Училищен екип

Ръководство

blank profile picture, mystery man, avatar-973460.jpg
Нели Кирилова Киркова-Костова

Директор

blank profile picture, mystery man, avatar-973460.jpg
Лидия Николова Алексиева

Заместник директор учебна дейност

blank profile picture, mystery man, avatar-973460.jpg
Красимира Венциславова Павлова - Пърлева

Заместник директор учебна дейност

blank profile picture, mystery man, avatar-973460.jpg
Валентина Иванова Велкова

Заместник директор учебна дейност

blank profile picture, mystery man, avatar-973460.jpg
Росанка Цветанова Гогова

Заместник директор учебна дейност

blank profile picture, mystery man, avatar-973460.jpg
Петър Йорданов Алексиев

Заместник директор учебна дейност

blank profile picture, mystery man, avatar-973460.jpg
Инж. Яник Любомиров Мицев

Заместник директор АСД

blank profile picture, mystery man, avatar-973460.jpg
Виктория Николаева Петрова

Педагогически съветник

blank profile picture, mystery man, avatar-973460.jpg
Ирина Радославова Стоименова- Цветанова

Училищен психолог

blank profile picture, mystery man, avatar-973460.jpg
Десислава Иванова Сотирова-Дундова

Училищен психолог