11-ти клас

вариант 1
11 a следобед
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Чужд език а
Български ИУЧ
Английски ИУЧ
Български ИУЧ
Ист ИУЧ
Павлина Цветанова Банчева-Колева
Антония Димитрова Кръстева
Даниела Бранимирова Симеонова
Антония Димитрова Кръстева
Ивайло Валентинов Найденов
2
Чужд език а
Български ИУЧ
Английски ИУЧ
Български ИУЧ
Ист ИУЧ
Павлина Цветанова Банчева-Колева
Антония Димитрова Кръстева
Даниела Бранимирова Симеонова
Антония Димитрова Кръстева
Ивайло Валентинов Найденов
3
Български език
ФВС модул
Математика
Английски ИУЧ
ЧЕ ИУЧ а
Антония Димитрова Кръстева
Георги Костов Николов
Емилия Петрова Богева
Даниела Бранимирова Симеонова
Павлина Цветанова Банчева-Колева
4
Български език
ФВС модул
Математика
Английски ИУЧ
ЧЕ ИУЧ а
Антония Димитрова Кръстева
Георги Костов Николов
Емилия Петрова Богева
Даниела Бранимирова Симеонова
Павлина Цветанова Банчева-Колева
5
Физическо
История ИУЧ
ЧЕ ИУЧ а
Ист ИУЧ
Български език
Георги Костов Николов
Момчил Ангелов Кузманов
Павлина Цветанова Банчева-Колева
Ивайло Валентинов Найденов
Антония Димитрова Кръстева
6
Физическо
История ИУЧ
ЧЕ ИУЧ а
Ист ИУЧ
Български език
Георги Костов Николов
Момчил Ангелов Кузманов
Павлина Цветанова Банчева-Колева
Ивайло Валентинов Найденов
Антония Димитрова Кръстева
7
Английски език
ЧЕ ИУЧ а
Даниела Бранимирова Симеонова
Павлина Цветанова Банчева-Колева
8
Английски език
ЧЕ ИУЧ а
Даниела Бранимирова Симеонова
Павлина Цветанова Банчева-Колева
11 б следобед
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Чужд език б
Български ИУЧ
Физическо
Английски ИУЧ
ФВС модул
Василка Сашова Дамянова
Донка Ангелова Гуцова
Георги Костов Николов
Даниела Бранимирова Симеонова
Георги Костов Николов
2
Чужд език б
Български ИУЧ
Физическо
Английски ИУЧ
ФВС модул
Василка Сашова Дамянова
Донка Ангелова Гуцова
Георги Костов Николов
Даниела Бранимирова Симеонова
Георги Костов Николов
3
Български език
Английски ИУЧ
Български език
Български ИУЧ
ЧЕ ИУЧ б
Донка Ангелова Гуцова
Даниела Бранимирова Симеонова
Донка Ангелова Гуцова
Донка Ангелова Гуцова
Василка Сашова Дамянова
4
Български език
Английски ИУЧ
Български език
Български ИУЧ
ЧЕ ИУЧ б
Донка Ангелова Гуцова
Даниела Бранимирова Симеонова
Донка Ангелова Гуцова
Донка Ангелова Гуцова
Василка Сашова Дамянова
5
Английски език
Ист ИУЧ
ЧЕ ИУЧ б
История ИУЧ
Ист ИУЧ
Даниела Бранимирова Симеонова
Ивайло Валентинов Найденов
Василка Сашова Дамянова
Момчил Ангелов Кузманов
Ивайло Валентинов Найденов
6
Английски език
Ист ИУЧ
ЧЕ ИУЧ б
История ИУЧ
Ист ИУЧ
Даниела Бранимирова Симеонова
Ивайло Валентинов Найденов
Василка Сашова Дамянова
Момчил Ангелов Кузманов
Ивайло Валентинов Найденов
7
Математика
ЧЕ ИУЧ б
Емилия Петрова Богева
Василка Сашова Дамянова
8
Математика
ЧЕ ИУЧ б
Емилия Петрова Богева
Василка Сашова Дамянова
11 в следобед
