7-ми клас

ВАРИАНТ 1
7 А СУТРИН
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
История
Английски език
Биология
Немски език ИУЧ
Математика
Йордан Лъчезаров Лазаров
Венислава Димитрова Гегова
Мария Стойчева Георгиева
Павлина Цветанова Банчева-Колева
Рая Цветанова Ганева
2
История
Английски език
Биология
Немски език ИУЧ
Математика
Йордан Лъчезаров Лазаров
Венислава Димитрова Гегова
Мария Стойчева Георгиева
Павлина Цветанова Банчева-Колева
Рая Цветанова Ганева
3
Информационни
Математика
Физическо
География
Изобразително
Силвия Георгиева Илиева
Рая Цветанова Ганева
Петко Юлианов Бачийски
Йордан Петков Йорданов
Сабина Пенчева Хубавенкова
4
Информационни
Математика
Физическо
География
Изобразително
Силвия Георгиева Илиева
Рая Цветанова Ганева
Петко Юлианов Бачийски
Йордан Петков Йорданов
Сабина Пенчева Хубавенкова
5
Физика
Музика
Български език
Английски език
Български език
Чавдар Динев Динев
Илиана Тодорова Траянова
Елена Димитрова Христова
Венислава Димитрова Гегова
Елена Димитрова Христова
6
Физика
Музика
Български език
Английски език
Български език
Чавдар Динев Динев
Илиана Тодорова Траянова
Елена Димитрова Христова
Венислава Димитрова Гегова
Елена Димитрова Христова
7
Час на класа
Елена Димитрова Христова
8
Час на класа
Елена Димитрова Христова
7 б СУТРИН
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Физика
Математика
Математика
Изобразително
География
Чавдар Динев Динев
Рая Цветанова Ганева
Рая Цветанова Ганева
Сабина Пенчева Хубавенкова
Йордан Петков Йорданов
2
Физика
Математика
Математика
Изобразително
География
Чавдар Динев Динев
Рая Цветанова Ганева
Рая Цветанова Ганева
Сабина Пенчева Хубавенкова
Йордан Петков Йорданов
3
Английски език
Биология
Информационни
Немски език ИУЧ
Български език
Венислава Димитрова Гегова
Венета Борисова Велкова
Силвия Георгиева Илиева
Павлина Цветанова Банчева-Колева
Елена Димитрова Христова
4
Английски език
Биология
Информационни
Немски език ИУЧ
Български език
Венислава Димитрова Гегова
Венета Борисова Велкова
Силвия Георгиева Илиева
Павлина Цветанова Банчева-Колева
Елена Димитрова Христова
5
Български език
Английски език
Физическо
История
Музика
Елена Димитрова Христова
Венислава Димитрова Гегова
Петко Юлианов Бачийски
Йордан Лъчезаров Лазаров
Александър Петров Митев
6
Български език
Английски език
Физическо
История
Музика
Елена Димитрова Христова
Венислава Димитрова Гегова
Петко Юлианов Бачийски
Йордан Лъчезаров Лазаров
Александър Петров Митев
7
Час на класа
Рая Цветанова Ганева
8
Час на класа
Рая Цветанова Ганева
7 в СУТРИН
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Български език
Български език
Физическо
Физика
Информационни
Елена Димитрова Христова
Елена Димитрова Христова
Петко Юлианов Бачийски
Чавдар Динев Динев
Силвия Георгиева Илиева
2
Български език
Български език
Физическо
Физика
Информационни
Елена Димитрова Христова
Елена Димитрова Христова
Петко Юлианов Бачийски
Чавдар Динев Динев
Силвия Георгиева Илиева
3
История
Английски език
Математика
Математика
География
Йордан Лъчезаров Лазаров
Венислава Димитрова Гегова
Рая Цветанова Ганева
Рая Цветанова Ганева
Йордан Петков Йорданов
4
История
Английски език
Математика
Математика
География
Йордан Лъчезаров Лазаров
Венислава Димитрова Гегова
Рая Цветанова Ганева
Рая Цветанова Ганева
Йордан Петков Йорданов
5
Изобразително
Биология
Испански ИУЧ
Музика
Английски език
Сабина Пенчева Хубавенкова
Венета Борисова Велкова
Радослава Каменова Кирилова
Александър Петров Митев
Венислава Димитрова Гегова
6
Изобразително
Биология
Испански ИУЧ
Музика
Английски език
Сабина Пенчева Хубавенкова
Венета Борисова Велкова
Радослава Каменова Кирилова
Александър Петров Митев
Венислава Димитрова Гегова
7
Час на класа
Йордан Лъчезаров Лазаров
8
Час на класа
Йордан Лъчезаров Лазаров
7 г СУТРИН
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Изобразително
