12-ти клас

Вариант 1
12 a следобед
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
История ИУЧ
Английски ИУЧ
Английски ИУЧ
Английски ИУЧ
ЧЕ ИУЧ а
Момчил Ангелов Кузманов
Ралица Любенова Карлова
Ралица Любенова Карлова
Ралица Любенова Карлова
Павлина Цветанова Банчева-Колева
2
История ИУЧ
Английски ИУЧ
Английски ИУЧ
Английски ИУЧ
ЧЕ ИУЧ а
Момчил Ангелов Кузманов
Ралица Любенова Карлова
Ралица Любенова Карлова
Ралица Любенова Карлова
Павлина Цветанова Банчева-Колева
3
Чужд език а
БЕЛ ИУЧ
Ист ИУЧ
БЕЛ ИУЧ
ФВС модул
Павлина Цветанова Банчева-Колева
Илвие Абипова Конедарева
Ивайло Валентинов Найденов
Илвие Абипова Конедарева
Румяна Кирилова Данева
4
Чужд език а
БЕЛ ИУЧ
Ист ИУЧ
БЕЛ ИУЧ
ФВС модул
Павлина Цветанова Банчева-Колева
Илвие Абипова Конедарева
Ивайло Валентинов Найденов
Илвие Абипова Конедарева
Румяна Кирилова Данева
5
Физическо
Математика
Гражданско
Български език
Български ИУЧ
Румяна Кирилова Данева
Валя Вангелова Кусева
Диляна Петрова Филипова
Илвие Абипова Конедарева
Десислава Руменова Петрова
6
Физическо
Математика
Гражданско
Български език
Български ИУЧ
Румяна Кирилова Данева
Валя Вангелова Кусева
Диляна Петрова Филипова
Илвие Абипова Конедарева
Десислава Руменова Петрова
7
Английски език
ЧЕ ИУЧ а
Ралица Любенова Карлова
Павлина Цветанова Банчева-Колева
8
Английски език
ЧЕ ИУЧ а
Ралица Любенова Карлова
Павлина Цветанова Банчева-Колева
12 б следобед
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Ист ИУЧ
Български език
Гражданско
БЕЛ ИУЧ
ЧЕ ИУЧ б
Ивайло Валентинов Найденов
Илвие Абипова Конедарева
Диляна Петрова Филипова
Илвие Абипова Конедарева
Василка Сашова Дамянова
2
Ист ИУЧ
Български език
Гражданско
БЕЛ ИУЧ
ЧЕ ИУЧ б
Ивайло Валентинов Найденов
Илвие Абипова Конедарева
Диляна Петрова Филипова
Илвие Абипова Конедарева
Василка Сашова Дамянова
3
Чужд език б
Английски ИУЧ
Математика
История ИУЧ
Български ИУЧ
Василка Сашова Дамянова
Ралица Любенова Карлова
Валя Вангелова Кусева
Момчил Ангелов Кузманов
Десислава Руменова Петрова
4
Чужд език б
Английски ИУЧ
Математика
История ИУЧ
Български ИУЧ
Василка Сашова Дамянова
Ралица Любенова Карлова
Валя Вангелова Кусева
Момчил Ангелов Кузманов
Десислава Руменова Петрова
5
Английски език
БЕЛ ИУЧ
Английски ИУЧ
Английски ИУЧ
ФВС модул
Ралица Любенова Карлова
Илвие Абипова Конедарева
Ралица Любенова Карлова
Ралица Любенова Карлова
Асен Тотев Денчев
6
Английски език
БЕЛ ИУЧ
Английски ИУЧ
Английски ИУЧ
ФВС модул
Ралица Любенова Карлова
Илвие Абипова Конедарева
Ралица Любенова Карлова
Ралица Любенова Карлова
Асен Тотев Денчев
7
Физическо
ЧЕ ИУЧ б
Асен Тотев Денчев
Василка Сашова Дамянова
8
Физическо
ЧЕ ИУЧ б
Асен Тотев Денчев
Василка Сашова Дамянова
12 в следобед
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Български език