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Чужд език в
Английски ИУЧ
Български ИУЧ
Български ИУЧ
Английски ИУЧ
Ренета Александрова Великова
Даниела Бранимирова Симеонова
Донка Ангелова Гуцова
Донка Ангелова Гуцова
Даниела Бранимирова Симеонова
2
Чужд език в
Английски ИУЧ
Български ИУЧ
Български ИУЧ
Английски ИУЧ
Ренета Александрова Великова
Даниела Бранимирова Симеонова
Донка Ангелова Гуцова
Донка Ангелова Гуцова
Даниела Бранимирова Симеонова
3
Английски език
Философия ИУЧ
Философия ИУЧ
Математика
ЧЕ ИУЧ в
Даниела Бранимирова Симеонова
Елена Тодорова Вретенарова
Елена Тодорова Вретенарова
Емилия Петрова Богева
Ренета Александрова Великова
4
Английски език
Философия ИУЧ
Философия ИУЧ
Математика
ЧЕ ИУЧ в
Даниела Бранимирова Симеонова
Елена Тодорова Вретенарова
Елена Тодорова Вретенарова
Емилия Петрова Богева
Ренета Александрова Великова
5
Български език
Български език
ЧЕ ИУЧ в
ФВС модул
Философия ИУЧ
Донка Ангелова Гуцова
Донка Ангелова Гуцова
Ренета Александрова Великова
Георги Костов Николов
Елена Тодорова Вретенарова
6
Български език
Български език
ЧЕ ИУЧ в
ФВС модул
Философия ИУЧ
Донка Ангелова Гуцова
Донка Ангелова Гуцова
Ренета Александрова Великова
Георги Костов Николов
Елена Тодорова Вретенарова
7
Физическо
ЧЕ ИУЧ в
Георги Костов Николов
Ренета Александрова Великова
8
Физическо
ЧЕ ИУЧ в
Георги Костов Николов
Ренета Александрова Великова
11 г следобед
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Чужд език г
Математика ИУЧ
Английски ИУЧ
Английски ИУЧ
Български език
Мария Христова Николова
Емилия Петрова Богева
Любина Николаева Иванова
Любина Николаева Иванова
Донка Ангелова Гуцова
2
Чужд език г
Математика ИУЧ
Английски ИУЧ
Английски ИУЧ
Български език
Мария Христова Николова
Емилия Петрова Богева
Любина Николаева Иванова
Любина Николаева Иванова
Донка Ангелова Гуцова
3
Физическо
Български език
Информационн ИУЧ
ФВС модул
ЧЕ ИУЧ г
Георги Костов Николов
Донка Ангелова Гуцова
Михаела Александрова Алексиева
Георги Костов Николов
Мария Христова Николова
4
Физическо
Български език
Информационн ИУЧ
ФВС модул
ЧЕ ИУЧ г
Георги Костов Николов
Донка Ангелова Гуцова
Михаела Александрова Алексиева
Георги Костов Николов
Мария Христова Николова
5
Математика
Информационн ИУЧ
ЧЕ ИУЧ г
Математика ИУЧ
Информационн ИУЧ
Емилия Петрова Богева
Михаела Александрова Алексиева
Мария Христова Николова
Емилия Петрова Богева
Михаела Александрова Алексиева
6
Математика
Информационн ИУЧ
ЧЕ ИУЧ г
Математика ИУЧ
Информационн ИУЧ
Емилия Петрова Богева
Михаела Александрова Алексиева
Мария Христова Николова
Емилия Петрова Богева
Михаела Александрова Алексиева
7
Английски език
ЧЕ ИУЧ г
Любина Николаева Иванова
Мария Христова Николова
8
Английски език
ЧЕ ИУЧ г
Любина Николаева Иванова
Мария Христова Николова
11 д следобед
