12-ти клас

  12 а, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 ЧЕ немски а ЧЕ ИУЧ а ЧЕ ИУЧ а Ист ИУЧ ЧЕ ИУЧ а
2 ЧЕ немски а ЧЕ ИУЧ а ЧЕ ИУЧ а Физическо Български ИУЧ
3 Ист ИУЧ Математика Английски език Български ИУЧ Български език
4 Математика Гражданско Английски език Български ИУЧ Български език
5 Английски ИУЧ Български език История иуч Английски ИУЧ Физическо
6 Български ИУЧ Английски ИУЧ История иуч Английски ИУЧ ФВС модул
7 Български ИУЧ Английски ИУЧ История иуч Час на класа  
           
  12 б, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 ЧЕ немски б ЧЕ ИУЧ б ЧЕ ИУЧ б Физическо ЧЕ ИУЧ б
2 ЧЕ немски б ЧЕ ИУЧ б ЧЕ ИУЧ б Ист ИУЧ ФВС модул
3 Гражданско Български език Български ИУЧ Ист ИУЧ История иуч
4 История иуч Английски ИУЧ Български език Английски ИУЧ Английски ИУЧ
5 История иуч Математика Английски ИУЧ Български ИУЧ Български език
6 Английски език Математика Английски ИУЧ Български ИУЧ Български ИУЧ
7 Английски език   Физическо Час на класа Български ИУЧ
           
  12 в, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 ЧЕ испански в ЧЕ ИУЧ в ЧЕ ИУЧ в Английски език ЧЕ ИУЧ в
2 ЧЕ испански в ЧЕ ИУЧ в ЧЕ ИУЧ в Английски език Гражданско
3 Английски ИУЧ ФВС модул Философия ИУЧ Български ИУЧ Философия ИУЧ
4 Английски ИУЧ Български език Философия ИУЧ Български ИУЧ Български ИУЧ
5 Математика Български език Български ИУЧ Физическо Физическо
6 Философия ИУЧ Философия ИУЧ Български ИУЧ Математика Английски ИУЧ
7 Български език   Английски ИУЧ Час на класа Английски ИУЧ
           
  12 г, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 ЧЕ испански г ЧЕ ИУЧ г ЧЕ ИУЧ г Английски ИУЧ ЧЕ ИУЧ г
2 ЧЕ испански г ЧЕ ИУЧ г ЧЕ ИУЧ г Английски ИУЧ Математика ИУЧ
3 Информационн ИУЧ Математика ИУЧ Информационн ИУЧ Информационн ИУЧ Математика ИУЧ
4 Информационн ИУЧ Математика ИУЧ Информационн ИУЧ Математика ФВС модул
5 Български език Физическо Английски език Математика Гражданско
6 Български език Български език Английски език Физическо Английски ИУЧ
7   Английски ИУЧ Математика ИУЧ Час на класа Английски ИУЧ
           
  12 д, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 ЧЕ френски д ЧЕ ИУЧ д ЧЕ ИУЧ д Математика ИУЧ ЧЕ ИУЧ д
2 ЧЕ френски д ЧЕ ИУЧ д ЧЕ ИУЧ д Математика ИУЧ Английски език
3 Български език Гражданско Математика Английски ИУЧ Английски език
4 Български език Физическо Английски ИУЧ Информационн ИУЧ Английски ИУЧ
5 Информационн ИУЧ Английски ИУЧ Информационн ИУЧ Информационн ИУЧ Математика ИУЧ
6 Информационн ИУЧ Английски ИУЧ Физическо ФВС модул Математика ИУЧ
7 Математика ИУЧ Математика Български език Час на класа  
           
  12 е, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 ЧЕ руски е ЧЕ ИУЧ е ЧЕ ИУЧ е ФВС модул ЧЕ ИУЧ е
2 ЧЕ руски е ЧЕ ИУЧ е ЧЕ ИУЧ е Български език Физическо
3 Математика Английски ИУЧ Химия ИУЧ Математика Биология ИУЧ
4 Гражданско Английски ИУЧ Физическо Английски език Биология ИУЧ
5 Английски ИУЧ Биология ИУЧ Биология ИУЧ Химия ИУЧ Английски език
6 Английски ИУЧ Български език Биология ИУЧ Химия ИУЧ Химия ИУЧ
7 Английски ИУЧ Български език   Час на класа Химия ИУЧ