02.08.2021г. “STEAMER” ПРОЕКТ № 2019-1-BE01-KA201-05052 , ЕРАЗЪМ+

IO4 ПАКЕТИ ЗА СЦЕНАРИИ И УРОЦИ
Подготвихме и загадките към третата ескейп стая.