9-ти клас

  9 а, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 История История Български език Немски език География
2 История История Български език Немски език География
3 Информационни Физика Физическо Химия Музика
4 ФВС модул Физика Биология Химия Български език
5 Физическо Математика Философия Биология Физика
6 Английски език Немски език ИУЧ Математика Биология Английски език
7 Английски език   Математика Час на класа Английски език
           
  9 б, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 История История География Английски език Химия
2 История История География Английски език Химия
3 Биология Математика Испански език Биология Физическо
4 Информационни Математика Испански език Биология Английски език
5 Философия Физика ФВС модул Български език Английски език
6 Математика Физика Български език Български език Физика
7 Физическо Испански ИУЧ   Час на класа Музика
           
  9 в, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 География Физическо История История Музика
2 География Физика История История Френски език
3 Английски език Английски език Български език Физическо Френски език
4 Английски език Английски език ФВС модул Френски език ИУЧ Биология
5 Информационни Биология Математика Химия Математика
6 Физика Биология Философия Химия Български език
7 Математика   Физика Час на класа Български език
           
  9 г, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Английски език Математика История Химия Философия
2 Английски език Математика История Химия Музика
3 ФВС модул Биология Физика Български език Биология
4 География Биология Физика Български език Физическо
5 География Руски език Български език Физическо История
6 Информационни Руски език Английски език Математика История
7 Руски език ИУЧ Физика Английски език Час на класа  
           
  9 д, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 ФВС модул Физика Английски език География Физическо
2 Философия Физическо Английски език География Математика
3 Немски език ИУЧ Информационни История Немски език Математика
4 Биология История История Немски език Музика
5 Биология История Физика Математика Химия
6 Български език Английски език Физика Английски език Химия
7 Български език ИНФ ФУЧ Български език Час на класа Биология
           
  9 е, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Философия География Физика Български език Математика
2 ФВС модул География Физика Български език Биология
3 Математика Физическо Английски език Английски език Български език
4 Математика Информационни Английски език Английски език История
5 Физика Испански език Биология История История
6 Химия Испански език Испански ИУЧ История Музика
7 Химия Биология Химия ФУЧ Час на класа Физическо
1   Биология ФУЧ