 13:15

учителска стая

сряда

12:35 – 13:15

404

ФВС

37

Стефка Агова

ФВС

вторник

13:30 – 14:10

учителска стая

сряда

12:35 – 13:15

 

38

Петко Бачийски

ФВС

сряда

12:35 – 13:15

учителска стая

петък

12:35 – 13:15

 

39

Добромира Ганчева

ФВС

четвъртък

12:35 – 13:15

учителска стая

вторник

12:35 – 13:15

 

40

Николай Чакалов

ФВС

петък

11:50 – 12:30

учителска стая

сряда

11:50 – 12:30