10.08.2021г. “STEAMER” ПРОЕКТ № 2019-1-BE01-KA201-05052 , ЕРАЗЪМ+

IO5 Generator
Подготвихме библиотека от синопсиси, която може да се използва за създаване на свои собствени
ескейп стаи.
Ето някои от тях.