ЕРАЗЪМ ПРОЕКТ № 2019-1-BE01-KA201-05052 “STEAMER”

IO2 РЪКОВОДСТВО ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕСКЕЙП СТАЯ

Следвайки подробната структура на Част 4 разработихме цялостния документ.