1-ви клас


  1 а, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Български език Физическо Български език Модул ФВС
2 Физическо Български език Родинознание Български език Български език
3 Български език Математика Технологии Математика Математика
4 Български език Музика Изобразително Музика Английски ИУЧ
5 Изобразително Английски ИУЧ Английски ИУЧ Час на класа  
6          
7          
           
  1 б, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Родинознание Математика Математика Български език Музика
2 Технологии Физическо Модул ФВС Български език Английски ИУЧ
3 Математика Английски ИУЧ Български език Изобразително Математика
4 Български език Български език Български език Английски ИУЧ Български език
5   Музика Изобразително Час на класа Физическо
           
  1 в, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Български език Математика Математика Английски ИУЧ
2 Български език Български език Български език Физическо Технологии
3 Математика Модул ФВС Български език Български език Математика
4 Физическо Английски ИУЧ Английски ИУЧ Музика Родинознание
5   Изобразително Музика Час на класа Изобразително
           
  1 г, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Физическо Български език Музика Български език Математика
2 Български език Английски ИУЧ Математика Български език Физическо
3 Математика Математика Български език Музика Английски ИУЧ
4 Родинознание Български език Изобразително Английски ИУЧ Български език
5 Технологии Модул ФВС   Час на класа Изобразително
           
  1 д, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Английски ИУЧ Музика Български език Български език Български език
2 Родинознание Изобразително Български език Математика Математика
3 Математика Математика Физическо Английски ИУЧ Физическо
4 Български език Български език Английски ИУЧ Изобразително Музика
5 Технологии Български език Модул ФВС Час на класа  
           
  1 е, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Музика Физическо Български език Модул ФВС Математика
2 Английски ИУЧ Изобразително Български език Математика Музика
3 Математика Математика Английски ИУЧ Технологии Български език
4 Български език Български език Физическо Родинознание Английски ИУЧ
5 Български език Български език   Час на класа Изобразително