8-ми клас

ВАРИАНТ 1
8 А СУТРИн
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Английски език
Английски език
Английски език
Английски език
Математика ИУЧ
Велислава Стоянова Иванова
Велислава Стоянова Иванова
Велислава Стоянова Иванова
Велислава Стоянова Иванова
Елизабет Николаева Зарева
2
Английски език
Английски език
Английски език
Английски език
Математика ИУЧ
Велислава Стоянова Иванова
Велислава Стоянова Иванова
Велислава Стоянова Иванова
Велислава Стоянова Иванова
Елизабет Николаева Зарева
3
Английски език
Английски език
Английски език
Английски език
Физическо
Велислава Стоянова Иванова
Велислава Стоянова Иванова
Велислава Стоянова Иванова
Велислава Стоянова Иванова
Георги Костов Николов
4
Английски език
Английски език
Английски език
Английски език
Физическо
Велислава Стоянова Иванова
Велислава Стоянова Иванова
Велислава Стоянова Иванова
Велислава Стоянова Иванова
Георги Костов Николов
5
Математика
Български език
Музика
Информационни
Английски език
Елизабет Николаева Зарева
София Василева Дюлгерова
Илиана Тодорова Траянова
Силвия Георгиева Илиева
Велислава Стоянова Иванова
6
Математика
Български език
Музика
Информационни
Английски език
Елизабет Николаева Зарева
София Василева Дюлгерова
Илиана Тодорова Траянова
Силвия Георгиева Илиева
Велислава Стоянова Иванова
7
ФВС модул
Български език
Георги Костов Николов
София Василева Дюлгерова
8
ФВС модул
Български език
Георги Костов Николов
София Василева Дюлгерова
8 Б СУТРИН
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Музика
Английски език
Математика
Английски език
Английски език
Илиана Тодорова Траянова
Емилия Боянова Христова
Елизабет Николаева Зарева
Емилия Боянова Христова
Емилия Боянова Христова
2
Музика
Английски език
Математика
Английски език
Английски език
Илиана Тодорова Траянова
Емилия Боянова Христова
Елизабет Николаева Зарева
Емилия Боянова Христова
Емилия Боянова Христова
3
Английски език
Английски език
Английски език
Математика ИУЧ
Английски език
Емилия Боянова Христова
Емилия Боянова Христова
Емилия Боянова Христова
Елизабет Николаева Зарева
Емилия Боянова Христова
4
Английски език
Английски език
Английски език
Математика ИУЧ
Английски език
Емилия Боянова Христова
Емилия Боянова Христова
Емилия Боянова Христова
Елизабет Николаева Зарева
Емилия Боянова Христова
5
Английски език
Български език
Информационни
Английски език
Български език
Емилия Боянова Христова
Виолетка Стоянова Петрова
Силвия Георгиева Илиева
Емилия Боянова Христова
Виолетка Стоянова Петрова
6
Английски език
Български език
Информационни
Английски език
Български език
Емилия Боянова Христова
Виолетка Стоянова Петрова
Силвия Георгиева Илиева
Емилия Боянова Христова
Виолетка Стоянова Петрова
7
Физическо
ФВС модул
Георги Костов Николов
Георги Костов Николов
8
Физическо
ФВС модул
Георги Костов Николов
Георги Костов Николов
8 В СУТРИН
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Английски език
Информационни
Английски език
Английски език
Английски език
Катерина Христова Николова
Силвия Георгиева Илиева
Катерина Христова Николова
Катерина Христова Николова
Катерина Христова Николова
2
Английски език
Информационни
Английски език
Английски език
Английски език
Катерина Христова Николова
Силвия Георгиева Илиева
Катерина Христова Николова
Катерина Христова Николова
Катерина Христова Николова
3
Математика
Английски език
Английски език
Английски език
Английски език
Елизабет Николаева Зарева
Катерина Христова Николова
Катерина Христова Николова
Катерина Христова Николова
Катерина Христова Николова
4
Математика
Английски език
Английски език
Английски език
Английски език
