6-ти клас

ВАРИАНТ 1
6 А СУТРИН
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Математика
Английски език
Немски език ИУЧ
Български език
Български език
Таня Радоева Белясин
Светла Иванова Рашкова
Ваня Ангелова Григорова
Веселина Стефанова Павлова-Найденова
Веселина Стефанова Павлова-Найденова
2
Математика
Английски език
Немски език ИУЧ
Български език
Български език
Таня Радоева Белясин
Светла Иванова Рашкова
Ваня Ангелова Григорова
Веселина Стефанова Павлова-Найденова
Веселина Стефанова Павлова-Найденова
3
Физическо
ФВС модул
Изобразително
Английски език
География
Стефка Иванова Агова
Стефка Иванова Агова
Сабина Пенчева Хубавенкова
Светла Иванова Рашкова
Себиха Алмазова Метушева
4
Физическо
ФВС модул
Изобразително
Английски език
География
Стефка Иванова Агова
Стефка Иванова Агова
Сабина Пенчева Хубавенкова
Светла Иванова Рашкова
Себиха Алмазова Метушева
5
Човекът
Математика
Български език
Технологии
История
Мария Стойчева Георгиева
Таня Радоева Белясин
Веселина Стефанова Павлова-Найденова
Асен Асенов Наков
Георги Николаев Димитров
6
Човекът
Математика
Български език
Технологии
История
Мария Стойчева Георгиева
Таня Радоева Белясин
Веселина Стефанова Павлова-Найденова
Асен Асенов Наков
Георги Николаев Димитров
7
Музика
Илиана Тодорова Траянова
8
Музика
Илиана Тодорова Траянова
6 б сутрин
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Български език
ФВС модул
Български език
История
Математика
Веселина Стефанова Павлова-Найденова
Стефка Иванова Агова
Веселина Стефанова Павлова-Найденова
Георги Николаев Димитров
Таня Радоева Белясин
2
Български език
ФВС модул
Български език
История
Математика
Веселина Стефанова Павлова-Найденова
Стефка Иванова Агова
Веселина Стефанова Павлова-Найденова
Георги Николаев Димитров
Таня Радоева Белясин
3
Човекът
Английски език
Математика
Технологии
Български език
Мария Стойчева Георгиева
Светла Иванова Рашкова
Таня Радоева Белясин
Асен Асенов Наков
Веселина Стефанова Павлова-Найденова
4
Човекът
Английски език
Математика
Технологии
Български език
Мария Стойчева Георгиева
Светла Иванова Рашкова
Таня Радоева Белясин
Асен Асенов Наков
Веселина Стефанова Павлова-Найденова
5
Физическо
Испански ИУЧ
География
Английски език
Изобразително
Стефка Иванова Агова
Радослава Каменова Кирилова
Себиха Алмазова Метушева
Светла Иванова Рашкова
Сабина Пенчева Хубавенкова
6
Физическо
Испански ИУЧ
География
Английски език
Изобразително
Стефка Иванова Агова
Радослава Каменова Кирилова
Себиха Алмазова Метушева
Светла Иванова Рашкова
Сабина Пенчева Хубавенкова
7
Музика
Илиана Тодорова Траянова
8
Музика
Илиана Тодорова Траянова
6 в сутрин
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Човекът
Изобразително
Английски език
Математика
ФВС модул
Мария Стойчева Георгиева
Сабина Пенчева Хубавенкова
Светла Иванова Рашкова
Таня Радоева Белясин
Стефка Иванова Агова
2
Човекът
Изобразително
Английски език
Математика
ФВС модул
Мария Стойчева Георгиева
Сабина Пенчева Хубавенкова
Светла Иванова Рашкова
Таня Радоева Белясин
Стефка Иванова Агова
3
Технологии
Испански ИУЧ
Български език
Български език
Математика
Асен Асенов Наков
Радослава Каменова Кирилова
Веселина Стефанова Павлова-Найденова
Веселина Стефанова Павлова-Найденова
Таня Радоева Белясин
4
Технологии