Философия ИУЧ
Български ИУЧ
Български ИУЧ
ЧЕ ИУЧ в
Десислава Руменова Петрова
Диляна Петрова Филипова
Десислава Руменова Петрова
Десислава Руменова Петрова
Ренета Александрова Великова
2
Български език
Философия ИУЧ
Български ИУЧ
Български ИУЧ
ЧЕ ИУЧ в
Десислава Руменова Петрова
Диляна Петрова Филипова
Десислава Руменова Петрова
Десислава Руменова Петрова
Ренета Александрова Великова
3
Чужд език в
Български ИУЧ
Английски ИУЧ
Английски ИУЧ
Гражданско
Ренета Александрова Великова
Десислава Руменова Петрова
Ралица Любенова Карлова
Ралица Любенова Карлова
Диляна Петрова Филипова
4
Чужд език в
Български ИУЧ
Английски ИУЧ
Английски ИУЧ
Гражданско
Ренета Александрова Великова
Десислава Руменова Петрова
Ралица Любенова Карлова
Ралица Любенова Карлова
Диляна Петрова Филипова
5
Физическо
Английски език
ФВС модул
Философия ИУЧ
Английски ИУЧ
Асен Тотев Денчев
Ралица Любенова Карлова
Асен Тотев Денчев
Диляна Петрова Филипова
Ралица Любенова Карлова
6
Физическо
Английски език
ФВС модул
Философия ИУЧ
Английски ИУЧ
Асен Тотев Денчев
Ралица Любенова Карлова
Асен Тотев Денчев
Диляна Петрова Филипова
Ралица Любенова Карлова
7
Математика
ЧЕ ИУЧ в
Валя Вангелова Кусева
Ренета Александрова Великова
8
Математика
ЧЕ ИУЧ в
Валя Вангелова Кусева
Ренета Александрова Великова
12 г следобед
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Гражданско
Български език
Информационн ИУЧ
Математика ИУЧ
ЧЕ ИУЧ г
Диляна Петрова Филипова
Десислава Руменова Петрова
Юлиян Петров Топалов
Валя Вангелова Кусева
Мария Христова Николова
2
Гражданско
Български език
Информационн ИУЧ
Математика ИУЧ
ЧЕ ИУЧ г
Диляна Петрова Филипова
Десислава Руменова Петрова
Юлиян Петров Топалов
Валя Вангелова Кусева
Мария Христова Николова
3
Чужд език г
Математика ИУЧ
Английски ИУЧ
Физическо
ФВС модул
Мария Христова Николова
Валя Вангелова Кусева
Драгомир Христов Маринов
Асен Тотев Денчев
Асен Тотев Денчев
4
Чужд език г
Математика ИУЧ
Английски ИУЧ
Физическо
ФВС модул
Мария Христова Николова
Валя Вангелова Кусева
Драгомир Христов Маринов
Асен Тотев Денчев
Асен Тотев Денчев
5
Информационн ИУЧ
Английски ИУЧ
Математика ИУЧ
Английски ИУЧ
Математика
Юлиян Петров Топалов
Драгомир Христов Маринов
Валя Вангелова Кусева
Драгомир Христов Маринов
Валя Вангелова Кусева
6
Информационн ИУЧ
Английски ИУЧ
Математика ИУЧ
Английски ИУЧ
Математика
Юлиян Петров Топалов
Драгомир Христов Маринов
Валя Вангелова Кусева
Драгомир Христов Маринов
Валя Вангелова Кусева
7
Английски език
ЧЕ ИУЧ г
Драгомир Христов Маринов
Мария Христова Николова
8
Английски език
ЧЕ ИУЧ г
Драгомир Христов Маринов
Мария Христова Николова
12 д следобед
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Информационн ИУЧ
Математика
Математика ИУЧ
