10-ти клас

ВАРИАНТ 1
10 a следобед
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Български език
Математика
История
География
География
Петър Тонев Михайлов
Михаил Денков Иванов
Георги Николаев Димитров
Росанка Цветанова Гогова
Росанка Цветанова Гогова
2
Български език
Математика
История
География
География
Петър Тонев Михайлов
Михаил Денков Иванов
Георги Николаев Димитров
Росанка Цветанова Гогова
Росанка Цветанова Гогова
3
Философия
Биология
Физика
Английски език
Информационн ИУЧ
Диляна Петрова Филипова
Борислава Бориславова Русинова
Чавдар Динев Динев
Виктория Красимирова Костова
Михаела Александрова Алексиева
4
Философия
Биология
Физика
Английски език
Информационн ИУЧ
Диляна Петрова Филипова
Борислава Бориславова Русинова
Чавдар Динев Динев
Виктория Красимирова Костова
Михаела Александрова Алексиева
5
Химия
Немски език
Английски ИУЧ
Български език
Немски език ИУЧ
Немски език ИУЧ
Василка Сашова Дамянова
Виктория Красимирова Костова
Петър Тонев Михайлов
Василка Сашова Дамянова
6
Химия
Немски език
Английски ИУЧ
Български език
Немски език ИУЧ
Ирина Петрова Андонова
Василка Сашова Дамянова
Виктория Красимирова Костова
Петър Тонев Михайлов
Василка Сашова Дамянова
7
Физическо
Час на класа
Румяна Кирилова Данева
Михаил Денков Иванов
8
Физическо
Час на класа
Румяна Кирилова Данева
Михаил Денков Иванов
10 б следобед
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Математика
Български език
Биология
Английски ИУЧ
Физика
Михаил Денков Иванов
Петър Тонев Михайлов
Борислава Бориславова Русинова
Виктория Красимирова Костова
Чавдар Динев Динев
2
Математика
Български език
Биология
Английски ИУЧ
Физика
Михаил Денков Иванов
Петър Тонев Михайлов
Борислава Бориславова Русинова
Виктория Красимирова Костова
Чавдар Динев Динев
3
Физическо
Немски език
История
География
География
Румяна Кирилова Данева
Василка Сашова Дамянова
Георги Николаев Димитров
Росанка Цветанова Гогова
Росанка Цветанова Гогова
4
Физическо
Немски език
История
География
География
Румяна Кирилова Данева
Василка Сашова Дамянова
Георги Николаев Димитров
Росанка Цветанова Гогова
Росанка Цветанова Гогова
5
Английски език
Философия
Информационн ИУЧ
Немски език ИУЧ
Български език
Виктория Красимирова Костова
Диляна Петрова Филипова
Михаела Александрова Алексиева
Василка Сашова Дамянова
Петър Тонев Михайлов
6
Английски език
Философия
Информационн ИУЧ
Немски език ИУЧ
Български език
Виктория Красимирова Костова
Диляна Петрова Филипова
Михаела Александрова Алексиева
Василка Сашова Дамянова
Петър Тонев Михайлов
7
Химия
Час на класа
Ирина Петрова Андонова
Румяна Кирилова Данева
8
Химия
Час на класа
Ирина Петрова Андонова
Румяна Кирилова Данева
10 в следобед
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Информационн ИУЧ
Английски език
Физика
Философия
Химия
Михаела Александрова Алексиева
Виктория Красимирова Костова
Чавдар Динев Динев
Диляна Петрова Филипова
Ирина Петрова Андонова
2
Информационн ИУЧ
Английски език
Физика
Философия
Химия
Михаела Александрова Алексиева
Виктория Красимирова Костова
Чавдар Динев Динев
Диляна Петрова Филипова
Ирина Петрова Андонова
3
География
Български език
География
Български език
Английски ИУЧ
Ева Ценова Радева
Петър Тонев Михайлов
Ева Ценова Радева
Петър Тонев Михайлов
Виктория Красимирова Костова
4
География
Български език
География
Български език
Английски ИУЧ
Ева Ценова Радева
Петър Тонев Михайлов
Ева Ценова Радева
Петър Тонев Михайлов
Виктория Красимирова Костова
5
Испански език
Биология
Математика
Испански ИУЧ
История
Мария Христова Николова
Борислава Бориславова Русинова
Михаил Денков Иванов
Мария Христова Николова
Йордан Лъчезаров Лазаров
6
Испански език
Биология
Математика
Испански ИУЧ
История
Мария Христова Николова
Борислава Бориславова Русинова
Михаил Денков Иванов
Мария Христова Николова
Йордан Лъчезаров Лазаров
7
Физическо
Час на класа
Румяна Кирилова Данева
Мария Христова Николова
8
Физическо
Час на класа
Румяна Кирилова Данева
Мария Христова Николова
10 г следобед
