Еразъм+Проект№ 2018-1-TR01-KA229-058274_2 „Be Tolerant Beautify Our World”

С нетърпение, радост и големи очаквания учениците от 9 клас на 32. СУИЧЕ „Св. Кл. Охридски“ и техните ръкoвoдители посетиха румънския град Рошиори де Веде в периода 23.09 -27.09.2019г. По традиция децата учиха и се забавляваха – разсъждаваха върху отношенията между хората, дискриминацията, толерантността и как да интерпретират „Малкият принц“ на А. Екзюпери. В малки групи, заедно с учениците от Полша, Португалия, Румъния и Турция те рисуваха, правиха разделители за книги, плакати и много други, с които изразиха обичта си и желанието си всички хора да бъдат добри, да правят компромиси и да си помагат. Както и на предишните срещи, и тук българските девойки се изявиха като лидери, говорители и творци. Специални благодарности на любезните румънски домакини за госоприемството, грижата, организацията и всички културни мероприятия и традиции, с  които ни запознаха!