9-ти клас

вариант 1

           
  9 а, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
0 Биология Физика      
1 Математика История История География Английски език
2 Математика История История География Английски език
3 Физическо Немски език ФВС модул Математика Химия
4 Физическо Немски език ФВС модул Математика Химия
5 Немски език ИУЧ БЕЛ ФУЧ Английски език Информационни Български език
6 Немски език ИУЧ БЕЛ ФУЧ Английски език Информационни Български език
7 Биология Физика      
           
  9 б, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
0   БЕЛ ФУЧ Биология    
1 История Испански език ФВС модул Математика Английски език
2 История Испански език ФВС модул Математика Английски език
3 Физика Математика Английски език Информационни Физическо
4 Физика Математика Английски език Информационни Физическо
5 Испански ИУЧ История География Български език Химия
6 Испански ИУЧ История География Български език Химия
7   БЕЛ ФУЧ Биология    
           
  9 в, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
0   Биология     ФВС модул
1 Информационни Физика География Испански език Испански ИУЧ
2 Информационни Физика География Испански език Испански ИУЧ
3 История Български език Английски език Химия БЕЛ ФУЧ
4 История Български език Английски език Химия БЕЛ ФУЧ
5 Математика История Математика Физическо Английски език
6 Математика История Математика Физическо Английски език
7   Биология     ФВС модул
           
  9 г, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
0       Биология  
1 БЕЛ ФУЧ История Английски език История Химия
2 БЕЛ ФУЧ История Английски език История Химия
3 Математика Физика Математика ФВС модул Информационни
4 Математика Физика Математика ФВС модул Информационни
5 Френски език ИУЧ Физическо Български език Английски език География
6 Френски език ИУЧ Физическо Български език Английски език География
7   Френски език   Биология  
1   Френски език      
           
  9 д, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
0 Математика       Биология
1 Английски език Английски език Математика Руски език ИУЧ Руски език
2 Английски език Английски език Математика Руски език ИУЧ Руски език
3 Информационни История Български език История География
4 Информационни История Български език История География
5 Химия Физика ФВС модул БЕЛ ФУЧ Физическо
6 Химия Физика ФВС модул БЕЛ ФУЧ Физическо
7 Математика       Биология
вариант 2
9 а, сутрин
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
0 Биология Физика
1 Физика История Английски език Английски език Химия
2 Физика История Английски език Английски език Химия
3 Български език Музика Физическо Математика Философия
4 Български език Музика Физическо Математика Философия
5 География Български език Биология История Немски език
6 География Български език Биология История Немски език
7 Биология Физика Час на класа
1 Час на класа
9 б, сутрин
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
0 Биология
1 Музика Английски език История Испански език Физика
2 Музика Английски език История Испански език Физика
3 Математика Философия Английски език Химия История
4 Математика Философия Английски език Химия История
5 Български език Физика Български език Биология Физическо
6 Български език Физика Български език Биология Физическо
7 Биология Час на класа География
1 Час на класа География
9 в, сутрин
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
0 Биология
1 Английски език Физика Български език Химия География
2 Английски език Физика Български език Химия География
3 История Физическо Философия История Физика
4 История Физическо Философия История Физика
5 Биология Музика Испански език Математика Английски език
6 Биология Музика Испански език Математика Английски език
7 Български език Час на класа Биология
1 Български език Час на класа
9 г, сутрин
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 История История Физическо Френски език Философия
2 История История Физическо Френски език Философия
3 Физика Физика Български език Английски език Химия
4 Физика Физика Български език Английски език Химия
5 Английски език Биология Математика Български език Биология
6 Английски език Биология Математика Български език Биология
7 Музика География Час на класа
1 Музика География Час на класа
9 д, сутрин
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
0 Биология
1 Български език Музика Математика Руски език Български език
2 Български език Музика Математика Руски език Български език
3 История История Английски език Биология География
4 История История Английски език Биология География
5 Химия Английски език Физика Физическо Физика
6 Химия Английски език Физика Физическо Физика
7 Философия Биология Час на класа
1 Философия Час на класа