11-ти клас

  Втора смяна11.а   
       
 часПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетък
предмет1БЕЛ  Фил  Мат ИТ   ХимИст   БЕЛ   ИТ  Мат  БиоФиз. възп. и спортЧас на класаБълг. език и литература
учителА.К.  Е.В.  Е.Б.  М.А.  И.А.И.Н.  А.К.  М.А. Е.Б. Б.Р.А. ДенчевМ. КузмановП. Михайлов
кабинет202  602  304   406   502605   202   406   304  501ФВС1601203
предмет2БЕЛ  Фил  Мат ИТ   ХимИст   БЕЛ   ИТ  Мат  БиоФиз. възп. и спортНемски език Бълг. език и литература
учителА.К.  Е.В.  Е.Б.  М.А.  И.А.И.Н.  А.К.  М.А. Е.Б. Б.Р.А. ДенчевВ. ДамяноваП. Михайлов
кабинет202  602  304   406   502605   202   406   304  501ФВС1301203
предмет3БЕЛ  Фил  Мат ИТ   ХимИст   БЕЛ   ИТ  Мат  БиоАнглийски език ИУЧНемски език Бълг. език и литература
учителА.К.  Е.В.  Е.Б.  М.А.  И.А.И.Н.  А.К.  М.А. Е.Б. Б.Р.Л. ЛюбеноваВ. ДамяноваП. Михайлов
кабинет202  602  304   406   502605   202   406   304  501100301203
предмет4Ист   БЕЛ   ИТ  Мат  БиоБЕЛ  Фил  Мат ИТ   ХимАнглийски език ИУЧАнглийски език ИУЧГражд. образование
учителМ.К. А.К.  М.А. Е.Б. Б.Р.А.К.  Е.В.  Е.Б.  М.А.  И.А.Л. ЛюбеноваЛ. ЛюбеноваЕ. Вретенарова
кабинет601   202   406   304  501202  602  304   406   502100100602
предмет5Ист   БЕЛ   ИТ  Мат  БиоБЕЛ  Фил  Мат ИТ   ХимНемски език ИУЧАнглийски език ИУЧНемски език ИУЧ
учителМ.К. А.К.  М.А. Е.Б. Б.Р.А.К.  Е.В.  Е.Б.  М.А.  И.А.В. ДамяноваЛ. ЛюбеноваВ. Дамянова
кабинет601   202   406   304  501202  602  304   406   502301100301
предмет6МатематикаАнглийски езикНемски език ИУЧАнглийски език ИУЧНемски език ИУЧ
учителВ. КусеваЛ. ЛюбеноваВ. ДамяноваЛ. ЛюбеноваВ. Дамянова
кабинет302100301100301
предмет7МатематикаАнглийски езикНемски език ИУЧФВС модул 
учителВ. КусеваЛ. ЛюбеноваВ. ДамяноваА. Денчев 
кабинет302100301ФВС1 
       
  Втора смяна11.б   
       
 часПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетък
предмет1БЕЛ  Фил  Мат ИТ   ХимИст   БЕЛ   ИТ  Мат  БиоМатематикаЧас на класаАнглийски език ИУЧ
учителА.К.  Е.В.  Е.Б.  М.А.  И.А.И.Н.  А.К.  М.А. Е.Б. Б.Р.Е. БогеваР. ВеликоваЛ. Иванова
кабинет202  602  304   406   502605   202   406   304  501304403103
предмет2БЕЛ  Фил  Мат ИТ   ХимИст   БЕЛ   ИТ  Мат  БиоМатематикаИспански език Английски език ИУЧ
учителА.К.  Е.В.  Е.Б.  М.А.  И.А.И.Н.  А.К.  М.А. Е.Б. Б.Р.Е. БогеваР. ВеликоваЛ. Иванова
кабинет202  602  304   406   502605   202   406   304  501304403103
предмет3БЕЛ  Фил  Мат ИТ   ХимИст   БЕЛ   ИТ  Мат  БиоИспански език ИУЧИспански език Физ. възп. и спорт
учителА.К.  Е.В.  Е.Б.  М.А.  И.А.И.Н.  А.К.  М.А. Е.Б. Б.Р.Р. ВеликоваР. ВеликоваА. Денчев
кабинет202  602  304   406   502605   202   406   304  501402403ФВС1
предмет4Ист   БЕЛ   ИТ  Мат  БиоБЕЛ  Фил  Мат ИТ   ХимИспански език ИУЧБълг. език и литератураФиз. възп. и спорт
учителМ.К. А.К.  М.А. Е.Б. Б.Р.А.К.  Е.В.  Е.Б.  М.А.  И.А.Р. ВеликоваП. МихайловА. Денчев
кабинет601   202   406   304  501202  602  304   406   502402203ФВС1
предмет5Ист   БЕЛ   ИТ  Мат  БиоБЕЛ  Фил  Мат ИТ   ХимАнглийски език ИУЧБълг. език и литератураИспански език ИУЧ
учителМ.К. А.К.  М.А. Е.Б. Б.Р.А.К.  Е.В.  Е.Б.  М.А.  И.А.Л. ИвановаП. МихайловР. Великова
кабинет601   202   406   304  501202  602  304   406   502103203403
предмет6Испански език ИУЧАнглийски езикАнглийски език ИУЧФВС модулБълг. език и литература
учителР. ВеликоваЛ. ИвановаЛ. ИвановаА. ДенчевП. Михайлов
кабинет403103103ФВС1203
предмет7Испански език ИУЧАнглийски езикАнглийски език ИУЧГражд. образование 
учителР. ВеликоваЛ. ИвановаЛ. ИвановаЕ. Вретенарова 
кабинет403103103602 
       
