9-ти клас

ВАРИАНТ 1
9 А следобед
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Математика
Английски език
Български език
Химия
Биология
Весела Цолова Радкова
Любомира Велизарова Любенова
Петър Тонев Михайлов
Вася Любенова Георгиева
Венета Борисова Велкова
2
Математика
Английски език
Български език
Химия
Биология
Весела Цолова Радкова
Любомира Велизарова Любенова
Петър Тонев Михайлов
Вася Любенова Георгиева
Венета Борисова Велкова
3
История
Физическо
Английски език
Философия
Математика
Момчил Ангелов Кузманов
Асен Тотев Денчев
Любомира Велизарова Любенова
Елена Тодорова Вретенарова
Весела Цолова Радкова
4
История
Физическо
Английски език
Философия
Математика
Момчил Ангелов Кузманов
Асен Тотев Денчев
Любомира Велизарова Любенова
Елена Тодорова Вретенарова
Весела Цолова Радкова
5
Физика
Немски език ИУЧ
Химия
География
Немски език
Ива Петрова Петрова
Павлина Цветанова Банчева-Колева
Вася Любенова Георгиева
Ева Ценова Радева
Павлина Цветанова Банчева-Колева
6
Физика
Немски език ИУЧ
Химия
География
Немски език
Ива Петрова Петрова
Павлина Цветанова Банчева-Колева
Вася Любенова Георгиева
Ева Ценова Радева
Павлина Цветанова Банчева-Колева
7
История
Час на класа
Момчил Ангелов Кузманов
Момчил Ангелов Кузманов
8
История
История
Момчил Ангелов Кузманов
Момчил Ангелов Кузманов
9 б следобед
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Английски език
Математика
Философия
Биология
История
Ева Ценова Радева
Весела Цолова Радкова
Елена Тодорова Вретенарова
Венета Борисова Велкова
Момчил Ангелов Кузманов
2
Английски език
Математика
Философия
Биология
История
Ева Ценова Радева
Весела Цолова Радкова
Елена Тодорова Вретенарова
Венета Борисова Велкова
Момчил Ангелов Кузманов
3
Български език
География
Физика
Математика
Химия
Петър Йорданов Алексиев
Ева Ценова Радева
Ива Петрова Петрова
Весела Цолова Радкова
Вася Любенова Георгиева
4
Български език
География
Физика
Математика
Химия
Петър Йорданов Алексиев
Ева Ценова Радева
Ива Петрова Петрова
Весела Цолова Радкова
Вася Любенова Георгиева
5
История
Физическо
Английски език
Испански ИУЧ
Испански език
Момчил Ангелов Кузманов
Асен Тотев Денчев
Ева Ценова Радева
Ренета Александрова Великова
Ренета Александрова Великова
6
История
Физическо
Английски език
Испански ИУЧ
Испански език
Момчил Ангелов Кузманов
Асен Тотев Денчев
Ева Ценова Радева
Ренета Александрова Великова
Ренета Александрова Великова
7
Химия
Час на класа
Вася Любенова Георгиева
Ева Ценова Радева
8
Химия
Час на класа
Вася Любенова Георгиева
Ева Ценова Радева
9 в следобед
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Български език
Философия
История
Математика
Химия
Антония Димитрова Кръстева
Елена Тодорова Вретенарова
Ивайло Валентинов Найденов
Весела Цолова Радкова
Вася Любенова Георгиева
2
Български език
Философия
История
Математика
Химия
Антония Димитрова Кръстева
Елена Тодорова Вретенарова
Ивайло Валентинов Найденов
Весела Цолова Радкова
Вася Любенова Георгиева
3
Физика
Математика
Химия
Английски език
История
Ива Петрова Петрова
Весела Цолова Радкова
Вася Любенова Георгиева
Любомира Велизарова Любенова
Ивайло Валентинов Найденов
4
Физика
Математика
Химия
Английски език
История
Ива Петрова Петрова
Весела Цолова Радкова
Вася Любенова Георгиева
