ЕРАЗЪМ ПРОЕКТ № 2019-1-BE01-KA201-05052 “STEAMER”

ЕКИПЪТ НА 32.СУИЧЕ РАЗРАБОТИ ЧАСТ 2 НА ПЕДАГОГИЧЕСКОТО РЪКОВОДСТВО:

ЧАСТ 2: КАК ДА ИНТЕГРИРАТЕ ЕСКЕЙП СТАЯТА В УЧИЛИЩНИТЕ ПРОГРАМИ

  1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ЕСКЕЙП СТАЯТА КАТО СЕ ЗАПОЧНЕ ОТ УЧИЛИЩНИТЕ ПРОГРАМИ
  2. ДЕФИНИРАНЕ НА ВЪВЕДЕНОТО СЪДЪРЖАНИЕ/МАТЕРИАЛИ
  3. СЪЗДАВАНЕ НА КОНТЕКСТА + СЪГЛАСУВАНОСТ
  4. ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ; ВИЗУАЛИЗАЦИИ, ПРИЛОЖЕНИЯ,…
  5. ДЕБРИФИНГ/РАЗБОР ЗА ВРЪЗКА С ИЗИСКВАНИЯТА НА УЧИЛИЩНИТЕ ПРОГРАМИ