Ваканции

luggage, travel, sunlight-1149289.jpg

Ваканции и неучебни дни за учебната 2021/2022 година

НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЯТНАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА:
30.10.2021 Г. – 01.11.2021 Г. ВКЛ.
ЕСЕННА
24.12.2021 Г. – 03.01.2022 Г. ВКЛ
втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификаци
01.02.2022 Г
МЕЖДУСРОЧНА
01.04.2022 Г. – 10.04.2022 Г. ВКЛ
ПРОЛЕТНА ЗА I – XI КЛАС
07.04.2022 Г. – 10.04.2022 Г. ВКЛ
ПРОЛЕТНА ЗА XII КЛАС
НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА:
02.02.2022 г. – I – XII клас
Неучебни дни
18.05.2022 г.
държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ
20.05.2022 г.
втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификаци
25.05.2022 г.
неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
14.06.2022 г.
изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII и на Х клас
16.06.2022 г.
изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас
КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА:
12.05.2022 г.
XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2022 г.
І – III клас (14 учебни седмици)
15.06.2022 г.
IV – VІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2022 г.
V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
30.06.2022 г.
VII – XI клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика в периода 01.07. – 31.08.2022 г. за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в Х и в XI клас)