Биология
Английски език
Английски език
Физическо
Сабина Пенчева Хубавенкова
Венета Борисова Велкова
Венислава Димитрова Гегова
Венислава Димитрова Гегова
Петко Юлианов Бачийски
2
Изобразително
Биология
Английски език
Английски език
Физическо
Сабина Пенчева Хубавенкова
Венета Борисова Велкова
Венислава Димитрова Гегова
Венислава Димитрова Гегова
Петко Юлианов Бачийски
3
Физика
Математика
Испански ИУЧ
Български език
Математика
Чавдар Динев Динев
Елена Михайлова Колева
Радослава Каменова Кирилова
Радка Ангелова Караджова
Елена Михайлова Колева
4
Физика
Математика
Испански ИУЧ
Български език
Математика
Чавдар Динев Динев
Елена Михайлова Колева
Радослава Каменова Кирилова
Радка Ангелова Караджова
Елена Михайлова Колева
5
История
Информационни
Музика
География
Български език
Йордан Лъчезаров Лазаров
Силвия Георгиева Илиева
Александър Петров Митев
Йордан Петков Йорданов
Радка Ангелова Караджова
6
История
Информационни
Музика
География
Български език
Йордан Лъчезаров Лазаров
Силвия Георгиева Илиева
Александър Петров Митев
Йордан Петков Йорданов
Радка Ангелова Караджова
7
Час на класа
Радка Ангелова Караджова
8
Час на класа
Радка Ангелова Караджова
7 д СУТРИН
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Физическо
Физика
Изобразително
География
Математика
Николай Йорданов Чакалов
Чавдар Динев Динев
Сабина Пенчева Хубавенкова
Йордан Петков Йорданов
Елена Михайлова Колева
2
Физическо
Физика
Изобразително
География
Математика
Николай Йорданов Чакалов
Чавдар Динев Динев
Сабина Пенчева Хубавенкова
Йордан Петков Йорданов
Елена Михайлова Колева
3
Български език
История
Руски език ИУЧ
Английски език
Английски език
Елена Димитрова Христова
Йордан Лъчезаров Лазаров
Надежда Найденова Иванова
Венислава Димитрова Гегова
Венислава Димитрова Гегова
4
Български език
История
Руски език ИУЧ
Английски език
Английски език
Елена Димитрова Христова
Йордан Лъчезаров Лазаров
Надежда Найденова Иванова
Венислава Димитрова Гегова
Венислава Димитрова Гегова
5
Математика
Музика
Биология
Български език
Информационни
Елена Михайлова Колева
Александър Петров Митев
Венета Борисова Велкова
Елена Димитрова Христова
Силвия Георгиева Илиева
6
Математика
Музика
Биология
Български език
Информационни
Елена Михайлова Колева
Александър Петров Митев
Венета Борисова Велкова
Елена Димитрова Христова
Силвия Георгиева Илиева
7
Час на класа
Венислава Димитрова Гегова
8
Час на класа
Венислава Димитрова Гегова
7 е СУТРИН
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Математика
Български език
Музика
Руски език ИУЧ
Английски език
Елена Михайлова Колева
Борислава Бориславова Петрова
Илиана Тодорова Траянова
Надежда Найденова Иванова
Венислава Димитрова Гегова
2
Математика
Български език
Музика
Руски език ИУЧ
Английски език
Елена Михайлова Колева
Борислава Бориславова Петрова
Илиана Тодорова Траянова
Надежда Найденова Иванова
Венислава Димитрова Гегова
3
Физическо
Физика
Биология
Изобразително
Информационни
Николай Йорданов Чакалов
Чавдар Динев Динев
Венета Борисова Велкова
Сабина Пенчева Хубавенкова
Силвия Георгиева Илиева
4
Физическо
Физика
Биология
Изобразително
Информационни
Николай Йорданов Чакалов
Чавдар Динев Динев
Венета Борисова Велкова
Сабина Пенчева Хубавенкова
Силвия Георгиева Илиева
5
Английски език
История
Български език
Математика
География
Венислава Димитрова Гегова
Йордан Лъчезаров Лазаров
Борислава Бориславова Петрова
Елена Михайлова Колева
Йордан Петков Йорданов
6
Английски език
История
Български език
Математика
География
Венислава Димитрова Гегова
Йордан Лъчезаров Лазаров
Борислава Бориславова Петрова
Елена Михайлова Колева
Йордан Петков Йорданов
7
Час на класа
Елена Михайлова Колева
8
Час на класа
Елена Михайлова Колева
ВАРИАНТ 2
7 А СУТРИН
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Химия
Български език
Физика
Технологии
История
Вася Любенова Георгиева
