6-ти клас

    Първа смяна 6.а     
             
             
  час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
предмет 1 Из. изкуство Математика Математика История и цивилизация Математика
учител С. Хубавенкова Т. Кръстев Т. Кръстев Й. Лазаров Т. Кръстев
кабинет 403 303 303 601 303
предмет 2 Из. изкуство Математика Бълг. език и литература История и цивилизация Математика
учител С. Хубавенкова Т. Кръстев В. Петрова Й. Лазаров Т. Кръстев
кабинет 403 303 202 601 303
предмет 3 Бълг. език и литература Комп. мод. и инф. техн. Бълг. език и литература Музика Човекът и природата
учител В. Петрова С. Илиева В. Петрова И. Траянова Р. Романова
кабинет 202 406 202 401 503
предмет 4 Английски език Немски език ИУЧ География и икономика Музика Физ. възп. и спорт
учител С. Рашкова В. Кираджиева Г. Веселинова И. Траянова Н. Чакалов
кабинет 602 301 604 401 ФВС1
предмет 5 Английски език Немски език ИУЧ География и икономика Бълг. език и литература Физ. възп. и спорт
учител С. Рашкова В. Кираджиева Г. Веселинова В. Петрова Н. Чакалов
кабинет 602 301 604 202 ФВС1
предмет 6 Човекът и природата Английски език Физ. възп. и спорт Бълг. език и литература Технологии и предпр.
учител Р. Романова С. Рашкова Н. Чакалов В. Петрова А. Наков
кабинет 503 602 ФВС1 202 404
предмет 7 Човекът и природата   ФВС модул Час на класа Англ. език ИУЧ
учител Р. Романова   Н. Чакалов Й. Лазаров В. Гегова
кабинет 503   ФВС1 601 301
             
    Първа смяна 6.б     
             
             
  час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
предмет 1 Математика География и икономика Бълг. език и литература Бълг. език и литература Музика
учител Т. Кръстев Г. Веселинова В. Петрова В. Петрова И. Траянова
кабинет 303 604 202 202 401
предмет 2 Математика География и икономика Математика Бълг. език и литература Музика
учител Т. Кръстев Г. Веселинова Т. Кръстев В. Петрова И. Траянова
кабинет 303 604 303 202 401
предмет 3 Физ. възп. и спорт Човекът и природата Немски език ИУЧ Англ. език ИУЧ Бълг. език и литература
учител С. Агова Р. Романова В. Григорова В. Гегова В. Петрова
кабинет ФВС1 503 200 301 202
предмет 4 История и цивилизация Човекът и природата Немски език ИУЧ Английски език  Математика
учител Й. Лазаров Р. Романова В. Григорова В. Гегова Т. Кръстев
кабинет 601 503 200 301 303
предмет 5 История и цивилизация Технологии и предпр. Комп. мод. и инф. техн. Физ. възп. и спорт Математика
учител Й. Лазаров А. Наков С. Илиева С. Агова Т. Кръстев
кабинет 601 404 406 ФВС1 303
предмет 6 Из. изкуство Бълг. език и литература Човекът и природата Физ. възп. и спорт Английски език 
учител С. Хубавенкова В. Петрова Р. Романова С. Агова В. Гегова
кабинет 403 202 503 ФВС1 301
предмет 7 Из. изкуство ФВС модул Английски език  Час на класа  
учител С. Хубавенкова С. Агова В. Гегова Т. Кръстев  
кабинет 403 ФВС1 301 303  
             
    Първа смяна 6.в     
             
             
  час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
предмет 1 История и цивилизация Бълг. език и литература Английски език  Физ. възп. и спорт Технологии и предпр.
учител Й. Лазаров В. Петрова В. Гегова С. Агова А. Наков
кабинет 601 202 301 ФВС1 404
предмет 2 История и цивилизация Бълг. език и литература Английски език  Физ. възп. и спорт Физ. възп. и спорт
учител Й. Лазаров В. Петрова В. Гегова С. Агова С. Агова
кабинет 601 202 301 ФВС1 ФВС1
предмет 3 Музика Из. изкуство Човекът и природата Бълг. език и литература Испански език ИУЧ
учител И. Траянова С. Хубавенкова Р. Романова В. Петрова Р. Кирилова
кабинет 401 403 503 202 402
предмет 4 Музика Из. изкуство Бълг. език и литература Бълг. език и литература Испански език ИУЧ
учител И. Траянова С. Хубавенкова В. Петрова В. Петрова Р. Кирилова
кабинет 401 403 202 202 402
предмет 5 Английски език  Комп. мод. и инф. техн. ФВС модул Математика Англ. език ИУЧ
учител В. Гегова С. Илиева С. Агова Т. Кръстев В. Гегова
кабинет 301 406 ФВС1 303 301
предмет 6 Математика Човекът и природата География и икономика Математика Математика
учител Т. Кръстев Р. Романова Г. Веселинова Т. Кръстев Т. Кръстев
кабинет 303 503 604 303 303
предмет 7 Математика Човекът и природата География и икономика Час на класа  
учител Т. Кръстев Р. Романова Г. Веселинова В. Гегова  
кабинет 303 503 604 301  
             
