“Денят на розовата фланелка”

На 26 февруари 2020г. IIб клас отбеляза “Денят на розовата фланелка”.Учениците подкрепиха инициативата “Против насилието в училище” със закачени значки на униформите си: “НЕ на тормоза, но НЕ за ден!”. Проведоха се уроци по темата от класния ръководител – Цвети Петрова и психолога в училище – Ирина Цветанова. Децата бяха запознати с историята на събитието и практики за преодоляване на агресията сред учениците.