11-ти клас

  11 а, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български ИУЧ Ист ИУЧ Български ИУЧ История иуч Български ИУЧ
2 Български ИУЧ Ист ИУЧ Български ИУЧ История иуч Ист ИУЧ
3 Английски ИУЧ Физическо Немски език ИУЧ Физическо Английски ИУЧ
4 Английски ИУЧ Немски език ИУЧ Немски език ИУЧ Английски ИУЧ Английски ИУЧ
5 Немски език ИУЧ Немски език Английски език Български език Български език
6 Немски език ИУЧ Математика Английски език Немски език Български език
7 Гражданско Математика   Час на класа ФВС модул
           
  11 б, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Ист ИУЧ Български ИУЧ История иуч Български ИУЧ Ист ИУЧ
2 Ист ИУЧ Български ИУЧ История иуч Български ИУЧ Български ИУЧ
3 Физическо Немски език ИУЧ Немски език ИУЧ Английски език Гражданско
4 Математика Немски език ИУЧ Немски език ИУЧ Физическо Немски език
5 Английски ИУЧ Математика Български език ФВС модул Немски език
6 Английски ИУЧ Английски ИУЧ Български език Български език Немски език ИУЧ
7 Английски ИУЧ Английски ИУЧ Английски език Час на класа  
           
  11 в, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български ИУЧ Философия ИУЧ Български ИУЧ Философия ИУЧ Български ИУЧ
2 Български ИУЧ Философия ИУЧ Български ИУЧ Философия ИУЧ Философия ИУЧ
3 Испански език Испански ИУЧ Английски език Испански ИУЧ Български език
4 Испански език Испански ИУЧ Английски език Испански ИУЧ Български език
5 Математика Гражданско Физическо Английски ИУЧ Английски ИУЧ
6 Математика ФВС модул Български език Английски ИУЧ Английски ИУЧ
7   Физическо Испански ИУЧ Час на класа Английски ИУЧ
           
  11 г, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика ИУЧ Информационн ИУЧ Математика ИУЧ Информационн ИУЧ Математика ИУЧ
2 Математика ИУЧ Информационн ИУЧ Математика ИУЧ Информационн ИУЧ Информационн ИУЧ
3 Испански език Английски ИУЧ Български език Испански ИУЧ Български език
4 Испански език Английски ИУЧ Български език Испански ИУЧ ФВС модул
5 Английски ИУЧ Физическо Испански ИУЧ Математика Физическо
6 Английски ИУЧ Гражданско Английски език Математика Испански ИУЧ
7 Английски ИУЧ   Английски език Час на класа Испански ИУЧ
           
  11 д, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Информационн ИУЧ Математика ИУЧ Информационн ИУЧ Математика ИУЧ Информационн ИУЧ
2 Информационн ИУЧ Математика ИУЧ Информационн ИУЧ Математика ИУЧ Математика ИУЧ
3 Английски ИУЧ Български език Френски език ИУЧ Английски език Физическо
4 Английски ИУЧ Български език Френски език ИУЧ Английски език Френски език
5 Физическо Английски ИУЧ Математика Френски език ИУЧ Френски език
6 ФВС модул Английски ИУЧ Математика Френски език ИУЧ Френски език ИУЧ
7   Гражданско Български език Час на класа Английски ИУЧ
           
  11 е, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Биология ИУЧ Химия ИУЧ Биология ИУЧ Химия ИУЧ Химия ИУЧ
2 Биология ИУЧ Химия ИУЧ Биология ИУЧ Химия ИУЧ Биология ИУЧ
3 Руски език Руски език ИУЧ Английски език Математика Английски ИУЧ
4 Руски език Руски език ИУЧ Английски език Математика Английски ИУЧ
5 Руски език ИУЧ Български език Руски език ИУЧ Английски ИУЧ Английски ИУЧ
6 Гражданско Български език Руски език ИУЧ Български език Физическо
7 Физическо Английски ИУЧ ФВС модул Час на класа