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Чужд език д
Физическо
Информационн ИУЧ
Математика ИУЧ
Информационн ИУЧ
Десислава Александрова Танева
Георги Костов Николов
Михаела Александрова Алексиева
Емилия Петрова Богева
Михаела Александрова Алексиева
2
Чужд език д
Физическо
Информационн ИУЧ
Математика ИУЧ
Информационн ИУЧ
Десислава Александрова Танева
Георги Костов Николов
Михаела Александрова Алексиева
Емилия Петрова Богева
Михаела Александрова Алексиева
3
Математика
Информационн ИУЧ
ФВС модул
Английски ИУЧ
ЧЕ ИУЧ д
Емилия Петрова Богева
Михаела Александрова Алексиева
Георги Костов Николов
Любина Николаева Иванова
Десислава Александрова Танева
4
Математика
Информационн ИУЧ
ФВС модул
Английски ИУЧ
ЧЕ ИУЧ д
Емилия Петрова Богева
Михаела Александрова Алексиева
Георги Костов Николов
Любина Николаева Иванова
Десислава Александрова Танева
5
Английски език
Английски ИУЧ
ЧЕ ИУЧ д
Български език
Математика ИУЧ
Любина Николаева Иванова
Любина Николаева Иванова
Десислава Александрова Танева
Донка Ангелова Гуцова
Емилия Петрова Богева
6
Английски език
Английски ИУЧ
ЧЕ ИУЧ д
Български език
Математика ИУЧ
Любина Николаева Иванова
Любина Николаева Иванова
Десислава Александрова Танева
Донка Ангелова Гуцова
Емилия Петрова Богева
7
Български език
ЧЕ ИУЧ д
Донка Ангелова Гуцова
Десислава Александрова Танева
8
Български език
ЧЕ ИУЧ д
Донка Ангелова Гуцова
Десислава Александрова Танева
11 е следобед
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Чужд език е
Биология ИУЧ
Математика
ФВС модул
Английски ИУЧ
Даниела Ангелова Атанасова
Борислава Бориславова Русинова
Емилия Петрова Богева
Георги Костов Николов
Любина Николаева Иванова
2
Чужд език е
Биология ИУЧ
Математика
ФВС модул
Английски ИУЧ
Даниела Ангелова Атанасова
Борислава Бориславова Русинова
Емилия Петрова Богева
Георги Костов Николов
Любина Николаева Иванова
3
Химия ИУЧ
Химия ИУЧ
Английски език
Български език
ЧЕ ИУЧ е
Ирина Петрова Андонова
Ирина Петрова Андонова
Любина Николаева Иванова
Антония Димитрова Кръстева
Даниела Ангелова Атанасова
4
Химия ИУЧ
Химия ИУЧ
Английски език
Български език
ЧЕ ИУЧ е
Ирина Петрова Андонова
Ирина Петрова Андонова
Любина Николаева Иванова
Антония Димитрова Кръстева
Даниела Ангелова Атанасова
5
Български език
Физическо
ЧЕ ИУЧ е
Английски ИУЧ
Химия ИУЧ
Антония Димитрова Кръстева
Георги Костов Николов
Даниела Ангелова Атанасова
Любина Николаева Иванова
Ирина Петрова Андонова
6
Български език
Физическо
ЧЕ ИУЧ е
Английски ИУЧ
Химия ИУЧ
Антония Димитрова Кръстева
Георги Костов Николов
Даниела Ангелова Атанасова
Любина Николаева Иванова
Ирина Петрова Андонова
7
ЧЕ ИУЧ е
Биология ИУЧ
Даниела Ангелова Атанасова
Борислава Бориславова Русинова
8
ЧЕ ИУЧ е
Биология ИУЧ
Даниела Ангелова Атанасова
Борислава Бориславова Русинова
вариант 2
11 a следобед