    Първа смяна 6.г     
             
             
  час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
предмет 1 Бълг. език и литература Математика Математика Технологии и предпр. Испански език ИУЧ
учител В. Петрова Р. Ганева Р. Ганева А. Наков Р. Кирилова
кабинет 202 305 305 404 402
предмет 2 Бълг. език и литература Човекът и природата Математика Човекът и природата Испански език ИУЧ
учител В. Петрова Р. Романова Р. Ганева Р. Романова Р. Кирилова
кабинет 202 503 305 503 402
предмет 3 Из. изкуство Бълг. език и литература География и икономика Човекът и природата Музика
учител С. Хубавенкова В. Петрова С. МЕТУШЕВА Р. Романова И. Траянова
кабинет 403 202 604 503 401
предмет 4 Из. изкуство Бълг. език и литература География и икономика Физ. възп. и спорт Музика
учител С. Хубавенкова В. Петрова С. МЕТУШЕВА
С. Агова И. Траянова
кабинет 403 202 604 ФВС1 401
предмет 5 Комп. мод. и инф. техн. Физ. възп. и спорт Бълг. език и литература Математика История и цивилизация
учител С. Илиева С. Агова В. Петрова Р. Ганева Г. Димитров
кабинет 406 ФВС1 202 305 605
предмет 6 Английски език  Англ. език ИУЧ Физ. възп. и спорт Математика История и цивилизация
учител В. Гегова В. Гегова С. Агова Р. Ганева Г. Димитров
кабинет 301 301 ФВС1 305 605
предмет 7 Английски език  Английски език  ФВС модул Час на класа  
учител В. Гегова В. Гегова С. Агова В. ПЕТРОВАа  
кабинет 301 301 ФВС1 301  
             
    Първа смяна 6.д     
             
             
  час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
предмет 1 Математика Из. изкуство Бълг. език и литература Музика Математика
учител Р.Ганева С. Хубавенкова Р. Караджова А. Митев Р. Ганева
кабинет 305 403 205 402 305
предмет 2 Математика Из. изкуство Бълг. език и литература Музика Математика
учител Р. Ганева С. Хубавенкова Р. Караджова А. Митев Р. Ганева
кабинет 305 403 205 402 305
предмет 3 Бълг. език и литература Математика Технологии и предпр. История и цивилизация Физ. възп. и спорт
учител Радка Караджова Рая Ганева А. Наков Г. Димитров С. Агова
кабинет 205 305 404 605 ФВС1
предмет 4 Човекът и природата География и икономика ФВС модул История и цивилизация Физ. възп. и спорт
учител Р. Романова С. Метушева С. Агова Г. Димитров С. Агова
кабинет 503 606 ФВС1 605 ФВС1
предмет 5 Човекът и природата География и икономика Англ. език ИУЧ Английски език  Руски език ИУЧ
учител Р. Романова С. Метушева В. Гегова В. Гегова Н. Николова
кабинет 503 606 301 301 200
предмет 6 Комп. мод. и инф. техн. Бълг. език и литература Английски език  Английски език  Руски език ИУЧ
учител С.Илиева Р. Караджова В. Гегова В. Гегова Н. Николова
кабинет 406 205 301 301 200
предмет 7 Физ. възп. и спорт Бълг. език и литература Човекът и природата Час на класа  
учител С. Агова Р. Караджова Р. Романова Р. Ганева  
кабинет ФВС1 205 503 305  
             
    Първа смяна 6.е     
             
             
  час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
предмет 1 Руски език ИУЧ География и икономика История и цивилизация Английски език  Физ. възп. и спорт
учител Н. Николова С. Метушева Г. Димитров В. Гегова С. Агова
кабинет 200 606 605 301 ФВС1
предмет 2 Руски език ИУЧ География и икономика История и цивилизация Английски език  Технологии и предпр.
учител Н. Николова С. Метушева Г. Димитров В. Гегова А. Наков
кабинет 200 606 605 301 404
предмет 3 Математика Бълг. език и литература Комп. мод. и инф. техн. Физ. възп. и спорт Англ. език ИУЧ
учител Р. Ганева Р. Караджова С. Илиева С. Агова В. Гегова
кабинет 305 205 406 ФВС1 301
предмет 4 Физ. възп. и спорт Математика Човекът и природата Човекът и природата Английски език 
учител С. Агова Р. Ганева Р. Романова Р. Романова В. Гегова
кабинет ФВС1 305 503 503 301
предмет 5 ФВС модул Математика Човекът и природата Бълг. език и литература Математика
учител С. Агова Р. Ганева Р. Романова Р. Караджова Р. Ганева
кабинет ФВС1 305 503 205 305
предмет 6 Бълг. език и литература Из. изкуство Музика Бълг. език и литература Математика
учител Р. Караджова С. Хубавенкова А. Митев Р. Караджова Р. Ганева
кабинет 205 403 402 205 305
предмет 7 Бълг. език и литература Из. изкуство Музика Час на класа  
учител Р. Караджова С. Хубавенкова А. Митев Р. Караджова  
кабинет 205 403 402 205