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Биология
Физическо
История
Информационн ИУЧ
Български език
Борислава Бориславова Русинова
Румяна Кирилова Данева
Йордан Лъчезаров Лазаров
Михаела Александрова Алексиева
Десислава Руменова Петрова
2
Биология
Физическо
История
Информационн ИУЧ
Български език
Борислава Бориславова Русинова
Румяна Кирилова Данева
Йордан Лъчезаров Лазаров
Михаела Александрова Алексиева
Десислава Руменова Петрова
3
Математика
Философия
Английски език
Български език
Химия
Михаил Денков Иванов
Диляна Петрова Филипова
Виктория Красимирова Костова
Десислава Руменова Петрова
Ирина Петрова Андонова
4
Математика
Философия
Английски език
Български език
Химия
Михаил Денков Иванов
Диляна Петрова Филипова
Виктория Красимирова Костова
Десислава Руменова Петрова
Ирина Петрова Андонова
5
География
Испански език
Физика
Английски ИУЧ
Испански ИУЧ
Ева Ценова Радева
Мария Христова Николова
Чавдар Динев Динев
Виктория Красимирова Костова
Мария Христова Николова
6
География
Испански език
Физика
Английски ИУЧ
Испански ИУЧ
Ева Ценова Радева
Мария Христова Николова
Чавдар Динев Динев
Виктория Красимирова Костова
Мария Христова Николова
7
Час на класа
География
Десислава Руменова Петрова
Ева Ценова Радева
8
Час на класа
География
Десислава Руменова Петрова
Ева Ценова Радева
10 д следобед
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Физическо
Информационн ИУЧ
Химия
Български език
Английски ИУЧ
Румяна Кирилова Данева
Михаела Александрова Алексиева
Ирина Петрова Андонова
Петър Тонев Михайлов
Виктория Красимирова Костова
2
Физическо
Информационн ИУЧ
Химия
Български език
Английски ИУЧ
Румяна Кирилова Данева
Михаела Александрова Алексиева
Ирина Петрова Андонова
Петър Тонев Михайлов
Виктория Красимирова Костова
3
Английски език
География
Български език
Философия
Физика
Виктория Красимирова Костова
Йордан Петков Йорданов
Петър Тонев Михайлов
Диляна Петрова Филипова
Чавдар Динев Динев
4
Английски език
География
Български език
Философия
Физика
Виктория Красимирова Костова
Йордан Петков Йорданов
Петър Тонев Михайлов
Диляна Петрова Филипова
Чавдар Динев Динев
5
Биология
Френски език
География
Френски език ИУЧ
Математика
Борислава Бориславова Русинова
Десислава Александрова Танева
Йордан Петков Йорданов
Десислава Александрова Танева
Михаил Денков Иванов
6
Биология
Френски език
География
Френски език ИУЧ
Математика
Борислава Бориславова Русинова
Десислава Александрова Танева
Йордан Петков Йорданов
Десислава Александрова Танева
Михаил Денков Иванов
7
История
Час на класа
Момчил Ангелов Кузманов
Десислава Александрова Танева
8
История
Час на класа
Момчил Ангелов Кузманов
Десислава Александрова Танева
10 е следобед
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Английски език
Химия
Английски ИУЧ
Руски език ИУЧ
Физическо
Виктория Красимирова Костова
Ирина Петрова Андонова
Виктория Красимирова Костова
Даниела Ангелова Атанасова
Румяна Кирилова Данева
2
Английски език
Химия
Английски ИУЧ
Руски език ИУЧ
Физическо
Виктория Красимирова Костова
Ирина Петрова Андонова
Виктория Красимирова Костова
Даниела Ангелова Атанасова
Румяна Кирилова Данева
3
Биология
История
Философия
Информационн ИУЧ
Български език
Борислава Бориславова Русинова
Ивайло Валентинов Найденов
Диляна Петрова Филипова
Михаела Александрова Алексиева
Петър Тонев Михайлов
4
Биология
История
Философия
Информационн ИУЧ
Български език
Борислава Бориславова Русинова
Ивайло Валентинов Найденов
Диляна Петрова Филипова
Михаела Александрова Алексиева
Петър Тонев Михайлов
5
Руски език
География
Български език
Математика
Физика
Даниела Ангелова Атанасова
Йордан Петков Йорданов
Петър Тонев Михайлов
Михаил Денков Иванов
Чавдар Динев Динев
6
Руски език
География
Български език
Математика
Физика
Даниела Ангелова Атанасова
Йордан Петков Йорданов
Петър Тонев Михайлов
Михаил Денков Иванов
Чавдар Динев Динев
7
География
Час на класа
Йордан Петков Йорданов
Петър Тонев Михайлов
8
География
Час на класа
Йордан Петков Йорданов
Петър Тонев Михайлов