Английски ИУЧ
ЧЕ ИУЧ д
Юлиян Петров Топалов
Валя Вангелова Кусева
Валя Вангелова Кусева
Драгомир Христов Маринов
Десислава Александрова Танева
2
Информационн ИУЧ
Математика
Математика ИУЧ
Английски ИУЧ
ЧЕ ИУЧ д
Юлиян Петров Топалов
Валя Вангелова Кусева
Валя Вангелова Кусева
Драгомир Христов Маринов
Десислава Александрова Танева
3
Чужд език д
Английски ИУЧ
Информационн ИУЧ
Математика ИУЧ
Математика ИУЧ
Десислава Александрова Танева
Драгомир Христов Маринов
Юлиян Петров Топалов
Валя Вангелова Кусева
Валя Вангелова Кусева
4
Чужд език д
Английски ИУЧ
Информационн ИУЧ
Математика ИУЧ
Математика ИУЧ
Десислава Александрова Танева
Драгомир Христов Маринов
Юлиян Петров Топалов
Валя Вангелова Кусева
Валя Вангелова Кусева
5
Английски език
Физическо
Английски ИУЧ
Български език
ФВС модул
Драгомир Христов Маринов
Румяна Кирилова Данева
Драгомир Христов Маринов
Десислава Руменова Петрова
Румяна Кирилова Данева
6
Английски език
Физическо
Английски ИУЧ
Български език
ФВС модул
Драгомир Христов Маринов
Румяна Кирилова Данева
Драгомир Христов Маринов
Десислава Руменова Петрова
Румяна Кирилова Данева
7
Гражданско
ЧЕ ИУЧ д
Диляна Петрова Филипова
Десислава Александрова Танева
8
Гражданско
ЧЕ ИУЧ д
Диляна Петрова Филипова
Десислава Александрова Танева
12 е следобед
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Химия ИУЧ
Английски език
Английски ИУЧ
Химия ИУЧ
ЧЕ ИУЧ е
Ирина Петрова Андонова
Драгомир Христов Маринов
Драгомир Христов Маринов
Ирина Петрова Андонова
Даниела Ангелова Атанасова
2
Химия ИУЧ
Английски език
Английски ИУЧ
Химия ИУЧ
ЧЕ ИУЧ е
Ирина Петрова Андонова
Драгомир Христов Маринов
Драгомир Христов Маринов
Ирина Петрова Андонова
Даниела Ангелова Атанасова
3
Чужд език е
Физическо
Български език
Английски ИУЧ
Английски ИУЧ
Даниела Ангелова Атанасова
Румяна Кирилова Данева
Десислава Руменова Петрова
Драгомир Христов Маринов
Драгомир Христов Маринов
4
Чужд език е
Физическо
Български език
Английски ИУЧ
Английски ИУЧ
Даниела Ангелова Атанасова
Румяна Кирилова Данева
Десислава Руменова Петрова
Драгомир Христов Маринов
Драгомир Христов Маринов
5
Гражданско
Химия ИУЧ
ФВС модул
Математика
Биология ИУЧ
Диляна Петрова Филипова
Ирина Петрова Андонова
Румяна Кирилова Данева
Валя Вангелова Кусева
Борислава Бориславова Русинова
6
Гражданско
Химия ИУЧ
ФВС модул
Математика
Биология ИУЧ
Диляна Петрова Филипова
Ирина Петрова Андонова
Румяна Кирилова Данева
Валя Вангелова Кусева
Борислава Бориславова Русинова
7
Биология ИУЧ
ЧЕ ИУЧ е
Биология ИУЧ
Борислава Бориславова Русинова
Даниела Ангелова Атанасова
Борислава Бориславова Русинова
8
Биология ИУЧ
ЧЕ ИУЧ е
Биология ИУЧ
Борислава Бориславова Русинова
Даниела Ангелова Атанасова
Борислава Бориславова Русинова
вариант 2
12 а следобед
