4-ти клас

           
  4 а, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Английски език Компютърно Математика Немски език ИУЧ Музика
2 Английски език Математика Изобразително Немски език ИУЧ Ч. и прир.
3 Български език Ч. и об. Изобразително Български език Математика
4 Ч. и прир. Физическо БЕЛ ФУЧ Математика Физическо
5 Математика ФУЧ Български език Български език Физическо Български език
6 Технологии Български език Английски език Час на класа Български език
7 Модул ФВС        
           
  4 б, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Български език Математика Математика Английски език
2 Български език Български език Български език Изобразително Ч. и об.
3 БЕЛ ФУЧ Компютърно Английски език Немски език ИУЧ Български език
4 Физическо Ч. и прир. Ч. и прир. Немски език ИУЧ Български език
5 Английски език Математика ФУЧ Физическо Български език Математика
6 Изобразително Технологии Музика Час на класа Физическо
7   Модул ФВС      
           
  4 в, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Ч. и прир. Английски език Български език БЕЛ ФУЧ Български език
2 Физическо Математика Ч. и об. Български език Физическо
3 Английски език Български език Изобразително Математика Компютърно
4 Математика Български език Изобразително Английски език Ч. и прир.
5 Български език Физическо Математика Музика Математика ФУЧ
6 Български език Испански ИУЧ Испански ИУЧ Час на класа Технологии
7     Модул ФВС    
           
  4 г, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Компютърно Български език Английски език Български език Математика
2 Математика БЕЛ ФУЧ Български език Ч. и об. Ч. и прир.
3 Руски език ИУЧ Математика Български език Математика Музика
4 Български език Изобразително Ч. и прир. Физическо Английски език
5 Български език Изобразително Математика ФУЧ Английски език Български език
6 Физическо Физическо Технологии Час на класа Руски език ИУЧ
7         Модул ФВС
           
  4 д, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Български език Български език Български език Ч. и прир.
2 Математика Физическо Български език Български език Математика ФУЧ
3 Ч. и об. БЕЛ ФУЧ Математика Компютърно Технологии
4 Изобразително Математика Изобразително Математика Български език
5 Физическо Английски език Английски език Ч. и прир. Руски език ИУЧ
6 Руски език ИУЧ Английски език Физическо Час на класа Музика
7       Модул ФВС