5-ти клас

ВАРИАНТ 1
5 А СУТРИН
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Български език
Технологии
Изобразително
Български език
Немски език ИУЧ
Борислава Бориславова Петрова
Асен Асенов Наков
Диана Василева Соколова
Борислава Бориславова Петрова
Ваня Ангелова Григорова
2
Български език
Технологии
Изобразително
Български език
Немски език ИУЧ
Борислава Бориславова Петрова
Асен Асенов Наков
Диана Василева Соколова
Борислава Бориславова Петрова
Ваня Ангелова Григорова
3
География
Математика
Български език
Компютърно
Музика
Себиха Алмазова Метушева
Таня Радоева Белясин
Борислава Бориславова Петрова
Силвия Георгиева Илиева
Александър Петров Митев
4
География
Математика
Български език
Компютърно
Музика
Себиха Алмазова Метушева
Таня Радоева Белясин
Борислава Бориславова Петрова
Силвия Георгиева Илиева
Александър Петров Митев
5
Английски ИУЧ
История
Английски език
Човекът
Математика
Мариана Григорова Петкова
Стоян Росенов Шиваров
Мариана Григорова Петкова
Ива Петрова Петрова
Таня Радоева Белясин
6
Английски ИУЧ
История
Английски език
Човекът
Математика
Мариана Григорова Петкова
Стоян Росенов Шиваров
Мариана Григорова Петкова
Ива Петрова Петрова
Таня Радоева Белясин
7
Физическо
Час на класа
7
Мария Николова Николова
Ива Петрова Петрова
8
Физическо
Час на класа
Мария Николова Николова
Ива Петрова Петрова
5 б сутрин
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Английски език
Математика
История
Компютърно
Изобразително
Мариана Григорова Петкова
Таня Радоева Белясин
Стоян Росенов Шиваров
Силвия Георгиева Илиева
Диана Василева Соколова
2
Английски език
Математика
История
Компютърно
Изобразително
Мариана Григорова Петкова
Таня Радоева Белясин
Стоян Росенов Шиваров
Силвия Георгиева Илиева
Диана Василева Соколова
3
Български език
Английски ИУЧ
Технологии
Човекът
Български език
Борислава Бориславова Петрова
Мариана Григорова Петкова
Асен Асенов Наков
Ива Петрова Петрова
Борислава Бориславова Петрова
4
Български език
Английски ИУЧ
Технологии
Човекът
Български език
Борислава Бориславова Петрова
Мариана Григорова Петкова
Асен Асенов Наков
Ива Петрова Петрова
Борислава Бориславова Петрова
5
География
Физическо
Математика
Час на класа
Немски език ИУЧ
Себиха Алмазова Метушева
Мария Николова Николова
Таня Радоева Белясин
Борислава Бориславова Петрова
Ваня Ангелова Григорова
6
География
Физическо
Математика
Час на класа
Немски език ИУЧ
Себиха Алмазова Метушева
Мария Николова Николова
Таня Радоева Белясин
Борислава Бориславова Петрова
Ваня Ангелова Григорова
7
Музика
Български език
7
Александър Петров Митев
Борислава Бориславова Петрова
8
Музика
Български език
Александър Петров Митев
Борислава Бориславова Петрова
5 в сутрин
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
География
Изобразително
Български език
История
Български език
Йордан Петков Йорданов
Диана Василева Соколова
Борислава Бориславова Петрова
Стоян Росенов Шиваров
Борислава Бориславова Петрова
2
География
Изобразително
Български език
История
Български език
Йордан Петков Йорданов
Диана Василева Соколова
Борислава Бориславова Петрова
Стоян Росенов Шиваров
Борислава Бориславова Петрова
3
Математика
Български език
Английски ИУЧ
Човекът
Немски език ИУЧ
Рая Цветанова Ганева
Борислава Бориславова Петрова
Мариана Григорова Петкова
Мария Стойчева Георгиева
Ваня Ангелова Григорова
4
Математика
Български език
Английски ИУЧ
Човекът
Немски език ИУЧ
Рая Цветанова Ганева
Борислава Бориславова Петрова
Мариана Григорова Петкова
Мария Стойчева Георгиева
Ваня Ангелова Григорова
5
Музика
Английски език
Физическо
Математика
Технологии
Александър Петров Митев
Мариана Григорова Петкова
