11-ти клас

вариант 1

  11 а, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
0     ЧЕ ИУЧ а Час на класа  
1 ЧЕ ИУЧ а Български ИУЧ Български ИУЧ Български ИУЧ Гражданско
2 ЧЕ ИУЧ а Български ИУЧ Български ИУЧ Български ИУЧ Гражданско
3 Физическо Английски ИУЧ Английски ИУЧ История ИУЧ Чужд език а
4 Физическо Английски ИУЧ Английски ИУЧ История ИУЧ Чужд език а
5 Математика Английски език Ист ИУЧ ЧЕ ИУЧ а Български език
6 Математика Английски език Ист ИУЧ ЧЕ ИУЧ а Български език
7     ЧЕ ИУЧ а Час на класа  
           
  11 б, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
0     ЧЕ ИУЧ б Час на класа  
1 ЧЕ ИУЧ б Физическо Гражданско Английски ИУЧ Ист ИУЧ
2 ЧЕ ИУЧ б Физическо Гражданско Английски ИУЧ Ист ИУЧ
3 Английски ИУЧ История ИУЧ Математика Английски език Чужд език б
4 Английски ИУЧ История ИУЧ Математика Английски език Чужд език б
5 Български език Български ИУЧ Български ИУЧ ЧЕ ИУЧ б Български ИУЧ
6 Български език Български ИУЧ Български ИУЧ ЧЕ ИУЧ б Български ИУЧ
7     ЧЕ ИУЧ б Час на класа  
           
  11 в, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
0     ЧЕ ИУЧ в Час на класа  
1 ЧЕ ИУЧ в Английски ИУЧ Английски ИУЧ Физическо Английски език
2 ЧЕ ИУЧ в Английски ИУЧ Английски ИУЧ Физическо Английски език
3 Български език Български ИУЧ Български ИУЧ Български ИУЧ Чужд език в
4 Български език Български ИУЧ Български ИУЧ Български ИУЧ Чужд език в
5 Гражданско   Математика ЧЕ ИУЧ в Философия ИУЧ
6 Гражданско   Математика ЧЕ ИУЧ в Философия ИУЧ
7 Философия ИУЧ   ЧЕ ИУЧ в Час на класа  
1 Философия ИУЧ        
           
  11 г, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
0     ЧЕ ИУЧ г Час на класа  
1 ЧЕ ИУЧ г Английски ИУЧ Математика ИУЧ Информационн ИУЧ Математика
2 ЧЕ ИУЧ г Английски ИУЧ Математика ИУЧ Информационн ИУЧ Математика
3 Английски ИУЧ Информационн ИУЧ Гражданско Математика ИУЧ Чужд език г
4 Английски ИУЧ Информационн ИУЧ Гражданско Математика ИУЧ Чужд език г
5   Физическо Английски език ЧЕ ИУЧ г Информационн ИУЧ
6   Физическо Английски език ЧЕ ИУЧ г Информационн ИУЧ
7   Български език ЧЕ ИУЧ г Час на класа  
1   Български език      
           
  11 д, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
0     ЧЕ ИУЧ д Час на класа  
1 ЧЕ ИУЧ д Информационн ИУЧ Информационн ИУЧ Математика Информационн ИУЧ
2 ЧЕ ИУЧ д Информационн ИУЧ Информационн ИУЧ Математика Информационн ИУЧ
3 Математика ИУЧ Математика ИУЧ Английски език Физическо Чужд език д
4 Математика ИУЧ Математика ИУЧ Английски език Физическо Чужд език д
5   Английски ИУЧ Гражданско ЧЕ ИУЧ д Английски ИУЧ
6   Английски ИУЧ Гражданско ЧЕ ИУЧ д Английски ИУЧ
7     ЧЕ ИУЧ д Час на класа Български език
1         Български език
           
  11 е, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
0     ЧЕ ИУЧ е Час на класа  
1 ЧЕ ИУЧ е Математика Английски език Химия ИУЧ Английски ИУЧ
2 ЧЕ ИУЧ е Математика Английски език Химия ИУЧ Английски ИУЧ
3 Гражданско Английски ИУЧ Химия ИУЧ Български език Чужд език е
4 Гражданско Английски ИУЧ Химия ИУЧ Български език Чужд език е
5 Биология ИУЧ Химия ИУЧ Биология ИУЧ ЧЕ ИУЧ е  
6 Биология ИУЧ Химия ИУЧ Биология ИУЧ ЧЕ ИУЧ е  
7   Физическо ЧЕ ИУЧ е Час на класа  
1   Физическо      
           

