Проекти Еразъм

2018-1-PT01-KA201-047499

„Automata For Stem Promotion at Early Stage of Education”

На 23.10.2020 г. се проведе заключителното публично събитие по проекта AutoSTEM.

Изложба с изработени автомати.

„Automata For Stem Promotion at Early Stage of Education”

2018-1-PT01-KA201-047499

„Automata For Stem Promotion at Early Stage of Education”

Еразъм+ Проект № 2018-1-UK01-KA201-048001

Embracing a balanced approach between Online engagement and OFFline alternatives

В периода 19-23.10.2020 в нашето училище се проведе семинар с ученици от осмите и седмите класове. Бяха тествани и валидирани приложението AR и учебната програма по проекта ONOFF4Youngsters.

2018-1-PT01-KA201-047499

„Automata For Stem Promotion at Early Stage of Education”

Ръководството за това как да направите Amphicar, задвижвана от балони, вече е онлайн.

Еразъм+ Проект № 2018-1- UK01-KA201-048001

Embracing a balanced approach between Online engagement and OFFline alternatives

На 10.09.2020 в нашето училище се проведе втори семинар с учители. Бяха тествани и валидирани приложението AR и учебната програма по проекта ON-OFF4Youngsters.

2018-1-PT01-KA201-047499

„Automata For Stem Promotion at Early Stage of Education”

08.04.2020 (сряда), от 18.00 ч.CEST

Европейският проект AutoSTEM Erasmus plus ще бъде представен на онлайн конференция. Презентацията ще ви преведе през основните аспекти на педагогиката и ресурсите, които са произведени от проекта и как можете да използвате проекта в класните стаи в световен мащаб или дори като онлайн инструменти.

Еразъм+ Проект № 2018-1- UK01-KA201-048001

Embracing a balanced approach between Online engagement and OFFline alternatives

През месец февруари 2020 в нашето училище се проведоха семинари, които тестваха и валидираха приложението AR и учебната програмапо проекта ON-OFF4Youngsters.Участваха всички ученици от осмите класове.

Еразъм+ Проект № 2018-1- UK01-KA201-048001

Embracing a balanced approach between Online engagement and OFFline alternatives

През месец февруари 2020 в нашето училище се проведоха семинари, които тестваха и валидираха приложението AR и учебната програмапо проекта ON-OFF4Youngsters.Участваха всички ученици от осмите класове.

Еразъм+ Проект № 2018-1-UK01-KA201-048001

Embracing a balanced approach between Online engagement and OFFline alternatives

2018-1-PT01-KA201-04749

„Automata For Stem Promotion at Early Stage of Education”

Предпилотна работилница за учители и ученици в 32 СУ, София, България, 2 септември 2019 г. Участваха 8 учители и 22 ученика. Бяха изработени модели на Jellybird, както и различни етапи от жизнения цикъл на пеперудата. Участниците бяха силно ангажирани.

2018-1-PT01-KA201-047499

„Automata For Stem Promotion at Early Stage of Education”

 На 27.08.2019 г. се проведе семинар с учители от начален етап за изработване на Automata . Присъстваха осем учители, които след направеното обучение планираха и подготвиха материалите за учебни работилници с ученици.

2018-1-PT01-KA201-047499

„Automata For Stem Promotion at Early Stage of Education”

Предпилотно детско ателие в 32 СУ в София, България, 24 април 2019 г. с 22 деца и учител Стефка Дионисиева. Докато се учеха как да правят Jellybird децата придобиха опит с концепции за наука и математика, използваха математическо мислене. Децата бяха доволни и играха с птиците си по време на междучасието.

2018-1-PT01-KA201-047499

„Automata For Stem Promotion at Early Stage of Education”

Предпилотно детско ателие в 32 СУ в София, България, 24 април 2019 г. с 22 деца и учител Стефка Дионисиева. Докато се учеха как да правят Jellybird децата придобиха опит с концепции за наука и математика, използваха математическо мислене. Децата бяха доволни и играха с птиците си по време на междучасието.

