3-ти клас


  3 а, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Музика Английски език Компютърно Български език Музика
2 Български език Ч. и об. Ч. и прир. Български език Математика
3 Ч. и об. Български език Английски език Математика Английски език
4 Физическо Изобразително Математика Физическо Български език
5 Немски език ИУЧ Физическо Технологии Изобразително Български език
6 Немски език ИУЧ   Български език Час на класа Модул ФВС
           
  3 б, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Английски език Български език Ч. и прир. Немски език ИУЧ Български език
2 Ч. и об. Български език Математика Немски език ИУЧ Български език
3 Модул ФВС Математика Технологии Физическо Математика
4 Български език Музика Компютърно Ч. и об. Физическо
5 Български език Изобразително Музика Български език Английски език
6   Изобразително Физическо Час на класа Английски език
           
  3 в, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Музика Математика Час на класа Изобразително
2 Български език Ч. и об. Английски език Български език Изобразително
3 Математика Физическо Физическо Математика Испански ИУЧ
4 Ч. и прир. Български език Български език Английски език Испански ИУЧ
5 Компютърно Български език Български език Физическо Ч. и об.
6 Технологии Английски език   Модул ФВС Музика
           
  3 г, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Руски език ИУЧ Английски език Български език Английски език
2 Български език Руски език ИУЧ Математика Ч. и об. Математика
3 Математика Музика Технологии Изобразително Физическо
4 Ч. и об. Модул ФВС Физическо Изобразително Български език
5 Английски език Български език Ч. и прир. Час на класа Български език
6 Физическо Български език Компютърно   Музика
           
  3 д, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Технологии Български език Български език Български език Български език
2 Математика Български език Музика Български език Математика
3 Ч. и прир. Руски език ИУЧ Английски език Математика Ч. и об.
4 Компютърно Руски език ИУЧ Английски език Изобразително Музика
5 Физическо Ч. и об. Модул ФВС Изобразително Физическо
6 Английски език Физическо Български език Час на класа