Прием след 1-ви клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

МОЛЯ ВСИЧКИ, КОИТО СА ЗАПИСАЛИ ДЕЦАТА СИ В  I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021 / 2022 г. в 32.СУИЧЕ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ ДА ПОПЪЛНЯТ СЛЕДНОТО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ЕЗИК. ПРИ НЕПОПЪЛВАНЕ ДЕЦАТА ЩЕ БЪДАТ РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО ПАРАЛЕЛКИ  СЛУЖЕБНО.

СЪОБЩЕНИЕ

Поради провеждане на НВО за VII  и X клас  на 16.06. и 18.06.2021г. записването на приетите на второ класиране първокласници ще се извършва  от 14.00 ч. до 17.00 ч.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

записване на приетите първокласници от 7 юни/ понеделник/ до 11юни / петък/ 2021г. от 9.00 до 17.00 ч. в стая № 8, вход от бул.Христо Ботев

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ В 1-ВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА:

1.УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕНА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

2.КОПИЕ ОТ АКТА ЗА РАЖДАНЕ НА ДЕТЕТО

3.ОРИГИНАЛНИ ДОКУМЕНТИ,КОИТО  ДОКАЗВАТ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ  ТОЧКИ ПРИ КЛАСИРАНЕТО

4.ЗАЯВЛЕНИЕ  ПО ОБРАЗЕЦ / ОТ ПРОФИЛА НА ДЕТЕТО ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ /

ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021 / 2022 Г.

В 32.СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“ за учебната 2021/2022 година ще бъдат приети 144 първокласници.

Ранното чуждоезиково обучение е приоритет на училището, поради което изучаването на английски език, който е  първи чужд език  за всички ученици в нашето училище се изучава от първи клас.

Във втори клас започва изучаването на втори чужд език, като предлаганите езици са немски, испански и руски.

Уважаеми родители,

С РЕШЕНИЕ № 133 от 18.03.2021 година на Столичния общински съвет е приета нова СИСТЕМА за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.

КРИТЕРИИ и ГРАФИК на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2021/2022 година (утвърден от кмета на Столична община)

Прилежащ район на училището:

От ул.“Добруджански край“ > Ул. „Ген.Скобелев“ (източна част) > ул. „Опълченска“ (източна част-четни номера) > бул. „Тодор Александров“ (южна част – нечетни номера), ул.“Отец Паисий“ (източна част – четни номера) > ул.Пиротска – южна част – нечетни номера >бул. „Христо Ботев“ – западна част – нечетни номера > ул.“Позитано“ (южна част – четни номера) > ул. „Марко Балабанов“ (четни номера) > ул. „Три уши“- четни номера > ул. „Добруджански край“ > Ул. „Ген.Скобелев“.