Мария Николова Николова
Рая Цветанова Ганева
Асен Асенов Наков
6
Музика
Английски език
Физическо
Математика
Технологии
Александър Петров Митев
Мариана Григорова Петкова
Мария Николова Николова
Рая Цветанова Ганева
Асен Асенов Наков
7
Компютърно
Час на класа
Силвия Георгиева Илиева
Йордан Петков Йорданов
8
Компютърно
Час на класа
Силвия Георгиева Илиева
Йордан Петков Йорданов
5 г сутрин
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Изобразително
Английски ИУЧ
Испански ИУЧ
Технологии
Музика
Диана Василева Соколова
Мариана Григорова Петкова
Радослава Каменова Кирилова
Асен Асенов Наков
Александър Петров Митев
2
Изобразително
Английски ИУЧ
Испански ИУЧ
Технологии
Музика
Диана Василева Соколова
Мариана Григорова Петкова
Радослава Каменова Кирилова
Асен Асенов Наков
Александър Петров Митев
3
Английски език
Компютърно
География
Български език
Математика
Мариана Григорова Петкова
Силвия Георгиева Илиева
Себиха Алмазова Метушева
Борислава Бориславова Петрова
Рая Цветанова Ганева
4
Английски език
Компютърно
География
Български език
Математика
Мариана Григорова Петкова
Силвия Георгиева Илиева
Себиха Алмазова Метушева
Борислава Бориславова Петрова
Рая Цветанова Ганева
5
Математика
Български език
История
Човекът
Български език
Рая Цветанова Ганева
Борислава Бориславова Петрова
Стоян Росенов Шиваров
Мария Стойчева Георгиева
Борислава Бориславова Петрова
6
Математика
Български език
История
Човекът
Български език
Рая Цветанова Ганева
Борислава Бориславова Петрова
Стоян Росенов Шиваров
Мария Стойчева Георгиева
Борислава Бориславова Петрова
7
Физическо
Час на класа
Мария Николова Николова
Александър Петров Митев
8
Физическо
Час на класа
Мария Николова Николова
Александър Петров Митев
5 д сутрин
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Български език
Математика
Български език
Музика
Човекът
Радка Ангелова Караджова
Елена Михайлова Колева
Радка Ангелова Караджова
Александър Петров Митев
Мария Стойчева Георгиева
2
Български език
Математика
Български език
Музика
Човекът
Радка Ангелова Караджова
Елена Михайлова Колева
Радка Ангелова Караджова
Александър Петров Митев
Мария Стойчева Георгиева
3
Математика
История
Английски език
Английски ИУЧ
Технологии
Елена Михайлова Колева
Стоян Росенов Шиваров
Антоанета Станиславова Милушева
Антоанета Станиславова Милушева
Асен Асенов Наков
4
Математика
История
Английски език
Английски ИУЧ
Технологии
Елена Михайлова Колева
Стоян Росенов Шиваров
Антоанета Станиславова Милушева
Антоанета Станиславова Милушева
Асен Асенов Наков
5
Компютърно
География
Изобразително
Български език
Руски език ИУЧ
Силвия Георгиева Илиева
Себиха Алмазова Метушева
Диана Василева Соколова
Радка Ангелова Караджова
Надежда Найденова Иванова
6
Компютърно
География
Изобразително
Български език
Руски език ИУЧ
Силвия Георгиева Илиева
Себиха Алмазова Метушева
Диана Василева Соколова
Радка Ангелова Караджова
Надежда Найденова Иванова
7
Физическо
Час на класа
Стефка Иванова Агова
Мария Стойчева Георгиева
8
Физическо
Час на класа
Стефка Иванова Агова
Мария Стойчева Георгиева
5 е сутрин
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Технологии
Български език
Компютърно
Английски ИУЧ
Руски език ИУЧ
Асен Асенов Наков
Радка Ангелова Караджова
Силвия Георгиева Илиева
Антоанета Станиславова Милушева
Надежда Найденова Иванова
2
Технологии
Български език
Компютърно
Английски ИУЧ
Руски език ИУЧ
Асен Асенов Наков
Радка Ангелова Караджова
Силвия Георгиева Илиева
Антоанета Станиславова Милушева
Надежда Найденова Иванова
3
Български език
География
История
Физическо
Човекът
Радка Ангелова Караджова
Себиха Алмазова Метушева
Стоян Росенов Шиваров
