2-ри клас

2 А СУТРИН
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Немски език ИУЧ
Български език
Математика
Английски език
Български език
2
Немски език ИУЧ
Български език
Модул ФВС
Български език
Математика
3
Музика
Английски език
Български език
Технологии
Физическо
4
Български език
Физическо
Изобразително
Околен свят
Математика
5
Български език
Музика
Изобразително
Час на класа
Английски ИУЧ
2 б сутрин
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Български език
Изобразително
Околен свят
Български език
Музика
2
Английски език
Български език
Технологии
Български език
Математика
3
Немски език ИУЧ
Български език
Математика
Физическо
Физическо
4
Немски език ИУЧ
Математика
Английски ИУЧ
Изобразително
Български език
5
Музика
Английски език
Модул ФВС
Час на класа
Български език
2 в сутрин
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Английски език
Околен свят
Български език
Български език
Музика
2
Физическо
Технологии
Английски език
Български език
Математика
3
Изобразително
Математика
Математика
Английски ИУЧ
Испански ИУЧ
4
Български език
Български език
Музика
Модул ФВС
Испански ИУЧ
5
Български език
Български език
Физическо
Час на класа
Изобразително
2 г следобед
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Испански ИУЧ
Български език
Математика
Час на класа
Английски ИУЧ
2
Испански ИУЧ
Модул ФВС
Английски език
Физическо
Музика
3
Музика
Математика
Изобразително
Английски език
Математика
4
Български език
Технологии
Изобразително
Български език
Български език
5
Физическо
Околен свят
Български език
Български език
Български език
2 д следобед
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Изобразително
Физическо
Модул ФВС
Час на класа
Физическо
2
Изобразително
Български език
Околен свят
Математика
Английски ИУЧ
3
Руски език ИУЧ
Български език
Технологии
Български език
Български език
4
Руски език ИУЧ
Музика
Математика
Български език
Математика
5
Български език
Английски език
Български език
Музика
Английски език
2 е следобед
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Руски език ИУЧ
Околен свят
Английски ИУЧ
Час на класа
Изобразително
2
Руски език ИУЧ
Технологии
Модул ФВС
Английски език
Изобразително
3
Физическо
Математика
Математика
Физическо
Български език
4
Български език
Български език
Български език
Математика
Английски език
5
Български език
Музика
Български език
Български език
Музика