вариант 2

 11 а, сутрин    
 ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетък
1ФВС модулЧЕ ИУЧ аИст ИУЧФизическоЧЕ ИУЧ а
2ФВС модулЧЕ ИУЧ аИст ИУЧФизическоЧЕ ИУЧ а
3Английски ИУЧИстория иучАнглийски ИУЧБългарски ИУЧБългарски език
4Английски ИУЧИстория иучАнглийски ИУЧБългарски ИУЧБългарски език
5Ист ИУЧБългарски ИУЧБългарски езикМатематикаАнглийски ИУЧ
6Ист ИУЧБългарски ИУЧБългарски езикМатематикаАнглийски ИУЧ
7ЧЕ немски аАнглийски език   
1ЧЕ немски аАнглийски език   
      
 11 б, сутрин    
 ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетък
1Ист ИУЧЧЕ ИУЧ бФВС модулИстория иучЧЕ ИУЧ б
2Ист ИУЧЧЕ ИУЧ бФВС модулИстория иучЧЕ ИУЧ б
3Български ИУЧБългарски езикИст ИУЧАнглийски ИУЧАнглийски език
4Български ИУЧБългарски езикИст ИУЧАнглийски ИУЧАнглийски език
5МатематикаАнглийски ИУЧАнглийски ИУЧФизическо 
6МатематикаАнглийски ИУЧАнглийски ИУЧФизическо 
7ЧЕ немски б Български ИУЧБългарски език 
1ЧЕ немски б Български ИУЧБългарски език 
      
 11 в, сутрин    
 ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетък
1Английски ИУЧЧЕ ИУЧ вФилософия ИУЧАнглийски ИУЧЧЕ ИУЧ в
2Английски ИУЧЧЕ ИУЧ вФилософия ИУЧАнглийски ИУЧЧЕ ИУЧ в
3ФВС модулАнглийски ИУЧМатематикаБългарски ИУЧБългарски език
4ФВС модулАнглийски ИУЧМатематикаБългарски ИУЧБългарски език
5Английски езикФизическоБългарски езикФилософия ИУЧФилософия ИУЧ
6Английски езикФизическоБългарски езикФилософия ИУЧФилософия ИУЧ
7ЧЕ испански вБългарски ИУЧ   
1ЧЕ испански вБългарски ИУЧ   
      
 11 г, сутрин    
 ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетък
1Английски ИУЧЧЕ ИУЧ гМатематика ИУЧАнглийски езикЧЕ ИУЧ г
2Английски ИУЧЧЕ ИУЧ гМатематика ИУЧАнглийски езикЧЕ ИУЧ г
3Информационн ИУЧФВС модулБългарски езикМатематика ИУЧМатематика ИУЧ
4Информационн ИУЧФВС модулБългарски езикМатематика ИУЧМатематика ИУЧ
5ФизическоМатематикаИнформационн ИУЧБългарски езикАнглийски ИУЧ
6ФизическоМатематикаИнформационн ИУЧБългарски езикАнглийски ИУЧ
7ЧЕ испански г Английски ИУЧ  
1ЧЕ испански г Английски ИУЧ  
      
 11 д, сутрин    
 ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетък
1МатематикаЧЕ ИУЧ дИнформационн ИУЧМатематика ИУЧЧЕ ИУЧ д
2МатематикаЧЕ ИУЧ дИнформационн ИУЧМатематика ИУЧЧЕ ИУЧ д
3Английски ИУЧМатематика ИУЧФВС модулФизическоАнглийски ИУЧ
4Английски ИУЧМатематика ИУЧФВС модулФизическоАнглийски ИУЧ
5Информационн ИУЧБългарски езикАнглийски езикАнглийски ИУЧБългарски език
6Информационн ИУЧБългарски езикАнглийски езикАнглийски ИУЧБългарски език
7ЧЕ френски д   Математика ИУЧ
1ЧЕ френски д   Математика ИУЧ
      
 11 е, сутрин    
 ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетък
0 Физическо   
1Химия ИУЧЧЕ ИУЧ еАнглийски ИУЧБългарски езикЧЕ ИУЧ е
2Химия ИУЧЧЕ ИУЧ еАнглийски ИУЧБългарски езикЧЕ ИУЧ е
3МатематикаАнглийски ИУЧХимия ИУЧАнглийски езикБиология ИУЧ
4МатематикаАнглийски ИУЧХимия ИУЧАнглийски езикБиология ИУЧ
5Английски ИУЧБиология ИУЧФВС модулБиология ИУЧБългарски език
6Английски ИУЧБиология ИУЧФВС модулБиология ИУЧБългарски език
7ЧЕ руски еФизическо   
1ЧЕ руски е