  Втора смяна11.в   
       
 часПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетък
предмет1БЕЛ  Фил  Мат ИТ   ХимИст   БЕЛ   ИТ  Мат  БиоИспански език Час на класаИспански език ИУЧ
учителА.К.  Е.В.  Е.Б.  М.А.  И.А.И.Н.  А.К.  М.А. Е.Б. Б.Р.Р. ВеликоваЛ. ИвановаР. Великова
кабинет202  602  304   406   502605   202   406   304  501402103403
предмет2БЕЛ  Фил  Мат ИТ   ХимИст   БЕЛ   ИТ  Мат  БиоИспански език Английски езикИспански език ИУЧ
учителА.К.  Е.В.  Е.Б.  М.А.  И.А.И.Н.  А.К.  М.А. Е.Б. Б.Р.Р. ВеликоваЛ. ИвановаР. Великова
кабинет202  602  304   406   502605   202   406   304  501402103403
предмет3БЕЛ  Фил  Мат ИТ   ХимИст   БЕЛ   ИТ  Мат  БиоМатематикаАнглийски езикАнглийски език ИУЧ
учителА.К.  Е.В.  Е.Б.  М.А. И.А.И.Н.  А.К.  М.А. Е.Б. Б.Р.Е. БогеваЛ. ИвановаЛ. Иванова
кабинет202  602  304   406   502605   202   406   304  501304103103
предмет4Ист   БЕЛ   ИТ  Мат  БиоБЕЛ  Фил  Мат ИТ   ХимМатематикаИспански език ИУЧАнглийски език ИУЧ
учителМ.К. А.К.  М.А. Е.Б. Б.Р.А.К.  Е.В.  Е.Б.  М.А.  И.А.Е. БогеваР. ВеликоваЛ. Иванова
кабинет601   202   406   304  501202  602  304   406   502304403103
предмет5Ист   БЕЛ   ИТ  Мат  БиоБЕЛ  Фил  Мат ИТ   ХимФиз. възп. и спортИспански език ИУЧАнглийски език ИУЧ
учителМ.К. А.К.  М.А. Е.Б. Б.Р.А.К.  Е.В.  Е.Б.  М.А.  И.А.А. ДенчевР. ВеликоваЛ. Иванова
кабинет601   202   406   304  501202  602  304   406   502ФВС1403103
предмет6Английски език ИУЧБълг. език и литератураФиз. възп. и спортИспански език ИУЧГражд. образование
учителЛ. ИвановаП. МихайловА. ДенчевР. ВеликоваЕ. Вретенарова
кабинет103203ФВС1403602
предмет7Английски език ИУЧБълг. език и литература Бълг. език и литератураФВС модул
учителЛ. ИвановаП. Михайлов П. МихайловА. Денчев
кабинет103203 203ФВС1
       