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
История иуч
Английски език
ЧЕ ИУЧ а
Ист ИУЧ
Български ИУЧ
Момчил Ангелов Кузманов
Даниела Бранимирова Симеонова
Павлина Цветанова Банчева-Колева
Ивайло Валентинов Найденов
Антония Димитрова Кръстева
2
История иуч
Английски език
ЧЕ ИУЧ а
Ист ИУЧ
Български ИУЧ
Момчил Ангелов Кузманов
Даниела Бранимирова Симеонова
Павлина Цветанова Банчева-Колева
Ивайло Валентинов Найденов
Антония Димитрова Кръстева
3
ЧЕ немски а
Български ИУЧ
Български ИУЧ
Английски ИУЧ
Английски ИУЧ
Павлина Цветанова Банчева-Колева
Антония Димитрова Кръстева
Антония Димитрова Кръстева
Даниела Бранимирова Симеонова
Даниела Бранимирова Симеонова
4
ЧЕ немски а
Български ИУЧ
Български ИУЧ
Английски ИУЧ
Английски ИУЧ
Павлина Цветанова Банчева-Колева
Антония Димитрова Кръстева
Антония Димитрова Кръстева
Даниела Бранимирова Симеонова
Даниела Бранимирова Симеонова
5
Български език
ЧЕ ИУЧ а
Гражданско
Математика
Физическо
Антония Димитрова Кръстева
Павлина Цветанова Банчева-Колева
Елена Тодорова Вретенарова
Емилия Петрова Богева
Георги Костов Николов
6
Български език
ЧЕ ИУЧ а
Гражданско
Математика
Физическо
Антония Димитрова Кръстева
Павлина Цветанова Банчева-Колева
Елена Тодорова Вретенарова
Емилия Петрова Богева
Георги Костов Николов
7
Английски ИУЧ
Час на класа
Даниела Бранимирова Симеонова
Антония Димитрова Кръстева
8
Английски ИУЧ
Час на класа
Даниела Бранимирова Симеонова
Антония Димитрова Кръстева
11 б следобед
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Български език
Български ИУЧ
ЧЕ ИУЧ б
Гражданско
Български ИУЧ
Донка Ангелова Гуцова
Донка Ангелова Гуцова
Василка Сашова Дамянова
Елена Тодорова Вретенарова
Донка Ангелова Гуцова
2
Български език
Български ИУЧ
ЧЕ ИУЧ б
Гражданско
Български ИУЧ
Донка Ангелова Гуцова
Донка Ангелова Гуцова
Василка Сашова Дамянова
Елена Тодорова Вретенарова
Донка Ангелова Гуцова
3
ЧЕ немски б
Английски език
Български ИУЧ
История иуч
Математика
Василка Сашова Дамянова
Даниела Бранимирова Симеонова
Донка Ангелова Гуцова
Момчил Ангелов Кузманов
Емилия Петрова Богева
4
ЧЕ немски б
Английски език
Български ИУЧ
История иуч
Математика
Василка Сашова Дамянова
Даниела Бранимирова Симеонова
Донка Ангелова Гуцова
Момчил Ангелов Кузманов
Емилия Петрова Богева
5
Ист ИУЧ
ЧЕ ИУЧ б
Английски ИУЧ
Английски ИУЧ
Английски ИУЧ
Ивайло Валентинов Найденов
Василка Сашова Дамянова
Даниела Бранимирова Симеонова
Даниела Бранимирова Симеонова
Даниела Бранимирова Симеонова
6
Ист ИУЧ
ЧЕ ИУЧ б
Английски ИУЧ
Английски ИУЧ
Английски ИУЧ
Ивайло Валентинов Найденов
Василка Сашова Дамянова
Даниела Бранимирова Симеонова
Даниела Бранимирова Симеонова
Даниела Бранимирова Симеонова
7
Час на класа
Физическо
Донка Ангелова Гуцова
Георги Костов Николов
8
Час на класа
Физическо
Донка Ангелова Гуцова
Георги Костов Николов
11 в следобед
