Еразъм+Проект№ 2018-1-UK01-KA229-048149_4

„Primary International Schools together for the exChaNge of Interactive CLIL training”

P.I.C.N.I.C.

В периода 11.11.2018 -15.11.2018г. се проведе първата среща по проекта P.I.C.N.I.C.в гр. Бирмингам, Великобритания.Домакин на срещата бе координаторътна проекта, CREATE PARTHERSHIP TRUST.Беше дадена възможност на всички партньори  (Великобритания, Република Чехия, Португалия, Италия и България) да представят своите организации. Всяко училище представикак се използва CLIL в тяхната страна и училище, както и историята на своето училище.

Изяснихме съдържанието на езиково интегрираното обучение и неговото използване в началните училища, идентифицирайки начина, по който може да се използва за подпомагане на обучаемите от всички възрасти и начина, по който те могат да бъдат адаптирани, за да бъдат подкрепени в изучаването на английски език. Сесията бе водена от учители по MFL и EAL от CREATE. Теоретичната обосновка бе съпроводена от демонстрация с малка група ученици.

Обсъдихме проекта подробно, включително и очакваните резултати и крайни продукти, разпределихме задачите в нашето партньорство и установихме следващите стъпки заследващите месеци.