Елизабет Николаева Зарева
Катерина Христова Николова
Катерина Христова Николова
Катерина Христова Николова
Катерина Христова Николова
5
Български език
Английски език
Български език
Математика ИУЧ
Физическо
Виолетка Стоянова Петрова
Катерина Христова Николова
Виолетка Стоянова Петрова
Елизабет Николаева Зарева
Георги Костов Николов
6
Български език
Английски език
Български език
Математика ИУЧ
Физическо
Виолетка Стоянова Петрова
Катерина Христова Николова
Виолетка Стоянова Петрова
Елизабет Николаева Зарева
Георги Костов Николов
7
Музика
ФВС модул
Илиана Тодорова Траянова
Георги Костов Николов
8
Музика
ФВС модул
Илиана Тодорова Траянова
Георги Костов Николов
8 Г СУТРИН
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Български език
Английски език
Английски език
Английски език
ФВС модул
Виолетка Стоянова Петрова
Любка Викторова Чолашка
Любка Викторова Чолашка
Любка Викторова Чолашка
Николай Йорданов Чакалов
2
Български език
Английски език
Английски език
Английски език
ФВС модул
Виолетка Стоянова Петрова
Любка Викторова Чолашка
Любка Викторова Чолашка
Любка Викторова Чолашка
Николай Йорданов Чакалов
3
Музика
Английски език
Български език
Английски език
Английски език
Илиана Тодорова Траянова
Любка Викторова Чолашка
Виолетка Стоянова Петрова
Любка Викторова Чолашка
Любка Викторова Чолашка
4
Музика
Английски език
Български език
Английски език
Английски език
Илиана Тодорова Траянова
Любка Викторова Чолашка
Виолетка Стоянова Петрова
Любка Викторова Чолашка
Любка Викторова Чолашка
5
Английски език
Математика
Математика ИУЧ
Физическо
Английски език
Любка Викторова Чолашка
Елизабет Николаева Зарева
Елизабет Николаева Зарева
Николай Йорданов Чакалов
Любка Викторова Чолашка
6
Английски език
Математика
Математика ИУЧ
Физическо
Английски език
Любка Викторова Чолашка
Елизабет Николаева Зарева
Елизабет Николаева Зарева
Николай Йорданов Чакалов
Любка Викторова Чолашка
7
Английски език
Информационни
Любка Викторова Чолашка
Михаела Александрова Алексиева
8
Английски език
Информационни
Любка Викторова Чолашка
Михаела Александрова Алексиева
8 Д СУТРИН
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Английски език
Английски език
Български език
ФВС модул
Английски език
Румяна Захариева Захариева - Никифоров
Румяна Захариева Захариева - Никифоров
Виолетка Стоянова Петрова
Николай Йорданов Чакалов
Румяна Захариева Захариева - Никифоров
2
Английски език
Английски език
Български език
ФВС модул
Английски език
Румяна Захариева Захариева - Никифоров
Румяна Захариева Захариева - Никифоров
Виолетка Стоянова Петрова
Николай Йорданов Чакалов
Румяна Захариева Захариева - Никифоров
3
Информатика
Английски език
Математика
Английски език
Английски език
Валентина Иванова Велкова
Румяна Захариева Захариева - Никифоров
Елизабет Николаева Зарева
Румяна Захариева Захариева - Никифоров
Румяна Захариева Захариева - Никифоров
4
Информатика
Английски език
Математика
Английски език
Английски език
Валентина Иванова Велкова
Румяна Захариева Захариева - Никифоров
Елизабет Николаева Зарева
Румяна Захариева Захариева - Никифоров
Румяна Захариева Захариева - Никифоров
5
Физическо
Информационни
Английски език
Английски език
Математика ФУЧ
Николай Йорданов Чакалов
Валентина Иванова Велкова
Румяна Захариева Захариева - Никифоров
Румяна Захариева Захариева - Никифоров
Елизабет Николаева Зарева
6
Физическо
Информационни
Английски език
Английски език
Математика ФУЧ
Николай Йорданов Чакалов
Валентина Иванова Велкова
Румяна Захариева Захариева - Никифоров
Румяна Захариева Захариева - Никифоров
Елизабет Николаева Зарева
7
Български език
Английски език
Музика