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
ЧЕ немски а
Български език
Английски ИУЧ
БЕЛ ИУЧ
ЧЕ ИУЧ а
Павлина Цветанова Банчева-Колева
Илвие Абипова Конедарева
Ралица Любенова Карлова
Илвие Абипова Конедарева
Павлина Цветанова Банчева-Колева
2
ЧЕ немски а
Български език
Английски ИУЧ
БЕЛ ИУЧ
ЧЕ ИУЧ а
Павлина Цветанова Банчева-Колева
Илвие Абипова Конедарева
Ралица Любенова Карлова
Илвие Абипова Конедарева
Павлина Цветанова Банчева-Колева
3
История иуч
Математика
Ист ИУЧ
Английски ИУЧ
Български ИУЧ
Момчил Ангелов Кузманов
Валя Вангелова Кусева
Ивайло Валентинов Найденов
Ралица Любенова Карлова
Десислава Руменова Петрова
4
История иуч
Математика
Ист ИУЧ
Английски ИУЧ
Български ИУЧ
Момчил Ангелов Кузманов
Валя Вангелова Кусева
Ивайло Валентинов Найденов
Ралица Любенова Карлова
Десислава Руменова Петрова
5
Английски език
История иуч
ЧЕ ИУЧ а
Български език
Физическо
Ралица Любенова Карлова
Момчил Ангелов Кузманов
Павлина Цветанова Банчева-Колева
Илвие Абипова Конедарева
Румяна Кирилова Данева
6
Английски език
История иуч
ЧЕ ИУЧ а
Български език
Физическо
Ралица Любенова Карлова
Момчил Ангелов Кузманов
Павлина Цветанова Банчева-Колева
Илвие Абипова Конедарева
Румяна Кирилова Данева
7
ЧЕ ИУЧ а
Час на класа
Павлина Цветанова Банчева-Колева
Ренета Александрова Великова
8
ЧЕ ИУЧ а
Час на класа
Павлина Цветанова Банчева-Колева
Ренета Александрова Великова
12 б следобед
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
ЧЕ немски б
Ист ИУЧ
Ист ИУЧ
Английски ИУЧ
ЧЕ ИУЧ б
Василка Сашова Дамянова
Ивайло Валентинов Найденов
Ивайло Валентинов Найденов
Ралица Любенова Карлова
Василка Сашова Дамянова
2
ЧЕ немски б
Ист ИУЧ
Ист ИУЧ
Английски ИУЧ
ЧЕ ИУЧ б
Василка Сашова Дамянова
Ивайло Валентинов Найденов
Ивайло Валентинов Найденов
Ралица Любенова Карлова
Василка Сашова Дамянова
3
Английски език
Български език
Английски ИУЧ
Български език
Физическо
Ралица Любенова Карлова
Илвие Абипова Конедарева
Ралица Любенова Карлова
Илвие Абипова Конедарева
Асен Тотев Денчев
4
Английски език
Български език
Английски език
Български език
Физическо
Ралица Любенова Карлова
Илвие Абипова Конедарева
Ралица Любенова Карлова
Илвие Абипова Конедарева
Асен Тотев Денчев
5
История иуч
БЕЛ ИУЧ
ЧЕ ИУЧ б
Математика
Български ИУЧ
Момчил Ангелов Кузманов
Илвие Абипова Конедарева
Василка Сашова Дамянова
Валя Вангелова Кусева
Десислава Руменова Петрова
6
История иуч
БЕЛ ИУЧ
ЧЕ ИУЧ 6
Математика
Български ИУЧ
Момчил Ангелов Кузманов
Илвие Абипова Конедарева
Василка Сашова Дамянова
Валя Вангелова Кусева
Десислава Руменова Петрова
7
ЧЕ ИУЧ 6
Час на класа
Василка Сашова Дамянова
Ралица Любенова Карлова
8
ЧЕ ИУЧ 6
Час на класа
Василка Сашова Дамянова
Ралица Любенова Карлова
12 в следобед
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
