Европа и света дом на равенството

Да бъдеш толерантен към различието, когато влизаш в контекста на друга култура, е задача на всички нас като граждани на Европа. Осмокласниците от 32. СУИЧЕ знаят това добре и се стремят да работят все по-упорито, за да направят Европа и света дом на равенството.

В началото на месец май шестима ученици от нашето училище посетиха училище в Мадейра, където представиха своите визии за по-толерантен и по-красив свят. Мила, Хюго, Бела, Кирила и Вики участваха в множество уъркшопи, игри и уроци на открито, за да видят как техните връстници от различните страни виждат идеята за толерантност.

Учениците ни бяха подготвили предварително презентация за историята на училището и за всички наши вътрешни проекти, представящи общността на 32. СУИЧЕ като отворена към идеите на равенството и приятелството.

Учениците не забравиха да разкажат и за своите учители, които ги учат не само на наука и на езици, но и на общочовешки ценности, които ги правят по-добри хора.

Оценката на партньорите ни от Турция, Полша, Румъния и Португалия за работата на нашите ученици беше много висока, те изказаха задоволството си от постигнатите резултати на осмокласниците.