2-ри клас


           
  2 а, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Немски език ИУЧ Физическо Математика Час на класа Математика
2 Немски език ИУЧ Български език Физическо Математика ФУЧ Модул ФВС
3 Изобразително Английски език Български език Родинознание Английски език
4 Изобразително Музика Български език Технологии Английски ИУЧ
5 Български език Математика Музика Български език Български език
6 Български език        
           
  2 б, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Английски ИУЧ Английски език Технологии Час на класа Немски език ИУЧ
2 Изобразително Модул ФВС Математика ФУЧ Физическо Немски език ИУЧ
3 Математика Музика Родинознание Математика Български език
4 Английски език Български език Български език Български език Математика
5 Български език Български език Изобразително Български език Физическо
6     Музика    
           
  2 в, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Музика Испански ИУЧ Физическо Час на класа Модул ФВС
2 Музика Испански ИУЧ Български език Български език Български език
3 Родинознание Физическо Български език Български език Изобразително
4 Технологии Български език Математика Математика Изобразително
5 Математика ФУЧ Български език Английски език Английски език Математика
6       Английски ИУЧ  
           
  2 г, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Музика Математика Математика ФУЧ Английски ИУЧ
2 Математика Български език Музика Родинознание Математика
3 Английски език Английски език Български език Технологии Български език
4 Изобразително Испански ИУЧ Български език Български език Български език
5 Изобразително Испански ИУЧ Модул ФВС Физическо Физическо
6       Час на класа  
           
  2 д, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Български език Математика ФУЧ Математика Физическо
2 Български език Български език Родинознание Английски език Музика
3 Модул ФВС Физическо Технологии Български език Английски ИУЧ
4 Руски език ИУЧ Английски език Изобразително Музика Български език
5 Руски език ИУЧ Математика Изобразително Математика Български език
6       Час на класа  
           
  2 е, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Родинознание Модул ФВС Български език Музика Български език
2 Математика ФУЧ Български език Математика Български език Английски език
3 Технологии Български език Физическо Български език Руски език ИУЧ
4 Английски език Музика Изобразително Английски ИУЧ Руски език ИУЧ
5 Български език Математика Изобразително Математика Физическо
6       Час на класа