1-ви клас

1 А СУТРИН
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Английски ИУЧ
Модул ФВС
Математика
Български език
Родинознание
2
Математика
Български език
Български език
Български език
Технологии
3
Физическо
Математика
Български език
Английски ИУЧ
Математика
4
Български език
Изобразително
Физическо
Музика
Английски ИУЧ
5
Български език
Изобразително
Час на класа
Музика
1 б сутрин
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Музика
Математика
Български език
Физическо
Английски ИУЧ
2
Български език
Модул ФВС
Български език
Математика
Физическо
3
Български език
Български език
Математика
Технологии
Български език
4
Математика
Английски ИУЧ
Музика
Родинознание
Изобразително
5
Английски ИУЧ
Български език
Час на класа
Изобразително
1 в сутрин
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Физическо
Математика
Английски ИУЧ
Математика
Музика
2
Английски ИУЧ
Български език
Български език
Български език
Български език
3
Математика
Български език
Математика
Физическо
Български език
4
Български език
Изобразително
Технологии
Английски ИУЧ
Модул ФВС
5
Музика
Изобразително
Родинознание
Час на класа
1 г сутрин
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Музика
Изобразително
Музика
Математика
Модул ФВС
2
Физическо
Изобразително
Български език
Физическо
Български език
3
Български език
Български език
Математика
Български език
Математика
4
Математика
Български език
Английски ИУЧ
Български език
Технологии
5
Английски ИУЧ
Английски ИУЧ
Час на класа
Родинознание
1 д сутрин
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Български език
Английски ИУЧ
Български език
Английски ИУЧ
Изобразително
2
Български език
Математика
Математика
Математика
Изобразително
3
Музика
Български език
Модул ФВС
Музика
Математика
4
Английски ИУЧ
Български език
Технологии
Български език
Български език
5
Физическо
Физическо
Родинознание
Час на класа
1 е сутрин
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Български език
Български език
Модул ФВС
Математика
Математика
2
Български език
Български език
Родинознание
Музика
Английски ИУЧ
3
Английски ИУЧ
Физическо
Технологии
Английски ИУЧ
Български език
4
Математика
Изобразително
Математика
Български език
Български език
5
Музика
Изобразително
Час на класа
Физическо