Стефка Иванова Агова
Мария Стойчева Георгиева
4
Български език
География
История
Физическо
Човекът
Радка Ангелова Караджова
Себиха Алмазова Метушева
Стоян Росенов Шиваров
Стефка Иванова Агова
Мария Стойчева Георгиева
5
Английски език
Математика
Български език
Математика
Изобразително
Антоанета Станиславова Милушева
Юлия Георгиева Николова-Георгиева
Радка Ангелова Караджова
Юлия Георгиева Николова-Георгиева
Диана Василева Соколова
6
Английски език
Математика
Български език
Математика
Изобразително
Антоанета Станиславова Милушева
Юлия Георгиева Николова-Георгиева
Радка Ангелова Караджова
Юлия Георгиева Николова-Георгиева
Диана Василева Соколова
7
Музика
Час на класа
Александър Петров Митев
Юлия Георгиева Николова-Георгиева
8
Музика
Час на класа
Александър Петров Митев
Юлия Георгиева Николова-Георгиева
5 ж сутрин
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Компютърно
История
География
Човекът
Технологии
Силвия Георгиева Илиева
Стоян Росенов Шиваров
Себиха Алмазова Метушева
Мария Стойчева Георгиева
Асен Асенов Наков
2
Компютърно
История
География
Човекът
Технологии
Силвия Георгиева Илиева
Стоян Росенов Шиваров
Себиха Алмазова Метушева
Мария Стойчева Георгиева
Асен Асенов Наков
3
Английски език
Български език
Български език
Музика
Руски език ИУЧ
Антоанета Станиславова Милушева
Радка Ангелова Караджова
Радка Ангелова Караджова
Александър Петров Митев
Надежда Найденова Иванова
4
Английски език
Български език
Български език
Музика
Руски език ИУЧ
Антоанета Станиславова Милушева
Радка Ангелова Караджова
Радка Ангелова Караджова
Александър Петров Митев
Надежда Найденова Иванова
5
Български език
Физическо
Математика
Английски ИУЧ
Математика
Радка Ангелова Караджова
Стефка Иванова Агова
Елена Михайлова Колева
Антоанета Станиславова Милушева
Елена Михайлова Колева
6
Български език
Физическо
Математика
Английски ИУЧ
Математика
Радка Ангелова Караджова
Стефка Иванова Агова
Елена Михайлова Колева
Антоанета Станиславова Милушева
Елена Михайлова Колева
7
Изобразително
Час на класа
Диана Василева Соколова
Антоанета Станиславова Милушева
8
Изобразително
Час на класа
Диана Василева Соколова
Антоанета Станиславова Милушева
ВАРИАНТ 2
5 а сутрин
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Компютърно
Английски език
Математика
Изобразително
География
Силвия Георгиева Илиева
Мариана Григорова Петкова
Таня Радоева Белясин
Диана Василева Соколова
Себиха Алмазова Метушева
2
Компютърно
Английски език
Математика
Изобразително
География
Силвия Георгиева Илиева
Мариана Григорова Петкова
Таня Радоева Белясин
Диана Василева Соколова
Себиха Алмазова Метушева
3
Технологии
История
Английски език
Български език
Немски език ИУЧ
Асен Асенов Наков
Стоян Росенов Шиваров
Мариана Григорова Петкова
Борислава Бориславова Петрова
Ваня Ангелова Григорова
4
Технологии
История
Английски език
Български език
Немски език ИУЧ
Асен Асенов Наков
Стоян Росенов Шиваров
Мариана Григорова Петкова
Борислава Бориславова Петрова
Ваня Ангелова Григорова
5
Български език
Музика
Физическо
Човекът
Математика
Борислава Бориславова Петрова
Александър Петров Митев
Мария Николова Николова
Ива Петрова Петрова
Таня Радоева Белясин
6
Български език
Музика
Физическо
Човекът
Математика
Борислава Бориславова Петрова
Александър Петров Митев
Мария Николова Николова
Ива Петрова Петрова
Таня Радоева Белясин
7
ФВС модул
Мария Николова Николова
8
ФВС модул
Мария Николова Николова
5 б сутрин
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Английски език
История
География
Български език
Немски език ИУЧ
Мариана Григорова Петкова
Стоян Росенов Шиваров
Себиха Алмазова Метушева