Любомира Велизарова Любенова
Ивайло Валентинов Найденов
5
Испански език
Испански език
Английски език
Биология
География
Ренета Александрова Великова
Ренета Александрова Великова
Любомира Велизарова Любенова
Венета Борисова Велкова
Ева Ценова Радева
6
Испански език
Испански ИУЧ
Английски език
Биология
География
Ренета Александрова Великова
Ренета Александрова Великова
Любомира Велизарова Любенова
Венета Борисова Велкова
Ева Ценова Радева
7
Физическо
Час на класа
Асен Тотев Денчев
Ивайло Валентинов Найденов
8
Физическо
Час на класа
Асен Тотев Денчев
Ивайло Валентинов Найденов
9 г следобед
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Философия
География
Физика
Физическо
Английски език
Елена Тодорова Вретенарова
Ева Ценова Радева
Ива Петрова Петрова
Асен Тотев Денчев
Любомира Велизарова Любенова
2
Философия
География
Физика
Физическо
Английски език
Елена Тодорова Вретенарова
Ева Ценова Радева
Ива Петрова Петрова
Асен Тотев Денчев
Любомира Велизарова Любенова
3
История
Френски език
Френски език ИУЧ
Биология
История
Стоян Росенов Шиваров
Десислава Александрова Танева
Десислава Александрова Танева
Венета Борисова Велкова
Стоян Росенов Шиваров
4
История
Френски език
Френски език ИУЧ
Биология
История
Стоян Росенов Шиваров
Десислава Александрова Танева
Десислава Александрова Танева
Венета Борисова Велкова
Стоян Росенов Шиваров
5
Химия
Математика
Български език
Математика
Химия
Вася Любенова Георгиева
Весела Цолова Радкова
Антония Димитрова Кръстева
Весела Цолова Радкова
Вася Любенова Георгиева
6
Химия
Математика
Български език
Математика
Химия
Вася Любенова Георгиева
Весела Цолова Радкова
Антония Димитрова Кръстева
Весела Цолова Радкова
Вася Любенова Георгиева
7
Английски език
Час на класа
Любомира Велизарова Любенова
Елена Тодорова Вретенарова
8
Английски език
Елена Тодорова Вретенарова
Любомира Велизарова Любенова
Елена Тодорова Вретенарова
9 д следобед
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Химия
Химия
Физическо
Английски език
Математика
Нели Кирилова Киркова-Костова
Нели Кирилова Киркова-Костова
Асен Тотев Денчев
Любомира Велизарова Любенова
Весела Цолова Радкова
2
Химия
Химия
Физическо
Английски език
Математика
Нели Кирилова Киркова-Костова
Нели Кирилова Киркова-Костова
Асен Тотев Денчев
Любомира Велизарова Любенова
Весела Цолова Радкова
3
Математика
Английски език
Руски език
Руски език ИУЧ
Биология
Весела Цолова Радкова
Любомира Велизарова Любенова
Даниела Ангелова Атанасова
Даниела Ангелова Атанасова
Венета Борисова Велкова
4
Математика
Английски език
Руски език
Руски език ИУЧ
Биология
Весела Цолова Радкова
Любомира Велизарова Любенова
Даниела Ангелова Атанасова
Даниела Ангелова Атанасова
Венета Борисова Велкова
5
История
География
Физика
Философия
История
Стоян Росенов Шиваров
Ева Ценова Радева
Ива Петрова Петрова
Елена Тодорова Вретенарова
Стоян Росенов Шиваров
6
История
География
Физика
Философия
История
Стоян Росенов Шиваров
Ева Ценова Радева
Ива Петрова Петрова
Елена Тодорова Вретенарова
Стоян Росенов Шиваров
7
Български език
Час на класа
Антония Димитрова Кръстева
Весела Цолова Радкова
8
Български език
Час на класа
Антония Димитрова Кръстева
Весела Цолова Радкова
ВАРИАНТ 2
9 А следобед