Виолетка Стоянова Петрова
Румяна Захариева Захариева - Никифоров
Илиана Тодорова Траянова
8
Български език
Английски език
Музика
Виолетка Стоянова Петрова
Румяна Захариева Захариева - Никифоров
Илиана Тодорова Траянова
8 Е СУТРИН
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Английски език
Английски език
Английски език
Български език
Английски език
Цвете Миткова Жекова-Стефанова
Цвете Миткова Жекова-Стефанова
Цвете Миткова Жекова-Стефанова
Виолетка Стоянова Петрова
Цвете Миткова Жекова-Стефанова
2
Английски език
Английски език
Английски език
Български език
Английски език
Цвете Миткова Жекова-Стефанова
Цвете Миткова Жекова-Стефанова
Цвете Миткова Жекова-Стефанова
Виолетка Стоянова Петрова
Цвете Миткова Жекова-Стефанова
3
Английски език
Български език
Английски език
Физическо
Английски език
Цвете Миткова Жекова-Стефанова
Виолетка Стоянова Петрова
Цвете Миткова Жекова-Стефанова
Николай Йорданов Чакалов
Цвете Миткова Жекова-Стефанова
4
Английски език
Български език
Английски език
Физическо
Английски език
Цвете Миткова Жекова-Стефанова
Виолетка Стоянова Петрова
Цвете Миткова Жекова-Стефанова
Николай Йорданов Чакалов
Цвете Миткова Жекова-Стефанова
5
Информатика
Английски език
Математика
Английски език
Музика
Валентина Иванова Велкова
Цвете Миткова Жекова-Стефанова
Весела Цолова Радкова
Цвете Миткова Жекова-Стефанова
Илиана Тодорова Траянова
6
Информатика
Английски език
Математика
Английски език
Музика
Валентина Иванова Велкова
Цвете Миткова Жекова-Стефанова
Весела Цолова Радкова
Цвете Миткова Жекова-Стефанова
Илиана Тодорова Траянова
7
ФВС модул
Информационни
Биология ФУЧ
Николай Йорданов Чакалов
Валентина Иванова Велкова
Венета Борисова Велкова
8
ФВС модул
Информационни
Биология ФУЧ
Николай Йорданов Чакалов
Валентина Иванова Велкова
Венета Борисова Велкова
ВАРИАНТ 2
8 А СУТРИН
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Английски език
Философия
Английски език
Английски език
Английски език
Велислава Стоянова Иванова
Елена Тодорова Вретенарова
Велислава Стоянова Иванова
Велислава Стоянова Иванова
Велислава Стоянова Иванова
2
Английски език
Философия
Английски език
Английски език
Английски език
Велислава Стоянова Иванова
Елена Тодорова Вретенарова
Велислава Стоянова Иванова
Велислава Стоянова Иванова
Велислава Стоянова Иванова
3
Английски език
Английски език
Английски език
Английски език
Български ИУЧ
Велислава Стоянова Иванова
Велислава Стоянова Иванова
Велислава Стоянова Иванова
Велислава Стоянова Иванова
София Василева Дюлгерова
4
Английски език
Английски език
Английски език
Английски език
Български ИУЧ
Велислава Стоянова Иванова
Велислава Стоянова Иванова
Велислава Стоянова Иванова
Велислава Стоянова Иванова
София Василева Дюлгерова
5
Математика
Английски език
Български език
Български език
Математика
Елизабет Николаева Зарева
Велислава Стоянова Иванова
София Василева Дюлгерова
София Василева Дюлгерова
Елизабет Николаева Зарева
6
Математика
Английски език
Български език
Български език
Математика
Елизабет Николаева Зарева
Велислава Стоянова Иванова
София Василева Дюлгерова
София Василева Дюлгерова
Елизабет Николаева Зарева
7
Физическо
Час на класа
Георги Костов Николов
Велислава Стоянова Иванова
8
Физическо
Час на класа
Георги Костов Николов
Велислава Стоянова Иванова
8 Б СУТРИН
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Философия
Английски език
Английски език
Математика
Английски език
Елена Тодорова Вретенарова
Емилия Боянова Христова
Емилия Боянова Христова
Елизабет Николаева Зарева
Емилия Боянова Христова
2
Философия
Английски език
Английски език
Математика
Английски език
Елена Тодорова Вретенарова
