6-ти клас

вариант 1

 6 а, следобед    
 ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетък
1Български езикТехнологииИсторияМатематикаГеография
2Български езикТехнологииИсторияМатематикаГеография
3ИнформационниБългарски езикАнглийски езикИзобразителноНемски език ИУЧ
4ИнформационниБългарски езикАнглийски езикИзобразителноНемски език ИУЧ
5ФизическоАнглийски езикМатематикаЧовекътМузика
6ФизическоАнглийски езикМатематикаЧовекътМузика
7   Час на класа 
8   Час на класа 
      
 6 б, следобед    
 ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетък
1МузикаГеографияЧовекътИсторияТехнологии
2МузикаГеографияЧовекътИсторияТехнологии
3Английски езикМатематикаМатематикаБългарски езикИзобразително
4Английски езикМатематикаМатематикаБългарски езикИзобразително
5Български езикИнформационниИспански ИУЧФизическоАнглийски език
6Български езикИнформационниИспански ИУЧФизическоАнглийски език
7   Час на класа 
8   Час на класа 
      
 6 в, следобед    
 ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетък
1Английски езикИспански ИУЧБългарски езикГеографияАнглийски език
2Английски езикИспански ИУЧБългарски езикГеографияАнглийски език
3ИсторияЧовекътМузикаМатематикаБългарски език
4ИсторияЧовекътМузикаМатематикаБългарски език
5ИзобразителноМатематикаИнформационниТехнологииФизическо
6ИзобразителноМатематикаИнформационниТехнологииФизическо
7   Час на класа 
8   Час на класа 
      
 6 г, следобед    
 ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетък
1ТехнологииИзобразителноАнглийски езикИспански ИУЧБългарски език
2ТехнологииИзобразителноАнглийски езикИспански ИУЧБългарски език
3МатематикаГеографияИсторияИнформационниЧовекът
4МатематикаГеографияИсторияИнформационниЧовекът
5Български езикМатематикаМузикаАнглийски езикФизическо
6Български езикМатематикаМузикаАнглийски езикФизическо
7   Час на класа 
8   Час на класа 
      
 6 д, следобед    
 ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетък
1ИсторияАнглийски езикИзобразителноМузикаБългарски език
2ИсторияАнглийски езикИзобразителноМузикаБългарски език
3ТехнологииИспански ИУЧЧовекътГеографияАнглийски език
4ТехнологииИспански ИУЧЧовекътГеографияАнглийски език
5ИнформационниФизическоМатематикаБългарски езикМатематика
6ИнформационниФизическоМатематикаБългарски езикМатематика
7   Час на класа 
8   Час на класа 
      
 6 е, следобед    
 ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетък
1ИнформационниМатематикаТехнологииИзобразителноМатематика
2ИнформационниМатематикаТехнологииИзобразителноМатематика
3ГеографияАнглийски езикРуски език ИУЧИсторияФизическо
4ГеографияАнглийски езикРуски език ИУЧИсторияФизическо
5Английски езикМузикаБългарски езикБългарски езикЧовекът
6Английски езикМузикаБългарски езикБългарски езикЧовекът
7   Час на класа 
8   Час на класа 
      
 6 ж, следобед    
 ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетък
1Руски език ИУЧБългарски езикИнформационниМатематикаАнглийски език
2Руски език ИУЧБългарски езикИнформационниМатематикаАнглийски език
3Български езикТехнологииГеографияМузикаМатематика
4Български езикТехнологииГеографияМузикаМатематика
5ФизическоАнглийски езикЧовекътИсторияИзобразително
6ФизическоАнглийски езикЧовекътИсторияИзобразително
7   Час на класа 
8   Час на класа 
      

вариант 2

 6 а, следобед    
 ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетък
1МатематикаЧовекътНемски език ИУЧГеографияАнглийски ИУЧ
2МатематикаЧовекътНемски език ИУЧГеографияАнглийски ИУЧ
3Английски езикБългарски езикТехнологииИзобразителноМузика
4Английски езикБългарски езикТехнологииИзобразителноМузика
5Български езикФизическоМатематикаБългарски езикИстория
6Български езикФизическоМатематикаБългарски езикИстория
7ФВС модул    
8ФВС модул    
      
 6 б, следобед    
 ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетък
1ЧовекътБългарски езикБългарски езикБългарски езикМатематика
2ЧовекътБългарски езикБългарски езикБългарски езикМатематика
3ИзобразителноАнглийски ИУЧМатематикаГеографияИстория
4ИзобразителноАнглийски ИУЧМатематикаГеографияИстория
5Английски езикИспански ИУЧТехнологииФизическоМузика
6Английски езикИспански ИУЧТехнологииФизическоМузика
7 ФВС модул   
8 ФВС модул   
      
 6 в, следобед    
 ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетък
1Английски ИУЧАнглийски езикГеографияМатематикаИзобразително
2Английски ИУЧАнглийски езикГеографияМатематикаИзобразително
3Български езикИсторияБългарски езикМузикаМатематика
4Български езикИсторияБългарски езикМузикаМатематика
5ФизическоТехнологииИспански ИУЧЧовекътБългарски език
6ФизическоТехнологииИспански ИУЧЧовекътБългарски език
7  ФВС модул  
8  ФВС модул  
      
 6 г, следобед    
 ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетък
1Български езикИспански ИУЧЧовекътАнглийски ИУЧМузика
2Български езикИспански ИУЧЧовекътАнглийски ИУЧМузика
3ИсторияМатематикаИзобразителноБългарски езикГеография
4ИсторияМатематикаИзобразителноБългарски езикГеография
5ТехнологииФизическоБългарски езикМатематикаАнглийски език
6ТехнологииФизическоБългарски езикМатематикаАнглийски език
7   ФВС модул 
8   ФВС модул 
      
 6 д, следобед    
 ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетък
1Български езикТехнологииМузикаЧовекътГеография
2Български езикТехнологииМузикаЧовекътГеография
3МатематикаИспански ИУЧАнглийски езикМатематикаБългарски език
4МатематикаИспански ИУЧАнглийски езикМатематикаБългарски език
5ИсторияАнглийски ИУЧБългарски езикИзобразителноФизическо
6ИсторияАнглийски ИУЧБългарски езикИзобразителноФизическо
7    ФВС модул
8    ФВС модул
      
 6 е, следобед    
 ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетък
1МатематикаИсторияРуски език ИУЧМатематикаАнглийски ИУЧ
2МатематикаИсторияРуски език ИУЧМатематикаАнглийски ИУЧ
3Български езикТехнологииБългарски езикЧовекътБългарски език
4Български езикТехнологииБългарски езикЧовекътБългарски език
5ГеографияАнглийски езикМузикаФизическоИзобразително
6ГеографияАнглийски езикМузикаФизическоИзобразително
7ФВС модул    
8ФВС модул    
      
 6 ж, следобед    
 ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетък
1Руски език ИУЧГеографияМатематикаАнглийски ИУЧЧовекът
2Руски език ИУЧГеографияМатематикаАнглийски ИУЧЧовекът
3ТехнологииБългарски езикМузикаИзобразителноМатематика
4ТехнологииБългарски езикМузикаИзобразителноМатематика
5Български езикИсторияАнглийски езикБългарски езикФизическо
6Български езикИсторияАнглийски езикБългарски езикФизическо
7 ФВС модул   
8 ФВС модул