1-ви клас

  1 а, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Английски ИУЧ Математика Математика Физическо Български език
2 Български език Родинознание Изобразително Английски ИУЧ Български език
3 Български език Технологии Музика Български език Математика
4 Математика Български език Физическо Български език Музика
5 Модул ФВС   Английски ИУЧ Час на класа Изобразително
           
  1 б, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Български език Английски ИУЧ Български език Математика
2 Български език Английски ИУЧ Математика Български език Родинознание
3 Български език Английски ИУЧ Български език Музика Технологии
4 Физическо Физическо Български език Математика Изобразително
5   Модул ФВС Музика Час на класа Изобразително
           
  1 в, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Изобразително Български език Български език Музика
2 Физическо Изобразително Английски ИУЧ Технологии Български език
3 Български език Физическо Модул ФВС Математика Български език
4 Български език Български език Математика Родинознание Математика
5 Музика Английски ИУЧ   Час на класа Английски ИУЧ
           
  1 г, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Физическо Български език Български език Английски ИУЧ Изобразително
2 Български език Български език Музика Български език Изобразително
3 Български език Английски ИУЧ Математика Музика Математика
4 Математика Физическо Родинознание Модул ФВС Английски ИУЧ
5   Математика Технологии Час на класа Български език
           
  1 д, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Музика Модул ФВС Български език Изобразително Физическо
2 Математика Английски ИУЧ Български език Изобразително Български език
3 Физическо Математика Музика Български език Английски ИУЧ
4 Български език Родинознание Математика Български език Математика
5 Български език Технологии Английски ИУЧ Час на класа  
           
  1 е, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Модул ФВС Изобразително Български език Математика Английски ИУЧ
2 Български език Физическо Български език Физическо Математика
3 Математика Математика Музика Музика Изобразително
4 Родинознание Български език Английски ИУЧ Български език Български език
5 Технологии Английски ИУЧ   Час на класа Български език