Проекти AutoStem

2018-1-PT01-KA201-047499

„Automata For Stem Promotion at Early Stage of Education”

23 октомври 2020 г.

Заключително публично събитие по проекта AutoSTEM.

2 септември 2019 г.

Предпилотна работилница за учители и ученици в 32 СУ, София, България. Участваха 8 учители и 22 ученика. Бяха изработени модели на Jellybird, както и различни етапи от жизнения цикъл на пеперудата. Участниците бяха силно ангажирани.

27 август 2019 г.

Семинар с учители от начален етап за изработване на Automata . Присъстваха осем учители, които след направеното обучение планираха и подготвиха материалите за учебни работилници с ученици.

8 май 2019 г.

Предварително пилотно детско ателие в 32 СУ в София, България. Участваха 18 деца с учителите Маргрета Велкова и Веселка Стойнева.

24 април 2019 г.

Предпилотно детско ателие в 32 СУ в София, България с 22 деца и учител Стефка Дионисиева. Докато се учеха как да правят Jellybird децата придобиха опит с концепции за наука и математика, използваха математическо мислене. Децата бяха доволни и играха с птиците си по време на междучасието.

23 април 2019 г.

Предпилотна работилница за учители в 32 СУ, София, България. Проектът Еразъм + Automata for STEM беше представен от Нели Костова и Венета Велкова пред 32 учители от начален етап с акцент върху развитието на креативно мислене и обучение в областта на природните науки, изкуствата, математиката и технологиите. Ролята на училището като партньор в проекта е да разработи иновативни учебни материали, които да провокират въображението, изобретателността и мотивацията на децата да учат STEM.

22 април 2019 г.

 Предварително пилотно детско ателие в 32 СУ в София, България. Докато се учеха как да правят Jellybird, децата придобиха опит с концепции за наука и математика, използваха математическо мислене.

18 АПРИЛ 2019 Г.

Предварително пилотно детско ателие в 32 СУ в София, България. с 20 деца и учител Николай Николов.

17 април 2019 г.

Предпилотно детско ателие в 32 СУ в София, България. Участваха 20 деца с учителите Иванка Николова и Николай Николов.

15 април 2019 г.

Предварително пилотно детско ателие в 32 СУ в София, България. Изработката на количка от ръчно изработени материали е част от образователната дейност, изграждаща основата на технологичната грамотност и компетентност на учениците като основен елемент от общата им култура.

08 април 2020 г. (сряда), 18.00 ч.CEST

Европейският проект AutoSTEM Erasmus plus ще бъде представен на онлайн конференция. Презентацията ще ви преведе през основните аспекти на педагогиката и ресурсите, които са произведени от проекта и как можете да използвате проекта в класните стаи в световен мащаб или дори като онлайн инструменти.

Ръководството за това как да направите Amphicar, задвижвана от балони, вече е онлайн.

Изложба с изработени автомати.

Autostem е включен в списъка на Scientix Партньори!

 „Аутомата“са очарователни механични играчки за деца, малки кинетчни скулптури. „Аутомата“е конструкция, която включва инженерство, културна осведоменост и художествено изразяване. „Аутомата“  са механични обекти, разказващи истории.

Проектът AutoSTEM ще използва мултидисциплинарни подходи, които ще въведат STEM концепции и компетенции в различни тематични области едновременно, включително измерване, трансфер на енергия, механика, числа, творчество и разбиране.