Еразъм + Проект № 2019-1-BE01-KA201-05052 “STEAMER”

IO4 ПАКЕТИ ЗА СЦЕНАРИИ И УРОЦИ
Продължихме работата с втората ескейп стая – Самолетна катастрофа.