2018-1-PT01-KA201-047499

„Automata For Stem Promotion at Early Stage of Education”

Предпилотна работилница за учители в 32 СУ, София, България, 23 април 2019 г. Проектът Еразъм + Automata for STEM беше представен от Нели Костова и Венета Велкова пред 32 учители от начален етап с акцент върху развитието на креативно мислене и обучение в областта на природните науки, изкуствата, математиката и технологиите. Ролята на училището като партньор в проекта е да разработи иновативни учебни материали, които да провокират въображението, изобретателността и мотивацията на децата да учат STEM.

2018-1-PT01-KA201-047499

„Automata For Stem Promotion at Early Stage of Education”

Предварително пилотно детско ателие в 32 СУ в София, България, 22 април 2019 г. Докато се учеха как да правят Jellybird, децата придобиха опит с концепции за наука и математика, използваха математическо мислене.

2018-1-PT01-KA201-047499

„Automata For Stem Promotion at Early Stage of Education”

Предварително пилотно детско ателие в 32 СУ в София, България, 18 април 2019 г. с 20 деца и учител Николай Николов.

2018-1-PT01-KA201-047499

„Automata For Stem Promotion at Early Stage of Education”

Предпилотно детско ателие в 32 СУ в София, България, 17 април 2019 г. Участваха 20 деца с учителите Иванка Николова и Николай Николов.

2018-1-PT01-KA201-047499

„Automata For Stem Promotion at Early Stage of Education”

Предварително пилотно детско ателие в 32 СУ в София, България, 15 април 2019 г. Изработката на количка от ръчно изработени материали е част от образователната дейност, изграждаща основата на технологичната грамотност и компетентност на учениците като основен елемент от общата им култура.

2018-1-PT01-KA201-047499

"Automata For Stem Promotion at Early Stage of Education".

 „Аутомата“са очарователни механични играчки за деца, малки кинетчни скулптури. „Аутомата“е конструкция, която включва инженерство, културна осведоменост и художествено изразяване. „Аутомата“  са механични обекти, разказващи истории.

Проектът AutoSTEM ще използва мултидисциплинарни подходи, които ще въведат STEM концепции и компетенции в различни тематични области едновременно, включително измерване, трансфер на енергия, механика, числа, творчество и разбиране.

Agreement: 2017-1-IT02-KA201-036432

«Fostering Leadership Development Amongst Teachers - LIDO»

Strategic partnerships project for school education under the Erasmus Plus Programme

На 04.11.2019 г. се проведе заключителната конференция по проекта LIDO.  

Agreement: 2017-1-IT02-KA201-036432

«Fostering Leadership Development Amongst Teachers - LIDO»

Strategic partnerships project for school education under the Erasmus Plus Programme

На 04.11.2019 г. се проведе заключителната конференция по проекта LIDO.  

Еразъм+ Проект № 2018-1-UK01-KA201-048001

Embracing a balanced approach between Online engagement and OFFline alternatives

Strategic partnerships project for school education under the Erasmus Plus Programme

ИСКАТЕ ДА ЗНАЕТЕ ПОВЕЧЕ?

Посетете нашия сайт и ни следвайте в социалните мрежи

„Да направим училището по- привлекателно за младите хора”

Еразъм+ Проект № 2018-1-UK01-KA201-048001

Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 г.

Министерство на образованието, младежта и науката Оперативна програма“Развитие на човешките ресурси”
2. Проект по програма Леонардо да Винчи / 2008-2010 година/-Трансфер на иновации: "Атрактивно професионално ориентиране за ученици".

3. Проект по програма Коменски - 2007-2009 година.

4. Проект Коменски 1 - Културна Книга в Интернет

5. Проект по програма Лингва 1 - "Speech Bubbles"

6. Проект Мрежи Коменски 3 - "EDM Reporter"

7. Проект “Игрите – нашата вселена”

8. Проект Коменски - "Изразявайки себе си чрез думи и образи"
2014-1-BG01-KA101-000311

В периода 01 Юли 2014г. – 30 Юни 2015г. 32.СОУ „Свети Климент Охридски” е Бенефициент по Програма „Еразъм +” на тема: „Мотивация, квалификация, реализация – основни фактори на управление на промените в образованието”, към Център за развитие на човешките ресурси. В периода ще бъдат осъществени 29 мобилности на учители от училището.

„Мотивация, квалификация, реализация- основни фактори за управлениe на промените в образованието”