Испански ИУЧ
Български език
Български език
Математика
Асен Асенов Наков
Радослава Каменова Кирилова
Веселина Стефанова Павлова-Найденова
Веселина Стефанова Павлова-Найденова
Таня Радоева Белясин
5
История
Български език
Физическо
Музика
География
Георги Николаев Димитров
Веселина Стефанова Павлова-Найденова
Стефка Иванова Агова
Илиана Тодорова Траянова
Себиха Алмазова Метушева
6
История
Български език
Физическо
Музика
География
Георги Николаев Димитров
Веселина Стефанова Павлова-Найденова
Стефка Иванова Агова
Илиана Тодорова Траянова
Себиха Алмазова Метушева
7
Английски език
Светла Иванова Рашкова
8
Английски език
Светла Иванова Рашкова
6 г сутрин
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Математика
Испански ИУЧ
Технологии
География
Английски език
Юлия Георгиева Николова-Георгиева
Радослава Каменова Кирилова
Асен Асенов Наков
Себиха Алмазова Метушева
Светла Иванова Рашкова
2
Математика
Испански ИУЧ
Технологии
География
Английски език
Юлия Георгиева Николова-Георгиева
Радослава Каменова Кирилова
Асен Асенов Наков
Себиха Алмазова Метушева
Светла Иванова Рашкова
3
Изобразително
Музика
Английски език
Математика
Български език
Сабина Пенчева Хубавенкова
Илиана Тодорова Траянова
Светла Иванова Рашкова
Юлия Георгиева Николова-Георгиева
София Василева Дюлгерова
4
Изобразително
Музика
Английски език
Математика
Български език
Сабина Пенчева Хубавенкова
Илиана Тодорова Траянова
Светла Иванова Рашкова
Юлия Георгиева Николова-Георгиева
София Василева Дюлгерова
5
Български език
История
Български език
Физическо
ФВС модул
София Василева Дюлгерова
Георги Николаев Димитров
София Василева Дюлгерова
Петко Юлианов Бачийски
Петко Юлианов Бачийски
6
Български език
История
Български език
Физическо
ФВС модул
София Василева Дюлгерова
Георги Николаев Димитров
София Василева Дюлгерова
Петко Юлианов Бачийски
Петко Юлианов Бачийски
7
Човекът
Мария Стойчева Георгиева
8
Човекът
Мария Стойчева Георгиева
6 д сутрин
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Физическо
История
Математика
ФВС модул
Музика
Стефка Иванова Агова
Георги Николаев Димитров
Юлия Георгиева Николова-Георгиева
Стефка Иванова Агова
Илиана Тодорова Траянова
2
Физическо
История
Математика
ФВС модул
Музика
Стефка Иванова Агова
Георги Николаев Димитров
Юлия Георгиева Николова-Георгиева
Стефка Иванова Агова
Илиана Тодорова Траянова
3
Български език
Математика
Изобразително
География
Човекът
Веселина Стефанова Павлова-Найденова
Юлия Георгиева Николова-Георгиева
Диана Василева Соколова
Себиха Алмазова Метушева
Ива Петрова Петрова
4
Български език
Математика
Изобразително
География
Човекът
Веселина Стефанова Павлова-Найденова
Юлия Георгиева Николова-Георгиева
Диана Василева Соколова
Себиха Алмазова Метушева
Ива Петрова Петрова
5
Английски език
Технологии
Английски език
Български език
Български език
Светла Иванова Рашкова
Асен Асенов Наков
Светла Иванова Рашкова
Веселина Стефанова Павлова-Найденова
Веселина Стефанова Павлова-Найденова
6
Английски език
Технологии
Английски език
Български език
Български език
Светла Иванова Рашкова
Асен Асенов Наков
Светла Иванова Рашкова
Веселина Стефанова Павлова-Найденова
Веселина Стефанова Павлова-Найденова
7
Испански ИУЧ
Радослава Каменова Кирилова
8
Испански ИУЧ