ЧЕ испански в
Български език
Български ИУЧ
Български ИУЧ
ЧЕ ИУЧ в
Мария Христова Николова
Десислава Руменова Петрова
Десислава Руменова Петрова
Десислава Руменова Петрова
Мария Христова Николова
2
ЧЕ испански в
Български език
Български ИУЧ
Български ИУЧ
ЧЕ ИУЧ в
Мария Христова Николова
Десислава Руменова Петрова
Десислава Руменова Петрова
Десислава Руменова Петрова
Мария Христова Николова
3
Философия ИУЧ
Английски език
Философия ИУЧ
Математика
Философия ИУЧ
Диляна Петрова Филипова
Ралица Любенова Карлова
Диляна Петрова Филипова
Валя Вангелова Кусева
Диляна Петрова Филипова
4
Философия ИУЧ
Английски език
Философия ИУЧ
Математика
Философия ИУЧ
Диляна Петрова Филипова
Ралица Любенова Карлова
Диляна Петрова Филипова
Валя Вангелова Кусева
Диляна Петрова Филипова
5
Български език
Физическо
ЧЕ ИУЧ в
Английски ИУЧ
Английски ИУЧ
Десислава Руменова Петрова
Асен Тотев Денчев
Мария Христова Николова
Ралица Любенова Карлова
Ралица Любенова Карлова
6
Български език
Физическо
ЧЕ ИУЧ в
Английски ИУЧ
Английски ИУЧ
Десислава Руменова Петрова
Асен Тотев Денчев
Мария Христова Николова
Ралица Любенова Карлова
Ралица Любенова Карлова
7
ЧЕ ИУЧ в
Час на класа
Мария Христова Николова
Диляна Петрова Филипова
8
ЧЕ ИУЧ в
Час на класа
Мария Христова Николова
Диляна Петрова Филипова
12 г следобед
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
ЧЕ испански г
Информационн ИУЧ
Математика ИУЧ
Английски ИУЧ
ЧЕ ИУЧ г
Ренета Александрова Великова
Юлиян Петров Топалов
Валя Вангелова Кусева
Драгомир Христов Маринов
Ренета Александрова Великова
2
ЧЕ испански г
Информационн ИУЧ
Математика ИУЧ
Английски ИУЧ
ЧЕ ИУЧ г
Ренета Александрова Великова
Юлиян Петров Топалов
Валя Вангелова Кусева
Драгомир Христов Маринов
Ренета Александрова Великова
3
Информационн ИУЧ
Английски език
Български език
Информационн ИУЧ
Английски ИУЧ
Юлиян Петров Топалов
Драгомир Христов Маринов
Десислава Руменова Петрова
Юлиян Петров Топалов
Драгомир Христов Маринов
4
Информационн ИУЧ
Английски език
Български език
Информационн ИУЧ
Английски ИУЧ
Юлиян Петров Топалов
Драгомир Христов Маринов
Десислава Руменова Петрова
Юлиян Петров Топалов
Драгомир Христов Маринов
5
Математика
Математика ИУЧ
ЧЕ ИУЧ г
Български език
Физическо
Валя Вангелова Кусева
Валя Вангелова Кусева
Ренета Александрова Великова
Десислава Руменова Петрова
Асен Тотев Денчев
6
Математика
Математика ИУЧ
ЧЕ ИУЧ г
Български език
Физическо
Валя Вангелова Кусева
Валя Вангелова Кусева
Ренета Александрова Великова
Десислава Руменова Петрова
Асен Тотев Денчев
7
ЧЕ ИУЧ г
Час на класа
Ренета Александрова Великова
Валя Вангелова Кусева
8
ЧЕ ИУЧ г
Час на класа
Ренета Александрова Великова
Валя Вангелова Кусева
12 д следобед
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
