10-ти клас

вариант 1

  10 а, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
0   Математика   География  
1 Математика ИУЧ Български език Български език ФВС модул Английски език
2 Математика ИУЧ Български език Български език ФВС модул Английски език
3 Физическо История Немски език Химия История
4 Физическо История Немски език Химия История
5 Английски ИУЧ Изобразително Физика Философия Биология
6 Английски ИУЧ Изобразително Физика Философия Биология
7   Математика   География  
           
  10 б, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
0     Химия    
1 Български език Изобразително ФВС модул Български език История
2 Български език Изобразително ФВС модул Български език История
3 Философия Математика Английски ИУЧ Математика ИУЧ Физическо
4 Философия Математика Английски ИУЧ Математика ИУЧ Физическо
5 Немски език История Английски език География Физика
6 Немски език История Английски език География Физика
7   Биология Химия    
1   Биология      
           
  10 в, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
0       Физика  
1 История География Изобразително Английски език История
2 История География Изобразително Английски език История
3 Български език Физическо Испански език Философия Химия
4 Български език Физическо Испански език Философия Химия
5 ФВС модул Математика Български език Математика ИУЧ Английски ИУЧ
6 ФВС модул Математика Български език Математика ИУЧ Английски ИУЧ
7 Биология     Физика  
1 Биология        
           
  10 г, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
0 География ФВС модул      
1 Английски език Философия Английски ИУЧ Математика Испански език
2 Английски език Философия Английски ИУЧ Математика Испански език
3 Биология Физика Математика ИУЧ Физическо История
4 Биология Физика Математика ИУЧ Физическо История
5 История Български език Изобразително Химия Български език
6 История Български език Изобразително Химия Български език
7 География ФВС модул      
           
  10 д, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Философия Математика География История Физическо
2 Философия Математика География История Физическо
3 Математика ИУЧ Изобразително Български език Френски език Български език
4 Математика ИУЧ Изобразително Български език Френски език Български език
5 Физика Английски ИУЧ Химия ФВС модул История
6 Физика Английски ИУЧ Химия ФВС модул История
7     Биология   Английски език
1     Биология   Английски език
           
  10 е, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 История Физика Математика История Математика ИУЧ
2 История Физика Математика История Математика ИУЧ
3 Английски език Български език Изобразително Руски език Английски ИУЧ
4 Английски език Български език Изобразително Руски език Английски ИУЧ
5 Български език ФВС модул Философия Биология Физическо
6 Български език ФВС модул Философия Биология Физическо
7 Химия       География
1 Химия       География
           

вариант 2
  10 а, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Физика Български език Физическо История Информационни
2 Физика Български език Физическо История Информационни
3 Математика Философия История География Български ИУЧ
4 Математика Философия История География Български ИУЧ
5 Английски ИУЧ Немски език Английски език Немски език ИУЧ Химия
6 Английски ИУЧ Немски език Английски език Немски език ИУЧ Химия
7   Биология   Час на класа  
1   Биология   Час на класа  
           
  10 б, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български ИУЧ Математика История Английски език Български език
2 Български ИУЧ Математика История Английски език Български език
3 Физика Физическо Философия История Информационни
4 Физика Физическо Философия История Информационни
5 Биология Химия Немски език ИУЧ География Немски език
6 Биология Химия Немски език ИУЧ География Немски език
7     Английски ИУЧ Час на класа  
1     Английски ИУЧ Час на класа  
           
  10 в, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
0     История    
1 Физическо Английски език Математика Български език Физика
2 Физическо Английски език Математика Български език Физика
3 Испански ИУЧ Български ИУЧ Информационни Химия Английски ИУЧ
4 Испански ИУЧ Български ИУЧ Информационни Химия Английски ИУЧ
5 История Философия Биология Испански език География
6 История Философия Биология Испански език География
7     История Час на класа  
1       Час на класа  
           
  10 г, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 История История География Информационни Математика
2 История История География Информационни Математика
3 Философия Английски език Физическо Физика Химия
4 Философия Английски език Физическо Физика Химия
5 Български ИУЧ Испански език Испански ИУЧ Български език Английски ИУЧ
6 Български ИУЧ Испански език Испански ИУЧ Български език Английски ИУЧ
7 Биология     Час на класа  
1 Биология     Час на класа  
           
  10 д, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Английски език Информационни Химия Физика История
2 Английски език Информационни Химия Физика История
3 География Френски език История Френски език ИУЧ Философия
4 География Френски език История Френски език ИУЧ Философия
5 Математика Английски ИУЧ Физическо Български език Български ИУЧ
6 Математика Английски ИУЧ Физическо Български език Български ИУЧ
7     Биология Час на класа  
1     Биология Час на класа  
           
  10 е, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Руски език История Философия История Английски ИУЧ
2 Руски език История Философия История Английски ИУЧ
3 Биология Информационни Български ИУЧ Български език Физика
4 Биология Информационни Български ИУЧ Български език Физика
5 География Математика Химия Физическо Руски език ИУЧ
6 География Математика Химия Физическо Руски език ИУЧ
7 Английски език     Час на класа  
1 Английски език     Час на класа