Радослава Каменова Кирилова
6 е сутрин
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Английски език
Английски език
Руски език ИУЧ
Изобразително
Математика
Антоанета Станиславова Милушева
Антоанета Станиславова Милушева
Надежда Найденова Иванова
Диана Василева Соколова
Юлия Георгиева Николова-Георгиева
2
Английски език
Английски език
Руски език ИУЧ
Изобразително
Математика
Антоанета Станиславова Милушева
Антоанета Станиславова Милушева
Надежда Найденова Иванова
Диана Василева Соколова
Юлия Георгиева Николова-Георгиева
3
Математика
История
Български език
Български език
Физическо
Юлия Георгиева Николова-Георгиева
Георги Николаев Димитров
София Василева Дюлгерова
София Василева Дюлгерова
Петко Юлианов Бачийски
4
Математика
История
Български език
Български език
Физическо
Юлия Георгиева Николова-Георгиева
Георги Николаев Димитров
София Василева Дюлгерова
София Василева Дюлгерова
Петко Юлианов Бачийски
5
Музика
ФВС модул
Технологии
География
Човекът
Илиана Тодорова Траянова
Петко Юлианов Бачийски
Асен Асенов Наков
Себиха Алмазова Метушева
Ива Петрова Петрова
6
Ива Петрова Петрова
ФВС модул
Технологии
География
Човекът
Илиана Тодорова Траянова
Петко Юлианов Бачийски
Асен Асенов Наков
Себиха Алмазова Метушева
Ива Петрова Петрова
7
Български език
София Василева Дюлгерова
8
Български език
София Василева Дюлгерова
6 ж сутрин
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Физическо
География
Английски език
Математика
Английски език
Петко Юлианов Бачийски
Себиха Алмазова Метушева
Антоанета Станиславова Милушева
Юлия Георгиева Николова-Георгиева
Антоанета Станиславова Милушева
2
Физическо
География
Английски език
Математика
Английски език
Петко Юлианов Бачийски
Себиха Алмазова Метушева
Антоанета Станиславова Милушева
Юлия Георгиева Николова-Георгиева
Антоанета Станиславова Милушева
3
Български език
Технологии
Музика
История
Изобразително
София Василева Дюлгерова
Асен Асенов Наков
Илиана Тодорова Траянова
Георги Николаев Димитров
Диана Василева Соколова
4
Български език
Технологии
Музика
История
Изобразително
София Василева Дюлгерова
Асен Асенов Наков
Илиана Тодорова Траянова
Георги Николаев Димитров
Диана Василева Соколова
5
Математика
Човекът
Руски език ИУЧ
Български език
Български език
Юлия Георгиева Николова-Георгиева
Ива Петрова Петрова
Надежда Найденова Иванова
София Василева Дюлгерова
София Василева Дюлгерова
6
Математика
Човекът
Руски език ИУЧ
Български език
Български език
Юлия Георгиева Николова-Георгиева
Ива Петрова Петрова
Надежда Найденова Иванова
София Василева Дюлгерова
София Василева Дюлгерова
7
ФВС модул
Петко Юлианов Бачийски
8
ФВС модул
Петко Юлианов Бачийски
ВАРИАНТ 2
6 а сутрин
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Английски език
История
Немски език ИУЧ
Физическо
Български език
Светла Иванова Рашкова
Георги Николаев Димитров
Ваня Ангелова Григорова
Стефка Иванова Агова
Веселина Стефанова Павлова-Найденова
2
Английски език
История
Немски език ИУЧ
Физическо
Български език
Светла Иванова Рашкова
Георги Николаев Димитров
Ваня Ангелова Григорова
Стефка Иванова Агова
Веселина Стефанова Павлова-Найденова
3
Човекът
Математика
Български език
Математика
Човекът
Мария Стойчева Георгиева
Таня Радоева Белясин
Веселина Стефанова Павлова-Найденова