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Английски език
Математика
Английски език
История
История
Любомира Велизарова Любенова
Весела Цолова Радкова
Любомира Велизарова Любенова
Момчил Ангелов Кузманов
Момчил Ангелов Кузманов
2
Английски език
Математика
Английски език
История
История
Любомира Велизарова Любенова
Весела Цолова Радкова
Любомира Велизарова Любенова
Момчил Ангелов Кузманов
Момчил Ангелов Кузманов
3
Информационни
География
Немски език
Химия
Английски ИУЧ
Михаела Александрова Алексиева
Ева Ценова Радева
Павлина Цветанова Банчева-Колева
Вася Любенова Георгиева
Любомира Велизарова Любенова
4
Информационни
География
Немски език
Химия
Английски ИУЧ
Михаела Александрова Алексиева
Ева Ценова Радева
Павлина Цветанова Банчева-Колева
Вася Любенова Георгиева
Любомира Велизарова Любенова
5
Български език
Физика
Физическо
ФВС модул
Български език
Петър Тонев Михайлов
Ива Петрова Петрова
Асен Тотев Денчев
Асен Тотев Денчев
Петър Тонев Михайлов
6
Български език
Физика
Физическо
ФВС модул
Български език
Петър Тонев Михайлов
Ива Петрова Петрова
Асен Тотев Денчев
Асен Тотев Денчев
Петър Тонев Михайлов
7
Изобразително
Биология
Сабина Пенчева Хубавенкова
Венета Борисова Велкова
8
Изобразително
Биология
Сабина Пенчева Хубавенкова
Венета Борисова Велкова
9 б следобед
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Английски език
Български език
География
География
Български език
Ева Ценова Радева
Петър Йорданов Алексиев
Ева Ценова Радева
Вася Любенова Георгиева
Петър Йорданов Алексиев
2
Английски език
Български език
География
Химия
Български език
Ева Ценова Радева
Петър Йорданов Алексиев
Ева Ценова Радева
Вася Любенова Георгиева
Петър Йорданов Алексиев
3
Физика
ФВС модул
Испански език
Информационни
История
Ива Петрова Петрова
Асен Тотев Денчев
Ренета Александрова Великова
Михаела Александрова Алексиева
Момчил Ангелов Кузманов
4
Физика
ФВС модул
Испански език
Информационни
История
Ива Петрова Петрова
Асен Тотев Денчев
Ренета Александрова Великова
Михаела Александрова Алексиева
Момчил Ангелов Кузманов
5
Физическо
Английски език
Биология
Математика
Английски ИУЧ
Асен Тотев Денчев
Ева Ценова Радева
Венета Борисова Велкова
Весела Цолова Радкова
Ева Ценова Радева
6
Физическо
Английски език
Биология
Математика
Английски ИУЧ
Асен Тотев Денчев
Ева Ценова Радева
Венета Борисова Велкова
Весела Цолова Радкова
Ева Ценова Радева
7
История
Изобразително
Момчил Ангелов Кузманов
Сабина Пенчева Хубавенкова
8
История
Изобразително
Момчил Ангелов Кузманов
Сабина Пенчева Хубавенкова
9 в следобед
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Физическо
География
Математика
Информационни
Английски ИУЧ
Асен Тотев Денчев
Ева Ценова Радева
Весела Цолова Радкова
Михаела Александрова Алексиева
Любомира Велизарова Любенова
2
Физическо
География
Математика
Информационни
Английски ИУЧ
Асен Тотев Денчев
Ева Ценова Радева
Весела Цолова Радкова
Михаела Александрова Алексиева
Любомира Велизарова Любенова
3
История
Английски език
Английски език
Биология
Испански език
Ивайло Валентинов Найденов
Любомира Велизарова Любенова
Любомира Велизарова Любенова
Венета Борисова Велкова
Ренета Александрова Великова
4
История
Английски език
Английски език
Биология
Испански език
Ивайло Валентинов Найденов
