Вариант 1

 5 а, следобед    
 ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетък
1МатематикаМатематикаЧовекътАнглийски езикИзобразително
2МатематикаМатематикаЧовекътАнглийски езикИзобразително
3Английски езикБългарски езикКомпютърноМузикаЧовекът
4Английски езикБългарски езикКомпютърноМузикаЧовекът
5ИсторияФизическоТехнологииБългарски езикНемски език ИУЧ
6ИсторияФизическоТехнологииБългарски езикНемски език ИУЧ
7ФВС модул    
8ФВС модул    
      
 5 б, следобед    
 ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетък
1ИсторияАнглийски езикМатематикаТехнологииЧовекът
2ИсторияАнглийски езикМатематикаТехнологииЧовекът
3Български езикКомпютърноНемски език ИУЧЧовекътИзобразително
4Български езикКомпютърноНемски език ИУЧЧовекътИзобразително
5ФизическоБългарски езикМузикаАнглийски езикМатематика
6ФизическоБългарски езикМузикаАнглийски езикМатематика
7 ФВС модул   
8 ФВС модул   
      
 5 в, следобед    
 ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетък
1Английски езикБългарски езикНемски език ИУЧМатематикаБългарски език
2Английски езикБългарски езикНемски език ИУЧМатематикаБългарски език
3ФизическоАнглийски езикИсторияЧовекътТехнологии
4ФизическоАнглийски езикИсторияЧовекътТехнологии
5МатематикаМузикаБългарски езикИзобразителноЧовекът
6МатематикаМузикаБългарски езикИзобразителноЧовекът
7  ФВС модул  
8  ФВС модул  
      
 5 г, следобед    
 ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетък
1Български езикМатематикаМузикаЧовекътЧовекът
2Български езикМатематикаМузикаЧовекътЧовекът
3МатематикаФизическоБългарски езикАнглийски езикБългарски език
4МатематикаФизическоБългарски езикАнглийски езикБългарски език
5ИзобразителноАнглийски езикИсторияИспански ИУЧТехнологии
6ИзобразителноАнглийски езикИсторияИспански ИУЧТехнологии
7   ФВС модул 
8   ФВС модул 
      
 5 д, следобед    
 ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетък
1МатематикаАнглийски езикРуски език ИУЧБългарски езикБългарски език
2МатематикаАнглийски езикРуски език ИУЧБългарски езикБългарски език
3Английски езикБългарски езикЧовекътИзобразителноМузика
4Английски езикБългарски езикЧовекътИзобразителноМузика
5ЧовекътТехнологииФизическоМатематикаИстория
6ЧовекътТехнологииФизическоМатематикаИстория
7ФВС модул    
8ФВС модул    
      
 5 е, следобед    
 ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетък
1Английски езикБългарски езикФизическоАнглийски езикРуски език ИУЧ
2Английски езикБългарски езикФизическоАнглийски езикРуски език ИУЧ
3ИзобразителноМатематикаБългарски езикТехнологииИстория
4ИзобразителноМатематикаБългарски езикТехнологииИстория
5МатематикаЧовекътЧовекътБългарски езикМузика
6МатематикаЧовекътЧовекътБългарски езикМузика
7 ФВС модул   
8 ФВС модул   
      
 5 ж, следобед    
 ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетък
1ИзобразителноЧовекътАнглийски езикМатематикаИстория
2ИзобразителноЧовекътАнглийски езикМатематикаИстория
3ЧовекътФизическоТехнологииБългарски езикАнглийски език
4ЧовекътФизическоТехнологииБългарски езикАнглийски език
5Български езикБългарски езикРуски език ИУЧМузикаМатематика
6Български езикБългарски езикРуски език ИУЧМузикаМатематика
7    ФВС модул
8    ФВС модул
      

Вариант 2

      
 5 а, следобед    
 ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетък
1Английски езикФизическоЧовекътФизическоНемски език ИУЧ
2Английски езикФизическоЧовекътФизическоНемски език ИУЧ
3Български езикГеографияБългарски езикИсторияИзобразително
4Български езикГеографияБългарски езикИсторияИзобразително
5МатематикаБългарски езикМузикаМатематикаМатематика
6МатематикаБългарски езикМузикаМатематикаМатематика
7   Час на класа 
8   Час на класа 
      
 5 б, следобед    
 ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетък
1Български езикБългарски езикМатематикаБългарски езикМузика
2Български езикБългарски езикМатематикаБългарски езикМузика
3МатематикаМатематикаГеографияФизическоИстория
4МатематикаМатематикаГеографияФизическоИстория
5Английски езикФизическоИзобразителноЧовекътНемски език ИУЧ
6Английски езикФизическоИзобразителноЧовекътНемски език ИУЧ
7   Час на класа 
8   Час на класа 
      
 5 в, следобед    
 ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетък
1ИзобразителноГеографияМатематикаИсторияМатематика
2ИзобразителноГеографияМатематикаИсторияМатематика
3ЧовекътМатематикаФизическоКомпютърноНемски език ИУЧ
4ЧовекътМатематикаФизическоКомпютърноНемски език ИУЧ
5Български езикАнглийски езикБългарски езикФизическоМузика
6Български езикАнглийски езикБългарски езикФизическоМузика
7   Час на класа 
8   Час на класа 
      
 5 г, следобед    
 ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетък
1МатематикаМузикаФизическоАнглийски езикИстория
2МатематикаМузикаФизическоАнглийски езикИстория
3ГеографияФизическоИспански ИУЧЧовекътМатематика
4ГеографияФизическоИспански ИУЧЧовекътМатематика
5ИзобразителноКомпютърноМатематикаБългарски езикБългарски език
6ИзобразителноКомпютърноМатематикаБългарски езикБългарски език
7   Час на класа 
8   Час на класа 
      
 5 д, следобед    
 ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетък
1ГеографияИзобразителноМатематикаКомпютърноЧовекът
2ГеографияИзобразителноМатематикаКомпютърноЧовекът
3МатематикаМатематикаФизическоФизическоРуски език ИУЧ
4МатематикаМатематикаФизическоФизическоРуски език ИУЧ
5МузикаБългарски езикИсторияАнглийски езикБългарски език
6МузикаБългарски езикИсторияАнглийски езикБългарски език
7   Час на класа 
8   Час на класа 
      
 5 е, следобед    
 ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетък
1Български езикБългарски езикИзобразителноФизическоМатематика
2Български езикБългарски езикИзобразителноФизическоМатематика
3ФизическоКомпютърноЧовекътАнглийски езикМузика
4ФизическоКомпютърноЧовекътАнглийски езикМузика
5МатематикаМатематикаРуски език ИУЧИсторияГеография
6МатематикаМатематикаРуски език ИУЧИсторияГеография
7   Час на класа 
8   Час на класа 
      
 5 ж, следобед    
 ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетък
1КомпютърноМатематикаБългарски езикЧовекътМатематика
2КомпютърноМатематикаБългарски езикЧовекътМатематика
3ИзобразителноФизическоРуски език ИУЧМатематикаБългарски език
4ИзобразителноФизическоРуски език ИУЧМатематикаБългарски език
5Английски езикГеографияФизическоМузикаИстория
6Английски езикГеографияФизическоМузикаИстория
7   Час на класа 
8   Час на класа