26.05.2021г. Проект № 2019-1-BE01-KA201-05052 “STEAMER”

IO4 ПАКЕТИ ЗА СЦЕНАРИИ И УРОЦИ

Подготовката за създаване на ескейп стаи започна с избор на известни откриватели и културно

наследство