Борислава Бориславова Петрова
Ваня Ангелова Григорова
2
Английски език
История
География
Български език
Немски език ИУЧ
Мариана Григорова Петкова
Стоян Росенов Шиваров
Себиха Алмазова Метушева
Борислава Бориславова Петрова
Ваня Ангелова Григорова
3
Български език
Английски език
Математика
Човекът
Математика
Борислава Бориславова Петрова
Мариана Григорова Петкова
Таня Радоева Белясин
Ива Петрова Петрова
Таня Радоева Белясин
4
Български език
Английски език
Математика
Човекът
Математика
Борислава Бориславова Петрова
Мариана Григорова Петкова
Таня Радоева Белясин
Ива Петрова Петрова
Таня Радоева Белясин
5
Компютърно
Физическо
Музика
Технологии
Изобразително
Силвия Георгиева Илиева
Мария Николова Николова
Александър Петров Митев
Асен Асенов Наков
Диана Василева Соколова
6
Компютърно
Физическо
Музика
Технологии
Изобразително
Силвия Георгиева Илиева
Мария Николова Николова
Александър Петров Митев
Асен Асенов Наков
Диана Василева Соколова
7
ФВС модул
Мария Николова Николова
8
ФВС модул
Мария Николова Николова
5 в сутрин
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
География
Математика
Английски език
Човекът
Български език
Йордан Петков Йорданов
Рая Цветанова Ганева
Мариана Григорова Петкова
Мария Стойчева Георгиева
Борислава Бориславова Петрова
2
География
Математика
Английски език
Човекът
Български език
Йордан Петков Йорданов
Рая Цветанова Ганева
Мариана Григорова Петкова
Мария Стойчева Георгиева
Борислава Бориславова Петрова
3
Музика
Компютърно
Математика
ФВС модул
Изобразително
Александър Петров Митев
Силвия Георгиева Илиева
Рая Цветанова Ганева
Мария Николова Николова
Диана Василева Соколова
4
Музика
Компютърно
Математика
ФВС модул
Изобразително
Александър Петров Митев
Силвия Георгиева Илиева
Рая Цветанова Ганева
Мария Николова Николова
Диана Василева Соколова
5
Английски език
История
Технологии
Български език
Немски език ИУЧ
Мариана Григорова Петкова
Стоян Росенов Шиваров
Асен Асенов Наков
Борислава Бориславова Петрова
Ваня Ангелова Григорова
6
Английски език
История
Технологии
Български език
Немски език ИУЧ
Мариана Григорова Петкова
Стоян Росенов Шиваров
Асен Асенов Наков
Борислава Бориславова Петрова
Ваня Ангелова Григорова
7
Физическо
Мария Николова Николова
8
Физическо
Мария Николова Николова
5 г сутрин
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
История
География
Технологии
Математика
Стоян Росенов Шиваров
Себиха Алмазова Метушева
Асен Асенов Наков
Рая Цветанова Ганева
Рая Цветанова Ганева
2
История
География
Технологии
Математика
Математика
Стоян Росенов Шиваров
Себиха Алмазова Метушева
Асен Асенов Наков
Рая Цветанова Ганева
Рая Цветанова Ганева
3
Английски език
Физическо
Български език
Човекът
Български език
Мариана Григорова Петкова
Мария Николова Николова
Борислава Бориславова Петрова
Мария Стойчева Георгиева
Борислава Бориславова Петрова
4
Английски език
Физическо
Български език
Човекът
Български език
Мариана Григорова Петкова
Мария Николова Николова
Борислава Бориславова Петрова
Мария Стойчева Георгиева
Борислава Бориславова Петрова
5
Музика
Английски език
Испански ИУЧ
ФВС модул
Компютърно
Александър Петров Митев
Мариана Григорова Петкова
Радослава Каменова Кирилова
Мария Николова Николова
Силвия Георгиева Илиева
6
Музика
Английски език
Испански ИУЧ
ФВС модул
Компютърно
Александър Петров Митев
Мариана Григорова Петкова
Радослава Каменова Кирилова
Мария Николова Николова
Силвия Георгиева Илиева
7
Изобразително
Диана Василева Соколова
8
Изобразително
Диана Василева Соколова
5 д сутрин
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Изобразително
Компютърно
Английски език
Български език
Руски език ИУЧ