Таня Радоева Белясин
Мария Стойчева Георгиева
4
Човекът
Математика
Български език
Математика
Човекът
Мария Стойчева Георгиева
Таня Радоева Белясин
Веселина Стефанова Павлова-Найденова
Таня Радоева Белясин
Мария Стойчева Георгиева
5
Изобразително
Физическо
Английски език
Информационни
Музика
Сабина Пенчева Хубавенкова
Стефка Иванова Агова
Светла Иванова Рашкова
Силвия Георгиева Илиева
Илиана Тодорова Траянова
6
Изобразително
Физическо
Английски език
Информационни
Музика
Сабина Пенчева Хубавенкова
Стефка Иванова Агова
Светла Иванова Рашкова
Силвия Георгиева Илиева
Илиана Тодорова Траянова
7
Час на класа
Веселина Стефанова Павлова-Найденова
8
Час на класа
Веселина Стефанова Павлова-Найденова
6 б сутрин
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Физическо
Български език
Информационни
Музика
Математика
Стефка Иванова Агова
Веселина Стефанова Павлова-Найденова
Силвия Георгиева Илиева
Илиана Тодорова Траянова
Таня Радоева Белясин
2
Физическо
Български език
Информационни
Музика
Математика
Стефка Иванова Агова
Веселина Стефанова Павлова-Найденова
Силвия Георгиева Илиева
Илиана Тодорова Траянова
Таня Радоева Белясин
3
Математика
Физическо
Английски език
История
Изобразително
Таня Радоева Белясин
Стефка Иванова Агова
Светла Иванова Рашкова
Георги Николаев Димитров
Сабина Пенчева Хубавенкова
4
Математика
Физическо
Английски език
История
Изобразително
Таня Радоева Белясин
Стефка Иванова Агова
Светла Иванова Рашкова
Георги Николаев Димитров
Сабина Пенчева Хубавенкова
5
Човекът
Испански ИУЧ
Човекът
Български език
Английски език
Мария Стойчева Георгиева
Радослава Каменова Кирилова
Мария Стойчева Георгиева
Веселина Стефанова Павлова-Найденова
Светла Иванова Рашкова
6
Човекът
Испански ИУЧ
Човекът
Български език
Английски език
Мария Стойчева Георгиева
Радослава Каменова Кирилова
Мария Стойчева Георгиева
Веселина Стефанова Павлова-Найденова
Светла Иванова Рашкова
7
Час на класа
Таня Радоева Белясин
8
Час на класа
Таня Радоева Белясин
6 в сутрин
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Математика
Физическо
Български език
Английски език
Човекът
Таня Радоева Белясин
Стефка Иванова Агова
Веселина Стефанова Павлова-Найденова
Светла Иванова Рашкова
Мария Стойчева Георгиева
2
Математика
Физическо
Български език
Английски език
Човекът
Таня Радоева Белясин
Стефка Иванова Агова
Веселина Стефанова Павлова-Найденова
Светла Иванова Рашкова
Мария Стойчева Георгиева
3
Английски език
Испански ИУЧ
Човекът
Информационни
Български език
Светла Иванова Рашкова
Радослава Каменова Кирилова
Мария Стойчева Георгиева
Силвия Георгиева Илиева
Веселина Стефанова Павлова-Найденова
4
Английски език
Испански ИУЧ
Човекът
Информационни
Български език
Светла Иванова Рашкова
Радослава Каменова Кирилова
Мария Стойчева Георгиева
Силвия Георгиева Илиева
Веселина Стефанова Павлова-Найденова
5
Физическо
История
Музика
Математика
Изобразително
Стефка Иванова Агова
Георги Николаев Димитров
Илиана Тодорова Траянова
Таня Радоева Белясин
Сабина Пенчева Хубавенкова
6
Физическо
История
Музика
Математика
Изобразително
Стефка Иванова Агова
Георги Николаев Димитров
Илиана Тодорова Траянова
Таня Радоева Белясин
Сабина Пенчева Хубавенкова
7
Час на класа
Георги Николаев Димитров
8
Час на класа
Георги Николаев Димитров
