32.СУИЧЕ-007

Документи
Извършване на ремонтни строително-монтажни работи на тоалетните за учениците от I-ви до IV-ти клас и щранг на парното в крило "Христо Ботев", в сградата на 32. СУИЧЕ "Свети Климент Охридски", гр. София