Училищно настоятелство

Училищното настоятелство е основано 2000 година. Училищното настоятелство е независимо, самоуправляващо се доброволно сдружение с нестопанска цел, създадено за подобряване и усъвършенстване на учебния процес и подобряване на материалната база. Негови цели са: да обединява усилията на училищното ръководство, родителската и друга общественост с тези на държавни и общински органи и организации, физически и юридически лица за перспективното развитие на 32.СУИЧЕПодпомага училищното ръководство за развиване на творческите способности на учениците и повишаване на квалификацията на учителския колектив. Подпомага и развива връзките на училището с други учебни заведения, фирми, научни, културни и просветни институции. 

Сърце | Diagnozata    Дарителството е акт на благотворителност, хуманитарна помощ или принос за  дадена кауза. То може да бъде под различни форми – чрез даване на пари, милостиня, услуги или стоки/блага като дрехи и други. То е действие от доброволен характер, чрез което се извършва безвъзмездна помощ – дарение.

Дарителска кампания

 „Нашето училище – чисто и красиво“  организира се в началото на всеки учебен срок. В кампанията призоваваме да се включи цялата училищна общност. Продължителността на кампанията е 30 дни от започване на всеки учебен срок. 

ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ 

„На 15 септември без цветя на училище“

 Дарителска кампания  в помощ на пострадалите от водното бедствие в община Царево „На 15 септември без цветя на училище“. Кампанията се проведе в самия ден (15 септември 2023г.). Събраната сума 8 070 (осем хиляди и седемдесет лева) е преведена по сметка на община Царево.

уважаеми родители, ученици и гости, ръководството и училищното настоятелство на 32.СУИЧЕ „Свети Климент Охридски“ поднасят огромната си благодарност за проявената съпричастност с пострадалите от бедствието  в община царево. Дарителската кампания събра 8 070 (осем хиляди и седемдесет) лева. Благодарим за големите ви сърца – успехът  на кампанията е свидетелство за будната общност на нашето училище и за динамична гражданска култура! 

 Благотворителен Юбилеен концерт 32.СУИЧЕ. 125 години Полет с поглед в бъдещето. 24 март 2023г.

Приходи от покани – 2898 броя

 43 470.00лв.

 

 

Разходи

 

Наем зала 1 НДК

20 109.60 лв.

Озвучаване и осветление

  8 000.00 лв.

Авторски права – песни

  2 386.72 лв.

Фойерверки

  1 100.00 лв.

Охрана входове

  1 300.00 лв.

Кетъринг за учениците участващи по време на репетицията преди концерта в зала 1 НДК

  1 320.00 лв.

Медицинско осигуряване

      240.00 лв.

Предварителна репетиция зала „Освобождение“

      850.00 лв.

Букети за гости

      700.00 лв.

Отпечатване на покани

      300.00 лв.

Общо разходи

36 306.32 лв.

 

 

Остатък

   7 136.68 лв.

ЗА Дарители:

сметка на училищното настоятелство 

Получател:   

Титуляр: училищно настоятелство към 32.СУИЧЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 

банка: първа инвестиционна банка ад  

IBAN: BG72FINV91501217687845

 таксата при внасяне на парични средства е за сметка на внесената сума

 Основание  за плащане:  ДАРЕНИЕ ………………………………………………………………………