Диана Василева Соколова
Силвия Георгиева Илиева
Антоанета Станиславова Милушева
Радка Ангелова Караджова
Надежда Найденова Иванова
2
Изобразително
Компютърно
Английски език
Български език
Руски език ИУЧ
Диана Василева Соколова
Силвия Георгиева Илиева
Антоанета Станиславова Милушева
Радка Ангелова Караджова
Надежда Найденова Иванова
3
История
Английски език
Музика
Технологии
Физическо
Стоян Росенов Шиваров
Антоанета Станиславова Милушева
Александър Петров Митев
Асен Асенов Наков
Стефка Иванова Агова
4
История
Английски език
Музика
Технологии
Физическо
Стоян Росенов Шиваров
Антоанета Станиславова Милушева
Александър Петров Митев
Асен Асенов Наков
Стефка Иванова Агова
5
География
Български език
Математика
Човекът
Математика
Себиха Алмазова Метушева
Радка Ангелова Караджова
Елена Михайлова Колева
Мария Стойчева Георгиева
Елена Михайлова Колева
6
География
Български език
Математика
Човекът
Математика
Себиха Алмазова Метушева
Радка Ангелова Караджова
Елена Михайлова Колева
Мария Стойчева Георгиева
Елена Михайлова Колева
7
ФВС модул
Стефка Иванова Агова
8
ФВС модул
Стефка Иванова Агова
5 е сутрин
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Английски език
Български език
Музика
Руски език ИУЧ
Изобразително
Антоанета Станиславова Милушева
Радка Ангелова Караджова
Александър Петров Митев
Надежда Найденова Иванова
Диана Василева Соколова
2
Английски език
Български език
Музика
Руски език ИУЧ
Изобразително
Антоанета Станиславова Милушева
Радка Ангелова Караджова
Александър Петров Митев
Надежда Найденова Иванова
Диана Василева Соколова
3
Компютърно
Технологии
Физическо
Български език
География
Силвия Георгиева Илиева
Асен Асенов Наков
Стефка Иванова Агова
Радка Ангелова Караджова
Себиха Алмазова Метушева
4
Компютърно
Технологии
Физическо
Български език
География
Силвия Георгиева Илиева
Асен Асенов Наков
Стефка Иванова Агова
Радка Ангелова Караджова
Себиха Алмазова Метушева
5
История
Човекът
Математика
Математика
Английски език
Стоян Росенов Шиваров
Мария Стойчева Георгиева
Юлия Георгиева Николова-Георгиева
Юлия Георгиева Николова-Георгиева
Антоанета Станиславова Милушева
6
История
Човекът
Математика
Математика
Английски език
Стоян Росенов Шиваров
Мария Стойчева Георгиева
Юлия Георгиева Николова-Георгиева
Юлия Георгиева Николова-Георгиева
Антоанета Станиславова Милушева
7
ФВС модул
Стефка Иванова Агова
8
ФВС модул
Стефка Иванова Агова
5 ж сутрин
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Музика
Човекът
Изобразително
Английски език
Компютърно
Александър Петров Митев
Мария Стойчева Георгиева
Диана Василева Соколова
Антоанета Станиславова Милушева
Силвия Георгиева Илиева
2
Музика
Човекът
Изобразително
Английски език
Компютърно
Александър Петров Митев
Мария Стойчева Георгиева
Диана Василева Соколова
Антоанета Станиславова Милушева
Силвия Георгиева Илиева
3
География
Български език
Математика
Физическо
Английски език
Себиха Алмазова Метушева
Радка Ангелова Караджова
Елена Михайлова Колева
Стефка Иванова Агова
Антоанета Станиславова Милушева
4
География
Български език
Математика
Физическо
Английски език
Себиха Алмазова Метушева
Радка Ангелова Караджова
Елена Михайлова Колева
Стефка Иванова Агова
Антоанета Станиславова Милушева
5
Български език
Технологии
История
Математика
Руски език ИУЧ
Радка Ангелова Караджова
Асен Асенов Наков
Стоян Росенов Шиваров
Елена Михайлова Колева
Надежда Найденова Иванова
6
Български език
Технологии
История
Математика
Руски език ИУЧ
Радка Ангелова Караджова
Асен Асенов Наков
Стоян Росенов Шиваров
Елена Михайлова Колева
Надежда Найденова Иванова
7
ФВС модул
Стефка Иванова Агова
8
ФВС модул
Стефка Иванова Агова