Емилия Боянова Христова
Емилия Боянова Христова
Елизабет Николаева Зарева
Емилия Боянова Христова
3
Английски език
Български език
Английски език
Английски език
Английски език
Емилия Боянова Христова
Виолетка Стоянова Петрова
Емилия Боянова Христова
Емилия Боянова Христова
Емилия Боянова Христова
4
Английски език
Български език
Английски език
Английски език
Английски език
Емилия Боянова Христова
Виолетка Стоянова Петрова
Емилия Боянова Христова
Емилия Боянова Христова
Емилия Боянова Христова
5
Български език
Английски език
Математика
Английски език
Български език
Виолетка Стоянова Петрова
Емилия Боянова Христова
Елизабет Николаева Зарева
Емилия Боянова Христова
Виолетка Стоянова Петрова
6
Български език
Английски език
Математика
Английски език
Български език
Виолетка Стоянова Петрова
Емилия Боянова Христова
Елизабет Николаева Зарева
Емилия Боянова Христова
Виолетка Стоянова Петрова
7
Физическо
Час на класа
Георги Костов Николов
Емилия Боянова Христова
8
Физическо
Час на класа
Георги Костов Николов
Емилия Боянова Христова
8 В СУТРИН
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Български език
Английски език
Английски език
Английски език
Български език
Виолетка Стоянова Петрова
Катерина Христова Николова
Катерина Христова Николова
Катерина Христова Николова
Виолетка Стоянова Петрова
2
Български език
Английски език
Английски език
Английски език
Български език
Виолетка Стоянова Петрова
Катерина Христова Николова
Катерина Христова Николова
Катерина Христова Николова
Виолетка Стоянова Петрова
3
Математика
Философия
Английски език
Математика
Английски език
Елизабет Николаева Зарева
Елена Тодорова Вретенарова
Катерина Христова Николова
Елизабет Николаева Зарева
Катерина Христова Николова
4
Математика
Философия
Английски език
Математика
Английски език
Елизабет Николаева Зарева
Елена Тодорова Вретенарова
Катерина Христова Николова
Елизабет Николаева Зарева
Катерина Христова Николова
5
Английски език
Български език
Физическо
Английски език
Английски език
Катерина Христова Николова
Виолетка Стоянова Петрова
Георги Костов Николов
Катерина Христова Николова
Катерина Христова Николова
6
Английски език
Български език
Физическо
Английски език
Английски език
Катерина Христова Николова
Виолетка Стоянова Петрова
Георги Костов Николов
Катерина Христова Николова
Катерина Христова Николова
7
Английски език
Час на класа
Катерина Христова Николова
Катерина Христова Николова
8
Английски език
Час на класа
Катерина Христова Николова
Катерина Христова Николова
8 Г СУТРИН
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Английски език
Английски език
Английски език
Български ИУЧ
Английски език
Любка Викторова Чолашка
Любка Викторова Чолашка
Любка Викторова Чолашка
Виолетка Стоянова Петрова
Любка Викторова Чолашка
2
Английски език
Английски език
Английски език
Български ИУЧ
Английски език
Любка Викторова Чолашка
Любка Викторова Чолашка
Любка Викторова Чолашка
Виолетка Стоянова Петрова
Любка Викторова Чолашка
3
Български език
Английски език
Английски език
Английски език
Математика
Виолетка Стоянова Петрова
Любка Викторова Чолашка
Любка Викторова Чолашка
Любка Викторова Чолашка
Елизабет Николаева Зарева
4
Български език
Английски език
Английски език
Английски език
Математика
Виолетка Стоянова Петрова
Любка Викторова Чолашка
Любка Викторова Чолашка
Любка Викторова Чолашка
Елизабет Николаева Зарева
5
Философия
Математика
Физическо
Английски език
Английски език
Елена Тодорова Вретенарова
Елизабет Николаева Зарева
Николай Йорданов Чакалов
Любка Викторова Чолашка
Любка Викторова Чолашка
6
Философия
Математика
Физическо
Английски език
