ЕРАЗЪМ ПРОЕКТ № 2019-1-BE01-KA201-05052 “STEAMER”

IO2 РЪКОВОДСТВО ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕСКЕЙП СТАЯ

Екипът на 32.СУИЧЕ продължи успешно да работи по втория интелектуален продукт.

Разработихме подробна структура на Част 4 – Практически съвети