8-ми клас

вариант 1

  8 а, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Английски език ФВС модул Философия Физическо
2 Български език Английски език ФВС модул Философия Физическо
3 Английски език Български език Английски език Математика ИУЧ Английски език
4 Английски език Български език Английски език Математика ИУЧ Английски език
5 Английски език Математика Английски език Английски език Английски език
6 Английски език Математика Английски език Английски език Информационни
7 Английски език   Английски език Английски език Информационни
           
  8 б, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Философия Английски език Английски език Математика ИУЧ
2 Български език Философия Английски език Английски език Математика ИУЧ
3 Математика Английски език Английски език Английски език ФВС модул
4 Математика Английски език Английски език Български език ФВС модул
5 Английски език Английски език Физическо Български език Английски език
6 Английски език Английски език Физическо Информационни Английски език
7 Английски език Английски език   Информационни Английски език
           
  8 в, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Английски език Английски език Математика Информационни Английски език
2 Английски език Английски език Математика Информационни Английски език
3 Английски език Английски език Български език Английски език Български език
4 Английски език Английски език Български език Английски език Български език
5 Английски език Философия Английски език Английски език Физическо
6 Математика ИУЧ Философия Английски език Английски език Физическо
7 Математика ИУЧ   ФВС модул Английски език  
8     ФВС модул    
           
  8 г, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Английски език Математика Български език Математика ИУЧ Информационни
2 Английски език Математика Български език Математика ИУЧ Информационни
3 Български език Философия Английски език Физическо Английски език
4 Български език Философия Английски език Физическо Английски език
5 Английски език Английски език Английски език Английски език Английски език
6 Английски език Английски език Английски език Английски език Английски език
7 Английски език Английски език ФВС модул    
8     ФВС модул    
           
  8 д, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Български език Английски език Английски език Английски език
2 Математика Български език Английски език Английски език Английски език
3 Информатика Информационни Математика ФУЧ Английски език Английски език
4 Информатика Информационни Математика ФУЧ Английски език Английски език
5 Английски език Английски език ФВС модул Философия Български език
6 Английски език Английски език ФВС модул Философия Български език
7 Английски език Английски език   Физическо  
8 Английски език Английски език   Физическо  
           
  8 е, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Информатика Информационни ФВС модул Английски език Английски език
2 Информатика Информационни ФВС модул Английски език Английски език
3 Английски език Български език Английски език Философия Биология ФУЧ
4 Английски език Български език Английски език Философия Биология ФУЧ
5 Английски език Английски език Английски език Физическо Математика
6 Английски език Английски език Английски език Физическо Математика
7 Английски език Английски език Английски език   Български език
8   Английски език     Български език
           

вариант 2
  8 а, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Английски език Български език Английски език Български език Български ИУЧ
2 Английски език Български език Английски език Български език Български ИУЧ
3 Английски език Английски език Английски език Математика Английски език
4 Английски език Английски език Английски език Математика Английски език
5 Изобразително Английски език Математика Английски език Английски език
6 Изобразително Английски език Математика Английски език Английски език
7       Час на класа Физическо
8       Час на класа Физическо
           
  8 б, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Изобразително Математика Английски език Английски език
2 Математика Изобразително Математика Английски език Английски език
3 Английски език Български език Английски език Английски език Английски език
4 Английски език Български език Английски език Български ИУЧ Английски език
5 Английски език Английски език Английски език Български ИУЧ Физическо
6 Английски език Английски език Английски език Английски език Физическо
7 Български език     Час на класа  
8 Български език     Час на класа  
           
  8 в, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Английски език Математика Български език Изобразително Български ИУЧ
2 Английски език Математика Български език Изобразително Български ИУЧ
3 Английски език Английски език Английски език Английски език Физическо
4 Английски език Английски език Английски език Английски език Физическо
5 Български език Английски език Английски език Английски език Английски език
6 Български език Английски език Английски език Английски език Английски език
7     Математика Час на класа  
8     Математика Час на класа  
           
  8 г, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Изобразително Английски език Английски език Математика Английски език
2 Изобразително Английски език Английски език Математика Английски език
3 Български език Английски език Физическо Английски език Английски език
4 Български език Английски език Физическо Английски език Английски език
5 Английски език Български език Български ИУЧ Английски език Математика
6 Английски език Български език Български ИУЧ Английски език Математика
7 Английски език     Час на класа  
8 Английски език     Час на класа  
           
  8 д, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Български език Изобразително Английски език Физическо
2 Български език Български език Изобразително Английски език Физическо
3 Информатика Английски език Английски език Английски език Математика
4 Информатика Английски език Английски език Английски език Математика
5 Английски език Английски език Английски език Математика Английски език
6 Английски език Английски език Английски език Математика Английски език
7 Английски език   Английски език Час на класа  
8       Час на класа  
           
  8 е, следобед        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Информатика Английски език Химия ФУЧ Български език Английски език
2 Информатика Английски език Химия ФУЧ Български език Английски език
3 Английски език Английски език Английски език Английски език Английски език
4 Английски език Английски език Английски език Английски език Изобразително
5 Английски език Математика Физическо Английски език Изобразително
6 Английски език Математика Физическо Английски език Математика
7 Английски език   Български език Час на класа Математика
8     Български език Час на класа