Любомира Велизарова Любенова
Любомира Велизарова Любенова
Венета Борисова Велкова
Ренета Александрова Великова
5
Физика
Български език
История
Български език
Химия
Ива Петрова Петрова
Антония Димитрова Кръстева
Ивайло Валентинов Найденов
Антония Димитрова Кръстева
Вася Любенова Георгиева
6
Физика
Български език
История
Български език
Химия
Ива Петрова Петрова
Антония Димитрова Кръстева
Ивайло Валентинов Найденов
Антония Димитрова Кръстева
Вася Любенова Георгиева
7
ФВС модул
Изобразително
Асен Тотев Денчев
Сабина Пенчева Хубавенкова
8
ФВС модул
Изобразително
Асен Тотев Денчев
Сабина Пенчева Хубавенкова
9 г следобед
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Български език
Английски език
Физическо
История
История
Антония Димитрова Кръстева
Любомира Велизарова Любенова
Асен Тотев Денчев
Стоян Росенов Шиваров
Стоян Росенов Шиваров
2
Български език
Английски език
Физическо
История
История
Антония Димитрова Кръстева
Любомира Велизарова Любенова
Асен Тотев Денчев
Стоян Росенов Шиваров
Стоян Росенов Шиваров
3
Английски език
Математика
Френски език
Английски ИУЧ
Химия
Любомира Велизарова Любенова
Весела Цолова Радкова
Десислава Александрова Танева
Любомира Велизарова Любенова
Вася Любенова Георгиева
4
Английски език
Математика
Френски език
Английски ИУЧ
Химия
Любомира Велизарова Любенова
Весела Цолова Радкова
Десислава Александрова Танева
Любомира Велизарова Любенова
Вася Любенова Георгиева
5
География
Изобразително
Български език
Биология
Информационни
Ева Ценова Радева
Сабина Пенчева Хубавенкова
Антония Димитрова Кръстева
Венета Борисова Велкова
Михаела Александрова Алексиева
6
География
Изобразително
Български език
Биология
Информационни
Ева Ценова Радева
Сабина Пенчева Хубавенкова
Антония Димитрова Кръстева
Венета Борисова Велкова
Михаела Александрова Алексиева
7
Физика
ФВС модул
Ива Петрова Петрова
Асен Тотев Денчев
8
Физика
ФВС модул
Ива Петрова Петрова
Асен Тотев Денчев
9 д следобед
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Химия
Информационни
Български език
Биология
Физическо
Нели Кирилова Киркова-Костова
Михаела Александрова Алексиева
Антония Димитрова Кръстева
Венета Борисова Велкова
Асен Тотев Денчев
2
Химия
Информационни
Български език
Биология
Физическо
Нели Кирилова Киркова-Костова
Михаела Александрова Алексиева
Антония Димитрова Кръстева
Венета Борисова Велкова
Асен Тотев Денчев
3
Български език
Физика
Руски език
История
История
Антония Димитрова Кръстева
Ива Петрова Петрова
Даниела Ангелова Атанасова
Стоян Росенов Шиваров
Стоян Росенов Шиваров
4
Български език
Физика
Руски език
История
История
Антония Димитрова Кръстева
Ива Петрова Петрова
Даниела Ангелова Атанасова
Стоян Росенов Шиваров
Стоян Росенов Шиваров
5
Английски език
Математика
Английски език
Изобразително
Английски ИУЧ
Любомира Велизарова Любенова
Весела Цолова Радкова
Любомира Велизарова Любенова
Сабина Пенчева Хубавенкова
Любомира Велизарова Любенова
6
Английски език
Математика
Английски език
Изобразително
Английски ИУЧ
Любомира Велизарова Любенова
Весела Цолова Радкова
Любомира Велизарова Любенова
Сабина Пенчева Хубавенкова
Любомира Велизарова Любенова
7
ФВС модул
География
Асен Тотев Денчев
Ева Ценова Радева
8
ФВС модул
География
Асен Тотев Денчев
Ева Ценова Радева