СВОБОДНИ МЕСТА в 32.СУИЧЕ „Свети Климент Охридски“  за ученици в V клас за учебната 2023/2024 година към дата 05.09.2023г.

Свободни места в V клас за учебната 2023-2024 година

V „а“ клас- английски език /немски език – 2 места

V „г“ клас-английски език/руски език – 1 място

Прием на документи – 07.09.2023 и 08.09.2023г. от 9.00 до 16.00ч. в канцеларията на 32.СУИЧЕ.

Необходими документи:

  1. Заявление да директора на 32.СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“
  2. Копие от Удостоверение за завършен начален етап

Кандидатите се класират в низходящ ред, като успехът им за прием се формира въз основа на:

Резултат от НВО – БЕЛ

Реаултат от НВО – Математика

Оценка по БЕЛ от удостоверението за завършен начален етап

Оценка по математика от удостоверението за завършен начален етап

Оценка по чужд език от удостоверението за завършен начален етап

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ВТОРО КЛАСИРАНЕ:

5г /АЕ/РЕ/ – 1 място

5д /АЕ/РЕ/ – 2 места

5е /АЕ/ИЕ/ – 5 места

Списък на приетите ученици на второ класиране:

Вх. №ИМЕ/ПРЕЗИМЕ/ФАМИЛИЯВтори чужд език
13527САДИспански език
23688СИГИспански език
33433ВВБИспански език
43614ДПНИспански език
53436ЕВХИспански език
63697ЕЕДРуски език (5г)
73408ИИЧРуски език (5д)
83549ТТНРуски език (5д)

Записване на приетите ученици: 12.07.2023г.

ПРИЕТИ УЧЕНИЦИ В 5.КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА. СПИСЪК ТУК

Записване на приетите ученици – 04.07.2023г.

Обявяване на списъка с приети ученици – 03.07.2023г.

СВОБОДНИ МЕСТА КЪМ ДАТА 03.07.2023г.

5а / АЕ/НЕ/ – 4 ученици

5б / АЕ/НЕ/ – 1 ученик

5в /АЕ/ИЕ/- няма свободни места

5г /АЕ/РЕ/ – 2 ученици

5д /АЕ/РЕ/ – 4 ученици

5е /АЕ/ИЕ/ – 27 ученици

Подадени заявления за промяна на паралелка за ученици 5.клас  през учебната 2023-2024 година:

Вх.№ИмеОт класПреместват се в:
3679/29.06.2023И.П.Д
3640/27.06.2023Д.Х.П
3578/26.06.2023ДГТ
3538/23.06.2023ММЖ
3346/15.06.2023ЕМН
2671/15.05.2023ДХТ

5a клас- първи чужд език английски, втори чужд език- немски – 2 места

5б клас- първи чужд език английски, втори чужд език- немски – 1 място

5в клас- първи чужд език английски, втори чужд език- испански – 2 места

5г клас-първи чужд език английски, втори чужд език- руски – 3 места

5д клас- първи чужд език английски, втори чужд език- руски – 1 място

5е клас- първи чужд език английски, втори чужд език- испански – откриваме нова паралелка с 29 места

Необходими документи за кандидатстване:

Заявление до директора на 32.СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“. ЗАЯВЛЕНИЕ МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ТУК

Копие от Удостоверение за завършен начален етап на основно образование

Кандидатите се класират в низходящ ред, като успехът им за прием се формира въз основа на:

Резултат от НВО – БЕЛ

Реаултат от НВО – Математика

Оценка по БЕЛ от удостоверението за завършен начален етап

Оценка по математика от удостоверението за завършен начален етап

Оценка по чужд език от удостоверението за завършен начален етап

Прием на документи:

От 21.06.2023г. до 01.07.2023г. на имейл: kl_ohridski32@school32.com или в канцеларията на 32.СУИЧЕ.