6-ти клас

  6 а, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език География Английски език Час на класа Английски език
2 Български език География Музика Немски език ИУЧ Физическо
3 Технологии Математика Компютърно Немски език ИУЧ Български език
4 Технологии Математика Компютърно Изобразително Български език
5 Математика Физическо Български език Изобразително Математика
6 Английски език Музика История Човекът Математика
7 ФВС модул Български език История Човекът  
           
  6 б, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Английски език Музика География Час на класа Български език
2 Английски език ФВС модул География Човекът Български език
3 Музика Немски език ИУЧ Технологии Човекът Математика
4 История Немски език ИУЧ Технологии Математика Математика
5 История Математика Компютърно Физическо Изобразително
6 Български език Математика Компютърно Български език Изобразително
7 Български език   Физическо Български език Английски език
           
  6 в, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Изобразително Физическо Немски език ИУЧ Час на класа Компютърно
2 Изобразително Музика Немски език ИУЧ Математика Компютърно
3 Математика Човекът Български език Математика Английски език
4 Математика Човекът Български език Български език Английски език
5 Английски език Български език Музика Български език ФВС модул
6 История Български език География Технологии Физическо
7 История   География Технологии Математика
           
  6 г, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Испански ИУЧ Изобразително Български език Час на класа Технологии
2 Испански ИУЧ Изобразително Български език Български език Технологии
3 Български език Математика География Български език Човекът
4 Български език Математика География Математика Човекът
5 Физическо История Математика Математика Английски език
6 Компютърно История ФВС модул Музика Английски език
7 Компютърно Музика   Английски език Физическо
           
  6 д, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Български език Музика Час на класа Български език
2 Български език Български език Математика Музика Български език
3 Английски език Физическо Математика Руски език ИУЧ География
4 Английски език Математика Човекът Математика Физическо
5 Човекът Математика Руски език ИУЧ География История
6 Изобразително Компютърно Технологии Английски език История
7 Изобразително Компютърно Технологии ФВС модул  
           
  6 е, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Музика Математика Изобразително Час на класа История
2 Български език Математика Изобразително Български език История
3 Български език Технологии Английски език Български език Физическо
4 Математика Технологии Английски език Човекът Математика
5 Математика Руски език ИУЧ География Музика Английски език
6 Физическо Руски език ИУЧ Български език ФВС модул Компютърно
7 География Човекът Български език   Компютърно
           
  6 ж, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Технологии Български език Български език Час на класа ФВС модул
2 Технологии Български език Български език Математика География
3 Компютърно Математика Музика Математика История
4 Компютърно Английски език Математика Музика История
5 География Английски език Математика Човекът Български език
6 Физическо Физическо Изобразително Човекът Български език
7   Руски език ИУЧ Изобразително Руски език ИУЧ Английски език