Елена Димитрова Христова
Чавдар Динев Динев
Асен Асенов Наков
Йордан Лъчезаров Лазаров
2
Химия
Български език
Физика
Технологии
История
Вася Любенова Георгиева
Елена Димитрова Христова
Чавдар Динев Динев
Асен Асенов Наков
Йордан Лъчезаров Лазаров
3
Английски ИУЧ
Биология
Български език
Немски език ИУЧ
Български език
Красимира Венциславова Павлова-Пърлева
Мария Стойчева Георгиева
Елена Димитрова Христова
Павлина Цветанова Банчева-Колева
Елена Димитрова Христова
4
Английски ИУЧ
Биология
Български език
Немски език ИУЧ
Български език
Красимира Венциславова Павлова-Пърлева
Мария Стойчева Георгиева
Елена Димитрова Христова
Павлина Цветанова Банчева-Колева
Елена Димитрова Христова
5
Физическо
Музика
Английски език
Математика
Математика
Петко Юлианов Бачийски
Илиана Тодорова Траянова
Венислава Димитрова Гегова
Рая Цветанова Ганева
Рая Цветанова Ганева
6
Физическо
Музика
Английски език
Математика
Математика
Петко Юлианов Бачийски
Илиана Тодорова Траянова
Венислава Димитрова Гегова
Рая Цветанова Ганева
Рая Цветанова Ганева
7
География
ФВС модул
Йордан Петков Йорданов
Петко Юлианов Бачийски
8
География
ФВС модул
Йордан Петков Йорданов
Петко Юлианов Бачийски
7 б СУТРИН
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Български език
История
Български език
Немски език ИУЧ
Физическо
Елена Димитрова Христова
Йордан Лъчезаров Лазаров
Елена Димитрова Христова
Павлина Цветанова Банчева-Колева
Петко Юлианов Бачийски
2
Български език
История
Български език
Немски език ИУЧ
Физическо
Елена Димитрова Христова
Йордан Лъчезаров Лазаров
Елена Димитрова Христова
Павлина Цветанова Банчева-Колева
Петко Юлианов Бачийски
3
Математика
Биология
Технологии
Английски език
Математика
Рая Цветанова Ганева
Венета Борисова Велкова
Асен Асенов Наков
Венислава Димитрова Гегова
Рая Цветанова Ганева
4
Математика
Биология
Технологии
Английски език
Математика
Рая Цветанова Ганева
Венета Борисова Велкова
Асен Асенов Наков
Венислава Димитрова Гегова
Рая Цветанова Ганева
5
Химия
Английски ИУЧ
Физика
География
Български език
Вася Любенова Георгиева
Красимира Венциславова Павлова-Пърлева
Чавдар Динев Динев
Йордан Петков Йорданов
Елена Димитрова Христова
6
Химия
Английски ИУЧ
Физика
География
Български език
Вася Любенова Георгиева
Красимира Венциславова Павлова-Пърлева
Чавдар Динев Динев
Йордан Петков Йорданов
Елена Димитрова Христова
7
ФВС модул
Музика
Петко Юлианов Бачийски
Александър Петров Митев
8
ФВС модул
Музика
Петко Юлианов Бачийски
Александър Петров Митев
7 в СУТРИН
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Технологии
Химия
Математика
Английски език
Български език
Асен Асенов Наков
Вася Любенова Георгиева
Рая Цветанова Ганева
Венислава Димитрова Гегова
Елена Димитрова Христова
2
Технологии
Химия
Математика
Английски език
Български език
Асен Асенов Наков
Вася Любенова Георгиева
Рая Цветанова Ганева
Венислава Димитрова Гегова
Елена Димитрова Христова
3
Биология
Български език
Физика
Математика
Физическо
Венета Борисова Велкова
Елена Димитрова Христова
Чавдар Динев Динев
Рая Цветанова Ганева
Петко Юлианов Бачийски
4
Биология
Български език
Физика
Математика
Физическо
Венета Борисова Велкова
Елена Димитрова Христова
Чавдар Динев Динев
Рая Цветанова Ганева
Петко Юлианов Бачийски
5
Английски ИУЧ
История
Български език
Испански ИУЧ
География
Красимира Венциславова Павлова-Пърлева
Йордан Лъчезаров Лазаров
Елена Димитрова Христова
Радослава Каменова Кирилова
Йордан Петков Йорданов
6
Английски ИУЧ
История
Български език
Испански ИУЧ
География
Красимира Венциславова Павлова-Пърлева
Йордан Лъчезаров Лазаров
Елена Димитрова Христова
Радослава Каменова Кирилова
Йордан Петков Йорданов
7
Музика
ФВС модул
Александър Петров Митев
Петко Юлианов Бачийски
8
Музика
ФВС модул
Александър Петров Митев
Петко Юлианов Бачийски
7 г СУТРИН
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Български език