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Английски език
Физическо
ЧЕ ИУЧ в
Английски ИУЧ
Английски ИУЧ
Даниела Бранимирова Симеонова
Георги Костов Николов
Мария Христова Николова
Даниела Бранимирова Симеонова
Даниела Бранимирова Симеонова
2
Английски език
Физическо
ЧЕ ИУЧ в
Английски ИУЧ
Английски ИУЧ
Даниела Бранимирова Симеонова
Георги Костов Николов
Мария Христова Николова
Даниела Бранимирова Симеонова
Даниела Бранимирова Симеонова
3
ЧЕ испански в
Български език
Английски ИУЧ
Български ИУЧ
Български ИУЧ
Мария Христова Николова
Донка Ангелова Гуцова
Даниела Бранимирова Симеонова
Донка Ангелова Гуцова
Донка Ангелова Гуцова
4
ЧЕ испански в
Български език
Английски ИУЧ
Български ИУЧ
Български ИУЧ
Мария Христова Николова
Донка Ангелова Гуцова
Даниела Бранимирова Симеонова
Донка Ангелова Гуцова
Донка Ангелова Гуцова
5
Математика
ЧЕ ИУЧ в
Български ИУЧ
Философия ИУЧ
Философия ИУЧ
Емилия Петрова Богева
Мария Христова Николова
Донка Ангелова Гуцова
Елена Тодорова Вретенарова
Елена Тодорова Вретенарова
6
Математика
ЧЕ ИУЧ в
Български ИУЧ
Философия ИУЧ
Философия ИУЧ
Емилия Петрова Богева
Мария Христова Николова
Донка Ангелова Гуцова
Елена Тодорова Вретенарова
Елена Тодорова Вретенарова
7
Гражданско
Час на класа
Елена Тодорова Вретенарова
Даниела Бранимирова Симеонова
8
Гражданско
Час на класа
Елена Тодорова Вретенарова
Даниела Бранимирова Симеонова
11 г следобед
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Физическо
Английски език
ЧЕ ИУЧ г
Английски ИУЧ
Английски ИУЧ
Георги Костов Николов
Любина Николаева Иванова
Ренета Александрова Великова
Любина Николаева Иванова
Любина Николаева Иванова
2
Физическо
Английски език
ЧЕ ИУЧ г
Английски ИУЧ
Английски ИУЧ
Георги Костов Николов
Любина Николаева Иванова
Ренета Александрова Великова
Любина Николаева Иванова
Любина Николаева Иванова
3
ЧЕ испански г
Математика
Английски ИУЧ
Математика ИУЧ
Гражданско
Ренета Александрова Великова
Емилия Петрова Богева
Любина Николаева Иванова
Емилия Петрова Богева
Елена Тодорова Вретенарова
4
ЧЕ испански г
Математика
Английски ИУЧ
Математика ИУЧ
Гражданско
Ренета Александрова Великова
Емилия Петрова Богева
Любина Николаева Иванова
Емилия Петрова Богева
Елена Тодорова Вретенарова
5
Информационн ИУЧ
ЧЕ ИУЧ г
Информационн ИУЧ
Български език
Математика ИУЧ
Михаела Александрова Алексиева
Ренета Александрова Великова
Михаела Александрова Алексиева
Донка Ангелова Гуцова
Емилия Петрова Богева
6
Информационн ИУЧ
ЧЕ ИУЧ г
Информационн ИУЧ
Български език
Математика ИУЧ
Михаела Александрова Алексиева
Ренета Александрова Великова
Михаела Александрова Алексиева
Донка Ангелова Гуцова
Емилия Петрова Богева
7
Математика ИУЧ
Час на класа
Емилия Петрова Богева
Емилия Петрова Богева
8
Математика ИУЧ
Час на класа
Емилия Петрова Богева
Емилия Петрова Богева
