Еразъм+Проект№ 2018-1-UK01-KA201-04800

„ON-OFF4youngsters / Embracing a balanced approach between Online engagement and OFFline alternatives”

В периода 28.10.2018 -01.11.2018г. се проведе първата среща по проекта On-OFF4Youngstersв гр. Единбург, Великобритания.Срещнахме се като консорциум On-OFF4Youngsters за първи път. Домакин на срещата бе ръководителя на проекта, CIVIC.Всичките шест партньорски организации от цяла Европа присъстваха на срещата и заедно чрез свояопитдопринесоха запредмета на проекта, възприемайки балансиран подход между онлайн ангажираността и офлайн алтернативите.

Ние обсъдихме проекта подробно, включително проблема и решенията, които нашият проект има за цел да предостави. Обобщихме бъдещите резултати от проекта, разпределихме задачите в нашето партньорство и установихме следващите стъпки заследващите месеци.

Радваме се, че работим заедно като консорциум в такъв ценен проект и ще се срещнем отново в началото на 2019 г., за да обсъдим нашия напредък.