12-ти клас

вариант 1

           
  12 а, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
0       Час на класа  
1 Физическо Български език Английски ИУЧ Английски ИУЧ Английски ИУЧ
2 Физическо Български език Английски ИУЧ Английски ИУЧ Английски ИУЧ
3 Чужд език а БЕЛ ИУЧ История ИУЧ Английски език Български ИУЧ
4 Чужд език а БЕЛ ИУЧ История ИУЧ Английски език Български ИУЧ
5 Ист ИУЧ Математика ЧЕ ИУЧ а БЕЛ ИУЧ ЧЕ ИУЧ а
6 Ист ИУЧ Математика ЧЕ ИУЧ а БЕЛ ИУЧ ЧЕ ИУЧ а
7     Гражданско Час на класа  
1     Гражданско    
           
  12 б, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
0       Час на класа  
1 Английски ИУЧ Ист ИУЧ Гражданско БЕЛ ИУЧ Физическо
2 Английски ИУЧ Ист ИУЧ Гражданско БЕЛ ИУЧ Физическо
3 Чужд език б Английски език Български ИУЧ Български език Ист ИУЧ
4 Чужд език б Английски език Български ИУЧ Български език Ист ИУЧ
5 Математика БЕЛ ИУЧ ЧЕ ИУЧ б Английски ИУЧ ЧЕ ИУЧ б
6 Математика БЕЛ ИУЧ ЧЕ ИУЧ б Английски ИУЧ ЧЕ ИУЧ б
7   Английски ИУЧ   Час на класа  
1   Английски ИУЧ      
           
  12 в, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
0       Час на класа  
1 Физическо Български език Български ИУЧ Философия ИУЧ Български ИУЧ
2 Физическо Български език Български ИУЧ Философия ИУЧ Български ИУЧ
3 Чужд език в Гражданско Английски ИУЧ Български ИУЧ Английски език
4 Чужд език в Гражданско Английски ИУЧ Български ИУЧ Английски език
5 Английски ИУЧ Английски ИУЧ ЧЕ ИУЧ в Математика ЧЕ ИУЧ в
6 Английски ИУЧ Английски ИУЧ ЧЕ ИУЧ в Математика ЧЕ ИУЧ в
7 Философия ИУЧ     Час на класа  
1 Философия ИУЧ        
           
  12 г, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
0       Час на класа  
1 Математика Математика ИУЧ Математика ИУЧ Английски език Математика ИУЧ
2 Математика Математика ИУЧ Математика ИУЧ Английски език Математика ИУЧ
3 Чужд език г Английски ИУЧ Английски ИУЧ Английски ИУЧ Гражданско
4 Чужд език г Английски ИУЧ Английски ИУЧ Английски ИУЧ Гражданско
5 Български език Информационн ИУЧ ЧЕ ИУЧ г Информационн ИУЧ ЧЕ ИУЧ г
6 Български език Информационн ИУЧ ЧЕ ИУЧ г Информационн ИУЧ ЧЕ ИУЧ г
7 Физическо     Час на класа  
1 Физическо        
           
  12 д, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
0   Информационн ИУЧ   Час на класа  
1 Английски език Физическо Английски ИУЧ Математика ИУЧ Английски ИУЧ
2 Английски език Физическо Английски ИУЧ Математика ИУЧ Английски ИУЧ
3 Чужд език д Математика Математика ИУЧ Информационн ИУЧ Математика ИУЧ
4 Чужд език д Математика Математика ИУЧ Информационн ИУЧ Математика ИУЧ
5 Гражданско Английски ИУЧ ЧЕ ИУЧ д Български език ЧЕ ИУЧ д
6 Гражданско Английски ИУЧ ЧЕ ИУЧ д Български език ЧЕ ИУЧ д
7   Информационн ИУЧ   Час на класа  
           
  12 е, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
0       Час на класа  
1 Биология ИУЧ Английски език Химия ИУЧ Български език Гражданско
2 Биология ИУЧ Английски език Химия ИУЧ Български език Гражданско
3 Чужд език е Химия ИУЧ Физическо Математика Английски ИУЧ
4 Чужд език е Химия ИУЧ Физическо Математика Английски ИУЧ
5 Английски ИУЧ Биология ИУЧ ЧЕ ИУЧ е Английски ИУЧ ЧЕ ИУЧ е
6 Английски ИУЧ Биология ИУЧ ЧЕ ИУЧ е Английски ИУЧ ЧЕ ИУЧ е
7       Час на класа Биология ИУЧ
1         Биология ИУЧ

