10-ти клас

  10 а, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Физика ФВС модул Английски ИУЧ Биология Физическо
2 Физика Математика ИУЧ Английски ИУЧ Биология Химия
3 Немски език Философия История География Химия
4 Немски език Философия История География Изобразително
5 Физическо Информационни Български език Английски език Български език
6 История Немски език ИУЧ Математика Английски език Български език
7 История Български ИУЧ Математика Час на класа  
           
  10 б, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Философия Физика Физическо Английски език История
2 Философия Физика ФВС модул Английски език История
3 Български език Английски ИУЧ Български език История География
4 Български език Химия Български ИУЧ История География
5 Биология Химия Математика ИУЧ Математика Испански ИУЧ
6 Биология Информационни Испански език Математика Физическо
7 Английски ИУЧ   Испански език Час на класа Изобразително
           
  10 в, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Физическо Биология Химия Физика Български ИУЧ
2 Български език Биология Химия Физика Испански ИУЧ
3 Български език Математика ИУЧ Български език Английски език Испански език
4 Философия История Английски ИУЧ Английски език Математика
5 Философия История Английски ИУЧ Испански език Математика
6 География Физическо ФВС модул История Изобразително
7 География   Информационни Час на класа История
           
  10 г, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Химия Математика ИУЧ Философия Френски език ИУЧ Английски език
2 Химия ФВС модул Философия Френски език Английски език
3 Физическо География Биология Математика История
4 Физика География Биология Математика История
5 Физика Английски ИУЧ Физическо Български език Изобразително
6 Английски ИУЧ История Информационни Български език Български ИУЧ
7   История Френски език Час на класа Български език
           
  10 д, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Английски ИУЧ Български език Български ИУЧ Философия
2 ФВС модул Английски ИУЧ Български език Математика ИУЧ Физическо
3 Биология Физика Философия История Изобразително
4 Биология Физика Физическо История Химия
5 История География Информационни Руски език Химия
6 История География Английски език Руски език Математика
7   Руски език ИУЧ Английски език Час на класа Математика