Еразъм+Проект№ 2018-1-TR01-KA229-058274_2 „Be Tolerant Beautify Our World”

Можете ли да си представите хора, които танцуват традиционни полски танци, пият турско кафе, слушат истории за Граф Дракула и се възхищават на изумителната българска история на фона на песента „Притури се планината“? Всичко това може да ви се случи, ако участвате в проекта Be tolerant, beautify our world.

В периода 3.12. – 8.12. 2018 г. петима ученици от 8. клас на 32. СУИЧЕ, заедно с техни учители и директорът на училището г-жа Нели Костова, посетиха полския град Лодз като част от проект по програма Еразъм +.

Координаторът на проекта г-жа Венета Велкова направи впечатляващо представяне на България с акцент върху историята, традициите и постиженията на българите през вековете. Презентацията на учениците пък беше посветена на историята, устройството и инициативите на 32. СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“. Учениците разказаха за патрона на нашето училище, за проектите, по които се работи, както и за благотворителните ни инициативи. Блестящото представяне на Кирила, Александър, Мария, Йоана и Георги предизвика усмивки върху лицата на публиката. Българските ученици заслужиха техните аплодисменти и похвалите на учителите от различните страни.