2-ри клас


  2 а, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Немски език ИУЧ Физическо Модул ФВС Час на класа Физическо
2 Немски език ИУЧ Технологии Английски език Английски език Български език
3 Математика Математика Български език Математика Български език
4 Български език Околен свят Български език Български език Математика
5 Български език Английски ИУЧ Музика Музика Изобразително
           
  2 б, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Английски ИУЧ Английски език Час на класа Математика
2 Български език Модул ФВС Математика Технологии Български език
3 Немски език ИУЧ Български език Български език Математика Български език
4 Немски език ИУЧ Математика Български език Околен свят Музика
5 Изобразително Музика Физическо Физическо Английски език
           
  2 в, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Музика Технологии Математика Час на класа Английски ИУЧ
2 Математика Математика Български език Музика Модул ФВС
3 Испански ИУЧ Околен свят Български език Математика Български език
4 Испански ИУЧ Български език Физическо Български език Български език
5 Български език Физическо Английски език Английски език Изобразително
           
  2 г, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Физическо Музика Физическо Испански ИУЧ
2 Български език Технологии Български език Български език Испански ИУЧ
3 Английски език Математика Математика Български език Математика
4 Математика Модул ФВС Английски ИУЧ Английски език Музика
5 Изобразително Околен свят Български език Час на класа Български език
           
  2 д, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Изобразително Английски език Български език Музика
2 Руски език ИУЧ Математика Математика Български език Английски език
3 Руски език ИУЧ Български език Околен свят Математика Български език
4 Английски ИУЧ Български език Технологии Физическо Физическо
5 Модул ФВС Музика Български език Час на класа Български език
           
  2 е, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Английски език Физическо Математика Английски език
2 Български език Математика Околен свят Български език Музика
3 Физическо Български език Математика Модул ФВС Математика
4 Руски език ИУЧ Български език Технологии Музика Изобразително
5 Руски език ИУЧ Английски ИУЧ Български език Час на класа Български език