Английски език
Елена Тодорова Вретенарова
Елизабет Николаева Зарева
Николай Йорданов Чакалов
Любка Викторова Чолашка
Любка Викторова Чолашка
7
Български език
Час на класа
Виолетка Стоянова Петрова
Любка Викторова Чолашка
8
Български език
Час на класа
Виолетка Стоянова Петрова
Любка Викторова Чолашка
8 Д СУТРИН
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Физическо
Български език
Английски език
Английски език
Математика
Николай Йорданов Чакалов
Виолетка Стоянова Петрова
Румяна Захариева Захариева - Никифоров
Румяна Захариева Захариева - Никифоров
Елизабет Николаева Зарева
2
Физическо
Български език
Английски език
Английски език
Математика
Николай Йорданов Чакалов
Виолетка Стоянова Петрова
Румяна Захариева Захариева - Никифоров
Румяна Захариева Захариева - Никифоров
Елизабет Николаева Зарева
3
Философия
Математика
Английски език
Български език
Английски език
Елена Тодорова Вретенарова
Елизабет Николаева Зарева
Румяна Захариева Захариева - Никифоров
Виолетка Стоянова Петрова
Румяна Захариева Захариева - Никифоров
4
Философия
Математика
Английски език
Български език
Английски език
Елена Тодорова Вретенарова
Елизабет Николаева Зарева
Румяна Захариева Захариева - Никифоров
Виолетка Стоянова Петрова
Румяна Захариева Захариева - Никифоров
5
Английски език
Английски език
Информатика
Английски език
Английски език
Румяна Захариева Захариева - Никифоров
Румяна Захариева Захариева - Никифоров
Валентина Иванова Велкова
Румяна Захариева Захариева - Никифоров
Румяна Захариева Захариева - Никифоров
6
Английски език
Английски език
Информатика
Английски език
Английски език
Румяна Захариева Захариева - Никифоров
Румяна Захариева Захариева - Никифоров
Валентина Иванова Велкова
Румяна Захариева Захариева - Никифоров
Румяна Захариева Захариева - Никифоров
7
Английски език
Час на класа
Румяна Захариева Захариева - Никифоров
Румяна Захариева Захариева - Никифоров
8
Английски език
Час на класа
Румяна Захариева Захариева - Никифоров
Румяна Захариева Захариева - Никифоров
8 Е СУТРИН
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Математика
Английски език
Английски език
Английски език
Английски език
Весела Цолова Радкова
Цвете Миткова Жекова-Стефанова
Цвете Миткова Жекова-Стефанова
Цвете Миткова Жекова-Стефанова
Цвете Миткова Жекова-Стефанова
2
Математика
Английски език
Английски език
Английски език
Английски език
Весела Цолова Радкова
Цвете Миткова Жекова-Стефанова
Цвете Миткова Жекова-Стефанова
Цвете Миткова Жекова-Стефанова
Цвете Миткова Жекова-Стефанова
3
Физическо
Английски език
Информатика
Английски език
Английски език
Николай Йорданов Чакалов
Цвете Миткова Жекова-Стефанова
Валентина Иванова Велкова
Цвете Миткова Жекова-Стефанова
Цвете Миткова Жекова-Стефанова
4
Физическо
Английски език
Информатика
Английски език
Английски език
Николай Йорданов Чакалов
Цвете Миткова Жекова-Стефанова
Валентина Иванова Велкова
Цвете Миткова Жекова-Стефанова
Цвете Миткова Жекова-Стефанова
5
Английски език
Философия
Български език
Български език
Математика
Цвете Миткова Жекова-Стефанова
Елена Тодорова Вретенарова
Виолетка Стоянова Петрова
Виолетка Стоянова Петрова
Весела Цолова Радкова
6
Английски език
Философия
Български език
Български език
Математика
Цвете Миткова Жекова-Стефанова
Елена Тодорова Вретенарова
Виолетка Стоянова Петрова
Виолетка Стоянова Петрова
Весела Цолова Радкова
7
Английски език
Химия ФУЧ
Час на класа
Цвете Миткова Жекова-Стефанова
Вася Любенова Георгиева
Цвете Миткова Жекова-Стефанова
8
Английски език
Химия ФУЧ
Час на класа
Цвете Миткова Жекова-Стефанова
Вася Любенова Георгиева
Цвете Миткова Жекова-Стефанова