3-ти клас

           
  3 а, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Ч. и об. Изобразително Час на класа Ч. и прир.
2 Български език Английски език Изобразително Ч. и об. Математика
3 Немски език ИУЧ Математика Английски език Английски език Технологии
4 Немски език ИУЧ Физическо Български език Модул ФВС Български език
5 Физическо Български език Физическо Компютърно Български език
6   Български език Математика Музика Немски език ИУЧ
           
  3 б, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Математика Английски език Час на класа Български език
2 Български език Ч. и прир. Физическо Компютърно Български език
3 Математика Технологии Математика Физическо Немски език ИУЧ
4 Изобразително Български език Български език Ч. и об. Немски език ИУЧ
5 Немски език ИУЧ Музика Български език Английски език Физическо
6 Изобразително Модул ФВС Ч. и об. Английски език  
           
  3 в, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Български език Български език Час на класа Изобразително
2 Ч. и прир. Български език Български език Ч. и об. Изобразително
3 Технологии Испански ИУЧ Испански ИУЧ Математика Физическо
4 Компютърно Английски език Испански ИУЧ Английски език Български език
5 Български език Модул ФВС Английски език Български език Ч. и об.
6 Физическо   Физическо Музика Математика
           
  3 г, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Физическо Физическо Испански ИУЧ Час на класа Музика
2 Математика Английски език Испански ИУЧ Български език Английски език
3 Български език Модул ФВС Математика Ч. и об. Ч. и об.
4 Български език Испански ИУЧ Ч. и прир. Компютърно Изобразително
5 Изобразително Математика Технологии Физическо Български език
6   Български език Български език Английски език Български език
           
  3 д, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Руски език ИУЧ Математика Модул ФВС Час на класа Руски език ИУЧ
2 Физическо Български език Български език Математика Руски език ИУЧ
3 Български език Български език Български език Ч. и прир. Английски език
4 Български език Ч. и об. Математика Технологии Физическо
5 Английски език Английски език Музика Български език Ч. и об.
6 Изобразително Изобразително   Физическо Компютърно
           
  3 е, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Компютърно Ч. и об. Математика Час на класа Ч. и об.
2 Руски език ИУЧ Модул ФВС Ч. и прир. Физическо Физическо
3 Руски език ИУЧ Български език Технологии Математика Руски език ИУЧ
4 Физическо Български език Български език Български език Изобразително
5 Музика Изобразително Английски език Български език Английски език
6 Български език Математика Английски език   Български език