ЧЕ френски д
Математика
Английски език
Математика ИУЧ
ЧЕ ИУЧ д
Десислава Александрова Танева
Валя Вангелова Кусева
Драгомир Христов Маринов
Валя Вангелова Кусева
Десислава Александрова Танева
2
ЧЕ френски д
Математика
Английски език
Математика ИУЧ
ЧЕ ИУЧ д
Десислава Александрова Танева
Валя Вангелова Кусева
Драгомир Христов Маринов
Валя Вангелова Кусева
Десислава Александрова Танева
3
Български език
Информационн ИУЧ
Физическо
Английски ИУЧ
Математика ИУЧ
Десислава Руменова Петрова
Юлиян Петров Топалов
Румяна Кирилова Данева
Драгомир Христов Маринов
Валя Вангелова Кусева
4
Български език
Информационн ИУЧ
Физическо
Английски ИУЧ
Математика ИУЧ
Десислава Руменова Петрова
Юлиян Петров Топалов
Румяна Кирилова Данева
Драгомир Христов Маринов
Валя Вангелова Кусева
5
Информационн ИУЧ
Български език
ЧЕ ИУЧ д
Информационн ИУЧ
Английски ИУЧ
Юлиян Петров Топалов
Десислава Руменова Петрова
Десислава Александрова Танева
Юлиян Петров Топалов
Драгомир Христов Маринов
6
Информационн ИУЧ
Български език
ЧЕ ИУЧ д
Информационн ИУЧ
Английски ИУЧ
Юлиян Петров Топалов
Десислава Руменова Петрова
Десислава Александрова Танева
Юлиян Петров Топалов
Драгомир Христов Маринов
7
ЧЕ ИУЧ д
Час на класа
Десислава Александрова Танева
Юлиян Петров Топалов
8
ЧЕ ИУЧ д
Час на класа
Десислава Александрова Танева
Юлиян Петров Топалов
12 е следобед
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
ЧЕ руски е
Английски ИУЧ
Биология ИУЧ
Физическо
ЧЕ ИУЧ е
Даниела Ангелова Атанасова
Драгомир Христов Маринов
Борислава Бориславова Русинова
Румяна Кирилова Данева
Даниела Ангелова Атанасова
2
ЧЕ руски е
Английски ИУЧ
Биология ИУЧ
Физическо
ЧЕ ИУЧ е
Даниела Ангелова Атанасова
Драгомир Христов Маринов
Борислава Бориславова Русинова
Румяна Кирилова Данева
Даниела Ангелова Атанасова
3
Химия ИУЧ
Български език
Химия ИУЧ
Български език
Химия ИУЧ
Ирина Петрова Андонова
Десислава Руменова Петрова
Ирина Петрова Андонова
Десислава Руменова Петрова
Ирина Петрова Андонова
4
Химия ИУЧ
Български език
Химия ИУЧ
Български език
Химия ИУЧ
Ирина Петрова Андонова
Десислава Руменова Петрова
Ирина Петрова Андонова
Десислава Руменова Петрова
Ирина Петрова Андонова
5
Английски език
Биология ИУЧ
ЧЕ ИУЧ е
Английски ИУЧ
Математика
Драгомир Христов Маринов
Борислава Бориславова Русинова
Даниела Ангелова Атанасова
Драгомир Христов Маринов
Валя Вангелова Кусева
6
Английски език
Биология ИУЧ
ЧЕ ИУЧ е
Английски ИУЧ
Математика
Драгомир Христов Маринов
Борислава Бориславова Русинова
Даниела Ангелова Атанасова
Драгомир Христов Маринов
Валя Вангелова Кусева
7
ЧЕ ИУЧ е
Час на класа
Даниела Ангелова Атанасова
Борислава Бориславова Русинова
8
ЧЕ ИУЧ е
Час на класа
Даниела Ангелова Атанасова
Борислава Бориславова Русинова