  Втора смяна11.г   
       
 часПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетък
предмет1БЕЛ  Фил  Мат ИТ   ХимИст   БЕЛ   ИТ  Мат  БиоБълг. език и литератураЧас на класаАнглийски език ИУЧ
учителА.К.  Е.В.  Е.Б.  М.А.  И.А.И.Н.  А.К.  М.А. Е.Б. Б.Р.А. КръстеваЛ. ЛюбеноваЛ. Любенова
кабинет202  602  304   406   502605   202   406   304  501202100100
предмет2БЕЛ  Фил  Мат ИТ   ХимИст   БЕЛ   ИТ  Мат  БиоБълг. език и литератураАнглийски езикАнглийски език ИУЧ
учителА.К.  Е.В.  Е.Б.  М.А.  И.А.И.Н.  А.К.  М.А. Е.Б. Б.Р.А. КръстеваЛ. ЛюбеноваЛ. Любенова
кабинет202  602  304   406   502605   202   406   304  501202100100
предмет3БЕЛ  Фил  Мат ИТ   ХимИст   БЕЛ   ИТ  Мат  БиоБълг. език и литератураАнглийски езикМатематика
учителА.К.  Е.В.  Е.Б.  М.А.  И.А.И.Н.  А.К.  М.А. Е.Б. Б.Р.А. КръстеваЛ. ЛюбеноваЕ. Богева
кабинет202  602  304   406   502605   202   406   304  501202100304
предмет4Ист   БЕЛ   ИТ  Мат  БиоБЕЛ  Фил  Мат ИТ   ХимФренски език ИУЧФиз. възп. и спортМатематика
учителМ.К. А.К.  М.А. Е.Б. Б.Р.А.К.  Е.В.  Е.Б.  М.А.  И.А.Д. ТаневаА. ДенчевЕ. Богева
кабинет601   202   406   304  501202  602  304   406   502404ФВС1304
предмет5Ист   БЕЛ   ИТ  Мат  БиоБЕЛ  Фил  Мат ИТ   ХимАнглийски език ИУЧФиз. възп. и спортФренски език 
учителМ.К. А.К.  М.А. Е.Б. Б.Р.А.К.  Е.В.  Е.Б.  М.А.  И.А.Л. ЛюбеноваА. ДенчевД. Танева
кабинет601   202   406   304  501202  602  304   406   502100ФВС1404
предмет6Френски език ИУЧФВС модулАнглийски език ИУЧФренски език ИУЧФренски език 
учителД. ТаневаА. ДенчевЛ. ЛюбеноваД. ТаневаД. Танева
кабинет404ФВС1100404404
предмет7Френски език ИУЧГражд. образованиеАнглийски език ИУЧФренски език ИУЧ 
учителД. ТаневаЕ. ВретенароваЛ. ЛюбеноваД. Танева 
кабинет404602100404 
       
  Втора смяна11.д   
       
 часПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетък
предмет1БЕЛ  Фил  Мат ИТ   ХимИст   БЕЛ   ИТ  Мат  БиоАнглийски език ИУЧЧас на класаБълг. език и литература
учителА.К.  Е.В.  Е.Б.  М.А.  И.А.И.Н.  А.К.  М.А. Е.Б. Б.Р.Л. ЛюбеноваА. КръстеваА. Кръстева
кабинет202  602  304   406   502605   202   406   304  501100202202
предмет2БЕЛ  Фил  Мат ИТ   ХимИст   БЕЛ   ИТ  Мат  БиоАнглийски език ИУЧБълг. език и литератураРуски език 
учителА.К.  Е.В.  Е.Б.  М.А.  И.А.И.Н.  А.К.  М.А. Е.Б. Б.Р.Л. ЛюбеноваА. КръстеваИ. Николов
кабинет202  602  304   406   502605   202   406   304  501100202200
предмет3БЕЛ  Фил  Мат ИТ   ХимИст   БЕЛ   ИТ  Мат  БиоФиз. възп. и спортБълг. език и литератураРуски език 
учителА.К.  Е.В.  Е.Б.  М.А.  И.А.И.Н.  А.К.  М.А. Е.Б. Б.Р.А. ДенчевА. КръстеваИ. Николов
кабинет202  602  304   406   502605   202   406   304  501ФВС1202200
предмет4Ист   БЕЛ   ИТ  Мат  БиоБЕЛ  Фил  Мат ИТ   ХимФиз. възп. и спортМатематикаАнглийски език ИУЧ
учителМ.К. А.К.  М.А. Е.Б. Б.Р.А.К.  Е.В.  Е.Б.  М.А.  И.А.А. ДенчевЕ. БогеваЛ. Любенова
кабинет601   202   406   304  501202  602  304   406   502ФВС1304100
предмет5Ист   БЕЛ   ИТ  Мат  БиоБЕЛ  Фил  Мат ИТ   ХимРуски език ИУЧМатематикаАнглийски език ИУЧ
учителМ.К. А.К.  М.А. Е.Б. Б.Р.А.К.  Е.В.  Е.Б.  М.А.  И.А.И. НиколовЕ. БогеваЛ. Любенова
кабинет601   202   406   304  501202  602  304   406   502200304100
предмет6Английски езикГражд. образованиеРуски език ИУЧРуски език ИУЧАнглийски език ИУЧ
учителЛ. ЛюбеноваЕ. ВретенароваИ. НиколовИ. НиколовЛ. Любенова
кабинет100602200200100
предмет7Английски езикФВС модулРуски език ИУЧРуски език ИУЧ 
учителЛ. ЛюбеноваА. ДенчевИ. НиколовИ. Николов 
кабинет100ФВС1200200