вариант 2

  12 а, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 История иуч Български език ЧЕ ИУЧ а Математика ФВС модул
2 История иуч Български език ЧЕ ИУЧ а Математика ФВС модул
3 Английски ИУЧ БЕЛ ИУЧ ЧЕ ИУЧ а История иуч ЧЕ ИУЧ а
4 Английски ИУЧ БЕЛ ИУЧ ЧЕ ИУЧ а История иуч ЧЕ ИУЧ а
5 ЧЕ немски а Физическо Английски език Български език Ист ИУЧ
6 ЧЕ немски а Физическо Английски език Български език Ист ИУЧ
7     Български ИУЧ   Английски ИУЧ
1     Български ИУЧ   Английски ИУЧ
           
  12 б, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
0     Физическо    
1 Английски език Математика ЧЕ ИУЧ б Български език ФВС модул
2 Английски език Математика ЧЕ ИУЧ б Български език ФВС модул
3 История иуч Ист ИУЧ ЧЕ ИУЧ б БЕЛ ИУЧ ЧЕ ИУЧ б
4 История иуч Ист ИУЧ ЧЕ ИУЧ б БЕЛ ИУЧ ЧЕ ИУЧ б
5 ЧЕ немски б Български език Български ИУЧ Ист ИУЧ Английски ИУЧ
6 ЧЕ немски б Български език Български ИУЧ Ист ИУЧ Английски ИУЧ
7   Английски ИУЧ Физическо    
1   Английски ИУЧ      
           
  12 в, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Философия ИУЧ Български ИУЧ ЧЕ ИУЧ в Английски ИУЧ Философия ИУЧ
2 Философия ИУЧ Български ИУЧ ЧЕ ИУЧ в Английски ИУЧ Философия ИУЧ
3 ФВС модул Английски ИУЧ ЧЕ ИУЧ в Български ИУЧ ЧЕ ИУЧ в
4 ФВС модул Английски ИУЧ ЧЕ ИУЧ в Български ИУЧ ЧЕ ИУЧ в
5 ЧЕ испански в Английски език Математика Философия ИУЧ Български език
6 ЧЕ испански в Английски език Математика Философия ИУЧ Български език
7 Български език     Физическо  
1 Български език     Физическо  
           
  12 г, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
0     Информационн ИУЧ    
1 Физическо Английски език ЧЕ ИУЧ г Английски ИУЧ Математика ИУЧ
2 Физическо Английски език ЧЕ ИУЧ г Английски ИУЧ Математика ИУЧ
3 Български език Български език ЧЕ ИУЧ г Информационн ИУЧ ЧЕ ИУЧ г
4 Български език Български език ЧЕ ИУЧ г Информационн ИУЧ ЧЕ ИУЧ г
5 ЧЕ испански г Математика ФВС модул Математика ИУЧ Информационн ИУЧ
6 ЧЕ испански г Математика ФВС модул Математика ИУЧ Информационн ИУЧ
7 Английски ИУЧ   Информационн ИУЧ    
1 Английски ИУЧ        
           
  12 д, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
0         Информационн ИУЧ
1 Английски ИУЧ Физическо ЧЕ ИУЧ д ФВС модул Български език
2 Английски ИУЧ Физическо ЧЕ ИУЧ д ФВС модул Български език
3 Математика Математика ИУЧ ЧЕ ИУЧ д Математика ИУЧ ЧЕ ИУЧ д
4 Математика Математика ИУЧ ЧЕ ИУЧ д Математика ИУЧ ЧЕ ИУЧ д
5 ЧЕ френски д Английски ИУЧ Информационн ИУЧ Информационн ИУЧ Английски език
6 ЧЕ френски д Английски ИУЧ Информационн ИУЧ Информационн ИУЧ Английски език
7   Български език     Информационн ИУЧ
1   Български език      
           
  12 е, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Химия ИУЧ ЧЕ ИУЧ е Български език Химия ИУЧ
2 Математика Химия ИУЧ ЧЕ ИУЧ е Български език Химия ИУЧ
3 Английски език Английски ИУЧ ЧЕ ИУЧ е ФВС модул ЧЕ ИУЧ е
4 Английски език Английски ИУЧ ЧЕ ИУЧ е ФВС модул ЧЕ ИУЧ е
5 ЧЕ руски е Български език Английски ИУЧ Химия ИУЧ Биология ИУЧ
6 ЧЕ руски е Български език Английски ИУЧ Химия ИУЧ Биология ИУЧ
7   Физическо   Биология ИУЧ  
1   Физическо   Биология ИУЧ