6 г сутрин
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Изобразително
Испански ИУЧ
Човекът
Физическо
Музика
Сабина Пенчева Хубавенкова
Радослава Каменова Кирилова
Мария Стойчева Георгиева
Петко Юлианов Бачийски
Илиана Тодорова Траянова
2
Изобразително
Испански ИУЧ
Човекът
Физическо
Музика
Сабина Пенчева Хубавенкова
Радослава Каменова Кирилова
Мария Стойчева Георгиева
Петко Юлианов Бачийски
Илиана Тодорова Траянова
3
Математика
Български език
Български език
Математика
Английски език
Юлия Георгиева Николова-Георгиева
София Василева Дюлгерова
София Василева Дюлгерова
Юлия Георгиева Николова-Георгиева
Светла Иванова Рашкова
4
Математика
Български език
Български език
Математика
Английски език
Юлия Георгиева Николова-Георгиева
София Василева Дюлгерова
София Василева Дюлгерова
Юлия Георгиева Николова-Георгиева
Светла Иванова Рашкова
5
Английски език
Информационни
Физическо
История
Човекът
Светла Иванова Рашкова
Силвия Георгиева Илиева
Петко Юлианов Бачийски
Георги Николаев Димитров
Мария Стойчева Георгиева
6
Английски език
Информационни
Физическо
История
Човекът
Светла Иванова Рашкова
Силвия Георгиева Илиева
Петко Юлианов Бачийски
Георги Николаев Димитров
Мария Стойчева Георгиева
7
Час на класа
Себиха Алмазова Метушева
8
Час на класа
Себиха Алмазова Метушева
6 д сутрин
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Български език
Английски език
Английски език
Испански ИУЧ
Математика
Веселина Стефанова Павлова-Найденова
Светла Иванова Рашкова
Светла Иванова Рашкова
Радослава Каменова Кирилова
Юлия Георгиева Николова-Георгиева
2
Български език
Английски език
Английски език
Испански ИУЧ
Математика
Веселина Стефанова Павлова-Найденова
Светла Иванова Рашкова
Светла Иванова Рашкова
Радослава Каменова Кирилова
Юлия Георгиева Николова-Георгиева
3
Физическо
История
Информационни
Български език
Музика
Стефка Иванова Агова
Георги Николаев Димитров
Силвия Георгиева Илиева
Веселина Стефанова Павлова-Найденова
Илиана Тодорова Траянова
4
Физическо
История
Информационни
Български език
Музика
Стефка Иванова Агова
Георги Николаев Димитров
Силвия Георгиева Илиева
Веселина Стефанова Павлова-Найденова
Илиана Тодорова Траянова
5
Математика
Изобразително
Човекът
Физическо
Човекът
Юлия Георгиева Николова-Георгиева
Диана Василева Соколова
Ива Петрова Петрова
Стефка Иванова Агова
Ива Петрова Петрова
6
Математика
Изобразително
Човекът
Физическо
Човекът
Юлия Георгиева Николова-Георгиева
Диана Василева Соколова
Ива Петрова Петрова
Стефка Иванова Агова
Ива Петрова Петрова
7
Час на класа
Стефка Иванова Агова
8
Час на класа
Стефка Иванова Агова
6 е сутрин
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Математика
Изобразително
Руски език ИУЧ
История
Английски език
Юлия Георгиева Николова-Георгиева
Диана Василева Соколова
Надежда Найденова Иванова
Георги Николаев Димитров
Антоанета Станиславова Милушева
2
Математика
Изобразително
Руски език ИУЧ
История
Английски език
Юлия Георгиева Николова-Георгиева
Диана Василева Соколова
Надежда Найденова Иванова
Георги Николаев Димитров
Антоанета Станиславова Милушева
3
Музика
Математика
Човекът
Физическо
Човекът
Илиана Тодорова Траянова
Юлия Георгиева Николова-Георгиева
Ива Петрова Петрова
Петко Юлианов Бачийски
Ива Петрова Петрова
4
Музика