Математика
Физическо
Математика
Английски език
Радка Ангелова Караджова
Елена Михайлова Колева
Петко Юлианов Бачийски
Елена Михайлова Колева
Венислава Димитрова Гегова
2
Български език
Математика
Физическо
Математика
Английски език
Радка Ангелова Караджова
Елена Михайлова Колева
Петко Юлианов Бачийски
Елена Михайлова Колева
Венислава Димитрова Гегова
3
Химия
Английски ИУЧ
Испански ИУЧ
География
История
Вася Любенова Георгиева
Красимира Венциславова Павлова-Пърлева
Радослава Каменова Кирилова
Йордан Петков Йорданов
Йордан Лъчезаров Лазаров
4
Химия
Английски ИУЧ
Испански ИУЧ
География
История
Вася Любенова Георгиева
Красимира Венциславова Павлова-Пърлева
Радослава Каменова Кирилова
Йордан Петков Йорданов
Йордан Лъчезаров Лазаров
5
Технологии
Биология
Български език
Музика
Физика
Асен Асенов Наков
Венета Борисова Велкова
Радка Ангелова Караджова
Александър Петров Митев
Чавдар Динев Динев
6
Технологии
Биология
Български език
Музика
Физика
Асен Асенов Наков
Венета Борисова Велкова
Радка Ангелова Караджова
Александър Петров Митев
Чавдар Динев Динев
7
ФВС модул
Български език
Петко Юлианов Бачийски
Радка Ангелова Караджова
8
ФВС модул
Български език
Петко Юлианов Бачийски
Радка Ангелова Караджова
7 д СУТРИН
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Математика
Английски език
Английски ИУЧ
Български език
Технологии
Елена Михайлова Колева
Венислава Димитрова Гегова
Венислава Димитрова Гегова
Елена Димитрова Христова
Асен Асенов Наков
2
Математика
Английски език
Английски ИУЧ
Български език
Технологии
Елена Михайлова Колева
Венислава Димитрова Гегова
Венислава Димитрова Гегова
Елена Димитрова Христова
Асен Асенов Наков
3
Български език
Химия
Руски език ИУЧ
Математика
Физика
Елена Димитрова Христова
Вася Любенова Георгиева
Надежда Найденова Иванова
Елена Михайлова Колева
Чавдар Динев Динев
4
Български език
Химия
Руски език ИУЧ
Математика
Физика
Елена Димитрова Христова
Вася Любенова Георгиева
Надежда Найденова Иванова
Елена Михайлова Колева
Чавдар Динев Динев
5
Биология
Български език
География
Физическо
История
Венета Борисова Велкова
Елена Димитрова Христова
Йордан Петков Йорданов
Николай Йорданов Чакалов
Йордан Лъчезаров Лазаров
6
Биология
Български език
География
Физическо
История
Венета Борисова Велкова
Елена Димитрова Христова
Йордан Петков Йорданов
Николай Йорданов Чакалов
Йордан Лъчезаров Лазаров
7
ФВС модул
Музика
Николай Йорданов Чакалов
Александър Петров Митев
8
ФВС модул
Музика
Николай Йорданов Чакалов
Александър Петров Митев
7 е СУТРИН
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Биология
Български език
Математика
География
Физика
Венета Борисова Велкова
Борислава Бориславова Петрова
Елена Михайлова Колева
Йордан Петков Йорданов
Чавдар Динев Динев
2
Биология
Български език
Математика
География
Физика
Венета Борисова Велкова
Борислава Бориславова Петрова
Елена Михайлова Колева
Йордан Петков Йорданов
Чавдар Динев Динев
3
Английски ИУЧ
История
Английски език
ФВС модул
Математика
Венислава Димитрова Гегова
Йордан Лъчезаров Лазаров
Венислава Димитрова Гегова
Николай Йорданов Чакалов
Елена Михайлова Колева
4
Английски ИУЧ
История
Английски език
ФВС модул
Математика
Венислава Димитрова Гегова
Йордан Лъчезаров Лазаров
Венислава Димитрова Гегова
Николай Йорданов Чакалов
Елена Михайлова Колева
5
Физическо
Химия
Български език
Музика
Български език
Николай Йорданов Чакалов
Вася Любенова Георгиева
Борислава Бориславова Петрова
Илиана Тодорова Траянова
Борислава Бориславова Петрова
6
Физическо
Химия
Български език
Музика
Български език
Николай Йорданов Чакалов
Вася Любенова Георгиева
Борислава Бориславова Петрова
Илиана Тодорова Траянова
Борислава Бориславова Петрова
7
Технологии
Руски език ИУЧ
Асен Асенов Наков
Надежда Найденова Иванова
8
Технологии
Руски език ИУЧ
Асен Асенов Наков
Надежда Найденова Иванова