7-ми клас


  7 а, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Английски език Информационни География Час на класа Физика
2 Английски език Български език География Английски език Математика
3 Български език Биология Изобразително АЕ_ФУЧ Математика
4 Български език Биология Изобразително Немски език ИУЧ Физическо
5 Технологии ФВС модул Химия Немски език ИУЧ Български език
6 Математика История Химия Физическо Български език
7 Математика История Математика   Музика
           
  7 б, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Биология Музика История Час на класа Математика
2 Биология Информационни Български език Испански ИУЧ Физика
3 Математика Български език Български език Испански ИУЧ Изобразително
4 Математика Физическо Химия Английски език Изобразително
5 Химия Математика ФВС модул Физическо География
6 История Математика Английски език Български език География
7 Технологии АЕ_ФУЧ Английски език Български език  
           
  7 в, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Информационни Български език Английски език Час на класа География
2 История Математика Английски език Физическо География
3 История Физическо Музика Български език Български език
4 Изобразително Английски език Български език Математика Български език
5 Изобразително Биология Математика Математика АЕ_ФУЧ
6 Химия Биология Математика Испански ИУЧ Физика
7 Химия Технологии   Испански ИУЧ ФВС модул
           
  7 г, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Математика Химия Час на класа Испански ИУЧ
2 Информационни Математика Химия География Испански ИУЧ
3 ФВС модул Български език Английски език Български език Технологии
4 История Български език Английски език Български език Английски език
5 География История Физика АЕ_ФУЧ Математика
6 Биология Музика Математика Изобразително Математика
7   Физическо Физическо Изобразително Биология
           
  7 д, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Химия Математика Час на класа Музика
2 Български език Химия Математика Български език Математика
3 Математика Изобразително Физическо Биология Математика
4 Испански ИУЧ Изобразително История География ФВС модул
5 Испански ИУЧ Български език История География Физика
6 Технологии Български език АЕ_ФУЧ Физическо Английски език
7 Биология   Информационни Английски език Английски език
           
  7 е, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Руски език ИУЧ Технологии Английски език Час на класа Изобразително
2 Руски език ИУЧ Музика АЕ_ФУЧ Български език Изобразително
3 Български език Математика Физическо Физическо Информационни
4 Български език География Български език Английски език Физика
5 ФВС модул География Български език Английски език Математика
6 Математика Химия Биология История Математика
7 Математика Химия Биология История  
           
  7 ж, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Английски език Български език Час на класа Български език
2 Математика Английски език Български език История Български език
3 Биология Химия Руски език ИУЧ История География
4 Биология Химия ФВС модул Музика География
5 Български език Технологии Математика Информационни Физическо
6 Английски език Изобразително Математика Руски език ИУЧ АЕ_ФУЧ
7 Физическо Изобразително Физика   Математика