11 д следобед
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Информационн ИУЧ
Математика
ЧЕ ИУЧ д
Математика ИУЧ
Математика ИУЧ
Михаела Александрова Алексиева
Емилия Петрова Богева
Десислава Александрова Танева
Емилия Петрова Богева
Емилия Петрова Богева
2
Информационн ИУЧ
Математика
ЧЕ ИУЧ д
Математика ИУЧ
Математика ИУЧ
Михаела Александрова Алексиева
Емилия Петрова Богева
Десислава Александрова Танева
Емилия Петрова Богева
Емилия Петрова Богева
3
ЧЕ френски д
Физическо
Математика ИУЧ
Гражданско
Английски ИУЧ
Десислава Александрова Танева
Георги Костов Николов
Емилия Петрова Богева
Елена Тодорова Вретенарова
Любина Николаева Иванова
4
ЧЕ френски д
Физическо
Математика ИУЧ
Гражданско
Английски ИУЧ
Десислава Александрова Танева
Георги Костов Николов
Емилия Петрова Богева
Елена Тодорова Вретенарова
Любина Николаева Иванова
5
Английски език
ЧЕ ИУЧ д
Английски ИУЧ
Английски ИУЧ
Български език
Любина Николаева Иванова
Десислава Александрова Танева
Любина Николаева Иванова
Любина Николаева Иванова
Донка Ангелова Гуцова
6
Английски език
ЧЕ ИУЧ д
Английски ИУЧ
Английски ИУЧ
Български език
Любина Николаева Иванова
Десислава Александрова Танева
Любина Николаева Иванова
Любина Николаева Иванова
Донка Ангелова Гуцова
7
Информационн ИУЧ
Час на класа
Михаела Александрова Алексиева
Любина Николаева Иванова
8
Информационн ИУЧ
Час на класа
Михаела Александрова Алексиева
Любина Николаева Иванова
11 е следобед
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Биология ИУЧ
Биология ИУЧ
ЧЕ ИУЧ е
Физическо
Гражданско
Борислава Бориславова Русинова
Борислава Бориславова Русинова
Даниела Ангелова Атанасова
Георги Костов Николов
Елена Тодорова Вретенарова
2
Биология ИУЧ
Биология ИУЧ
ЧЕ ИУЧ е
Физическо
Гражданско
Борислава Бориславова Русинова
Борислава Бориславова Русинова
Даниела Ангелова Атанасова
Георги Костов Николов
Елена Тодорова Вретенарова
3
ЧЕ руски е
Английски език
Биология ИУЧ
Английски език
Български език
Даниела Ангелова Атанасова
Любина Николаева Иванова
Борислава Бориславова Русинова
Любина Николаева Иванова
Антония Димитрова Кръстева
4
ЧЕ руски е
Английски език
Биология ИУЧ
Английски ИУЧ
Български език
Даниела Ангелова Атанасова
Любина Николаева Иванова
Борислава Бориславова Русинова
Любина Николаева Иванова
Антония Димитрова Кръстева
5
Химия ИУЧ
ЧЕ ИУЧ е
Математика
Химия ИУЧ
Английски ИУЧ
Ирина Петрова Андонова
Даниела Ангелова Атанасова
Емилия Петрова Богева
Ирина Петрова Андонова
Любина Николаева Иванова
6
Химия ИУЧ
ЧЕ ИУЧ е
Математика
Химия ИУЧ
Английски ИУЧ
Ирина Петрова Андонова
Даниела Ангелова Атанасова
Емилия Петрова Богева
Ирина Петрова Андонова
Любина Николаева Иванова
7
Английски ИУЧ
Час на класа
Любина Николаева Иванова
Ирина Петрова Андонова
8
Английски ИУЧ
Час на класа
Любина Николаева Иванова
Ирина Петрова Андонова