4-ти клас


  4 а, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
7     Модул ФВС    
1 Български език Немски език ИУЧ Физическо Технологии Английски език
2 Български език Немски език ИУЧ Ч. и об. Математика ИУЧ Английски език
3 Физическо Математика Английски език Ч. и прир. Физическо
4 Ч. и прир. Български език Математика Компютърно Математика
5 Математика Изобразително Български език Български език Български език
6 Музика Изобразително Български език Час на класа Български ИУЧ
           
  4 б, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
7   Модул ФВС      
1 Български език Физическо Български език Английски език Физическо
2 Физическо Математика Български език Ч. и об. Музика
3 Английски език Немски език ИУЧ Технологии Математика Математика
4 Математика Немски език ИУЧ Математика ИУЧ Български език Английски език
5 Изобразително Ч. и прир. Ч. и прир. Български език Български език
6 Изобразително Български език Компютърно Час на класа Български ИУЧ
           
  4 в, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
7 Модул ФВС        
1 Физическо Технологии Ч. и об. Физическо Математика
2 Български език Ч. и прир. Математика Математика Физическо
3 Български език Математика ИУЧ Български език Английски език Български език
4 Математика Компютърно Български ИУЧ Английски език Български език
5 Испански ИУЧ Български език Изобразително Ч. и прир. Музика
6 Испански ИУЧ Български език Изобразително Час на класа Английски език
           
  4 г, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Испански ИУЧ Български език Английски език Час на класа Български ИУЧ
2 Испански ИУЧ Български език Английски език Математика Български език
3 Математика Математика Компютърно Български език Английски език
4 Български език Физическо Математика ИУЧ Български език Математика
5 Български език Ч. и об. Ч. и прир. Изобразително Физическо
6 Физическо Музика Технологии Изобразително Ч. и прир.
7 Модул ФВС        
           
  4 д, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Английски език Математика Математика ИУЧ Математика Изобразително
2 Английски език Математика Ч. и прир. Математика Изобразително
3 Ч. и прир. Ч. и об. Технологии Руски език ИУЧ Български език
4 Български език Български език Компютърно Руски език ИУЧ Български език
5 Физическо Физическо Български език Музика Английски език
6 Български език Български ИУЧ Български език Час на класа Физическо
7         Модул ФВС
           
  4 е, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български ИУЧ Компютърно Изобразително Руски език ИУЧ Български език
2 Български език Ч. и прир. Изобразително Руски език ИУЧ Български език
3 Математика Математика ИУЧ Математика Математика Математика
4 Физическо Технологии Английски език Ч. и прир. Физическо
5 Ч. и об. Български език Български език Български език Английски език
6 Английски език Физическо Български език Час на класа Музика
7   Модул ФВС