Европейската организация за ядрени изследвания ЦЕРН

През пролетната ваканция  40 ученика от 9 а, б ,в, г, д класове на 32.СУИЧЕ „Св. Кл. Охридски“ посетиха и се запознаха с работата на Европейската организация за ядрени изследвания ЦЕРН, край Женева, Швейцария. Бяхa им изнесени лекции във връзка с физичните процеси, извършващи се при работата на ускорителите на елементарни частици. В обучението взеха участие и ръководителите на групата: Ива Петрова, Валя Кусева и Даниела Атанасова.