Математика
Човекът
Физическо
Човекът
Илиана Тодорова Траянова
Юлия Георгиева Николова-Георгиева
Ива Петрова Петрова
Петко Юлианов Бачийски
Ива Петрова Петрова
5
Български език
Български език
Информационни
Английски език
Физическо
София Василева Дюлгерова
София Василева Дюлгерова
Силвия Георгиева Илиева
Антоанета Станиславова Милушева
Петко Юлианов Бачийски
6
Български език
Български език
Информационни
Английски език
Физическо
София Василева Дюлгерова
София Василева Дюлгерова
Силвия Георгиева Илиева
Антоанета Станиславова Милушева
Петко Юлианов Бачийски
7
Час на класа
Петко Юлианов Бачийски
8
Час на класа
Петко Юлианов Бачийски
6 ж сутрин
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Музика
Английски език
Човекът
Математика
Човекът
Илиана Тодорова Траянова
Антоанета Станиславова Милушева
Ива Петрова Петрова
Юлия Георгиева Николова-Георгиева
Ива Петрова Петрова
2
Музика
Английски език
Човекът
Математика
Човекът
Илиана Тодорова Траянова
Антоанета Станиславова Милушева
Ива Петрова Петрова
Юлия Георгиева Николова-Георгиева
Ива Петрова Петрова
3
Български език
Изобразително
Физическо
Английски език
Информационни
София Василева Дюлгерова
Диана Василева Соколова
Петко Юлианов Бачийски
Антоанета Станиславова Милушева
Силвия Георгиева Илиева
4
Български език
Изобразително
Физическо
Английски език
Информационни
София Василева Дюлгерова
Диана Василева Соколова
Петко Юлианов Бачийски
Антоанета Станиславова Милушева
Силвия Георгиева Илиева
5
История
Математика
Руски език ИУЧ
Физическо
Български език
Георги Николаев Димитров
Юлия Георгиева Николова-Георгиева
Надежда Найденова Иванова
Петко Юлианов Бачийски
София Василева Дюлгерова
6
История
Математика
Руски език ИУЧ
Физическо
Български език
Георги Николаев Димитров
Юлия Георгиева Николова-Георгиева
Надежда Найденова Иванова
Петко Юлианов Бачийски
София Василева Дюлгерова
7
Час на класа
София Василева Дюлгерова
8
Час на класа
София Василева Дюлгерова
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Български език
Технологии
Изобразително
Български език
Немски език ИУЧ
Борислава Бориславова Петрова
Асен Асенов Наков
Диана Василева Соколова
Борислава Бориславова Петрова
Ваня Ангелова Григорова
2
Български език
Технологии
Изобразително
Български език
Немски език ИУЧ
Борислава Бориславова Петрова
Асен Асенов Наков
Диана Василева Соколова
Борислава Бориславова Петрова
Ваня Ангелова Григорова
3
География
Математика
Български език
Компютърно
Музика
Себиха Алмазова Метушева
Таня Радоева Белясин
Борислава Бориславова Петрова
Силвия Георгиева Илиева
Александър Петров Митев
4
География
Математика
Български език
Компютърно
Музика
Себиха Алмазова Метушева
Таня Радоева Белясин
Борислава Бориславова Петрова
Силвия Георгиева Илиева
Александър Петров Митев
5
Английски ИУЧ
История
Английски език
Човекът
Математика
Мариана Григорова Петкова
Стоян Росенов Шиваров
Мариана Григорова Петкова
Ива Петрова Петрова
Таня Радоева Белясин
6
Английски ИУЧ
История
Английски език
Човекът
Математика
Мариана Григорова Петкова
Стоян Росенов Шиваров
Мариана Григорова Петкова
Ива Петрова Петрова
Таня Радоева Белясин
7
Физическо
Час на класа
7
Мария Николова Николова
Ива Петрова Петрова
8
Физическо
Час на класа
Мария Николова Николова
Ива Петрова Петрова